Визначіть хронологічні рамки Великої Скіфії як держави.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначіть хронологічні рамки Великої Скіфії як держави.Варіант № 1

 

I рівень

 

Визначіть хронологічні рамки Великої Скіфії як держави.

 

а) ІХ – VІІ ст. до н.е.; б) VІ – ІІІ ст. до н.е.; в) ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

 

2. Позначте ім`я та прізвище відомого українського історика, котрий вважав племінні об`єднання антів предками українського народу:

 

а) Нестор-літописець;

 

б) Микола Костомаров;

 

в) Михайло Грушевський;

б) Іван Крип`якевич

 

3. Найдавніша літописна згадка назви „Україна” датується:

а) 1113 р., б)1185 р., в)1187 р.,г)1199 р.

 

4. Запорожці, очолювані Іваном Сулимою, зруйнували фортецю Кодак у:

а) 1618 р.; б) 1621 р.; в) 1630 р.; г) 1635 р.

 

Коли Б.Хмельницького обрано гетьманом Війська Запорізького?

 

а) 1646 р.; б) 1647 р.; в) 1648; г) 1649 р.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-1; Б-3; В-4; Г-2;

а) 981 р.; 1. Приєднання до Київської Русі Перемишля.

б) 988 р.; 2. Обрання першого митрополита русича Іларіона.

в) 1019 р.; 3. Хрещення Київської Русі.

г) 1051 р.; 4. Битва на ріці Альта між Святополком та Ярославом.

 

2. Встановіть відповідність:

А-4; Б-1; В-2; Г-3;

а) П.Полуботок; 1) 1727 - 1734

б) Д.Апостол; 2) 1750 – 1764

в) К.Розумовський; 3) 1765 - 1775

г) П.Калнишевський; 4) 1722 - 1724

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

 

Загальна характеристика Гетьманщини: особливості державно-політичного і суспільного життя, хронологічні рамки існування, значення.

Гетьманщина – таку назву отримала українська козацька держава яка була заснована у 1649 році. Керували нею гетьмани, звідки й пішла назва. У ході визвольних дій були чітко сформульовані основи державної ідеї, а саме:

· Право українського народу на створення власної держави

· Незалежність і соборність Української держави

· Козацька державність є спадкоємцями Київської Русі, її кордонів, традицій, культури

На початку існування, Гетьманщина була залежна від Речі Посполитої, згодом утворила автономію Київським, Чернігівським, Брацлавським воєводствами, за умовами Зборівського договору 1649 року. Це свідчило про те, що Гетьманщина була фактично незалежною і влада належала гетьману. У 1649-1650 pp. Богдан Хмельницький провів адміністративно-територіальний поділ підвладної території на полки й сотні. Полковники, сотники й міські отамани мали на підвладних їм територіях військову й судову владу. Було введено контроль за фінансами й оподаткуванням населення, активно налагоджувалися дипломатичні зв'язки. Але Гетьманщина весь час зазнавала утисків як від Речі Посполитої так і від Росії, це призвело пізніше до розподілу на Лівобережну та Правобережну Україну.

Формально основним органом влади була Військова (Генеральна) рада, яка вирішувала військові, політичні, господарські, правові та інші питання. Проте вона не була постійно діючою.

Гетьман був главою і правителем України. Він очолював уряд і державну адміністрацію, був головнокомандуючим, скликав ради, відав фінансами, керував зовнішньою політикою, мав право видавати загальнообов'язкові для всіх нормативні акти - універсали. Система органів публічної влади мала три рівні - генеральний, полковий і сотенний. Реальна вища влада в державі належала генеральному урядові, до якого входили гетьман і генеральна старшина.

Соціально-економічна політика Б. Хмельницького й уряду Української держави була спрямована на боротьбу проти Речі Посполитої. На визволених землях уже в 1648 р. активно відбувався процес утвердження козацької власності на землю. Умови Зборівського (1649 р.) та Білоцерківського (1651 р.) договорів тимчасово загальмували розгортання прогресивних змін. Лише після перемоги в битві під Батогом (1652 р.) на території Української держави було остаточно ліквідовано фільварково-панщинну систему господарювання.

