Початки формування державності на території України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Початки формування державності на території України.Формування українського народу тривало достатньо довго. Першою проукраїнською державною учені вважають Антське царство (яке виникло в першій половині 4 ст., остання згадка датована 602 роком, зазнали поразки від аварів) Однак прямими предками українців є сім союзів східнослов’янських племен, які протягом 7-8 ст. розселились на території сучасної України, а згодом створили державу.

Назви цих союзів зберіг літопис «повість минулих літ» це - поляни древляни, волиняни (дуліби) , білі хорвати, уличі, тиверці, сіверяни. Одним із перших виник Дулібський союз (однак княжіння ще не були повноцінними державами: апарат влади був примітивним, спадкоємна знать ще не виділилася в окрему соц. групу.) Верховним органом було віче.

Політичний розвиток Полянського союзу племен на межі 8-9 ст. призвів до створення київського князівства, за яким закріплюється назва Русь з центром у Києві.

Варіант № 9

 

I рівень

 

Коли християнство стало державною релігією Київської русі?

а) 788 р; б) 888 р.; в) 988 р.; г) 1088 р.

 

2. У якій битві українські козаки відіграли вирішальну роль у розгромі турецько-татарської армії:

а) під Варною; б) Кафою; в) Хотином; г) Цецорою;

 

3. Антська держава за формою правління була:

а) деспотичною монархією; б) рабовласницькою республікою; в) військовою демократією.

 

4. З`їзд князів у Любечі відбувся у:

а) 1068 р.; б) 1097 р.; в) 1113 р.; г) 1132.

 

5. Коли була скликана „ Чорна рада” у Ніжині:

а) 1659 р.;

б) 1663 р.;

в) 1667 р.;

г) 1669 р.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-1; Г-2;

а). Олег; 1) 945 – 964 рр.;

б). Ігор; 2) 964 – 972 рр.;

в). Ольга; 3) 882 – 912 рр.;

г). Святослав. 4) 912 – 945 рр.

 

2. Встановіть відповідність :

А-2; Б-4; В-1; Г-3;

а) битва на Жовтих Водах; 1) 11-13 вересня1648 р.;

б) битва під Корсунем; 2) 2 – 6 травня 1648 р;

в) битва під Пилявцями; 3) 23 грудня 1648 р.;

г) вступ військ Б.Хмельницького в Київ. 4) 15 – 16 травня 1648 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Причина, суть та наслідки руїни на українських землях ( кін. 1657 – середина 1687 рр.).

Після смерті Богдана Хмельницького Україна опинилась в скрутному становищі. Юрась Хмельницький не був у змозі правити як цього вимагали козаки, тому на допомогу йому прийшов Виговський. В цей час Росія намагається нав’язати нові статті договору, це викликало обурення серед козаків і була скликана рада в Корсуні, де шведи і татари визнали незалежність України, а з Польщею було заключне перемир’я. Але це не допомогло утвердитись Виговському як виконуючому обов’язків гетьмана, тому проти нього постає чернь. Росія користується цим і скликає армія та робить наступ підмовленою армією Пушкаря, але його армія зазнала поразки зразу ж під Полтавою, де Виговському прийшли на допомогу татари. Приборкання бунту та нестабільне становище змісило Виговського йти на переговори з Польщею, де було вкладено трактат про унію в місті Гадячі. Але цей тракт зустрів несприйняття серед широких мас населення, бо всі права діставались лише шляхті та козацькій старшині. У зв’язку з цим Росія знову починає наступ, але невдовзі зазнає поразки. Але населення все одно незадоволене правління Виговського і віддає булаву Ю. Хмельницькому. В цей час московська армія змусила приїхати гетьмана і заставила прийняти умови нових статей, які насправді були фальшивкою. Де Росія вже примусила козакам підкоритись царю, таким чином Росія опанувала Лівобережжя і пішла війною проти Польщі, де знову зазнала поразки. Таким чином Україна остаточно розділилась на Правобережжя і Лівобережжя, що поставило українців у ганебне становище. Пізніше за об’єднання України боровся Петро Дорошенко, який воював проти Польщі і добився автономії, але утиски з боку Росії не дали змоги об’єднанню.

Наслідки всього цього очевидні: у боротьбі за Україну багато козаків загинуло, часом воюючи проти своїх, спалювалися міста, людей вбивали цілими сім’ями. Все це призвело до занепаду економіки культури і української держави в цілому, а все це спричинено сусідами загарбниками Росією і Польщею, які намагалися тероризувати населення і використовувати природні ресурси.

Отже, доба руїни – це чорні сторінки в історії України, де боротьба за престол вищих верств за населення а також війни проти держав загарбників, спричинила занепад культури і економіки українців.

 

Варіант № 10

 

I рівень

 

Хто започаткував князівську династію Рюриковичів на князівському престолі?

а) Олег; б) Святослав; в) Володимир; г) Ігор.

 

В якому році козаки під проводом Сагайдачного зруйнували Кафу?

