ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коли Б.Хмельницького обрано гетьманом Війська Запорізького? 

а) 1646 р.; б) 1647 р.; в) 1648; г) 1649 р.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-1; Б-3; В-4; Г-2;

а) 981 р.; 1. Приєднання до Київської Русі Перемишля.

б) 988 р.; 2. Обрання першого митрополита русича Іларіона.

в) 1019 р.; 3. Хрещення Київської Русі.

г) 1051 р.; 4. Битва на ріці Альта між Святополком та Ярославом.

 

2. Встановіть відповідність:

А-4; Б-1; В-2; Г-3;

а) П.Полуботок; 1) 1727 - 1734

б) Д.Апостол; 2) 1750 – 1764

в) К.Розумовський; 3) 1765 - 1775

г) П.Калнишевський; 4) 1722 - 1724

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

 

Загальна характеристика Гетьманщини: особливості державно-політичного і суспільного життя, хронологічні рамки існування, значення.

Гетьманщина – таку назву отримала українська козацька держава яка була заснована у 1649 році. Керували нею гетьмани, звідки й пішла назва. У ході визвольних дій були чітко сформульовані основи державної ідеї, а саме:

· Право українського народу на створення власної держави

· Незалежність і соборність Української держави

· Козацька державність є спадкоємцями Київської Русі, її кордонів, традицій, культури

На початку існування, Гетьманщина була залежна від Речі Посполитої, згодом утворила автономію Київським, Чернігівським, Брацлавським воєводствами, за умовами Зборівського договору 1649 року. Це свідчило про те, що Гетьманщина була фактично незалежною і влада належала гетьману. У 1649-1650 pp. Богдан Хмельницький провів адміністративно-територіальний поділ підвладної території на полки й сотні. Полковники, сотники й міські отамани мали на підвладних їм територіях військову й судову владу. Було введено контроль за фінансами й оподаткуванням населення, активно налагоджувалися дипломатичні зв'язки. Але Гетьманщина весь час зазнавала утисків як від Речі Посполитої так і від Росії, це призвело пізніше до розподілу на Лівобережну та Правобережну Україну.

Формально основним органом влади була Військова (Генеральна) рада, яка вирішувала військові, політичні, господарські, правові та інші питання. Проте вона не була постійно діючою.

Гетьман був главою і правителем України. Він очолював уряд і державну адміністрацію, був головнокомандуючим, скликав ради, відав фінансами, керував зовнішньою політикою, мав право видавати загальнообов'язкові для всіх нормативні акти - універсали. Система органів публічної влади мала три рівні - генеральний, полковий і сотенний. Реальна вища влада в державі належала генеральному урядові, до якого входили гетьман і генеральна старшина.

Соціально-економічна політика Б. Хмельницького й уряду Української держави була спрямована на боротьбу проти Речі Посполитої. На визволених землях уже в 1648 р. активно відбувався процес утвердження козацької власності на землю. Умови Зборівського (1649 р.) та Білоцерківського (1651 р.) договорів тимчасово загальмували розгортання прогресивних змін. Лише після перемоги в битві під Батогом (1652 р.) на території Української держави було остаточно ліквідовано фільварково-панщинну систему господарювання.

Хронологічні події:

· 1649 – заснування Війська Запорозького

· До 1657 визвольна війна

· Доба Руїни з 1658 року

· 1687 – повоєнне відновлення

· після 1700 занепад та ліквідація козацтва Росією

· 1764 – наказ про ліквідування Гетьманства

Національно-визвольна війна дала початок відродженню українській державі, на чолі з Богданом Хмельницьким козаки зуміли відновити тимчасову владу на Україні, але сусідні загарбницькі держави не хотіли бачити Україну незалежною, тому держава зазнавала утисків не тільки на одному фронті, на жаль, існування України як незалежної тривало недовго. Але ця війна свідчить про волелюбний козацький дух і про стремління до незалежності. Історії про бої відважних козаків повинні бути у серці кожного патріота України і тоді Україна буде незалежною.

Варіант № 2

 

I рівень

 

1. Позначте ім`я царя, за часів правління якого Скіфія досягла найбільшого піднесення:

а) Дарій І; б) Атей; в) Попан; г) Арей.

 

2. Любецький з’їзд князів відбувся у :

а) 1097р б) 1197 г) 1087

 

3. Князя Д. Галицького було короновано у Дорогочині в:

 

а) 1245 р.; б) 1250 р.; в) 1253 р.; г) 1258 р.