Хронологічні події:

· 1649 – заснування Війська Запорозького

· До 1657 визвольна війна

· Доба Руїни з 1658 року

· 1687 – повоєнне відновлення

· після 1700 занепад та ліквідація козацтва Росією

· 1764 – наказ про ліквідування Гетьманства

Національно-визвольна війна дала початок відродженню українській державі, на чолі з Богданом Хмельницьким козаки зуміли відновити тимчасову владу на Україні, але сусідні загарбницькі держави не хотіли бачити Україну незалежною, тому держава зазнавала утисків не тільки на одному фронті, на жаль, існування України як незалежної тривало недовго. Але ця війна свідчить про волелюбний козацький дух і про стремління до незалежності. Історії про бої відважних козаків повинні бути у серці кожного патріота України і тоді Україна буде незалежною.

Варіант № 2

 

I рівень

 

1. Позначте ім`я царя, за часів правління якого Скіфія досягла найбільшого піднесення:

а) Дарій І; б) Атей; в) Попан; г) Арей.

 

2. Любецький з’їзд князів відбувся у :

а) 1097р б) 1197 г) 1087

 

3. Князя Д. Галицького було короновано у Дорогочині в:

 

а) 1245 р.; б) 1250 р.; в) 1253 р.; г) 1258 р.

 

4. Процес закріпачення селянства на території тогочасної України остаточно завершив Третій Литовський статут у:

а) 1526 р.; б) 1566 р.; в) 1588 р.; г) 1596 р.

 

5. Визначіть хронологічні рамки Руїни на українських землях:

 

а) кін. 1663 – 1687 рр.; б) кін. 1658 – серед. 1689 рр.; в) кін. 1657 – серед. 1687 рр.

 

II рівень

1. Загибель відповідних державних утворень на українських землях спричинили:

А-2; Б-1; В-4; Г-3;

а) Великої Скіфії; 1) готи;

б) ряду античних міст-держав; 2) сармати;

в) Антської держави; 3) монголо-татари;

г) Київської Русі 4) авари

 

2. Розташувати назви міст де уклали договори у хронологічній відповідності:

А-2; Б-3; В-4; Г-1;

а) Зборів 1) 1681р.

б) Біла Церква 2) 1649 р.

в) Вільно 3) 1651 р.

г)Бахчисарай 4) 1656 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Остаточна ліквідація автономії Гетьманщини та Запорізької Січі, доля українського козацтва.

Після невдалої спроби гетьмана Івана Мазепи вирватись з Московської влади, Петро І серйозно взявся за ліквідацію України автономії. Свій план він втілював крок за кроком: фізично знищуючи населення, розкрадаючи ресурси та інтелектуальні сили інтелігенції.

Побачивши загрозу з боку Гетьманщини він не погодився на підписання мирного договору з гетьманом, а видав указ про повне підпорядкування козацтва російському трону. З року в рік він позбавляв правління і судочинства українців натомість надаючи владу в Україні іноземцям, які провадили терор і грабіж населення, а гетьман ніяк не міг запобігти цьому.

Наступний напрям політики проти Гетьманщини полягав у винищенні населення. Десятки тисяч українських козаків виганяли на примусові роботи, де лише 30% поверталося додому.

Останнім напрямом політики Петра І був удар по економіці України: українцям заборонялось займатися зовнішньою торгівлею, заборонявся продаж на низку продуктів, основні торгівельні точки зосереджувались в Росії, це спричинило занепад торгівлі як такий на Україні. Завершальним штрихом були накладені височенні податки на українців, все це спричинило руйнуванню України як самостійного економічного організму і перетворення на Російську колонію. Також постраждала і культура: заборона друку українською мовою, та більшості проукраїнських творів.

Становище козаків було вкрай жахливим: запорожці були змушені перейти кордон і визнати владу турецького султана. Але згодом зазнали гноблення та утиску від татарів, тому козаки вирішили повернутись назад до Росії. Козаки визнали себе підданими цариці, отримали право на свої землі та життя за своїми звичаями, і Запорізька Січ існувала на правах автономії, але Росія грубо порушувала всі засади умов договору і будувала укріплення вглиб автономії, що призвело до утиску Січі з одного боку Річчю Посполитою а з іншого, Росією, де козаки не відчували вже себе вільними.

