Самооцінка здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самооцінка здатності до самоосвіти й саморозвитку особистостіУважно ознайомтеся з питаннями тесту-анкети. Для відповіді виберіть один із запропонованих варіантів відповідей: «ні» - 1 бал , «частково, періодично» - 2 бали, «так» - 3 бали. Визначте кількість балів за кожну відповідь відповідно до «ціни» обраного варіанта. Складіть набрану Вами кількість балів за всі відповіді й співвіднесіть зі шкалою рівнів розвитку здатності до саморозвитку, відповідно до Вашої суми балів.

1. Чи читали Ви й чи знаєте що-небудь про принципи, методи, правила самоосвіти, самовиховання, саморозвитку особистості?

2. Чи маєте Ви серйозне й глибоке прагнення до самоосвіти, самовихованню, саморозвитку своїх особистісних якостей, здатностей?

3. Чи відзначають Ваші друзі, знайомі Ваші успіхи в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку?

4. Чи випробовуєте Ви прагнення глибше пізнати самого себе, свої творчі здатності?

5. Чи маєте Ви свій ідеал і чи спонукує він Вас до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку?

6. Чи часто Ви замислюєтеся про причини своїх промахів, невдач?

7. Чи здатні Ви до швидкого самостійного оволодіння новими видами діяльності, наприклад, до самостійного вивчення іноземної мови?

8. Чи здатні Ви продовжити вирішувати важке завдання, якщо перші 2 години не дали очікуваного результату?

9. Чи ведете Ви щоденник, де записуєте свої ідеї, де плануєте своє життя (на рік, на найближчі місяці, тиждень, день) і аналізуєте, що із запланованого виконати не вдалося й чому?

10. Чи вважають Ваші друзі Вас здатним до подолання труднощів?

11. Чи знаєте Ви свої сильні й слабкі якості?

12. Чи хвилює Вас Ваше майбутнє?

13. Чи прагнете Ви до того, щоб Вас поважали Ваші найближчі друзі, батьки?

14. Чи здатні Ви управляти собою, стримувати себе в конфліктній ситуації?

15. Чи здатні Ви до ризику?

16. Чи прагнете Ви виховати в собі силу волі або інші якості?

17. Чи домагаєтеся Ви того, щоб до Вашої думки прислухалися?

18. Чи вважаєте Ви себе цілеспрямованою людиною? Чи вважають (чи вважали) Вас здатним до самоосвіти, саморозвитку людиною:

19. Батьки?

20. Учителі?

21. Ваші друзі?

 

Шкала рівнів розвитку здатностей до самоосвіти й саморозвитку

Рівні розвитку Бали
1-й — дуже низький 21-28
2-й — низький 29-32
3-й — нижче середнього 33-36
4-й — трохи нижче середнього 37-40
5-й — середній 41-44
6-й — трохи вище за середнє 45-48
7-й — вище за середнє 49-52
8-й — високий 53-56
9-й — дуже високий 57-63

 

Отже, Ви одержали більше точні дані про рівень Ваших здатностей до самоосвіти й саморозвитку. Не засмучуйтеся, якщо він у Вас невисокий, цей рівень можна підвищити, якщо Ви готові попрацювати над собою. Сподіваємося, що пропонована нижче методика роботи із саморозвитку допоможе Вам здійснити ці бажання цілеспрямовано й ефективно.

 

 

Методика «Мотивація успіху і боязнь невдачі»

Інструкція.Якщо ви погоджуєтеся із твердженням, то ставите «так», якщо не погоджуєтеся — «ні».

Текст опитувальника

1. Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.

2. У роботі виявляю активність.

3. Схильний до вияву ініціативи.

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся, по змозі, знайти причини, щоб відмовитися від них.

5. Часто обираю крайнощі: або надзвичайно легкі завдання, або дуже важкі.

6. Наштовхуючись на перешкоди, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів та невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

9. При виконанні важких завдань за дефіциту часу результативність моєї діяльності погіршується.

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.

11. Я схильний планувати своє майбутнє на перспективу.

12. Я ризикую, але з розумом.

13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо за відсутності зовнішнього контролю.

14. Надаю перевагу середнім за важкістю або дещо завищеним, але досяжним завданням.

15. Зазнавши невдачі при виконанні завдання, відчуваю, що його привабливість для мене знижується.

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Надаю перевагу плануванню майбутнього лише на найближчий час.

18. За відчутного дефіциту часу результативність моєї праці поліпшується, навіть якщо завдання дуже складне.

19. У разі невдачі не відмовляюся від мети.

20. Якщо я сам обрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість тільки зростає.