 

4. Процес закріпачення селянства на території тогочасної України остаточно завершив Третій Литовський статут у:

а) 1526 р.; б) 1566 р.; в) 1588 р.; г) 1596 р.

 

5. Визначіть хронологічні рамки Руїни на українських землях:

 

а) кін. 1663 – 1687 рр.; б) кін. 1658 – серед. 1689 рр.; в) кін. 1657 – серед. 1687 рр.

 

II рівень

1. Загибель відповідних державних утворень на українських землях спричинили:

А-2; Б-1; В-4; Г-3;

а) Великої Скіфії; 1) готи;

б) ряду античних міст-держав; 2) сармати;

в) Антської держави; 3) монголо-татари;

г) Київської Русі 4) авари

 

2. Розташувати назви міст де уклали договори у хронологічній відповідності:

А-2; Б-3; В-4; Г-1;

а) Зборів 1) 1681р.

б) Біла Церква 2) 1649 р.

в) Вільно 3) 1651 р.

г)Бахчисарай 4) 1656 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Остаточна ліквідація автономії Гетьманщини та Запорізької Січі, доля українського козацтва.

Після невдалої спроби гетьмана Івана Мазепи вирватись з Московської влади, Петро І серйозно взявся за ліквідацію України автономії. Свій план він втілював крок за кроком: фізично знищуючи населення, розкрадаючи ресурси та інтелектуальні сили інтелігенції.

Побачивши загрозу з боку Гетьманщини він не погодився на підписання мирного договору з гетьманом, а видав указ про повне підпорядкування козацтва російському трону. З року в рік він позбавляв правління і судочинства українців натомість надаючи владу в Україні іноземцям, які провадили терор і грабіж населення, а гетьман ніяк не міг запобігти цьому.

Наступний напрям політики проти Гетьманщини полягав у винищенні населення. Десятки тисяч українських козаків виганяли на примусові роботи, де лише 30% поверталося додому.

Останнім напрямом політики Петра І був удар по економіці України: українцям заборонялось займатися зовнішньою торгівлею, заборонявся продаж на низку продуктів, основні торгівельні точки зосереджувались в Росії, це спричинило занепад торгівлі як такий на Україні. Завершальним штрихом були накладені височенні податки на українців, все це спричинило руйнуванню України як самостійного економічного організму і перетворення на Російську колонію. Також постраждала і культура: заборона друку українською мовою, та більшості проукраїнських творів.

Становище козаків було вкрай жахливим: запорожці були змушені перейти кордон і визнати владу турецького султана. Але згодом зазнали гноблення та утиску від татарів, тому козаки вирішили повернутись назад до Росії. Козаки визнали себе підданими цариці, отримали право на свої землі та життя за своїми звичаями, і Запорізька Січ існувала на правах автономії, але Росія грубо порушувала всі засади умов договору і будувала укріплення вглиб автономії, що призвело до утиску Січі з одного боку Річчю Посполитою а з іншого, Росією, де козаки не відчували вже себе вільними.

Зі вступом на престол Катерини ІІ Січ не врятували їхні подвиги проти Російсько-Турецької війни і зразу ж по завершенню війни 66-тисячна російська армія взяла в облогу Запорізьку Січ, козаки були готові йти в війну, але на прохання настоятеля церкви Володимира Сокальського, частина козаків здалася, а інші втекли за Дунай. Цариця жорстоко розправилась з козаками, багато з них було заарештовано, а Січ була зруйнована. Завершили процес гноблення українців кріпацтвом і високими податками, що залишило селян у неволі на довгий час.

Отже, ці сторінки історії є доволі трагічними для народу України і свідчать про загарбницьку політику сусідніх держав як на півдні такі на сході та заході, але це не означає що українці впали духом і змирились на їх гноблення, бо згодом почався новий поштовх відродження свободи українців.

Варіант № 3

 

I рівень

 

1. Заслуга у створенні Скіфської держави належить:

а) скіфам-орачам, б) царським скіфам, в) скіфам-землеробам.

 

2. Позначте період, коли у творах давніх джерел з`являються перші писемні згадки про слов’ян:

а) ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) ІІІ ст. н.е.; в) V –VІ ст. н.е.; г) І- серед. ІІ ст. н.е.

 

Котра із дочок Ярослава Мудрого вийшла заміж за французького короля Генріха І та після його смерті керувала Францією?

а) Анастасія, б) Єлизавета, в) Анна, г) Софія.

 

Яка влада першою запровадила панщину, кріпацтво, позбавила селян земельних наділів на українських землях?

а) литовська, б) московська, в) польська,г) українська.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.009 с.)