Зі вступом на престол Катерини ІІ Січ не врятували їхні подвиги проти Російсько-Турецької війни і зразу ж по завершенню війни 66-тисячна російська армія взяла в облогу Запорізьку Січ, козаки були готові йти в війну, але на прохання настоятеля церкви Володимира Сокальського, частина козаків здалася, а інші втекли за Дунай. Цариця жорстоко розправилась з козаками, багато з них було заарештовано, а Січ була зруйнована. Завершили процес гноблення українців кріпацтвом і високими податками, що залишило селян у неволі на довгий час.

Отже, ці сторінки історії є доволі трагічними для народу України і свідчать про загарбницьку політику сусідніх держав як на півдні такі на сході та заході, але це не означає що українці впали духом і змирились на їх гноблення, бо згодом почався новий поштовх відродження свободи українців.

Варіант № 3

 

I рівень

 

1. Заслуга у створенні Скіфської держави належить:

а) скіфам-орачам, б) царським скіфам, в) скіфам-землеробам.

 

2. Позначте період, коли у творах давніх джерел з`являються перші писемні згадки про слов’ян:

а) ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) ІІІ ст. н.е.; в) V –VІ ст. н.е.; г) І- серед. ІІ ст. н.е.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність між іменами руських князів та роками їх правління у Києві:

А-2; Б-4; В-3; Г-1;

а) Ізяслав Ярославич 1) 1113 – 1125 рр.;

б) Святослав Ярославич 2) 1054 – 1068 рр.;

в) Всеволод Ярославич 3) 1078 – 1093 рр.;

г) Володимир Мономах 4) 1073 – 1076 рр.

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-3; В-4; Г-1;

а) Д.Многогрішний 1) 1708 – 1722

б) І.Самойлович 2) 1668 – 1672

в) І.Мазепа 3) 1672 – 1687

г) І.Скоропадський 4) 1687 – 1709

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 4

 

I рівень

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-2; Б-3; В-4; Г-1;

а) Олег 1) 964 – 972 рр.;

б) Ігор 2) 882 – 912 рр.;

в) Ольга 3) 912 – 945 рр.;

г) Святослав 4) 945 – 964 рр.

 

2. Встановіть відповідність:

А-3; Б-1; В-2; Г-4;

а) 1591 – 1593 рр. 1) С.Наливайко

б) 1594 – 1596 рр. 2) Т.Федорович

в) 1630 р. 3) К.Косинський

г) 1637 – 1638 рр. 4) П.Павлюк, Я.Остряниця, Д.Гуня

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 5

 

I рівень

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-3; Б-2; В-4; Г-1;

а) 980 – 1015 рр. 1) Мстислав Володимирович;

б) 1019 – 1054 рр. 2) Ярослав Володимирович;

в) 1113 – 1125 рр. 3) Володимир Святославович;

г) 1125 – 1132 рр. 4) Володимир Всеволодович.

 

2. Встановіть відповідність:

А-1; Б-2; В-3; Г-4;

а) 1764 р. 1) ліквідація гетьманства;

б) 1783 р. 2) закріпачення села Лівобережжя та Слобожанщини;

в) 1765 р. 3) скасування полково-адміністративного устрою Слобожанщини;

г) 1781 р. 4) скасування полково-адміністративного устрою Лівобережжя.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 6

 

I рівень

 

1. Хто автор літопису “Повісті минулих літ”:

а) Іларіон; б) Смолятич; в) Нестор; г) Сильвестр.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-4; Б-1; В-2; Г-3;

а) 1199 –1205 рр. 1) Данило Галицький;

б) 1238 - 1264 рр. 2) Лев І;

в) 1264 - 1301 рр. 3) Юрій І;

г) 1301 – 1315 рр. 4) Роман Мстиславович.

 

2. Встановіть відповідність між документами і датами, що регламентували українсько-російські стосунки:

А-2; Б-1; В-4; Г-3;

а) Конотопські статті; 1)1687 р.

б) Коломацькі статті; 2 )1672

в) Решетилівські статті; 3)1728 р.

г) „Рішительні пункти”. 4) 1709р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 7

 

I рівень

 

Коли виникла Річ Посполита?

а) 1385 р.; б) 1411 р.; в) 1569 р.; г) 1596 р.

 

4. Завершіть речення: перша Запорізька Січ – це...

Зародження нової української державності на острові Хортиця.

