РОБОТА З ДВОВИМІРНИМИ МАСИВАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОТА З ДВОВИМІРНИМИ МАСИВАМИ1. Дано квадратну матрицю порядку N. Обчислити середнє арифметичне позитивних елементів матриці, що коштують вище головної діагоналі.

2. Дано матрицю розмірності N на M. Знайти рядок, у якій максимальний елемент мінімальний у відповідному стовпці.

3. Дано матрицю розмірності N на M. Знайти стовпець, у якому максимальний елемент мінімальний у відповідному рядку.

4. Дано матрицю розмірності N на M. Знайти в матриці першу один по одному рядок з найбільшою сумою елементів. Вивести її номер.

5. Дано квадратну матрицю порядку N. У матриці обчислити середнє арифметичне позитивних елементів, що коштують на головній діагоналі.

6. Дано квадратну матрицю порядку N. Вивести рядок матриці, у якій елемент, що коштує на головній діагоналі, максимальний.

7. Дано матрицю розмірності N на M. Позитивні елементи матриці переписати підряд в одномірний масив В.

8. Дано матрицю розмірності N на M. Обчислити кількість рядків матриці, у яких є хоч один негативний елемент.

9. У квадратній матриці знайти суму елементів побічної діагоналі й розділити на отриману суму всі елементи останнього стовпця.

10. Дано матрицю розмірності N на M. Знайти максимальний елемент і рядок, що містить цей елемент, поміняти з першим рядком. Отриману матрицю вивести построчно.

11. Дано матрицю розмірності N на M. Вивести кількість рядків матриці, у яких число позитивних елементів більше числа негативних елементів.

12. Дано квадратну матрицю порядку N. Знайти добуток елементів побічної діагоналі квадратної матриці.

13. Дано матрицю розмірності N на M. Вивести номери всіх стовпців матриці, не утримуючих негативних елементів.

14. Дано матрицю розмірності N на M. У матриці знайти перший один по одному стовпець із максимальною сумою елементів. Вивести його номер.

15. Дано матрицю розмірності N на M. Обчислити кількість рядків матриці, у яких немає жодного негативного елемента.

16. Дано матрицю розмірності N на M. Обчислити кількість рядків матриці, елементи яких упорядковані по зростанню.

17. Дано квадратну матрицю порядку N. Вивести стовпець матриці, у якому елемент, що коштує на головній діагоналі, мінімальний, серед елементів головної діагоналі.

18. Дано матрицю розмірності N на M. У матриці знайти перший один по одному стовпець із мінімальною сумою модулів його елементів. Вивести його номер.

19. Дано матрицю розмірності N на M. Упорядкувати рядки по зростанню їхніх характеристик. (Характеристика рядка - сума її елементів).

20. Дано матрицю розмірності N на M. Упорядкувати рядки по убуванню їхніх характеристик. (Характеристика рядка - у негативних елементів).

21. Із суму елементів квадратної матриці, що перебуває нижче головної діагоналі.

22. Дано квадратну матрицю порядку N. З максимальний і мінімальний елементи матриці й поміняти місцями відповідні їм рядок і стовпець (рядок для максимального елемента, стовпець для мінімального елемента).

 

Завдання №15.

Операції над матрицями.

1. Визначити мiнiмальний елемент кожного рядка матрицi. Надрукувати його значення та iндекси.

2. Визначити i надрукувати кiлькiсть додатних елементiв кожного стовпця матрицi.

3. Для кожного рядка матрицi надрукувати номери стовпцiв, що мiстять додатнi елементи.

4. Для кожного стовпця матрицi визначити i надрукувати суму значень елементiв, розмiщених в рядках з непарними номерами.

5. Для кожного рядка матрицi визначити i надрукувати кiлькiсть елементiв, значення яких перевищує число Z.

6. Знайти i надрукувати суму значень додатних елементiв матрицi.

7. Знайти максимальний по модулю елемент матрицi. Надрукувати його значення та iндекси.

8. Визначити i надрукувати кiлькiсть вiд’ємних елементiв у кожному стовпцi матрицi.

9. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати суму значень елементiв, розмiщених в стовпцях з парними номерами.

10. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати кiлькiсть елементiв, що за величиною не перевищують число Z.

11. Для кожного рядка матрицi знайти i роздрукувати суму значень вiд’ємних елементiв.

12. Визначити i надрукувати кiлькiсть додатних елементiв матрицi.

13. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати максимальний елемент.

14. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати суму значень додатних елементiв.

15. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати номери рядкiв, що мiстять вiд`ємнi елементи.

16. Визначити i надрукувати найменший елемент матрицi та його iндекси.

17. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати кiлькiсть додатних елементiв.

18. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати суму значень вiд`ємних елементiв.

19. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати суму значень елементiв, що перевищують число Z.

20. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати номери стовпцiв, що мiстять вiд`ємнi елементи.

21. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати мiнiмальний елемент.

22. Знайти i надрукувати суму значень вiд’ємних елементiв матрицi.

23. Для кожного рядка матрицi знайти i надрукувати суму значень елементiв, що розмiщенi в стовпцях з непарними номерами.

24. Знайти i надрукувати добуток значень вiд`ємних елементiв матрицi.

25. Для кожного стовпця матрицi знайти i надрукувати кiлькiсть елементiв, значення яких не перевищує числа Z.

