Зовнішній вигляд форми для таблиці Телефон.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зовнішній вигляд форми для таблиці Телефон. 

 
 

 

 


Лабораторна робота № 3.

Тема: Створення запитів. Прості запити.

Мета роботи: Навчитися створювати запити. Навчитися працювати з бланком запитів в режимі Конструктора запитів.

Хід роботи.

1. Запустити програму Access: ПускðПрограмиðMicrosoft Office Access. Відкрити базу даних Движение товарав своїй особистій папці.

2. Створення простих запитів. Вибираємо найменування і ціну товарів з таблиці Товары.

2.1. На вкладці Запросыð кнопка Создатьð вибрати Простой запрос ð Ок.

2.2. Вибрати таблицю Товары ð вибрати поля НаименованиеТовара, Цена ð Далее.

2.3. Вибрати подробный вывод поля ð Далее.

2.4. Ввести ім'я запиту З_Товары1 ð Готово.

2.5. Проглянути запит. Закрити вікно запиту.

3. Створення простих підсумкових (простых итоговых)запитів. Вибираємо суму цін по групах товарів з таблиці Товары.

3.1. На вкладці Запросыð кнопка Создатьð вибрати Простой запросð з таблиці Товары вибрати поля ГруппаТовара, Цена.

3.2. Вибрати тип запиту Итоговый.

3.3. Кнопка Итоги ð встановити прапорці: у полі SUM; у полі Подсчёт записей.

3.4. Ввести ім'я запиту З_Товары_Итоговый ð Готово.

3.5. Записати у звіт результати роботи запиту. Закрити вікно запиту.

4. Створення запиту Конструктором запитів. Вибираємо телефони покупців, що працюють на двох конкретних підприємствах (виписати назви двох підприємств з таблиці Покупатель).

4.1. На вкладці Запросы ð кнопка Создать ð вибрати Конструкторð Ок.

4.2. Подвійним клацанням вибрати таблиці Покупатель і Телефон у вікні запиту ð Закрити.

4.3. У бланк запиту в рядок Поле вибрати (перетягнути за допомогою миші або подвійне клацання на полі) з таблиці Покупатель поля Предприятие, Фамилия, Имя, Отчество, з таблиці Телефон вибрати поле Телефон.

4.4. У бланку запиту в рядку Сортировка вибираємо зі списку, що розкривається, по возрастанию в полях Предприятие, Фамилия, Имя.

4.5. У рядку Условие отбора в полі Предприятие введіть назву підприємства зі своєї таблиці Покупатель, в другому рядку назва другого підприємства. Умови об'єднуватимуться логічним АБО, якщо вони в різних рядках. Умови будуть об'єднуватися логічним І, якщо вони в одному рядку.

4.6. Закрити вікно запиту, ввести ім'я запиту З_Телефоны_ покупателя. Проглянути запит.

5. Вибірка записів, що повторюються,в таблиці Товары.

5.1. На вкладці Таблицы відкрити Товары. Скопіювати 2 записи і змінити ціну.

5.2. На вкладці Запросы кнопка Создать ð Повторяющиеся записи.

5.3. Встановити перемикач Запрос і в списку запитів вибрати З_Товары1 ð Далееð В список Поля повторений вибрати НаименованиеТовара ð Далееð Всписок Дополнительные поля Цена ð Далее ðім’я запиту залишити без змін Готово.

5.4. Записати результат у звіт. Змінити в таблиці Товары НаименованиеТовара в тих рядках, які ви ввели в п. 5.1. Закрити вікно запиту.

6. Створення запиту з параметрами.

6.1. Відкрити запит З_Телефоны_ покупателя в режимі Конструктора.

6.2. З рядка Условия отбора видаліть підприємства і введіть : [Введите предприятие]

6.3. Сохранить как запит, ввести ім'я запиту З_Тел_покупателя_ с_параметром.

6.4. Проглянути запит.

7. За допомогою запиту з таблиці Покупатель вибрати поля Предприятие, Фамилия, Имя, Отчество, використовуючи оператор LIKE для назви вулиці.

