Характеристика ґрунтів і кліматичні зониМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика ґрунтів і кліматичні зони 

Господарство розташоване в лісостеповій природо-кліматичній зоні України. Клімат помірний, теплий, добре зволожений. Найбільш холодний місяць - січень, коли середня температура складає мінус 8,2°С. Весняний період починається, коли дата стійкого переходу середньодобових температур складає +10°С. Літо тепле, не дощове з найбільш теплими місяцями червнем, коли максимальна температура сягає +38,5°С і липнем з середньодобовою температурою +18...19°С. Рослинність зони характеризується листяними лісами з трав'яним покровом і трав'яною рослинністю лучних степів. Зональний тип ґрунтів - сірі лісові опідзолені ґрунти. Поширені також дерново-підзолисті, опідзолені і вилугувані чорноземи.

Сірі опідзолені ґрунти утворюються під листяними лісами з трав'яним покровом під дією підзолистого і дернового процесів ґрунтоутворення. Підзолистий процес на території господарства виражений менше, ніж у інших зонах, а для дернового процесу створюються кращі умови. Сірі опідзолені ґрунти на відміну від дерново-підзолистих мають більш виражений гумусний горизонт глибиною 15...З5 см. За ступенем підзолисті, вмістом гумусу і товщиною гумусного горизонту сірі лісові ґрунти поділяються на світло-сірі, сірі та темно-сірі. Основним напрямком підвищення родючості ґрунтів є поглиблення орного шару, систематичне застосування органічних і мінеральних добрив, травосіяння і боротьба з ерозією.

Наявність земельних угідь і структура посівних площ

За приватним підприємством «Велетень» на 2015 рік закріплено 7900 га господарства землі, яка придатна для вирощування сільськогосподарських культур.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Для виконання намічених планів господарства та реалізації вирощеної продукції важливе значення має наявність земельних угідь і структура посівних площ (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Структура земельних угідь товариства

Назва угідь Площа, га Структура, %
Всього земель
у тому числі:    
з них ріллі: 83,6
Пасовища 7,2
багаторічні насадження 9,2


Основними видами господарської діяльності ТОВ «Велетень» є:
виробництво зерна:
- валовий збір склав 12174 тон
- в т.ч. ранніх зернових 9181 тон
- при середній врожайності 38 ц/га;
виробництво рапсу:
- валовий збір склав 1200 тон при середній врожайності 24;

Усі культури вирощуються за інтенсивною технологію, що дає можливість збільшити врожайність культур. Якщо правильно і доцільно використовувати всю землю, то можна одержати великий прибуток у сільському господарстві. Прогнозована структура посівних площ представлена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Структура посівних площ

Назва культури Посівна площа, га Посівна площа, %
1. Озима пшениця
2. Гречка 1,2
3. Кукурудза на зерно 53,65 3,2
4. Горох 66,28 1,4
5. Соняшник 12,9
6. Соя 7,3
7. Ріпак озимий 8,7
8. Ріпак ярий
9. Віка 0,5
Всього

Одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва в господарстві є тваринництво. Воно дозволяє більш продуктивно використовувати різну вторинну продукцію рослинництва. Ця галузь сприяє більш рівномірному використанню трудових ресурсів господарства.

Кількість корів у господарстві складає – 750 голів
Валовий надій за 2014 рік (орієнтовно) складе 3225 тон при надої на 1 корову – 8 000 тон.

Крім того господарство займається:

- кормо виробництвом - площа кормових угідь складає 1301 га;

- переробкою продукції власного виробництва - олійниця,крупорушка,млин.

Аналіз складу машино тракторного парку господарства

Ефективне використання машини у сільському господарстві значною мірою залежать від оптимальної структури і кількісного складу МТП, для нашого досліджуваного товариства склад МТП представлений в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Склад машинно-тракторного парку товариства

 

Назва машини Марка Кількість
1. Трактори Fendt-963 Беларус-82 Беларус-920\а JohnDeere 8520 JohnDeere 8530 JohnDeere 8335R Т-150К МТЗ-80/82 MТ-865 Беларус 1025 1 1 1 1 2 1 2
2. Культиватори   Centaur-4511 CasetigerMate 1140     1 1
3. Косарки KuhnFC 303 RGC-31681 KP-2,4/4547 Косарка-площинна   1 1
4. Сівалка   СЗ-3,6 Vaderstad-4307 Kinze-31738 АДТ-9.35 Accord ДТ-6 JohnDeere-31574 СУПН-8 ID-4545 GreatPlain УР 1630F 3 1 1 1 1 2 1 1 1
5. Борони 3БП 0,6 БЗТС Catros 7501-T Pricezir Sunflower 1434-30 БДТ-7 3ОР-0,7 2 27 1 1 1 10
  Продовження таблиці 1.3.
6. Плуги ПЛН-3-35 EuroDiamant LEMKEN 1 1
7. Причепи   ПСЕ-12,5 ТМК-160 KINZE-1050 1-ПТС-2,5 2 ПТС ОДА 3 ПСЕ 20 ПТС-9 ММЗ-771 2 1 2 9 1 1 1 1
8. Обприскувачі AMAZONE-4544 TECNOMA-2 AMAZONE-7 AMAZONE-31593 ПРПИЧЕПНИЙ-4012 1 1 1 1 1
9. Полупричепи Тракторний самоскид 31694 Тракторний самоскид НТС
10. Автонавантажувачі MANITOU 31657 MANITOU 31764 STOLL 1 1 1
  11. Вакуумні установки УВУ 60\45
  12. Подрібнювачі соломи 8550\31725
  13. Прес-підбирачі CLASS ППР-180 KRONEBigPack 890   2 1 1
  14. Котки Зубчасто-кільчатий 31650 СКГ-2-4105 3КВГ-1,4 КЗК-6 3KKШ-4372   2 3 10 1 4
  15. Плоскоріз ПКН-3,6  
  16. Розкидачі АМАZONE 3ЖВ-3 ПРТ-10 РУМ-15   4 1 1 1
  Продовження таблиці 1.3.
 