26. Знайти суму додатних елементiв квадратної матрицi, які розмiщенi на її головнiй та сторонній дiагоналях.

27. Знайти суму додатних елементiв квадратної матрицi, які розмiщенi над її головною дiагоналлю.

28. Пронормувати матрицю, подiливши елементи кожного рядка на його найбiльший по модулю елемент.

29. Пiдрахувати кiлькiсть вiд`ємних елементiв, розмiщених нижче головної дiагоналi в квадратнiй матрицi.

30. Визначити найбiльший елемент серед найменших елементiв кожного рядка матрицi.

Завдання №16.

ОБРОБКА МАСИВІВ

1. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Видалити k стовпець матриці.

2. Дано дійсну квадратну матрицю розмірності n. Поміняти місцями елементи головної й побічної діагоналей матриці по рядках;

3. Дано дійсну матрицю розмірності m * n. Упорядкувати елементи кожного парного рядка по зростанню.

4. Дано дійсну матрицю розмірності m * n. Упорядкувати всі елементи матриці по убуванню. Обхід матриці здійснювати по рядках.

5. Дано дійсну матрицю розмірності m * n. Визначити індекси першого нульового елемента матриці. Обхід матриці здійснювати по стовпцях.

6. Знайти індекси мінімального елемента масиву.

7. Знайти індекси максимального елемента масиву.

8. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Сформувати вектор b, у якому елементи обчислюються як значення перших негативних елементів у стовпці.

9. Обчислити суму діагональних елементів масиву.

10. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Сформувати вектор b, у якому елементи обчислюються як добуток елементів відповідних рядків;

11. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Вивести номери стовпців, що містять тільки негативні елементи.

12. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Вивести номери рядків, що містять більше позитивних елементів, чим негативних.

13. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Знайти загальну суму елементів тільки тих стовпців, які мають хоча б один нульовий елемент.

14. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Поміняти місцями рядки з максимальним і мінімальним елементами.

15. Дано дійсну квадратну матрицю розмірності n. Поміняти місцями елементи головної й побічної діагоналей матриці по стовпцях.

16. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Сформувати вектор b, у якому елементи обчислюються як середнє арифметичне відповідних стовпців;

17. Дано дійсну матрицю розмірності n * m. Сформувати вектор b, у якому елементи обчислюються як різниця найбільших і найменших елементів відповідних рядків;

 

Завдання №17.

1. Дано число k (0 < k < 11) и матрица размера 4 x 10. Найти сумму и произведение элементов k-го столбца данной матрицы.

2. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее четных строк.

3. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальное значение в каждой строке.

4. Дана матрица размера 5 x 10. В каждой строке найти количество элементов, больших среднего арифметического всех элементов этой строки.

5. Дана матрица размера 5 x 10. Преобразовать матрицу, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждой строке.

6. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальное значение среди сумм элементов всех ее строк и номер строки с этим минимальным значением.

7. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее четных столбцов.

8. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее нечетных строк.

9. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее нечетных столбцов.

10. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальное значение в каждой столбце.

11. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальное значение в каждой строке.

12. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальное значение в каждой столбце.

13. Дана матрица размера 5 x 10. В каждом столбце найти количество элементов, больших среднего арифметического всех элементов этого столбца.

14. Дана матрица размера 5 x 10. В каждой строке найти количество элементов, меньших среднего арифметического всех элементов этой строки.

15. Дана матрица размера 5 x 10. В каждом столбце найти количество элементов, меньших среднего арифметического всех элементов этого столбца.

16. Дана матрица размера 5 x 10. Преобразовать матрицу, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждом столбце.

17. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальное значение среди сумм элементов всех ее столбцов и номер столбца с этим минимальным значением.

18. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальное значение среди сумм элементов всех ее строк и номер строки с этим максимальным значением.

19. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальное значение среди сумм элементов всех ее столбцов и номер столбца с этим максимальным значением.

20. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальный среди максимальных элементов каждой строки.

21. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальный среди максимальных элементов каждого столбца.

22. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальный среди минимальных элементов каждой строки.

23. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальный среди минимальных элементов каждого столбца.

24. Дана целочисленная матрица размера 5 x 10. Вывести номер ее первой строки, содержащего равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы не учитываются). Если таких строк нет, то вывести 0.

25. Дана целочисленная матрица размера 5 x 10. Вывести номер ее первого столбца, содержащего равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы не учитываются). Если таких столбцов нет, то вывести 0.

26. Дана целочисленная матрица размера 5 x 10. Вывести номер ее последней строки, содержащего равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы не учитываются). Если таких строк нет, то вывести 0.

27. Дана целочисленная матрица размера 5 x 10. Вывести номер ее последнего столбца, содержащего равное количество положительных и отрицательных элементов (нулевые элементы не учитываются). Если таких столбцов нет, то вывести 0.

28. Дана целочисленная матрица размера M x N. Найти количество ее строк, все элементы которых различны.

29. Дана целочисленная матрица размера M x N. Найти количество ее столбцов, все элементы которых различны.

30. Дана целочисленная матрица размера M x N. Найти элемент, являющийся максимальным в своей строке и минимальным в своем столбце. Если такой элемент отсутствует, то вывести 0.

Завдання №18.

Знайти сумму елементів матриці розміру NxM, які помічені позначкою.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)