8. За допомогою запиту з таблиці Товары вибрати товари з ціною, що знаходиться в деякому діапазоні значень ( BETWEEN AND).

9. Закрити всі вікна у вікні Access.

 

Лабораторна робота № 4.

Тема: Створення складних форм і введення інформації з їх допомогою.

Мета роботи: Навчитися створювати складні форми, засновані на таблицях і запитах.

Хід роботи.

1. Запустити програму Access: ПускðПрограмиðMicrosoft Office Access.

2. У вікні, що з'явилося, відкрити базу даних Движения товара в своїй особистій папці.

3. Створення форми для введення даних в таблицю Заказы.

3.1. Створення запиту З_Заказы Конструктором запитів. Запит створюється з двох таблиць Заказы і Менеджер. У бланк запиту вибираються всі поля з таблиці Заказы і поле Имя менеджера з таблиці Менеджер.

3.2. Створити форму Ф_ Заказы за допомогою Мастера форм для запиту З_Заказы. Вибрати поля: КодЗаказа, ДатаЗаказа, ДатаПродажи. Вибрати вид форми Табличный.

3.3. Внести зміни до форми Ф_Заказы в режимі Конструктора. Додати новий елемент управління Поле со списком.

v Перевірити, що кнопка Мастера на панелі елементів управління включена.

v Вибрати елемент управління Поле со списком іобкреслити область праворуч від поля Дата продажі ð Далее ðВибрати таблицю Менеджер ð Далее ðВибрати всі поля ð Далее ðвключити прапорець Скрыть ключевой столбец ð Далее ðВстановити перемикач Сохранить в поле і вибрати зі списку КодМенеджера ð Далее ð Готово.

v Видалити напис Поле со списком.

v У вікні Свойства поля со списком на вкладці Другие ввести Ім'я – ИмяМенеджера.

3.4. Створити форму Ф_Заказы_ Покупателя, в якій підлеглою формою буде Ф_Заказы.

v За допомогою Конструктора Форм створити форму для таблиці Покупатель

v У нижню частину форми додати підлеглу форму Ф_Заказы.

3.5. Перевірити зовнішній вигляд форми, при необхідності змінити розміри полів і їх розташування.

3.6. Введіть замовлення декільком покупцям.

4. Створення форми Ф_Продажи_ Покупателя для введення даних в таблиці Заказы і Продажи.

4.1. Створення запиту З_Продажи_товаров Конструктором запитів. Запит створюється з двох таблиць Продажи і Товары. У бланк запиту вибираються всі поля з таблиці Продажи і всі поля, окрім КодТовара, з таблиці Товары.

4.2. Створення форми Ф_Продажи_ Покупателя.

v На вкладці Формы кнопка Создать. Вибрати Мастер форм і як источник данных таблицю Покупатель.

v Вибрати необхідні поля з таблиці Покупатель ð в списку що розкривається,
Таблицы/ Запросы вибрати запит З_Заказы ð вибрати всі поля, окрім КодПокупателя, КодМенеджера, ИмяМенеджера, із запиту З_Заказы ð в списку що розкривається
Таблицы/ Запросы вибрати запит З_Продажи_товаров ð вибрати із запиту З_Продажи_товаров всі поля, окрім КодЗаказа, КодТовара, НаименованиеТовара ð Далее.

v Вибрати тип представлення даних Подчиненные формы. Самостійно завершити створення форми.

4.3. Внести зміни до форми Ф_Продажи_Покупателя в режимі Конструктора. Додати елементи управління Поле со списком.

v Подвійне клацання в області З_Заказы подчиненная форма відкриє Конструктор цієї форми ð додати елемент управління Поле со списком ИмяМенеджера (див. пункт 3.3).

v Подвійне клацання в області З_Продажи_товаров подчиненная форма відкриє Конструктор цієї форми ð додати елемент управління Поле со списком НаименованиеТовара (аналогічно пункту 3.3).

4.4. Перевірити зовнішній вигляд форми, при необхідності змінити розміри полів і їх розташування.

4.5. Введіть замовлення і продажу декільком покупцям.

Лабораторна робота № 5.

Тема: Створення запитів. Керуючі запити. Створення звітів. Використання макросів.

