Права і обов’язки працівників служби охорони праці.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права і обов’язки працівників служби охорони праці.Згідно з Законом України „Про охорону праці” служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльност.

Служба ОП установи, організації, підприємства створюється при чисельності працюючих від 101 до 500 чоловік. Служба підпорядковується безпосередньо керівникові установи.

Служба ОП вирішує такі завдання:

-забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд · забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

-професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з ОП праці, пропаганди безпечних методів праці;

-вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

-професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Спеціалісти ОП праці мають право:

-представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань ОП;

-безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;

-одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення з питань ОП;

-перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах підприємства;

-вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці;

-надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

-порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні та поліпшенні умов праці.

Протипожежний режим на підприємстві.

4.1. Встановлення протипожежного режиму

4.1.1. Протипожежний режим встановлюється наказом керівника підприємства або затвердженою ним інструкцією.

4.1.2. Всі працівники підприємства повинні бути ознайомлені з вимогами щодо забезпечення протипожежного режиму на інструктажах, при проходженні пожежно-технічного мінімуму, а також на заняттях в системі виробничого навчання.

4.1.3. Виписки основних положень з наказу (інструкції) слід вивішувати на видних місцях.

4.1.4. Керівник підприємства зобов'язаний приймати (в рамках наданих йому прав) відповідні заходи реагування за фактами порушення або невиконання посадовими особами та іншими працівниками підприємства протипожежного режиму.

Керівники робіт, що виконуються підрядними організаціями, повинні забезпечити дотримання працівниками підрядної організації встановленого на підприємстві протипожежного режиму.

Вимоги охорони праці до організації робочих місць.

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності.

Одним з важливих питань організації робочих місць є раціональне їх планування.

Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положена та вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операції виключати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручну позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.

Загальні принципи організації робочого місця:

—на робочому місці не повинно бути нічого зайвого; всі необхід для роботи предмети повинні знаходитись поряд з працівником;

—ті предмети, котрими користуються частіше, розташовуютье ближче, ніж ті предмети, котрими користуються рідше;

—предмети, котрі беруть лівою рукою, повинні знаходитись зліва ті предмети, котрі беруть правою рукою, повинні знаходитись справі

—якщо використовують обидві руки, то місце розташуванн пристосувань вибирається з врахуванням зручності захоплювання йог двома руками;

—небезпечніше, з точки зору можливості травмування працівник обладнання повинне розташовуватись вище, ніж менш небезпечні

Однак слід враховувати, що важкі предмети під час роботи зручніше і легше опускати, ніж піднімати;

—робоче місце не повинне захаращуватися заготовками і готовим деталями;

—організація робочого місця повинна забезпечувати необхід» оглядовість.

—Засоби відображення інформації повинні бути розташовані в зонах інформаційного поля робочого місця з врахуванням частоти та значущості інформації, типу засобів відображення інформації, точності і швидкості спостереження та зчитування.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

ПИТАННЯ:

Класифікація шкідливих та небезпечних чинників: небезпечний виробничий фактор.

2. Організаційно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки. Вимоги Закону України „Про пожежну безпеку”.

З організаційно-технічної точки зору забезпечення пожежної безпеки має включати:

розробку регламентів і норм виконання технологічних процесів;

-забезпечення працюючих інструктивними матеріалами;

-навчання правилам поводження з пожежови-бухонебезпечними речовинами і матеріалами;

-інструктаж і допуск до роботи персоналу, що обслуговує пожежовибухонебезпечні технологічні процеси;

-контроль і нагляд за дотриманням протипожежних норм технологічного режиму

Всі об’єкти господарювання, що використовують, переробляють або зберігають вибухонебезпечні речовини й матеріали мають розробляти протиаварійні газорятувальні заходи та встановлювати порядок їх виконання в аварійному режимі.

Для профілактичного та оперативного обслуговування дільниць, цехів, підприємств організовується пожежна охорона, чисельність якої визначаеться в установленому порядку.

У виробничих приміщеннях де можуть накопичуватися викиди газоподібних і розлив рідких пожежонебезпечних речовин мають підлягати нагляду і контролю такі параметри як температура спалаху, межа спалахування, температури спалаху для горючих та легкозаймистих рідин і т. ін.

Технічне опосвідчення й випробовування технологічного обладнання з метою виконання вимог вибухонебезпеки слід виконувати відповідно до вимог Держгірпромнагляду з охорони праці, а також нормативно технічної документації, що стосується даних процесів.

Для забезпечення пожежної безпеки розроблена законодавча та нормативно-технічна база відповідно до Закону «Про пожежну безпеку» (1993).

Окрім цього закону пожежна безпека, забезпечується Конституцією, постановами Верховної Ради, розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями органів виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийнятим в межах їх компетенцій.

Розробку та перегляд нормативної бази з питань пожежної безпеки здійснює Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, а також інші установи та навчальні заклади.

У 1996 в Україні створено Державний реєстр нормативних документів з питань пожежної безпеки (НАПБ) куди включено понад 360 документів, що поділяються на загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві нормативні акти та державні стандарти з питань пожежної безпеки.

Закон «Про пожежну безпеку» визначає загальні, правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України та регулює відносини державних органів і посадових та приватних осіб у цій галузі незалежно від форм господарювання.

У Законі йдеться про те, що органи центральної виконавчої влади у сфері пожежної безпеки здійснюють:

єдину політику в галузі пожежної безпеки;

основні напрямки наукових досліджень;

розробку та затвердження державних стандартів, норм і правил;

координацію робіт по створенню та випуску пожежної техніки та засобів пожежогасіння;

керівництво та оперативне управління силами та технічними засобами, що залучаються до гасіння пожеж.

Для виконання робіт, що пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки в апаратах міністерств та центральних органів виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.008 с.)