 

5. Зборівський мирний договір Б.Хмельницький підписав 1649 р., щоб:

а) уникнути поразки від польської армії;

б) припинити подальші воєнні дії;

в) виконати вимогу кримського хана Іслам – Гірея ІІІ.

 

II рівень

1.Встановіть відповідність між українськими територіями та державами, до складу яких вони відійшли впродовж ХІV – XVI ст:

А-1; Б-3; В-2; Г-4;

а). Галичина, Холмщина, Белзщина,

Західне Поділля; 1) Польща;

б). Закарпаття; 2) Московська держава;

в). Чернігово-Сіверщина; 3) Угорщина;

г). Київщина, Волинь, Східне Поділля. 4) Велике князівство Литовське.

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-3; В-1; Г-4;

а) 1648 р.; 1) Берестецька битва;

б) 1649 р.; 2) Корсунська битва;

в) 1651 р.; 3) Збаражська битва;

г) 1653 р. 4) Жванецька битва.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Боротьба гетьмана П.Дорошенка за возз`єднання Правобережної і Лівобережної України.

Ситуація на Україні була доволі напружена, на Лівобережжі після зради Брюховецького, правити стала Росія, а з іншого боку Правобережжя тримала Польща. Тим часом Петро Дорошенко робив перші спроби зробити Україну незалежною на Правобережжі, тим самим привертаючи до себе підтримку від населення. Коли люди не прийняли зраду Брюховецького, Дорошенко вирішив скористатись цим і почав вести активні воєнні дії проти Польщі, в цьому йому допомагало татарське військо. Ці події призвели до ухвалення Андрусівського перемир’я, де Росія і Польща укладали мирні відносини на 13 років, це дало змогу зробити правобережжя незалежним. Цим самим він отримав доволі велику підтримку з боку населення як на Правобережжі так і на Лівобережжі, коли Дорошенко поїхав на зустріч з Брюховецьким, то останнього скинули а Дорошенко оголосили гетьманом усієї України.

Але як виявилось пізніше, становище Дорошенка не було міцним: з одного боку наступали царські війська, а з іншого – польські, до того ж татари разом з запорожцями хотіли висунути нового гетьмана, боротьба за владу тривала цілий рік, в результаті Лівобережна Україна була для Дорошенка втраченою. Невдачею закінчилась спроба порозумітись з королем М Вишневецьким, Дорошенко вимагав повної автономії, і в той же час на переговори прибув М. Ханенко, який просив автономії лише для козаків, Вишневецький прийняв прохання Ханенка, а для Дорошенка це означало повний розрив з Польщею.

Дорошенко шукав допомоги і на сході, але реальною допомогою стала лише Туреччина. У ході воєнних дій він зміг відвоювати Поділля та Галичину, поляки відступили на захід і прислали послів на укладання миру під Бучачем, за умовами якого Польща зреклася прав на Поділля та козацьку Україну, де Польща зобов’язувалась виплачувати контрибуцію Туреччині, а сама вона отримала під свою владу Поділля. Дорошенко був незадоволеним результатом війни, а населення почало винуватити його у всіх бідах, підчас лютування епідемії в Криму, Польща почала наступ на колишні землі і розбила остатки козацьких військ, і в цей же час царські війська здійснили напад на Правобережжя, на чолі з Самойловичем, який мріяв стати гетьманом всієї України, війська здійснили напад і на Чигирин, але спільні козаків дії з турками знову взяли владу на Правобережжі, але після цього татари відмовились надалі допомагати Дорошенкові. Він залишився наводити порядок уже в напівзруйнованій пустелі, багато його покинуло через різні політичні погляди і невдовзі Дорошенко вирішив зректися престолу, віддавши правління Сірку а не Самойловичу. Після нападу війська Самойловича, він потрапив у заслання, де і загинув.

Боротьба Дорошенка за об’єднання України, була надто важкою, де він пожертвував власним життям, причиною цьому була мала кількість власної армії, та невдалі союзні стосунки з Туреччиною, в результаті чого, Правобережжя надалі залишилось за Польщею а Лівобережжя за царськими підопічниками.