Мета роботи: Навчитися створювати різні типи запитів. Навчитися експортувати таблиці з інших баз даних. Навчитися створювати звіти, засновані на таблицях і запитах, використовувати макроси.

Хід роботи.

1. Запустити програму Access: Пуск ð Програми ð Microsoft Office Access.

2. Відкрити базу даних Движения товарав своїй особистій папці.

2. Обчислювані поля в запитах. Створити запит З_Сумма_продажи з таблиць Продажи і Товары.

2.1. Вибрати поля ГруппаТовара і НаименованиеТовара.

2.2. Встановити курсор в третьому полі бланка запиту і натиснути кнопку на панелі інструментів Построить

2.3. Відкрити Таблицы ðтаблицю Продажи ð вибрати КоличествоПродажи ðкнопка Вставить ðзнак * ð Відкрити Товарыð вибрати Цена кнопка Вставить.

2.4. Закрити вікно запиту, ввести ім'я запиту З_Сумма_продажи

2.5. Переглянути запит.

3. Групові операції в запитах.

3.1. Створити запит за допомогою Конструктора на основі запиту: З_Сумма_продажи.

3.2. Вибрати поля: ГруппаТовара, НаименованиеТовара, Выражение1. Встановити сортування за збільшенням по полю ГруппаТовара.

3.3. Натиснути піктограму Груповая операция å.

3.4. У бланку запиту в рядку Груповая операция в полі НаименованиеТовара в списку, що розкривається, вибрати COUNT, в полі Выражение1 – SUM.

3.5. Закрити вікно запиту, ввести ім'я запиту З_Сумма_продажи_группа.

3.6. Переглянути запит.

4. Використання обчислюваних полів і групові операції одночасно. Створити запит З_Сумма_продажи_с_налогом.

4.1. Створити запит за допомогою конструктора ð Вибрати таблиці: Заказы, Продажы і Товары.

4.2. Вибрати поля НаименованиеТовара, Цена, КоличествоПродажи.

4.3. Сформувати обчислювані поля: СтоимостьТовара, НалоговыеОтчисления, ОбщаяСуммаОплаты.

4.3.1. СтоимостьТовара, як в пунктах 2.2-2.3

4.3.2. НалоговыеОтчисления. Враховуємоправило для розрахунку податкових відрахувань. Відрахування проводяться з вартості кожного проданого товару з умовою: якщо вартість товару менше або дорівнює 8000, податок 10% від вартості товару, якщо більше 8000, то податок складе 50% від вартості товару. Виконайте наступну послідовність дій:

Ø Встановіть курсор в полі бланка наступним за полем СтоимостьТовара, введітьназву НалоговыеОтчисления: ð потім натисніть кнопку Построить

Ø Виберіть: Функции ð Встроенные функции ð Управление ð IIf ð кнопка Вставить

Ø Подвійним клацанням в полі «expr»і на його місці введіть умову, для чого Відкрити Таблицы ð Продажы ð вибрати КоличествоПродажи кнопка Вставить ðзнак * ð Відкрити Товарыð вибрати Цена кнопка Вставитьð виберіть знак <ðвведіть 8000

Ø Подвійним клацанням в полі «truepart»і на його місці введіть, що потрібно робити, якщо умова виконається, тобто: 0,1 ð знак * ðі знову: Відкрити Таблицы ð Продажы ð вибрати КоличествоПродажи кнопка Вставить ðзнак * ð Відкрити Товарыð вибрати Цена кнопка Вставить.

Ø Подвійним клацанням в полі «falsepart»і на його місці введіть, що потрібно робити, якщо умова не виконається, тобто: 0,5 ð знак * ðі знову: Відкрити Таблицы ð Продажи ð вибрати КоличествоПродажи кнопка Вставить ðзнак * ð Відкрити Товары ð вибрати Ценаð кнопка Вставить.