  17. Копалки КТН-2  
  18. Адаптери RV-450 LEXCION-540 VARIO Jaguar   1 4 1
  19. Зчіпка ЗПТ-24 С-11   1 10
  20. Агрегати дискові УДА-2 УДА-3 УДА-1 1 1 1
  21. Машини для винесення добрив МВУ-0,5
  23. Сіноворушилка KRONE KW6-72
  24. Валкоутворювачі SWARDO MURSELA-700 2 1
  25. Мульчувач MUTHINO-Farmer 670
  26. Навантажувачі Фронтальний TNR-6 автоматичний TURBO 3 1
  27. Ківш зерновий MANITOU TUR-6 1 1
  28. Захват для рулонів та тюків TUR-6
  29. Глибокорозтрушувач DVB-510
  30. Стогометач ПКУ-08
  31. Гідропрес  
  32. Волокуші ВТУ-10  
  33. Рама з вилами  
  34. Вальцьовий млин MURSRLA-700  
    Продовження таблиці 1.3.
 
 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
35. Комбайни

ДОН-1500 MEGA-218 Lexsion 600 Lexsion 460 Lexsion 550 Lexsion 540 Lexsion 580 Mega 218 Jaguar 850 Jaguar 580
             

 

Останнім часом спостерігається тенденція росту споживання соняшникової олії – головного продукту переробки насіння соняшника.

Проаналізувавши вищевикладені дані, я обрав дану тему дипломного проекту і зробив висновок, що соняшник є однією з головних олійно-білкових культур, а технологія його вирощування заслуговує аналізу й удосконалення з метою покращення якості продукції і збільшення врожайності.

 

Аналіз наявної технології і організації вирощування соняшнику

В ТОВ «Велетень» вирощують зернової та технічні культури. Завдяки врожаю цих культур господарство має можливість забезпечити працівників господарства продуктами харчування та заробітною платою. Частина виручених від реалізації коштів йде на придбання нових сільськогосподарських машин та ремонт і оновлення матеріально-технічної бази і обладнання підприємства.

Однією з найважливіших технічних культур у господарстві є соняшник, тому для отримання високого і якісного врожаю господарство застосовує передові та якісні технології вирощування культур. Основа одержання високого врожаю полягає в доброякісному і своєчасному виконанні всіх операцій технологічного процесу вирощування. Дану культуру вирощують, головним чином, для подальшої реалізації підприємствам, що займаються його переробкою. Технологія вирощування соняшнику полягає в дотриманні певної послідовності проведення технологічних операцій та підбір комплексу машин. Значну роль у вирощуванні соняшнику відіграє правильний підбір попередника. Тільки на полях, що залишили у ґрунті достатні запаси води та поживних речовин, тому господарство використовує зернові та зернобобові культури.

Після збирання попередника поле дискують або лущать, використовуючи агрегат Т-150К + ЛДГ-10, з розробкою ґрунту на глибину 6…8 см. Після лущення проводять оранку на глибину 15…20 см агрегатом МТЗ-82 + ПЛН-3-35.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Перед сівбою розпушують ґрунт на глибину 6…8 см агрегатом МТЗ-82 + КПС-4. Для сівби використовують якісне насіння, яке за місяць до сівби протруюють сумішшю фунгіцидів і інсектицидів. Сівбу соняшника проводять застосовуючи такі сорти: «Руаль», «Корделія» та «Кратер», які стійкі до перепадів температур. Сівбу проводять агрегатом МТЗ-82 + СУПН-8. Спосіб сівби – звичайний, рядковий тому, що при цьому способі краще розподіляється площа між рослинами і вони рівномірно розміщуються.

Для правильного догляду за соняшником поле оглядають, визначаючи стан рослин, розробляють відповідні заходи.

Збирання соняшнику проводять прямим комбайнуванням агрегатом ДОН – 1500 та спеціальною жаткою для соняшника ПЗС-8.

Обмолочене насіння з комбайна навантажують на вантажні автомобілі ГАЗ-31029 та ЗІЛ-130 та транспортні агрегати, перевозять на склад або транспортують на переробні підприємства.

 

Аналіз техніко-економічних показників господарства по

Вирощуванню соняшнику

Техніко-економічні показники ТОВ «Велетень» повирощуванню соняшнику за 2014 рік наведені в таблиці 1.4.

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Таблиця 1.4.Техніко-економічні показники ТОВ «Велетень» по вирощуванню соняшнику за 2014 рік.

№ пп Показники Планові Фактичні
1. Площа посіву, га
2. Врожайність, ц/га 28,9 25,6
3. Валовий збір, ц
4. Затрати робочого часу, год:    
5. - на 1 га 3,5 3,9
6. - на 1 ц 0,14 0,15
7. Продуктивність праці, ц/год 3,9 3,9

 

Проаналізувавши дані таблиці 1.4. можна зробити висновок, що господарство ТОВ «Велетень» має досить високу врожайність соняшнику, невеликі затрати робочого часу на виконання операцій та невисоку собівартість вирощування соняшнику. Розроблена технологія для вирощування соняшнику є вигідною та ефективною. Тому вирощування даної культури є економічно доцільним для даного господарства і немає підстав для припинення вирощування соняшника.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.01 с.)