ЛІНІЙНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛІНІЙНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ1. Обчислити висоти трикутника, знаючи координати його вершин.

2. Матеріальна точка рухається за законом

s(t) = at + bt2 - ct3/3, де s(t) - шлях; t - час.

Знайти найбільше значення швидкості руху точки.

3. Визначити висоту трикутника, якщо площа трикутника дорівнює S, а основа більше висоти на величину A.

4. Обчислити сторони трикутника АВС, заданого координатами його вершин.

5. Знайти значення функції при х=1

.

6. Знайти значення функції при х=2

.

7. Знайти значення функції при довільному х

.

8. Обчислити вартість розмови, якщо відома кількість хвилин, тариф.

9. Обчислити периметр трикутника по заданих координатах його вершин.

10. Обчислити час падіння тіла t, якщо відома висота h, прискорення g, і початкова швидкість V0.

 

Завдання №4.

АЛГОРИТМИ РОЗГАЛУЖЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

1. Введіть три числа, виберіть найбільше.

2. Введіть три числа, виберіть найменше.

3. Обчислити значення функції:

πx2 – 7/x2 при а < 1,3;

y = ах3 + 7 при а = 1,3;

lg(ax+ ) при a > 1,3.

 

4. Обчислити площу трикутника з сторонами А, B, С за формулою Герона.

5. Визначити квадрат знаходження точки за заданими координатами.

6. Знайти квадрат найбільшого із трьох чисел A, B, C і куб найменшого з цих чисел.

7. Визначити, чи значення змінних H і M кратні 3. Якщо обидва значення кратні 3, то обчислити їх суму, інакше обчислити їх різницю.

8. Обчислити значення функції:

lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7;

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.

 

9. Визначити мінімальний елемент із чотирьох Х1, X2, X3, X4 та його номер.

 

10. Обчислити площі різних геометричних фігур і вивести на друк їх назву.

A B якщо n =1;

A H/2 якщо n =2;

S = (A+B) H/2 якщо n =3;

πR2 якщо n =4;

πR2 φ/360 якщо n =5.

11. Дано три цілих позитивні числа А, В, С. Обчислити значення функції:

e m+A/B при K=0;

y = ln(A+B) при K=1;

при K=2.

12. Обчислити значення функції:

1,5 Cos2 x при x < 1;

1,8 ax при x = 1;

S = (x-2)2 + 6 при 1< x <2;

3 tg x при x > 5.

 

13. Упорядкувати три числа X, Y, Z за збільшенням так, щоб змінній A відповідало найменше число, B - середнє, С - найбільше.

 

Завдання №5.

АЛГОРИТМИ АРИФМЕТИЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.

Цикли з передумовою.

1. Знайти суму чисел від 1 до 10.

2. Знайти добуток чисел від 1 до 10.

3. Знайти значення інтеграла

.

4. Обчислити і вивести на друк позитивні значення функції

y = sin(nx) - cos(n/x) при n = 1,2,...,50.

5. Визначити з точністю до 0.1 точку перетину функції

Y = X – arctgХ – n

з віссю Х, змінюючи значення Х від 2 до 5 з кроком 0,1. При перетині осі Х функція змінює знак.

6. Обчислити значення функції:

ae Sin x +Cosx , при х < -5;

y = Cos2x+Sin2x, при -5 < х < 5;

ab lg(bx), при х > 5,

 

x змінюється в інтервалі [-10; 10] з кроком 1.

7. Обчислити значення функції:

lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.

 

x змінюється в інтервалі [0; 10] з кроком 0.5.

8. Скласти програму табуляції значень функції у = Сos(x) для аргументу х, який змінюється від 0 до 1800 з кроком 50.

9. Підрахувати суму цифр в числі N.

10. Знайти суму членів ряду

s=1+x/5+x/7+x/9+ …..

11. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю e згідно із заданим варіантом.

S = - + - + . . . ; x = 0.2; e =

 

12. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю e згідно із заданим варіантом.

S = x - + - + . . . ; x = 0.1; e =

Цикли з постумовою.

1. Знайти суму чисел від 1 до 10.

2. Знайти добуток чисел від 1 до 10.

3. Знайти значення інтеграла

.

4. Обчислити і вивести на друк позитивні значення функції

y = sin(nx) - cos(n/x) при n = 1,2,...,50.

5. Визначити з точністю до 0.1 точку перетину функції

Y = X – arctgХ – n

з віссю Х, змінюючи значення Х від 2 до 5 з кроком 0,1. При перетині осі Х функція змінює знак.

6. Обчислити значення функції:

ae Sin x +Cosx , при х < -5;

y = Cos2x+Sin2x, при -5 < х < 5;

ab lg(bx), при х > 5,

 

x змінюється в інтервалі [-10; 10] з кроком 1.

7. Обчислити значення функції:

lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.

 

x змінюється в інтервалі [0; 10] з кроком 0.5.

8. Скласти програму табуляції значень функції у = Сos(x) для аргументу х, який змінюється від 0 до 1800 з кроком 50.

9. Підрахувати суму цифр в числі N.

10. Знайти суму членів ряду

s=1+x/5+x/7+x/9+ …..

11. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю e згідно із заданим варіантом.

S = - + - + . . . ; x = 0.2; e =

12. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю e згідно із заданим варіантом.

S = x - + - + . . . ; x = 0.1; e =

Завдання №6.

АЛГОРИТМИ АРИФМЕТИЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. Цикли з невідомою кількістю повторень.

Визначити суму нескiнченного ряду з точнiстю Е=0.0004, згідно з індивідуальним варіантом по таблиці 2. Роздрукувати всi члени ряду, що входять в склад суми.

Таблиця 2.

Номер варіанта Загальний член ряду Х
0,31
  0,1
0,61
0,1
0,5
0,27
0,7
0,85
0,71
0,29
0,72
0,11
0,64
0,56
0,63
0,4 0,4
0,2
0,2
1,2
0,8
0,78
0,29
0,64
0,67
0,26
0,61
0,32
0,12
0,23
0,26

 

Завдання №7.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.008 с.)