Ø Повинно вийти : НалоговыеОтчисления: IIf([Продажы]![КоличествоПродажи]*[Товары]![Цена]<=8000; 0,1*[Товары]![Цена]*[Продажи]![ КоличествоПродажи]; 0,5*[Продажи]![ КоличествоПродажи]*[Товары]![Цена])

4.3.3. ОбщаяСуммаОплаты: складається з СтоимостьТовара + НалоговыеОтчисления:. Виконуйте по попередньому алгоритму, можна скопіювати формулу з попереднього стовпця, а потім ð знак + ð і як в пунктах 4.3.1-4.3.2

Ø Вийде така формула: ЗагальнаСумаОплати:: ([Продажи]![КоличествоПродажи]*[Товары]![Цена]<8000;0,1*[Товары]![Цена]*[Продажи]![КоличествоПродажи];0,5*[Продажи]![КоличествоПродажи*[Товары]![Цена])+[Товары]![Цена]*[Продажи]![ КоличествоПродажи]

4.4. За допомогою кнопки Вид на панелі інструментів переглянете результат, потім поверніться назад, натиснувши на ту ж кнопку Вид, зображення якої зміниться на .

4.5. Можна вибрати конкретні товари і переглянути їхні дані, для чого в стовпці НаименованиеТовара, в рядку Условие отборавведіть назву товару, і в наступному рядку назву іншого товару. Переглянете їхні дані за допомогою кнопки Вид.Поверніться в конструктор.

4.6. Щоб визначити сумарну вартість цих товарів, використовуватимемо групповые операции, для чого використовуйте кнопку Групповые операции

4.7. У бланку запиту з'явився рядок: Групповая операция, в цьому рядку зі списку, що розкривається, виберіть відповідно:

Ø В стовпці НаименованиеТовара – Группировка

Ø В стовпці КоличествоТовара - Count

Ø В стовпцях: Цена, СтоимостьТовара, НалоговыеОтчисления, ОбщаяСуммаОплаты - Sum

4.8. Перегляньте дані за допомогою кнопки Вид.Поверніться в конструктор.

4.9. Збережіть запит під ім'ям: З_Сумма_продажи_с_налогом.

5. Перехресні запити.

Перехресні запити (або крос - таблиці) є двовимірні таблиці, в яких, як правило, представлена деяка обчислювана статистична інформація. Перехресний запит завжди має три елементи:

Ø заголовки рядків— до трьох значень полів (можна використовувати і різні групові операції);

Ø заголовки стовпців — значення одного поля;

Ø значення — значення одного поля або обчислюване значення, яке розташовується на перетині рядків і стовпців підсумкової крос - таблиці.

Перехресні запити також можуть містити:

Ø умови відбору;

Ø групові операції;

Ø сортування;

Ø обчислювані поля (як значення перехресної таблиці, так і заголовки стовпців).

Перехресні запити дозволяють:

Ø отримати великий об'єм даних в компактному вигляді;

Ø формувати графіки і діаграми в MS Access;

Ø переглядати рівні деталізації.

При використанні перехресних запитів не можна сортувати таблицю результатів по значеннях, що містяться в стовпцях

5.1. Створення перехресного запиту. Сума по групах товарів

5.1.1. На вкладці Запросы ð кнопка Создать ð Перекрёстный запрос.

5.1.2. Вибрати запит З_Сумма_продажи.

5.1.3. Як заголовки рядків вибрати НаименованиеТовара ð Далее ð в заголовки стовпців – ГруппаТоваров ð Далее ðдля обчислень вибрати поле Выражение1 і функцію SUM ð Далее ðввести ім'я запиту З_Товары_Перекрестный ð Готово.

5.1.4. Записати в звіт підсумкові значення по групах товарів. Закрити вікно запиту.

6. Редагування даних за допомогою керуючих запитів.

6.1. Запит на додавання (добавление). Додати до своїх записів в таблиці Товары нові записи з іншої таблиці Товары1.

6.1.1. Експорт таблиці з іншої бази даних. Відкрити базу даних Движение товара в папці іншої групи ð на вкладці Таблицы ðвибрати Товары ð в меню Файл ðкоманда Сохранить как / Экспорт ð у зовнішньому файлі або базі даних ðОК ðв особистій папці вибрати свою БД Движение товара ðКнопка Экспорт ðзадати ім'я таблиці Товары1ð ОК ðЗакрити чужу базу даних. Відкрити свою БД.

