Тема 17. Охорона праці. Система соціального захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Охорона праці. Система соціального захистуКонституційне право працівників на належні, безпечні й здорові умови праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві. Державне управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці.

Спеціальні правила з охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю. Соціальні й економічні умови праці жінок у суспільному виробництві. Роботи, на яких забороняється праця жінок. Обмеження праці жінок на певних роботах. Пільги по праці й відпочинку для вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітніх дітей. Заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Права неповнолітніх у трудових відносинах. Роботи, на яких забороняється праця неповнолітніх. Медичні огляди. Норми виробітку, відпочинок та оплата праці неповнолітніх. Обмеження звільнення та особливий порядок звільнення неповнолітніх працівників.

Застосування праці осіб з пониженою працездатністю. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”. Професійна реабілітація інвалідів.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: загальні засади. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків.

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві. Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю: Державний департамент з нагляду за додержанням законодавства про працю; Державний комітет України по нагляду за охороною праці; Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про працю. Повноваження місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Громадські інспектори праці та їх компетенція.

Відповідальність роботодавця, його представників, інших посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та про охорону праці на виробництві.

Тема 18. Трудові спори

Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення.

Принципи розгляду індивідуальних трудових спорів. Поняття, види підвідомчості індивідуальних трудових спорів. Органи з розгляду індивідуальних трудових спорів та основні принципи їх організації. Юридична природа комісій по трудових спорах (КТС). Компетенція комісій по трудових спорах і порядок їх роботи. Комісії по трудових спорах структурних підрозділів підприємств, установ, організацій.

Види порядку вирішення індивідуальних трудових спорів: загальний, судовий та особливий. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС. Оскарження і виконання рішення КТС. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Трудові спори, що виключно розглядаються судом. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Обмеження повороту виконання рішень з трудових спорів. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів про поновлення на роботі. Порядок поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Спори про розірвання трудового договору. Спори про недійсність умов трудового договору. Порядок розгляду судами скарг на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що обмежують трудові права громадян. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника. Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини).

Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. Сторони колективного трудового спору. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки їх розгляду. Момент виникнення колективного трудового спору. Порядок здійснення аналізу висунутих вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових конфліктів.

Примирна комісія та трудовий арбітраж як органи, призначені для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту). Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією, за участю незалежного посередника.Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем. Положення про трудовий арбітраж. Положення про арбітра. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу. Повноваження Національної служби посередництва і примирення.

Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Право на страйк та його реалізація. Порядок оголошення страйку. Визнання страйку незаконним у судовому порядку й правові наслідки такого рішення. Випадки, за яких забороняється проведення страйку. Правові наслідки законного та незаконного страйку. Гарантії та правове становище працівників у зв’язку з проведенням страйку.

Судовий розгляд колективного трудового спору. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО (Правознавство. Трудове право)»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.006 с.)