Підстави та порядок розірвання шлюбу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави та порядок розірвання шлюбуДо підстав визнання шлюбу недійсним чинне законодавство відносить такі обставини:
а) недосягнення особою, яка уклала шлюб, шлюбного віку (ст. 22 СК);
б) відсутність добровільної згоди чоловіка та жінки, які уклали шлюб (ст. 24 СК);
в) укладання шлюбу з особою, яка в судовому порядку визнана недієздатною (ст. 24 СК);
г) реєстрація шлюбу з особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними (ст. 24 СК);
ґ) перебування особи (осіб), які уклали шлюб, в іншому нерозірваному шлюбі (ст. 25 СК);
д) укладання шлюбу між близькими родичами (ст. 26 СК);
є) укладання шлюбу між усиновителем і усиновленою ним дитиною (ст. 26 СК);
ж) приховання тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для іншого подружжя чи їхніх нащадків (ст. 30 СК);
з) укладання шлюбу жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. Для визнання шлюбу недійсним досить довести в суді наявність однієї із наведених вище обставин. Згідно з КпШС України 1969 р. порушення умов укладання шлюбу недостатнє, щоб шлюб вважався недійсним - необхідно, щоб суд виніс відповідне рішення. В Сімейному кодексі України вітчизняний законодавець по-іншому розв'язує це питання, трактуючи шлюб як вид цивільно-правової угоди і розглядаючи його залежно від виду порушення встановлених вимог укладання відповідно або як вид абсолютно недійсної з моменту укладання (нікчемної) угоди, або як відносно недійсної (заперечної чи оспорюваної) угоди.
У ст. ст. 39-41 СК України побудовані три правові моделі визнання шлюбу недійсним:
1. Шлюб, який є недійсним. Тобто при укладанні шлюбу сторони допустили такі порушення умов його укладання, що він вважається недійсним уже в силу самих цих порушень і без рішення суду.
2. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду. Для визнання такого шлюбу недійсним має бути рішення суду, яке ґрунтується на доведених в судовому засіданні обставинах, що свідчать про порушення умов укладання шлюбу.
3. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Правові наслідки, які можуть настати в зв'язку з порушенням умов укладання шлюбу, цілком залежать від суддівського бачення: суд може або визнати шлюб дійсним, незважаючи на порушення, або, зважаючи на них, визнати шлюб недійсним.

Порядок розірвання шлюбу:
Чинне шлюбно-сімейне законодавство передбачає можливість припинення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС) та в судовому порядку.
Розірвання шлюбу в органах РАЦСу
Органи РАЦС не з'ясовують причини розірвання шлюбу, не вимагають доказів неможливості збереження родини, не приймають заходів щодо примирення подружжя, тобто шлюборозлучна процедура спрощена й не вимагає великих витрат і часу подружжя.
Важливо!!! Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою обох з подружжя здійснюється при наявності двох підстав:
1) подружжя виразило взаємну згоду на розірвання шлюбу;
2) подружжя не має спільних неповнолітніх дітей.
В такому випадку шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Реєстрація розірвання шлюбу проводиться по місцю проживання подружжя або одного з них.
При даному порядку розлучення органи РАЦСу виносять постанову про розірвання шлюбу після закінчення одного місяця з дня подання такої заяви. Заява про розлучення до закінчення терміну може бути відкликана.
Реєстрація розірвання шлюбу по взаємній згоді подружжя передбачає особисту присутність кожного з подружжя або письмове нотаріально посвідчене підтвердження про згоду відсутнього подружжя на реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя з поважної причини не може з'явитися в органи РАЦСу ні для подачі спільної заяви, ні для реєстрації розірвання шлюбу, він повинен вказати про це в заяві про розірвання шлюбу. У випадку неявки обох з подружжя в органи РАЦСу для реєстрації розірвання шлюбу, у випадку відсутності будь-яких пояснень із цього приводу, подана заява залишається без розгляду.
Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає в складанні органом РАЦСу запису акту про розірвання шлюбу й видачі свідоцтва про розірвання шлюбу кожному з осіб, що розірвали шлюб. У паспортах робиться відмітка про розірвання шлюбу.
Зверніть увагу!!! У певних випадках розірвання шлюбу органом РАЦСу може здійснюватися не за спільною заявою подружжя, а за заявою одного з них, причому незалежно від наявності в них спільних неповнолітніх дітей. Закон припускає таку можливість у випадку:
1) якщо один з подружжя визнаний судом безвісно відсутнім;
2) якщо один з подружжя визнаний судом недієздатним.
В даній ситуації до заяви про розірвання шлюбу, що подається ініціатором розірвання шлюбу, додається виписка або копія рішення суду про визнання другого з подружжя недієздатним або безвісті відсутнім.
Зразки заяв про розірвання шлюбу розміщені на стендах в приміщеннях органів РАЦС.
Розірвання шлюбу у судовому порядку
Розірвання шлюбу в судовому порядку здійснюється у таких випадках:
а) за заявою обох із подружжя, яке має спільних неповнолітніх дітей (крім випадків, коли один з подружжя визнаний судом безвісно відсутнім, недієздатним);
б) відсутня згода одного з подружжя на розірвання шлюбу;
в) один з подружжя, незважаючи на відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в органі РАЦСу (наприклад, відмовляється подати спільну заяву);
г) якщо місце проживання одного з подружжя невідоме.
Важливо! Позов до суду про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини і протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один з подружжя здійснив протиправну дію, що містить ознаки злочину, у відношенні іншого з подружжя або дитини.
Як виняток, чоловік та дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
Також чоловік і дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року в таких випадках:
а) батьківство щодо неї визнане іншою особою;
б) за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини.
Як здійснюється подання позову про розірвання шлюбу?
З позовом про розірвання шлюбу до суду може звернутися один з подружжя або опікун недієздатного члена подружжя.
Позов про розірвання шлюбу подається в суд за місцем проживання відповідача.
УВАГА!!! Існують випадки, коли позов про розлучення подається за місцем проживання того, хто звертається до суду з даним позовом (тобто заявника), а саме:

· якщо на утриманні заявника знаходиться малолітня або неповнолітня дитина;

· він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.

При цьому у всіх вищеперерахованих випадках заявник має подати до суду відповідні підтверджуючі документи (довідка ЖЕКу, довідка про стан здоров’я тощо).
Важливо! Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу наведений у додатку.
До заяви додають: в двох екземплярах копії паспорту, свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтв про народження дітей, інші можливі документи, а також квитанцію про сплату судового збору. Його розмір у 2012 рік становить 107 грн. 30 коп.
Судовий розгляд
Справа про розірвання шлюбу розглядається, як правило, за участю обох з подружжя, навіть якщо від їх імені виступають представники. Якщо справа розглядається за відсутності одного з подружжя, то такий розгляд можливий у виняткових випадках за погодженням суду.
За загальним правилом справи про розірвання шлюбу розглядаються у відкритому судовому засіданні в присутності обох з подружжя. Можливі ситуації (в основному у зв'язку з оголошенням різних сторін інтимного життя подружжя), при яких розгляд справ по мотивованому визначенню суду проводиться в закритому судовому засіданні. Звернутьсь з проханням про це може один з подружжя. Також можна просити суд розглянути справу за відсутності подружжя.
УВАГА! Строк для постанови судом рішення про розірвання шлюбу - один місяць. Протягом цього часу подружжя може переглянути свої взаємини, досягти примирення і відкликати заяву про розірвання шлюбу. Суд в праві відкладати розгляд справи для примирення подружжя, особливо якщо в подружжя є неповнолітні діти. У межах шестимісячного строку для примирення він може повторно відкласти розгляд справи чи скоротити цей строк.
У випадку, якщо після закінчення встановленого строку заява від подружжя про припинення справи не надійшла, і сторони в судове засідання не з'явилися, суд має право залишити справу без розгляду. Якщо після спливу встановленого судом строку на примирення чоловік і дружина дійдуть згоди щодо продовження шлюбу, провадження у справі припиняється на підставі поданої ними заяви.
Для винесення судом рішення про розірвання шлюбу необхідні наступні підстави:
а) встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження родини неможливі, та це суперечить інтересам одного з подружжя і інтересам їх дітей;
б) заходи щодо примирення подружжя виявилися безрезультатними (якщо такі приймалися);
в) подружжя (один з них) наполягають на розірванні шлюбу.
У випадку розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється в день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом, що підтверджує факт розірвання шлюбу. Віднині не потрібно йти у відділ державної реєстрації актів цивільного стану для того, щоб зареєструвати це рішення і отримати свідоцтво про розірвання шлюбу! Суд самостійно надсилає рішення про розірвання шлюбу до органів РАЦСу.
Відмітка про розірвання шлюбу в паспортах робиться після прийняття відповідного рішення судом в органами РАЦСу при зверненні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.033 с.)