6.1.2. На вкладці Запросы кнопка Создать ð Конструктор ð Добавить таблицу ð источник Товары1.

6.1.3. На панелі інструментів кнопка Тип запроса ð вибрати Добавление ð зі списку імен таблиць вибрати Товарыð ОК.

6.1.4. На бланку запиту в Поле вибрати зі структури таблиці Товары1 всі поля окрім ключового.

6.1.5. Закрити вікно запиту і ввести ім'я З_Товары_Добавление.

6.1.6. Відкрити запит ð Да ð Да.

6.1.7. Відкрити таблицю Товары і перевірити роботу запиту.

6.2. Підібрати дані для запиту на оновлення (обновление). Відкрити запит Поиск_повторений_для З_Товары1, якщо є повторення, то записати ці групи товарів в зошит. Інакше виписати з таблиці Товары1 будь-яку групу товарів.

6.3. Запит на оновлення (обновление).

6.3.1. Змінити назву у однієї з груп товарів в таблиці Товары.

6.3.2. На вкладці Запрос кнопка Создать ð Конструктор ð додати таблицю Товары.

6.3.3. На панелі інструментів кнопка Тип запроса ð вибрати Обновление.

6.3.4. У бланку запиту в Поле вибрати ГруппаТовара ð В рядок Обновление ввести нову назву для групи товарів, вибраних в п.6.2 ð в рядку Условие одбора ввести групу товару, вибрану в п.6.2.

6.3.5. Закрити вікно запиту і ввести ім'я З_Товары_Обновление.

6.3.6. Відкрити запит ð Да ð Да.

6.3.7. Відкрити таблицю Товары і перевірити роботу запиту.

6.4. Запит на видалення (удаление). Видалити групу товарів з таблиці Товары. Виконати аналогічно запиту на Обновление. У бланку запиту в рядку Условие отбора ввести будь-яку групу товарів з таблиці Товари, яку ви хочете видалити.

5. Створення звітів за допомогою Майстрів.

5.1. На вкладці Отчеты вікна бази даних натиснути кнопку Создать.

5.2. Створити Автоотчетв стовпець для таблиці Менеджер.

5.3. Створити Автоотчет ленточный для таблиці Покупатель.

5.4. Створити звіт за допомогою Майстра для таблиці Товары: Додати рівень Группировка за полем – ГруппаТовара. ð Сортировка встановити за полем НаименованиеТовара. ðВключитикнопку Итоги, вибрати опцію Sum ðстиль Деловой ðназватизвіт: Отчет_Товары.

5.5. Переглянути всі звіти.

6. Створити звіт, в якому відбиваються суми по замовленнях і продажах, згруповані по містах, групах товарів, прізвищах.

9.1. Створення запиту З_Продажи Конструктором запитів. Запит створюється з 4 таблиць. Покупатель, Заказы, Продажи і Товары. У бланк запиту вибираються поля Город, Отчество (можна створити обчислюване поле ФИО), ГруппаТовара, НаименованиеТовара , КоличествоЗаказа *Цена, КоличествоПродажи *Цена з таблиці Товары.

9.2. Створити звіт за допомогою Майстра для запиту З_Продажи. Додати рівні группировкиГород, Фамилия, ГруппаТовара.

9.3. Переглянути звіт. У режимі Конструктора внести зміни до заголовків.

10. Створити звіти для всіх запитів на вибірку.

11. Використання макросів.

11.1. Створити макрос "М_З_Товары", який пов'язаний зі звітом "З_Товары", і виводить повідомлення про вартість товарів.

Ø Створіть за допомогою Майстра звіт для таблиці Товары і збережіть його під ім'ям З_Товары

Ø Перейти в режим об'єкту «макрос» ð кнопка

Ø Додати в панель макрокоманд стовпець Условие і стовпець Имя Макроса

Ø У стовпці Имя Макроса: М_З_Товары

Ø Ввести у вікно конструктора макросів наступну інформацію.