Варіант № 8

 

I рівень

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А- 4; Б- 2; В-3 ; Г- 1;

а). 1051 р.; 1) поява першої писемної згадки назви „Україна”;

б). 1097 р.; 2) зї`зд руських князів у м.Любеч;

в). 1113 р.; 3) початок правління В.Мономаха у Києві;

г). 1187 р.. 4) обрання Київським митрополитом Іларіона.

 

2. Встановіть відповідність :

А-2; Б-4; В-1; Г-3;

а) І.Брюховецький; 1) 1657 – 1659 рр.;

б) П.Тетеря; 2) 1663 – 1668 рр,;

в) І.Виговський; 3) 1665 – 1676 рр.;

г) П.Дорошенко. 4) 1663 – 1665 рр.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 9

 

I рівень

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-1; Г-2;

а). Олег; 1) 945 – 964 рр.;

б). Ігор; 2) 964 – 972 рр.;

в). Ольга; 3) 882 – 912 рр.;

г). Святослав. 4) 912 – 945 рр.

 

2. Встановіть відповідність :

А-2; Б-4; В-1; Г-3;

а) битва на Жовтих Водах; 1) 11-13 вересня1648 р.;

б) битва під Корсунем; 2) 2 – 6 травня 1648 р;

в) битва під Пилявцями; 3) 23 грудня 1648 р.;

г) вступ військ Б.Хмельницького в Київ. 4) 15 – 16 травня 1648 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

Варіант № 10

 

I рівень

 

II рівень

1.Встановіть відповідність:

А-1; Б-2; В-4; Г-1;

а). 981 р.; 1) обрання першого митрополита русича Іларіона;

б). 988 р.; 2) Хрещення Київської Русі;

в). 1019 р.; 3) приєднання до Київської Русі Перемишля, Волині, Червена і Белза ;

г). 1051 р. 4) битва на ріці Альта між Святополком та Ярославом Володимировичем.

 

2. Встановіть відповідність :

А-2; Б-1; В-4; Г-3;

а) повстання М.Жмайла; 1) 1630 р.;

б) повстання Т.Трясила; 2) 1625 р;

в) повстання П.Бута (Павлюка) та Д.Гуні; 3) 1638 р.;

г) повстання Я.Острянина (Остряниця). 4) 1637 р.

 

III рівень

Дайте письмову відповідь на питання:

 

Варіант № 11

 

I рівень

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-4; В-5; Г-3; Д-1;

1) 1199 – 1205 рр. а) правління Данила Галицького

2) 1205 – 1264 рр. б) правління князя Льва Даниловича

3) 1205 – 1269 рр. в) правління князя Юрія І;

4) 1264 – 1301 рр. г) правління князя Василька Романовича

5) 1301 – 1308 (1315) рр. д) правління князя Романа Мстиславовича

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-1; В-4; Г-3; Д-5;

1) “Березневі статті” а) Ю.Хмельницький

2) “Переяславські статті” 1659 р. б) Б.Хмельницький

3) “Батуринські” та “Московські статті” в) І.Самойлович

4) “Конотопські статті” г) І. Брюховецький

5) “Глухівські статті” д) Д.Многогрішний

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 12

 

I рівень

 

1. Заслуга у створенні Скіфської держави належить:

а) скіфам-орачам, б) царським скіфам, в) скіфам-землеробам.

 

2. Володимир Мономах вів успішну боротьбу з:

а) печенігами; б) половцями; в) татарами.

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-1; В-4; Г-5; Д-3;

1) 860-866 а)грецька колонізація Північного Причорномор’я.

2) VII-VI ст. до н. є. б).походи князя Аскольда на Константинополь

3) VII-III ст. до н.є. в)утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києві.

4) VIII-IX ст. г) поява первісних людей на території України.

5) 1 млн. років тому д)панування скіфів на території Північного Причорномор’я

 

2. Встановіть відповідність:

А-5; Б-1; В-3; Г-4; Д-2;

1)жовтень 1708 р. а) похід П.Орлика на Правобережну Україну

2)травень 1709 р. б) перехід І.Мазепи на бік Карла ХП

3)червень 1709 р. в) битва під Полтавою

4)квітень 1710 р. г) обрання гетьманом П.Орлика

5)початок 1711 р. д)зруйнування Запорізької Січі за наказом Петра І

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 13

 

I рівень

 

1. Вкажіть дату грецької колонізації Північного Причорномор´я.