Обробка результатів

По одному балу запишіть за відповіді «так» на твердження 1 — 3, 6, 8, 10 — 12, 14, 16, 18 — 20 і за відповіді «ні» на 4, 5, 7, 9,13,15,17. Порахуйте загальну кількість балів.

Висновки

Отриманий результат у діапазоні від 1 до 7 балів засвідчує про мотивацію на невдачу (боязнь невдачі); від 14 до 20 — мотивацію на успіх (сподівання на успіх); від 8 до 13 — мотиваційний полюс не виражений. При цьому 8 — 9 балів свідчить, що мотивація близька до уникнення невдачі, 12 — 13 балів — до прагнення успіху.

 

 

Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційній сфері».

(автор — О. Потьомкіна)

 

Методика має різні шкали. Нижче наведено дві з них — А і Б.

Шкала А. «Виявлення установок, спрямованих на «альтруїзм — егоїзм»

Інструкція.Прочитавши запитання, дайте на них відповіді «так» чи «ні».

Текст опитувальника

1. Вам часто кажуть, що ви більше думаєте про інших, ніж про себе?

2. Вам легше просити за інших, ніж за себе?

3. Вам важко відмовити людям, коли вони про щось просять?

4. Ви часто намагаєтеся допомогти людям, якщо у них трапилися неприємності, біда?

5. Для себе ви робите щось з більшим задоволенням, ніж для інших?

6. Ви намагаєтеся зробити якомога більше для інших людей?

7. Ви переконані, що найбільша цінність — жити для інших людей?

8. Вам важко примусити себе щось зробити для інших?

9. Ваша характерна риса — безкорисливість?

10. Ви переконані, що турбота про інших часто шкодить вам?

11. Ви засуджуєте людей, котрі не вміють потурбуватися про себе?

12. Ви часто просите людей зробити щось із корисливих спонук?

13. Ваша характерна риса — намагання допомогти іншим людям?

14. Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, а потім уже про інших?

15. Ви багато часу приділяєте своїй персоні?

16. Ви переконані, що не потрібно для інших сильно напружуватися?

17. Для себе у вас не вистачає ні сил, ні часу?

18. Вільний час ви використовуєте лише для своїх захоплень?

19. Ви можете назвати себе егоїстом?

20. Ви здатні зробити максимальні зусилля лише за високу винагороду?

Оброблення результатів

Ключ до опитувальника: проставляється по одному (1) балу при відповідях «так» на запитання 1 — 4, 6, 7, 9, 13, і відповідях «ні» на запитання 5, 8, 10 — 12, 14 — 16, 17 — 20. Потім підраховується загальна сума балів.

Висновки

Чим більше сума балів перевищує 10, тим сильніше у суб’єкта виражений альтруїзм, бажання допомогти людям. І навпаки, чим сума балів менша за 10, тим сильніше у суб’єкта виражена егоїстична тенденція

 

Шкала Б. «Виявлення установок на «процес діяльності» — «результат діяльності»

Інструкція.Дайте відповідь «так» або «ні».

Текст опитувальника

1. Процес виконання роботи захоплює вас більше, ніж її завершення?

2. Для досягнення мети ви не шкодуєте сил?

3. Ви довго не відважуєтеся розпочати робити те, що вам нецікаво, навіть якщо це необхідно?

4. Ви впевнені, що у вас вистачить наполегливості для завершення будь-якої справи?

5. Закінчуючи цікаву справу, ви шкодуєте, що вона вже завершена?

6. Вам більше до вподоби люди, здатні досягати результату, ніж ті, головною характеристикою яких є доброта і чуйність?

7. Ви отримуєте задоволення від гри, в якій не важливий результат?

8. Ви вважаєте, що успіхів у вашому житті більше, ніж невдач?

9. Ви більше поважаєте людей, здатних захопитися справою по-справжньому?

10. Ви часто завершуєте роботу, якщо не вистачає часу, склалася неприємна ситуація, існують зовнішні перешкоди?

11. Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте їх закінчити?

12. Ви вважаєте, що маєте достатньо сил, щоб розраховувати на успіх у житті?

13. Чи можете ви захопитися справою настільки, що забуваєте про себе та час?

14. Вам часто вдається довести розпочату справу до кінця?

15. Чи буває, що, захоплюючись справами, ви не можете закінчити розпочате?

16. Ви уникаєте зустрічей із людьми, які не наділені діловими якостями?

17. Ви часто завантажуєте свої вихідні дні чи відпустку роботою, усвідомлюючи потребу щось зробити?

18. Ви вважаєте, що головне у будь-якій справі результат?

19. Погоджуючись на справу, ви думаєте про те, наскільки вона для вас є цікавою?

20. Прагнення до результату в будь-якій справі — риса, що вас вирізняє з-поміж інших?

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)