Складання операційно-технологічної картиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання операційно-технологічної картиЕфективність виробництва продукції рослинництва великою мірою залежить від раціонального поєднання і послідовності виконання виробничих процесів, повного використання технічних можливостей тракторних агрегатів, правильно організувати виконання кожної операції.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Операційно-технологічна карта являє собою комплекс організаційно-технічних правил, які визначаються у формі дотримання виконання технологічної операції. В операційно-технологічній карті записуємо: умови роботи, агротехнічні вимоги, порядок підготовки агрегату і поля до роботи, спосіб руху і швидкісний режим, продуктивність агрегату і витрати пального, контроль за якістю.

Визначаємо тривалість одного циклу за формулою:

, хв., (4.21)

де: tn – час повороту, хв.

Тц = ( 12 • 1455,4 / 100 • 11,37 ) + 2 • 0,45 = 16,3хв.

Визначаємо технічну продуктивність за цикл з формули:

, га, (4.22)

де: τ – коефіцієнт використання часу зміни

Wц = 0,1 • 18,2 • 11,37 • 0,27 • 0,85 = 4,75га

Визначаємо кількість циклів за зміну з формули:

, цк/зм, (4.23)

Пц = 7 / 0,27 = 25,93 цк/зм

Витрату пального за зміну визначаємо за формулою:

, кг, (4.24)

Qзм = 6,8 • 130 = 884 кг.

 

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Визначення прямих експлуатаційних витрат і собівартості

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
виконання технологічної операції

До прямих експлуатаційних витрат виконання певної технологічної операції в рослинництві відносяться: затрати на оплату праці з нарахуванням, вартість паливо мастильних матеріалів, затрати на амортизацію машино-тракторного агрегату, затрати на ремонт і технічне обслуговування.

 

Розрахунок заробітної плати на виконанні посіву

Визначаємо розмір заробітної плати на виконання посіву соняшнику:

С1 = Q · n, грн., (5.1)

де: Q – оплата праці за виконану змінну норму виробітку під час сівби,

(Q = 330,00 грн. по V розряду трактористів-машиністів II групи), грн.; n – кількість нормо-змін, визначаємо за формулою:

n = F/Wзм,(5.2)

де: F – площа, на якій виконується дана операція;

Wзм – продуктивність агрегату за зміну;

n = 425/130 = 3,2;

С1 = 330,00 · 3,2 = 1056 грн.

Визначаємо доплату за класність тракториста-машиніста, вона складає, за І клас - 20%; за ІІ клас – 10% від загальної оплати праці, за формулою:

Сдк = С1 · 10 / 100, грн., (5.3)

Сдк = 1056 · 10 / 100 = 105,6 грн.

Визначаємо заробітну плату з нарахуванням за формулою:

Сзп = С1 + Сдк + Ссс + Сфз + Спф + Сав , грн., (5.4)

де: С1 – оплата праці за виконання технологічної операції, грн.;

Сдк– сума доплати за класність, грн.;

Ссс – відрахування на соціальне страхування, грн.;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Сфз – відрахування в фонд зайнятості, грн.;

Спф – відрахування в пенсійний фонд, грн.;

Визначаємо відрахування на соціальне страхування за формулою:

Ссс = (С1 + Сдк) · Псс / 100, грн. (5.5)

де: Псс – відсоток відрахування на соціальне страхування Псс = 2,5%.

Ссс = (1056 + 105,6) · 2,5 / 100 = 29,04 грн.

Відрахування в фонд зайнятості визначаємо за формулою:

Сфз = (С1 + Сдк) · Фз / 100, грн. (5.6)

де: Фз – відсоток відрахування у фонд зайнятості Фз = 2%.

Ссс = (1056 + 105,6) · 2 / 100 = 23,2 грн.

Відрахування в пенсійний фонд визначаємо за формулою:

Спф = (С1 + Сдк) · Ппф / 100, грн. (5.7)

де: Ппф – відсоток відрахування в пенсійний фонд Ппф = 32%.

Ссс = (1056 + 105,6) · 32 / 100 = 371,7 грн.

Заробітна плата з нарахуванням буде становити:

Сзп = 1056 + 105,6+ 29,04 + 23,2 + 371,7 = 1585,5 грн.,

 

Визначення затрат на ПММ при посіві

Визначаємо вартість паливо-мастильних матеріалів під час посіву:

Таблиця 5.1-Витрата ПММ трактором JOHN DEERE 8520

Марка трактора Основне паливо, кг Дизельна олива Автотракторна олива Трансмісійна олива Солідол
% кг % кг % Кг % Кг
JOHN DEERE 8520 3,7 106,9 1,9 54,9 1,0 28,9 0,25 7,2

Визначаємо вартість ПММ за формулою:

С2 = Вдп + Вдм + Вам + Втм + Всол, грн., (5.8)

Вдп = Qдп · nдп, грн., (5.9)

де: Qдп – кількість витраченого дизельного палива, кг;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
nдп– вартість дизельного палива, грн., nдп = 19,00 грн.

Вдп = 2890 · 19,00 = 54910,00 грн;

Вдм = Qдо · nдо, грн., (5.10)

де: Qдо – кількість витраченої дизельної оливи, кг;

nдо– вартість дизельної оливи, грн., nдо = 39,00 грн.

Вдм = 106,9 · 39,00 = 4169,00 грн;

Вам = Qао · nао, грн., (5.11)

де: Qао – кількість витраченої автотракторної оливи, кг;

nао – вартість 1 кг автотракторної оливи, грн., nао = 29,5 грн.

Вам = 54,9 · 29,5 = 1619,5 грн;

Втм = Qто · nто, грн., (5.12)

де: Qто – кількість витраченої трансмісійної оливи, кг;

nто – вартість 1кг трансмісійної оливи, грн., nто = 34,00 грн.

Втм = 28,9 · 34,00 = 982,6 грн;

Всол = Qсол · nсол, грн., (5.13)

де: Qсол – кількість витраченого солідолу, кг;

nсол – вартість 1кг солідолу, грн., nсол = 30,00 грн.

Всол = 7,2 · 30,00 = 216,00 грн;

С2 = 54910,00 + 4169,00 + 1619,5 + 982,6 + 216,00 = 61896,1 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.009 с.)