Обробка результатів і висновки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обробка результатів і висновкиЗа кожну позитивну відповідь ставиться один бал. Сума балів за позитивні відповіді на непарні питання (1, 3, 5, 7 і т. д.) буде відтворювати орієнтацію суб’єкта на процес діяльності, а сума балів за відповіді на парні питання (2, 4, 6 і т. д.) — орієнтацію суб’єкта на результат.

Методика «Ціннісні орієнтації»

(автор — М. Рокич)

Адаптований варіант методики використовують для дослідження системи цінностей особистості, які класифіковано на термінальні (цінності — цілі) та інструментальні (цінності — засоби).

Інструкція

Проставте ранг цінностей за ступенем їх значущості (від 1 до 18).

Термінальні цінності:

1. Активне, діяльне життя.

2. Здоров’я.

3. Краса природи та мистецтва.

4. Матеріально забезпечене життя.

5. Спокій у країні, мир.

6. Пізнання, інтелектуальний розвиток.

7. Незалежність суджень, оцінок.

8. Щасливе сімейне життя.

9. Впевненість у собі.

10. Життєва мудрість.

11. Цікава робота.

12. Любов.

13. Наявність хороших та добрих друзів.

14. Суспільне визнання.

15. Рівність (у можливостях).

16. Свобода вчинків та дій.

17. Творча діяльність.

18. Отримання задоволень.

Інструментальні цінності:

1. Акуратність.

2. Життєрадісність.

3. Непримиренність до своїх та чужих недоліків.

4. Відповідальність.

5. Самоконтроль.

6. Сміливість у відстоюванні своєї думки.

7. Терпимість до думок інших.

8. Чесність.

9. Вихованість.

10. Виконавська дисципліна.

11. Раціоналізм (уміння приймати обдумані рішення).

12. Працелюбність.

13. Високі запити.

14. Незалежність.

15. Освіченість.

16. Тверда воля.

17. Широта поглядів.

18. Чуйність.

Обробка результатів і висновки.Домінуюча спрямованість ціннісних орієнтацій дає змогу визначити ступінь залучення у сферу праці, у сімейно-побутову чи дозвіллєву активність. Якісний аналіз результатів розкриває ідеали, ієрархію життєвих цінностей, які людина розглядає як норми поведінки.

 

 

Методика визначення комунікативних якостей

Чи вмієте Ви проводити ділові переговори?

На кожне питання повинен бути обраний один варіант відповіді.

1. Під час переговорів на чому Ви наполягаєте?

а) на угоді;

б) на своєму рішенні;

в) на використанні об’єктивних критеріїв при виборі рішення.

2. Чи прагнете Ви під час переговорів до єдиного рішення?

а) прагну до єдиної відповіді, прийнятному для друзів;

б) прагну до єдиного рішення, прийнятному для себе;

в) представляю безліч варіантів на вибір.

3. Заради угоди йдете на поступки або вимагаєте переваг?

а) примиряюся з однобічними втратами заради досягнення угоди;

б) вимагаю однобічних переваг у нагороду за угоду;

в) продумую можливість взаємної вигоди.

4. При веденні переговорів чи намічаєте Ви «нижню межу», тобто результат переговорів, виражений у вигляді гіршого із припустимих варіантів?

а) відкриваю свою «нижню межу »;

б) приховую свою «нижню межу »;

в) не встановлюю «нижню межу ».

5. Під час переговорів Ви висуваєте пропозиції або погрожуєте?

а) погрожую;

б) вивчаю інтереси сторін;

в) висуваю пропозиції.

6. Під час переговорів чи міняєте Ви свої позиції?

а) легко міняю позиції;

б) твердо дотримуюся визначених позицій;

в) зосереджую на вигодах, а не на позиціях.

7. Під час переговорів чи довіряєте Ви їхнім учасникам?

а) так;

б) ні;

в) дію незалежно від довіри або недовіри.

8. Чи вимогливо Ви підходите до учасників переговорів і їх рішень?

а) ні;

б) так;

в) намагаюся бути м’яким до учасників переговорів і вимогливим до рішень.

9. Заради збереження стосунків, чи йдете Ви на поступки під час переговорів?

а) Йду на поступки заради збереження стосунків;

б) вимагаю поступок як умови продовження стосунків;

в) віддаляю суперечки між людьми заради вирішення завдання переговорів.

 

Якщо у Вас переважають відповіді «а», Ваш стиль переговорів - поступливість, а ціль переговорів - угода.

Якщо у Вас більше відповідей на «б», Ваш стиль переговорів - твердість, тиск. Ціль переговорів - тільки перемога. Якщо більше відповідей «в», Ваш стиль переговорів - співробітництво. Ціль - розумне рішення, отримане швидко й у повній згоді, орієнтування на спільне вирішення завдання.

 

 

9. Методика „Схильність до певного стилю керівництва”

(автор Є.Ільїн)

За допомогою цієї методики можна дізнатися про схильність суб’єкта до конкретного стилю керівництва. Однак у реальній управлінській практиці людина може скористатися іншим стилем.

Інструкція

Уявіть, що ви керівник колективу. Вам пропонується відповісти на запитання: по кожному пункту опитувальника із трьох варіантів (а, б, в) оберіть той, який найбільше характеризує вашу поведінку як керівника; букву обведіть кружечком.