а)4-2 ст. до.н. е; б) 7-6 ст. до н. е; в) 5-4 ст. до.н. е

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-2; Г-5; Д-1;

1) 1569 а)Берестейська унія.

2) 1572 б)похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу

3) 1596 в)початок реєстрового козацького війська

4) 1616 г)битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином

5) 1621 д)Люблінська унія між Литвою та Польщею.

 

2. Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-5; Г-1; Д-2;

1)1722-1727 а) гетьманування І. Мазепи.

2)1734-1750 б) гетьманування Д. Апостола.

3)1687-1709 в) гетьманування К. Розумовського

4)1727-1734 г) діяльність першої Малоросійської

5)1750-1764 д) діяльність Правління Гетьманського Уряду

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 14

 

I рівень

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-5; Б-3; В-4; Г-2; Д-1;

1) 882-912 а) князювання Святослава.

2)980-1015 б)князювання Ігоря.

3)912-945 в)регентство княгині Ольги

4)945-964 г)князювання Володимира Великого

5)964-972 д) правління Олега на Русі.

 

2. Встановіть відповідність:

А-5; Б-3; В-1; Г-2; Д-4;

1)1659-1663 а) гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні..

2)1663-1668 б) гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні

3)1663-1665 в). гетьманування Ю. Хмельницького

4)1665-1676 г). гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні

5)1668-1672 д) гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні

 

III рівень

Теоретичне питання:

Утворення Галицько-Волинського князівства, державний устрій та міжнародні зв`язки за правління Данила Галицького.

 

Галицько-Волинське князівство – держава, яка заступила Київську Русь на українській землі. Сформувавшись на західній околиці, вздовж другого шляху “із варяг у греки”, вона зуміла об’єднати навколо себе більшу частину української етнографічної території свого часу. Утворенню призвів розпад Київської держави на окремі князівства і супроводжувався поступовою втратою Києвом ролі політичного центру. Оскільки Наддніпрянщина під ударами степових орд дедалі більше занепадала, більшого значення набула Галичина і Волинь.

Державний лад Галицько-Волинського князівства був схожий на устрій Київської Русі, але у функціонуванні, повноваженнях та компетенції роль князя, ради бояр, віча була дещо іншою.

 

Князеві належала верховна законодавча, виконавча, судова, адміністративна та виконавча влада. Він очолював державу як суверен, керував збройними силами, зовнішньою політикою, фінансами. Проте абсолютної влади в державі князь не мав, вона обмежувалася впливовим боярством, особливо в Галичині, де боярський клан сформувався з місцевої земельної аристократії. Другою особливістю державного ладу Галицько-Волинського князівства є дуумвірат - одночасне правління двох князів: одного на Волині у Володимирі, другого – в Галичині.

Данило Галицький вів криваву боротьбу проти боярів, які йшли на політичні угоди з Угорщиною. Він користувався підтримкою населення, а також тих бояр, які розраховували на покровительство князів. За князювання Данила розбудовувалися міста, поставали нові. У 1239 р. до князівства було приєднано Київ. Зміцнювалася православна церква, розвивалася культура. Столицею свого князівства Данило обрав нову резиденцію Холм, де побудував оборонні споруди, церкви, заклав гарний парк. Вів успішну війну проти Польщі та Угорщини, де здобув територію міста Люблін, у зв’язку з монгольською навалою Данило був змушений поїхати на переговори, де отримав ярлик на правління, це він зробив для того щоб зібрати достатньо військ для подальшої боротьби. Насамперед Данило замирився з королем угорським і навіть одружив свого сина Лева з його донькою. Також вів дипломатичні відносини з Римом, де просив допомоги проти монголів. Отримавши корону від папи Римського він так і не отримав військової допомоги проти татар, тому пішов у бій сам, йому вдалось відвоювати територію вздовж Південного Бугу, але після розірвання договору з Литвою, зазнає нападу від Батия, де зобов’язується зруйнувати великі фортеці. Невдовзі після чого помирає, а Галицько-Волинське королівство переживає занепад.

Варіант № 15

 

I рівень

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-1; Г-5; Д-2;

1)988 а)спорудження в Києві Софійського собору

2)882 б)князівський з’їзд у Любечі.

3)1037 в)запровадження християнства в Київській Русі.