а)1615р. б) 1616р. в) 1627р.

 

3. В якому році була перша згадка про Львів:

а) 1238 р.; б) 1256 р.; в) 1272 р.; г) 1356 р.

 

4. Коли була підписана Гадяцька угода:

а) 1051 р.; б) 1654 р.; в) 1658 р.; г) 1667р.

 

5. Визначте хронологічні рамки Першої малоросійської колегії :

а) 1709 - 1722 рр.;

б) 1722 – 1727 рр.;

в) 1727 – 1734 рр.;

г) 1727 - 1734 рр.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-1; Б-2; В-4; Г-1;

а). 981 р.; 1) обрання першого митрополита русича Іларіона;

б). 988 р.; 2) Хрещення Київської Русі;

в). 1019 р.; 3) приєднання до Київської Русі Перемишля, Волині, Червена і Белза ;

г). 1051 р. 4) битва на ріці Альта між Святополком та Ярославом Володимировичем.

 

2. Встановіть відповідність :

А-2; Б-1; В-4; Г-3;

а) повстання М.Жмайла; 1) 1630 р.;

б) повстання Т.Трясила; 2) 1625 р;

в) повстання П.Бута (Павлюка) та Д.Гуні; 3) 1638 р.;

г) повстання Я.Острянина (Остряниця). 4) 1637 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

 

Відродження української державності. Внутрішня та зовнішня політика Б.Хмельницького.

У зв’язку з повстаннями Польща все більше тиснула на українців. Здійснювалась дискримінація української мови, культури, віри, освіти. Тому більшість селян старалась втекти на Запоріжжя, а ситуація на Правобережній Україні загострювалась, в кінцевому результаті призвела до національного визвольного повстання, на чолі з Богданом Хмельницьким. Він зміг утворити незалежну державу «Військо Запорізьке» зі столицею в Чигирині.

Внутрішня політика полягала в тому, що для функціонування держави потрібна була фінансова система, яку він успішно втілив у життя: розпочалось карбування монет, почали сплачувати податки всі крім реєстрових козаків, значні прибутки давали прикордонне мито, штрафи, оренди. Також він обмежував соціальні аспекти української шляхти, козацької старшини, заборонив великі феодальні володіння, селянство отримало свободу і землю, це змусило польських магнатів втікати з України, тому, дрібне землеволодіння стало основною формою господарювання. Також він провадив розвиток ремесел, промислів, торгівлі як в Україні так і за її межами, з іншого боку розвивалась освіта і наука, загалом він створив таку політику яка відповідала європейському конспекту. Загалом він зосередив стабільність в середині держави, та розвиток війська: було створено розвідку та контррозвідку, також він забезпечив піхоту зброєю та кіннотою.

Щоб забезпечити захист своєї держави він провадив вдалу зовнішню політику, де старався укладати союзи з одними державами і домагатися нейтралітету інших. Це призвело до визнання Війська Запорізького як суб’єкта міжнародних відносин, незважаючи на протидію Польщі та її союзників. Він утворив рівноправний торгівельний договір з Туреччиною, налагодив зв’язки з Валахією, Трансільванією, Московією, Венецією, Бранденбургом. Хмельницький потрапив під протекторат Порти і це давало хоч якісь надії на протистояння Польщі, але це не справдилось на практиці.

Загалом Богдан Хмельницький зумів утворити незалежну Україну, хоч не всю її територію, і запровадив там вигідні суспільно-політичні умови проживання, що дало змогу недовгому розквіту ще молодої держави.

 

Варіант № 11

 

I рівень

 

Вкажіть дату розселення племен трипільської культури на території України.

 

а) 4-3 тис. до н. е; б) 5-4 тис. до н. е; в) 6-5 тис. до н. е.

 

2. Монголо-татари захопили Київ у:

а) 1238 р.; б) 1240р; в) 1242 р.

 

3. Християнами, як вважають учені, були князі:

а) Аскольд і Олег ; б) Олег і Ольга; в) Аскольд і Ольга

До якого року відноситься перша літописна згадка терміну Україна?

а)1187р; б) 1900р. в) 1189р.

 

Ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі відбулась у..

а)1774р. б) 1775р. в) 1764р.

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-4; В-5; Г-3; Д-1;

1) 1199 – 1205 рр. а) правління Данила Галицького

2) 1205 – 1264 рр. б) правління князя Льва Даниловича

3) 1205 – 1269 рр. в) правління князя Юрія І;

4) 1264 – 1301 рр. г) правління князя Василька Романовича

5) 1301 – 1308 (1315) рр. д) правління князя Романа Мстиславовича

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-1; В-4; Г-3; Д-5;

1) “Березневі статті” а) Ю.Хмельницький

2) “Переяславські статті” 1659 р. б) Б.Хмельницький

3) “Батуринські” та “Московські статті” в) І.Самойлович

4) “Конотопські статті” г) І. Брюховецький

5) “Глухівські статті” д) Д.Многогрішний

 

III рівень

Теоретичне питання:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.04 с.)