Текст опитувальника

1 При прийнятті важливих рішень ви:

а) порадитеся з колективом;

б) не братимете на себе відповідальність за прийняття рішення;

в) приймете рішення одноосібне.

2 При організації виконання завдання:

а) надаєте свободу у виборі способів виконання завдання членам колективу, залишаючи за собою загальний контроль;

б) не будете втручатися у виконання завдання, сподіваючись, що колектив зробить усе як потрібно;

в) регламентуватимете діяльність колективу, суворо визначаючи, що і як потрібно робити.

3 При здійсненні контролю за діяльністю підлеглих:

а) будете жорстко контролювати кожного з них;

б) довірите контроль підлеглим;

в) вважатимете, що контроль не обов’язковий.

4 В екстремальній для колективу ситуації:

а) будете радитися з колективом;

б) візьмете все керівництво на себе;

в) цілком покладетеся на лідерів колективу.

5 Вибудовуючи взаємини з членами колективу:

а) проявлятимете активність у спілкуванні;

б) спілкуватиметеся, якщо до вас звернуться;

в) підтримуватимете свободу спілкування між вами та підлеглими.

6 При здійсненні управління колективом:

а) надаватимете допомогу підлеглим в їх особистих справах;

б) вважатимете недоцільним втручатися в особисті справи підлеглих;

в) цікавитиметеся особистими справами підлеглих скоріше із ввічливості.

7 У стосунках із членами колективу:

а) намагатиметеся підтримувати хороші особисті стосунки навіть на шкоду діловим;

б) підтримуватимете лише ділові стосунки;

в) намагатиметеся однаково підтримувати особисті й ділові стосунки.

8 Стосовно зауважень від колективу:

а) не допустите зауважень на свою адресу;

б) вислухаєте та врахуєте зауваження;

в) поставитеся до зауважень байдуже.

9 У питаннях внутрішньо колективної дисципліни:

а) прагнутимете максимальної покірності підлеглих;

б) зможете підтримувати дисципліну без нагадування про неї підлеглим;

в) вважаючи, що підтримання дисципліни — це не ваша вимога, не будете «тиснути» на підлеглих.

10 Стосовно того, що про вас подумає колектив:

а) вам буде байдуже;

б) намагатиметеся бути добрим для підлеглих, на загострення стосунків не підете;

в) внесете корективи у свою поведінку, якщо оцінка буде негативною.

11 Розподіливши повноваження між собою та підлеглими:

а) вимагатимете, щоб вам доповідали про всі деталі;

б) покладатиметеся на виконавську дисципліну підлеглих;

в) здійснюватимете тільки загальний контроль.

12 При виникненні труднощів у прийнятті рішення:

а) звернетеся за порадою до підлеглих;

б) радитися з підлеглими не будете, оскільки за все доведеться відповідати вам;

в) приймете поради підлеглих, навіть якщо їх не просили.

13 Контролюючи роботу підлеглих:

а) будете хвалити виконавців, відзначати їх позитивні результати;

б) звертатимете увагу передусім на недоліки, які потрібно усунути;

в) здійснюватимете контроль час від час.

14. Керуючи підлеглими:

а) зможете так формулювати завдання, щоб їх беззаперечно виконували;

б) будете в основному використовувати прохання, а не наказ;

в) взагалі не вмієте наказувати

15. За нестачі знань при прийнятті рішення:

а) вирішуватимете самі, адже ви — керівник;

б) звернетеся за допомогою до підлеглих;

в) відкладете прийняття рішення: може, все владнається само собою.

16. Оцінюючи себе як керівника, можете припустити, що ви:

г) будете суворим, навіть прискіпливим;

д) будете вимогливим, але справедливим;

е) будете не дуже вимогливим.

17. Стосовно нововведень:

ж) будете скоріше консервативним (як би чого не трапилось);

з) якщо вони доцільні, то охоче їх підтримаєте;

и) якщо вони корисні, то впровадите їх у директивному порядку.

18. Ви вважаєте, що в нормальному колективі:

к) підлеглі повинні мати змогу працювати самостійно, й без постійного та жорсткого контролю керівника;

л) повинен бути постійний і жорсткий контроль, адже на совість підлеглих нічого розраховувати;

м) виконавці можуть бути залишені самі на себе.

Обробка результатів

Кожний вибір оцінюється в один бал.

№ п/п Відповіді № п/п Відповіді
а б в а б в
Д Л А А Л Д
Д Л А А Л Д
А Д Л Д А Л
Д А Л Д А Л
Д А Л А Д Л
Д А Л А Д Л
Д А Л А Д Л
А Д Л Л Д А
А Д Л Д А Л

 

Примітка.У таблиці (ключі) прийняті такі позначення: А — авторитарний стиль керівництва, Д — демократичний стиль керівництва, Л — ліберальний стиль керівництва.

Висновки

Оскільки абсолютної схильності до конкретного із стилів керівництва не буває, то може йтися про змішані стилі керівництва із тенденцією схильності до одного з них. Ті, хто відповідає, здебільшого обирають відповіді, що характеризують демократичний стиль керівництва. Якщо таких відповідей більше 12, то є підстави стверджувати про схильність до демократичного стилю; якщо менше і при цьому вибори А переважають на три бали над Л, то це свідчить про схильність до авторитарно-демократичного стилю; за переважання на три бали виборів Л над А — про схильність до ліберально-демократичного стилю.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.011 с.)