4)1097 г)перша літописна згадка назви «Україна»

5)1187 д)вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.

 

2. Встановіть відповідність:

А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5;

1) 2-6 травня 1648 р. а) битва на Жовтих Водах

2) 15-16 травня 1648 р. б) битва під Корсунем

3) 11-13 вересня 1648 р. в) битва під Пилявцями

4) 26 вересня-16 жовтня 1648 р. г) облога м. Львова

5) 5-6 серпня 1649 р. д) битва під Зборовим

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 16

 

I рівень

 

1. Кому належить заслуга у створенні першої редакції літописного зведення «Повість минулих літ»:

а)Іларіонові, б) Несторові, в)Сильвестрові

 

2. Після смерті Олега Київський великокняжий престол посів:

а) Ігор б)Володимир в) Ярослав

 

3. Держава Річ Посполита була утворена у ….

а)1569р. б) 1596р. в) 1699р.

 

4. Вважають, що Запорізька Січ була заснована:

а) Сеньком Полозовичем; б) Прецеславом Лянцкоронським в) Дмитром Вишневецьким

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-1; Г-5; Д-2;

1) 1648 а)поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір.

2)1649 б)розгром польського війська в битві під Батогом

3)1651 в)перемоги козацьких військ під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями

4)1652 г)смерть Б. Хмельницького

5) 1657 д)розгром польського війська в битві під Зборовом. Зборівська мирна угода.

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-5; В-4; Г-3; Д-1;

1)1620 – 1621 рр. а) повстання Марка Жмайла

2)1625 р. б) повстання П.Бута (Павлюка), Д.Гуні та Я.Острянина

3)1630 р в)руйнування Кодака кошовим І.Сулимою.

4)1635 р. г) повстання Т.Федоровича (Трясила)

5)1637 – 1638 рр. д) Хотинська війна

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 17

 

I рівень

 

В яких роках княжив Олег?

а)882-912рр; б) 912-945рр. в) 899-912рр

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-5; Б-3; В-4; Г-2; Д-1;

1) 1237-1240 а)Заснування Запорозької Січі Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця

2) 1019-1054 б) князювання Володимира Мономаха

3) 1113-1125 в)козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.

4) 1591-1593 г)князювання Ярослава Мудрого

5) 1552-1556 д)монгольська навала на Русь.

 

2. Встановіть відповідність:

А-4; Б-3; В-1; Г-2; Д-5;

1) генеральний писар а)отаман відав фінансами війська, війська та держави

2) генеральний обозний б)відав “привілейованими” судовими справами

3) генеральний суддя в)очолював Генеральну військову канцелярію

4) генеральний підскарбій г)відав військовими справами держави

5) генеральний осавул д)виконував особливі доручення гетьмана

 

III рівень

Теоретичне питання:

Слов`янські племінні союзи на території України у VІІ – ІХ ст. Теорії виникнення Київської держави: хазарська, норманська і антинорманська.

Із припиненням існування держави у антів зникає і їх назва. Натомість у письмових джерелах вживається така назва, як “слов’яни”. Причому ця загальнослов’янська спільність поступово поділяється на три великі відгалуження – східну, західну та південну.

Найбільш ранніми племінними об’єднаннями вважаються полянське, з осередком у Києві, дулібське і волинянське на території пізнішої Волинської землі. Племінний союз дулібів виник у VI ст. і став зародком державності східних слов’ян, що в майбутньому, поряд із полянським союзом, стало основою формування Київської Русі. Назва “русь” поширюється насамперед на полян, що панували у протодержавному утворенні на Наддніпрянщині, а потім і на всіх східних слов’ян.

Серед теорій виникнення Київської держави побутують такі:

· Норманська теорія, яка пов’язує прихід ще в середині ІХ ст. на землі східнослов’янських племен войовничих варяг-норманів із Скандинавії, які намагаються підкорити собі ці племена. Тому деякі вчені вважають, що слово «Русь» слово норманського походження, які утворили тут свою державу.

· На протистояння попередній, з’явилась антинорманська теорія, в якій велось про те що «Русь» слово слов’янського походження (річки Рось, Роставиця), до того ж ні одного племені під назвою «руси» в Скандинавії не було. Більшість археологічних матеріалів доказує обмежений вплив варягів на Русь, тим самим спростовує норманську теорію.

