Критерії оцінювання результатів переддипломної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання результатів переддипломної практикиРейтингова оцінка за 100 бальною шкалою (за кожен структурний розділ) Критерії оцінювання
Критерії оцінювання І, ІІ та ІІІ розділу
30 балів 30 балів 1. І розділ – максимальна кількість балів виставляється якщо студент: - вміє безпомилково складати та читати фінансову, податкову, статистичну звітність, та звітність бюджетних установ згідно законодавства, складати необхідні розрахунки, здійснити перевірку звітів, виявити помилки, виправити помилки, які відбулися до дати складання балансу, та після дати складання балансу; - не мав нарікань з боку керівника практики від підприємства інституту щодо дотримання трудової дисципліни. Попередня оцінка керівника від підприємства повинна бути “відмінно”.   2. ІІ розділ – максимальна кількість балів виставляється студенту при: - повному засвоєнні основних теоретичних аспектів особливостей організації фінансового аналізу на підприємствах відповідно до чинного законодавства; - вивченні комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, методичної послідовності та порядку розрахунку, методів оцінки; - вивченні порядку та методів аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства; - вивченні методів оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підприємства, дебіторської заборгованості; - оволодінні методами, оцінки майна підприємства; оволодіння методами аналізу капіталу підприємства; вивчення методичних принципів оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості підприємства; оволодіння, методами комплексного оцінювання фінансових ризиків; - вмінні оцінювати тенденції розвитку фінансового стану й прибутковості, ефективності використання ка­піталу, здійснити аналітичну діагностику можливого банкрутства; допомогти адміністрації підприємства у розробці певних заходів стабілізації .
15 балів - вмінні правильно будувати аналітичний процес на підприємстві, виконувати необхідні розрахунки, складати аналітичні таблиці, формувати аналітичні висновки. Допускаються незначні помилки. На підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики аналітичних робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки. 3. ІІІ РОЗДІЛ –максимальна кількість балів виставляється студенту при: - повному висвітленні аналізу санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві; - вивченні техніки безпеки та питань пожежній безпеки на підприємстві, питань охорони навколишнього середовища; - проведенні моніторингу небезпек, що можуть причинити надзвичайну ситуацію; - розробленні заходів щодо охорони праці та з питань цивільного захисту.
25 балів 27 балів 10 балів 1. І розділ- 25 балів виставляється в тому випадку, коли студент: - володіє методикою складання фінансової, податкової, статистичної звітності підприємства відповідно до чинного законодавства, звітності бюджетних установ; складанні необхідних розрахунків; - припускає одну-дві несуттєві (непринципові) помилки, самостійно виправляє їх; - не мав нарікань з боку керівника практики від підприємства та інституту щодо дотримання трудової дисципліни. 2. ІІ розділ – 27 балів виставляється при: - повному засвоєнні основних теоретичних аспектів особливостей організації фінансового аналізу на підприємствах відповідно до чинного законодавства; - вивченні комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, методичної послідовності та порядку розрахунку, методів оцінки; - оволодінні методами, оцінки майна підприємства; оволодінні методами аналізу капіталу підприємства; вивченні методичних принципів оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості підприємства; оволодінні, методами комплексного оцінювання фінансових ризиків; - вмінні оцінювати тенденції розвитку фінансового стану й прибутковості, ефективності використання капіталу, здійснювати аналітичну діагностику можливого банкрутства; допомогти адміністрації підприємства у розробці певних заходів стабілізації. Практикант виклав весь матеріал звіту, але допускає окремі неточності та незначні помилки при організації аналітичного процесу, складанні аналітичних таблиць та проведенні розрахунків. Студент показує достатні знання сутності основних теоретичних положень, що регламентують порядок проведення фінансового аналізу на підприємствах. Допускаються окремі неточності та незначні помилки. 3. ІІІ РОЗДІЛ –10 балів максимальна кількість балів виставляється студенту при: - висвітленні аналізу санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві; - вивченні питань техніки безпеки та пожежній безпеки на підприємстві, охорони навколишнього середовища; - проведенні моніторингу небезпек, що можуть причинити надзвичайну ситуацію; - розробленні заходів щодо охорони праці та з питань цивільного захисту. Допускаються окремі неточності та незначні помилки.
20 балів 24 балів 8 балів 1. І розділ- 20 балів виставляється в тому випадку, коли студент: - не впевнено користується професійними навиками та уміннями, щодо оформлення звітності підприємства: володіє методикою складання фінансової, податкової, статистичної звітності підприємств та звітності бюджетних установ, але недостатньо розуміє їх зміст; - припускає одну дві помилки; - не мав нарікань з боку керівника практики від підприємства та інституту щодо дотримання трудової дисципліни. 2.ІІ розділ – 24 бали виставляється студенту при: - повному засвоєнні основних теоретичних аспектів особливостей організації фінансового аналізу на підприємствах відповідно до чинного законодавства; - вивченні комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, методичної послідовності та порядку розрахунку, методів оцінки; - оволодінні методами, оцінки майна підприємства; оволодінні методами аналізу капіталу підприємства; вивченні методичних принципів оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості підприємства; оволодінні, методами комплексного оцінювання фінансових ризиків; - вміє оцінювати тенденції розвитку фінансового стану й прибутковості, ефективності використання капіталу, здійснити аналітичну діагностику можливого банкрутства; допомогти адміністрації підприємства у розробці певних заходів стабілізації. Практикант виклав весь матеріал звіту, але допускає окремі неточності та незначні помилки при організації аналітичного процесу, складанні аналітичних таблиць та проведенні розрахунків. Студент показує задовільні знання сутності основних теоретичних положень, що регламентують порядок проведення фінансового аналізу на підприємствах. Допускаються окремі неточності та незначні помилки. 3. ІІІ розділ -8 балів виставляється студенту при: - неповному висвітленні питань аналізу санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві; - неповному вивченні питань техніки безпеки та пожежній безпеки на підприємстві, охорони навколишнього середовища; - проведенні моніторингу небезпек, що можуть причинити надзвичайну ситуацію; - розробленні заходів щодо охорони праці. Допускаються окремі неточності та незначні помилки.
1-34 бала І, ІІ та ІІІ розділи переддипломної практики складені і оформлені зі значними порушеннями вимог (звіт не має всіх структурних елементів, щоденник не містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене незначною кількістю прикладених бухгалтерських документів), звіт представлений для перевірки своєчасно, має негативний відгук від керівника практики від бази практики, зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу студентом не усунено, програма практики студентом не опрацьована; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом не зроблені і не представлені у звіті висновки; - програма практики студентом не виконана з неповажних причин.
Критерії оцінки оформлення звіту
10 балів Звіт з переддипломної практики складений і оформлений відповідно до вимог (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових і аналітичних робіт, їх виконання підтверджене прикладеними звітами: бухгалтерськими, податковими, статистичними), акуратно, наданий для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника практики від бази практики.
8 балів Звіт з переддипломної практики складений і оформлений відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових і аналітичних робіт, їх виконання підтверджене прикладеними звітами: бухгалтерськими, податковими, статистичними), акуратно, наданий для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника практики від базового підприємства. Недоліки і зауваження, зазначені в рецензії керівника усунуті повністю.
5 балів Звіт з переддипломної практики складено і оформлено з деякими порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник містить перелік виконаних студентом під час практики облікових робіт без їх описання, їх виконання, не в достатній кількості, підтверджене прикладеними звітами та розрахунками), акуратно, представлений для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, недоліки і зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу усунено частково.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентамПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)