Условие Макрокоманда Аргументы макрокоманды
  Открыть отчет Имя отчета Товар
Режим Просмотр
Режим окна Обычное
[Отчеты]! [З_Товары]! [Цена]>8000     Сообщение     Сообщение На складе есть товары, цена которых превыша­ет 8000 руб.
Сигнал Да
Тип Информационное
Заголовок Информация о цене
Закрыть Тип объекта Отчет
        Имя объекта Товар
        Сохранить Подсказка
Остановить макрос    
    Сообщение     Сообщение Цена товаров на складе не превышает 8000 руб.
Сигнал Да
Тип Информационное
Заголовок Информация о цене
  Закрыть Тип объекта Отчет
Имя объекта Товар
Сохранить Подсказка

Ø Вікно виглядатиме так:

:

Ø Зберегти макрос.

Ø Перевірити виконання макросу за допомогою кнопки Запуск

12. Закрити всі вікна у вікні Access.

13. Вийти з Access.


Теоретичні відомості.

Макроси.

Макрос є автоматизованою послідовністю команд, направленою на виконання яких-небудь дій. Макроси дозволяють вирішувати наступні задачі:

Ø запускати разом запити, звіти, форми, таблиці;

Ø відкривати вікна різних об'єктів БД;

Ø контролювати правильність введення даних;

Ø переміщати дані;

Ø виконувати різні дії після клацання на кнопці, до якої підключений макрос і ін.

У MS Access використовуються макроси наступних типів:

Ø линейные — макроси, в яких команди розташовані послідовно і виконуються по черзі;

Ø макросы с условием — макроси, в яких окремі макрокоманди або їх набори виконуються залежно від деякої умови;

Ø групповые — макроси, об'єднані в групи з урахуванням деякої логіки використання.

Для створення і редагування макросів в MS Access також призначено спеціальне вікно для конструювання макросів. Для відкриття вікна конструктора макросів слід скористатися кнопкою у вікні БД при переході до об'єктів «макроси».

Вікно конструктора макросів складається з наступних частин:

Ø меню і панелі інструментів, призначені для обробки макросів;

Ø панель макрокоманд (верхня половина вікна). За умовчанням на панель макрокоманд виводиться два стовпця—- Макрокоманда(для введення макрокоманди, тобто певної дії з об'єктом) і Примечание(можна задати опис макросу, який не впливає на його виконання);

Ø панель аргументів (нижня половина вікна) — для завдання аргументів (властивостей) макрокоманд.

Якщо потрібно створити макрос з умовою, в панель макрокоманд додається стовпець Условие(команда Условиев меню Видабо кнопка на панелі інструментів Конструктор макросов).

У разі роботи з груповими макросами слід додати стовпець Имя макроса(команда Имена макросовв меню Видабо кнопка на панелі інструментів).

У загальному випадку панель макрокоманд може містити чотири стовпці: Имя макроса, Условие, Макрокоманда, Примечание.

Макрокоманди вводяться в осередки стовпця Макрокомандатаким чином:

Ø шляхом введення їх імені з клавіатури;

Ø вибором зі списку, що розкривається (у осередку стовпця Макрокоманда);

Ø перетягуванням необхідного об'єкту з вікна БД в осередок введення макрокоманди (MS Access автоматично додає ім'я макрокоманди відкриття відповідного об'єкту БД)

Основні прийоми роботи з макросами (введення, редагування, збереження) аналогічні прийомам роботи з іншими об'єктами MS Access.

Після створення макросу його можна запустити на виконання:

Ø у вікні конструктора макросів (команда Запускв меню Запускабо кнопка );

Ø у вікні БД в режимі "макроси", подвійним клацанням на імені макросу;

Ø у вікні будь-якого активного вікна (команда Макросыв меню Сервис);

Ø з іншого макросу;

Ø за допомогою кнопки панелей інструментів або команди меню, створених для запуску цього макросу;

Ø за допомогою комбінації клавіш, які закріплені за макросом;

Ø за допомогою різних елементів управління, поміщених у форму або звіт і пов'язаних з макросом (у властивостях об'єкту виконання макросу зв'язується з певною подією).


Лабораторна робота № 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.07 с.)