ПОЄДНАННЯ ЦИКЛУ З РОЗГАЛУДЖЕННЯМ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЄДНАННЯ ЦИКЛУ З РОЗГАЛУДЖЕННЯМ.Обчислити значення функції на відрізку [a,b] з кроком С, згідно з індивідуальним варіантом по таблиці 3.

Таблиця 3.

Функція Умова а в с
    x<-1 -1£x<0 x³0 -2 0,2
  f³1 f<-1 -1£f<1 -3 0,3
    b<0 0£b£1 b>1 -2 0,4
    a£0 0<a<2 a³2 -1 0,2
    2£r£4 r>4 r<2 0,25
  -1£s£1,2 s<-1 s>1,2 -2 0,2
  y>1 0£y£1 y<0 -2 0,2
  y³2 -2<y<2 y£-2 -4 0.5
  x>-0,5 -1£x£-0,5 x<-1 -5 0,5
    x£-1 -1£x<0 x³0 -4 0,5
    x£-0,5 -0,5<x£0,5 x>0,5   -2 0.2
    x<-1 -1£x<1 x³1 -5 0,5
    x<1 1£x£2 x>2 0.2
    x³0 -1<x<0 x£-1 -4 0,5
  x>0,5 0,1£x£0,5 x<0,1 -1 0,1
  x³1 -1<x<1 x£-1 -2 0.2
  x>2 0<x£2 x£0 -3 0,3
  x³1 -1<x<1 x£-1 -2 0.2
  x<0 0£x£1 x>1 -2 0.2
  x>3 0<x£3 x£0 -5 0.5
  x>1 0£x£1 x<0 -2 0.2
  x>1 -1£x£1 x<-1 -3 0,3
  x>0 -3£x£0 x<-3 -4 0.4
  x<-6 -6£x£-1 x>-1 -8 0.5
  x>5 1£x£5 x<1 -1 0,5
  x³0,4 -0,4<x<0,4 x£-0,4 -1 0,1
   
  x>a x=a x<a 0,5
  x<0,5 x=0,5 x>0,5 0,2 0,1
  x<-0,1 -0,1£x£0,1 x>0,1 -1 0,1

Завдання №8.

Надрукувати таблицю функції, згідно з індивідуальним варіантом.

1. Протабулювати функцiю Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] з кроком h i знайти найбiльше та найменше її значення.

2. Надрукувати таблицю значень функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] з кроком h до першого значення Y>Z.

3. Задана функцiя Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .Протабулювати її до змiни знака функції.

4. Задана спадна функцiя (X наближається до нескiнченностi, Y-до нуля). Надрукувати таблицю значень функції з кроком h, починаючи з Х=0 i закiнчуючи за умови F(X)<E.

5. Для функції Y=F(X) надрукувати тiльки тi значення, якi задовольняють умовi m £ Ј Y £ Ј M. Аргумент змiнюється вiд a до b з кроком h.

6. Вiдомо, що значення функції Y=F(X) в точцi Х=a вiд'ємне. Надрукувати таблицю значень функції на вiдрiзку [a,b] з кроком h до того значення аргументу, для якого F(X)>0.

7. Нехай Y=F(X) наближається до нуля, коли Х наближається до нескiнченностi. Протабулювати F(X) з кроком h вiд a до того значення, коли F(X)<EРS.

8. Задана функцiя Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] . Видати на друк тi значення аргументу, в яких функцiя змінює знаки.

9. Нехай Y=F(X) періодична. Пiдрахувати, скiльки разiв вона перетинає вiсь OX на вiдрiзку [a,b].

10. Нехай функцiя Y=F(X) має на [a,b] один екстремум. Методом повного перебору знайти з точнiстю ЕPS таке значення Х, в якому функцiя досягає екстремуму.

11. Функцiя Y=F(X) неперервна на [a,b] . Знайти всi локальнi екстремуми з точнiстю ЕPS .

12. Нехай Y=F(X) має один екстремум на [a,b] . Знайти його з точнiстю ЕPS, а також найбiльше та найменше значення на [a,b].

13. Для Y=F(X) визначити на [a,b] дiлянки монотонностi.

14. Функцiя Y=F(X) неперервна на [a,b]. Визначити дiлянки зростання.

15. Заданi двi функцiї Y1=F1(X) ,Y2=F2(X) . Визначити спiльнi дiлянки зростання .

16. Заданi функцiї Y1=F1(X) та Y2=F2(X) . Визначити на [a,b] найменшу вiдстань мiж ними.

17. Заданi функцiї Y1=F1(X) та Y2=F2(X) . Визначити з точнiстю ЕPS точку їх перетину.

18. Визначити, чи має Y=F(X) один екстремум на [a,b].

19. Визначити, скiльки раз на [a,b] перетинається Y1=F1(X) та Y2=F2(X).

20. Визначити, чи перетинаються на [a,b] Y=F(X) та пряма ax+by=c.

21. Заданi Y=F(X) та двi прямi Y1=C та Y2=D. Визначити чи мiститься функцiя на [a,b] мiж цими прямими.

22. Y=F(X) періодично наближається до нуля при Х ® ¥. Визначити кiлькiсть перетинiв Y осi OX на дiапазонi [a,b].

23. Заданi Y=F(X) , Y1=С , Y2=D . Визначити максимальне вiдхилення функцiї вiд прямих Y1 та Y2 .

24. Знайти найбiльшу вiдстань мiж Y1=F1(X) та Y2=F2(X) на вiдрiзку [a,b] .

25. З точнiстю ЕPS знайти всi точки перетину функцiї Y=F(X) та прямої Y=С на вiдрiзку [a,b].

26. З точнiстю ЕPS знайти всi точки перетину Y1=F1(X) та Y2 =F2(X) на вiдрiзку [a,b] .

27. З точнiстю ЕPS знайти всi екстремальнi точки функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .

28. Для функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] надрукувати наближене значення її похiдної (dY/h) .

29. Для періодичної функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] пiдрахувати кiлькiсть перетинів її з прямою Y=С .

30. З точнiстю EPS пiдрахувати кiлькiсть локальних максимумiв для періодичної Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .

 

 


Завдання до РГР по курсу «основи алгоритмізації».

Курс.

Завдання №9.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.005 с.)