· Близькою до попередньої, є хозарська теорія, яка ґрунтується на підставі деяких фактів. Ще у VI–VII ст. у басейнах верхнього Дону та Волги утворилась держава Хозарський каганат, яка завоювала північні племена, а ті, заснували Київ і згодом дали відсіч Хозарам, пізніше довколишні землі об’єдналися з Києвом, де відсіч хозарам давали Руські князі.

 

Варіант № 18

 

I рівень

 

1. Походи на Візантію здійснювали:

а) Олег, Ігор, Ольга; б) Олег, Ольга, Святослав; в) Олег, Ігор, Святослав

 

2. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:

а) Аскольда; б) Рюрика; в) Олега.

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-1; В-5; Г-4; Д-3;

1) 1490-1492 рр. а) перша згадка про козаків-українців

2) 1489 чи 1492 рр. б) повстання селян Галичини та Волощини під проводом Мухи

3) 1577 р в) створення першого реєстру козаків

4) 1552-1556 рр г) заснування Запорізької Січі Дмитром Вишневецьким

5) 1572 р. д) похід Івана Підкови в Молдову

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-5; В-4; Г-3; Д-1;

1)1659 р а)Слободищенський трактат

2)1660 р. б)Глухівські статті

3)1658 р в)Московські статті

4)1665 р. г)Гадяцький договір.

5)1669р. д)Переяславські статті Ю. Хмельницького

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 19

 

I рівень

 

1. Київ остаточно втратив значення політичного центру руських земель після:

а) смерті Володимира Мономаха;

б) захоплення міста суздальцями Андрія Боголюбського;

в) невдалого походу на половців князя Ігоря Святославовича.

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-3; В-1; Г-4; Д-5;

1) 980 – 1015 рр. а) правління у Києві Ярослава Володимировича

2) 1019 – 1054 рр. б) правління у Києві Володимира Всеволодовича

3) 1113 – 1125 рр. в) правління у Києві Володимира Святославовича

4) 1125 – 1132 рр. г) правління у Києві Мстислава Володимировича

5) 1153 – 1187 рр д) правління в Галичині Ярослава Осмомисла

 

2. Встановіть відповідність:

А-2; Б-3; В-1; Г-5; Д-4;

1) березень 1654 р. а) Битва під Охматовим та Городком, облога Львова

2) 1655 р. б) Віленське перемир'я московитів з поляками

3) жовтень 1656 р в)укладення “Статей” Б.Хмельницького

4). січень 1657 р. г) смерть Б.Хмельницького

5) липень 1657 р. ) д)створення антипольської коаліції

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 20

 

I рівень

 

II рівень

1. Встановіть відповідність:

А-2; Б-4; В-1; Г-3; Д-5;

1) Перун а) бог сонця

2) Дажбог б) бог вітрів

3) Сварог в) бог блискавки та грому

4) Стрибог г) бог неба і небесних світил

5) Берегиня д) богиня краси та домашнього затишку

 

2. Встановіть відповідність:

А-3; Б-4; В-1; Г-2; Д-5;

1) вересень 1651 р. а)облога Жванця

2) травень 1652 р. б)Зборівський мирний договір угоди

3) вересень-грудень 1653 р. в)Білоцерківський мирний договір

4) серпень 1649 р. г)Битва під Батогом

5) січень 1654 р д)Переяславська Рада

 

III рівень

Теоретичне питання:

Варіант № 1

 

I рівень

 

Визначіть хронологічні рамки Великої Скіфії як держави.

 

а) ІХ – VІІ ст. до н.е.; б) VІ – ІІІ ст. до н.е.; в) ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

 

2. Позначте ім`я та прізвище відомого українського історика, котрий вважав племінні об`єднання антів предками українського народу:

 

а) Нестор-літописець;

 

б) Микола Костомаров;

 

в) Михайло Грушевський;

б) Іван Крип`якевич

 

3. Найдавніша літописна згадка назви „Україна” датується:

а) 1113 р., б)1185 р., в)1187 р.,г)1199 р.

 

4. Запорожці, очолювані Іваном Сулимою, зруйнували фортецю Кодак у:

а) 1618 р.; б) 1621 р.; в) 1630 р.; г) 1635 р.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.091 с.)