Опишіть програму і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опишіть програму і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру.Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру багато залежить від розробки і реалізації окреслених програмно-технічних заходів, які потребують розробки робочих проектів автоматизації окремих складових частин земельного кадастру, розробки та адаптації комп’ютерних програмних засобів, створення телекомунікаційних засобів для функціонування автоматизованої системи, а також розробки, введення в дію та оновлення цифрових земельно-кадастрових карт і планів.

Для функціонування АСДЗК важливе значення має взаємодія технологічних зв’язків одержання земельно-кадастрової інформації для введення їх в комп’ютер. Практично автомати-зований режим ведення державного земельного кадастру починається з районного рівня.

У сучасних умовах певного розвитку автоматизованого ведення вже набула інформація щодо першої складової частини державного земельного кадастру, а саме – реєстрації земельних ділянок та іншої нерухомості на їх території.

Реєстрація землі та іншої нерухомості нерозривно пов’язана з комп’ютерними системами, що їх використовують для операцій з величезними обсягами інформації – як графічної, так і текстової (текстова інформація – про власників та про земельні ділянки, графічна – відповідні дані про ці земельні ділянки, права на які має бути зареєстровано).

Реєстраційні офіси зазвичай обладнано комплектом із чотирьох комп’ютерів, з’єднаних у мережу (рис. 5.4.). Кожен із них має своє завдання – працює з відповідною інформацією та виконує окремі операції.

Обгрунтуйте мету проведення кадастрового зонування?

Кадастрове зонування передбачає встановлення:

 місця розташування обмежень щодо використання земель;

 меж кадастрових зон та кварталів;

 меж оцінюваних районів та зон;

 кадастрових номерів (території адміністративно-тери-торіальної одиниці) [10].

Опишіть випадки, коли право на земельну ділянку може бути обмежене законом або договором?

Обмеження прав власників землі і землекористувачів щодо використання земельних ділянок у господарській діяльності і обтяження їх правами інших осіб виникають, як правило, у зв’язку з тим, що ці землі знаходяться всередині або примикають до території та об’єктів, які особливо охороняються, або розміщені поблизу шкідливих виробництв чи в зонах перспективної забудови, розвіданих корисних копалин, торфу і підземних вод або по них прокладені різні комунікації [68]. Відповідно до ст. 91, 96 Земельного кодексу України власники земельних ділянок і землекористувачі зобов’язані

викорис-товувати їх за цільовим призначенням;

дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля;

не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’я-заних зі встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем

Опишіть комплекс робіт, передбачений кадастровими зйомками?

Дайте характеристику передумов та підстав для проведення кадастрової зйомки?

Розкрийте зміст робіт з кадастрових зйомок на підготовчому етапі.

Підготовчий етап полягає у:

 розробці технічного завдання на виконання робіт;

 підготовці робочого кадастрового плану (схеми) виконання робіт;

 збиранні, вивченні забезпечення правовими земельно-кадастровими та планово-картографічними матеріалами. Вивченню й аналізу підлягають графічні, текстові і правові документи на земельні ділянки, матеріали попередніх зйомок, наявні кадастрові плани, топокарти та карти найбільших мас-штабів.

На основі зібраних і проаналізованих матеріалів складається технічне завдання на виконання робіт, в якому вказують:

 черговість виконання обстежень та кадастрових зйомок земельних ділянок;

 способи виконання зйомок;

 необхідність встановлення обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок;

 вимоги до оформлення документації.

На основі наявних планово-картографічних матеріалів створю-ється робочі кадастрові плани (схеми) та готується договір напроведення робіт. За наявності необхідних матеріалів роботи проводяться в такому порядку:

 на планово-картографічний матеріал наносяться межі земельних ділянок і кадастрових зон та їх номери (у населених пунктах);

 наносяться межі кварталів та їх номери;

 наносяться межі зон обмежень і обтяжень щодо використання земельних ділянок.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)