Робота з Одновимірними масивамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з Одновимірними масивами1. Дано послідовність із 50 чисел. Знайти їх середнє арифметичне. Знайти скільки серед них відмінних від останнього числа.

2. Дано послідовність із n дійсних чисел. Обчислити суму тих елементів послідовності, номера яких збігаються зі значеннями елементів послідовності.

3. Дано послідовність із n дійсних чисел. Якщо в результаті заміни негативних елементів послідовності їхніми квадратами елементи будуть утворювати неубутну послідовність, то одержати суму елементів вихідної послідовності, у противному випадку одержати їхній добуток.

4. Дано послідовність із n дійсних чисел. Перетворити її за наступним правилом:

перший елемент дорівнює першому елементу;

другий - max(x1,x2);

третій - max(x1, x2, x3)

. . . . . . . . . . .

5. Дано послідовність із n дійсних чисел. Перетворити її за наступним правилом: всі негативні елементи перенести в її початок, а всі інші в кінець, зберігаючи вихідне взаємне розташування як серед негативних, так і серед інших елементів.

6. Дано послідовність із n дійсних чисел. Зрушити всі елементи послідовності циклічно на k позицій уліво.

7. Дано послідовність із n дійсних чисел. Змінної t привласнити значення True, якщо елементи послідовності впорядковані строго по зростанню.

8. Дано послідовність із n дійсних чисел. Змінної t привласнити значення True, якщо в послідовності немає нульових елементів і при цьому позитивні елементи чергуються з негативними.

9. Дано послідовність із n дійсних чисел. Всі елементи послідовності з парними номерами, що передують першому один по одному елементу з найбільшим значенням, домножить на нього.

10. Дано послідовність із n дійсних чисел. Поміняти в послідовності місцями найбільший елемент і елемент із номером m.

 

Завдання №10.

(одновимірні масиви)

1. Знайти найбiльше число в масиві.

2. Перевiрити, чи є в масиві хоча б два однакових елементи.

3. Перевiрити, чи є в масиві вiд'ємний елемент.

4. Замiнити в масиві найменший елемент нулем.

5. Пiдрахувати кiлькiсть голосних у масиві символiв.

6. Переставити n-ий i m-ий елементи масиві.

7. Замінити n-ий елемент m-им.

8. Додати пiсля n-ого елемента масиву копiю останнього елемента.

9. Вилучити n-ий елемент масиві.

10. Визначити, чи входить буква "ю" в символьний масив.

11. Знайти середнє арифметичне масиву.

12. Знайти середнє геометричне масиву.

13. Розсортувати числовий масив в бiк збiльшення його елементів.

14. Розсортувати числовий масив в бiк зменшення його елементів.

15. Розсортувати рядковий масив за алфавiтом.

16. Перевiрити, чи є в числовому масиві два однакових елементи.

17. Перевiрити, чи є в символьному масиві два однакових елементи.

18. Пiдрахувати кiлькiсть входжень даного елемента в масив.

19. Вилучити з числового масиві всi вiд'ємнi елементи.

20. Вилучити з числового масиву n i n+1 елементи.

21. Пiдрахувати кiлькiсть елементiв масиву, в яких рiвнi сусiднi елементи.

22. Сформувати новий масив з двох старих, розмістивши в ньому елементи за зростанням.

23. Знайти найбiльший елемент в масиві.

24. Знайти найменший по модулю елемент в масиві.

25. Знайти суму всiх вiд'ємних елементiв масиву.

26. Знайти добуток усiх додатних елементiв масиву.

27. Пiдрахувати кiлькiсть усiх нульових елементiв масиву.

28. Пiдрахувати кiлькiсть елементiв масиву, що перевищують число Z.

29. Пiдрахувати кiлькiсть рядків у рядковому масиві.

30. Пiдрахувати кiлькiсть символiв "пропуск" у символьному масиві.

 

Завдання №11.

РЯДКИ (як одновимірні масиви)

1. Дано символьний рядок. Замінити всі символи '!' крапками, крім першого й вивести отриманий рядок.

2. Дано символьний рядок. Визначити, є чи в даному рядку два будь-яких однакових символи, і вивести відповідне повідомлення.

3. Дано символьний рядок і слово, що складається із чотирьох символів. Визначити, є чи в даному рядку всі букви даного слова.

4. Дано символьний рядок. Одержати новий рядок, взявши з даної всі символи до першої двокрапки й після останнього. Якщо двокрапка відсутнє або зустрічається в рядку тільки один раз, то вивести відповідне повідомлення.

5. Дано символьний рядок. Одержати новий рядок, взявши з даної всі символи, що перебувають між першою дужкою, що відкривається, і останньої що закривається (якщо які-небудь дужки відсутній, то вивести відповідне повідомлення).

6. Дано символьний рядок. Замінити всі послідовності символів 'on' на 'onlіne' і вивести новий рядок (якщо шуканої послідовності в рядку ні, те вивести відповідне повідомлення).

7. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити кількість слів у даному рядку.

8. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити довжину самого короткого слова.

9. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити довжину самого короткого слова.

10. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити кількість слів заданої довжини.

11. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити кількість і вивести всі самі довгі слова.

12. Дано символьний рядок і натуральне число N. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити довжину слова, що коштує на N-ом місці й вивести всі слова, що складаються з такої ж кількості символів, що й знайдене слово. Якщо N більше кількості слів у пропозиції, то вивести відповідне повідомлення.

13. Дано символьний рядок і символ. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Визначити кількість слів у рядку, що кінчаються на заданий символ.

14. Дано рядок символів. Визначити кількість букв 'о' між самою лівою дужкою, що відкривається, і самою правою дужкою, що закривається (якщо які-небудь дужки відсутній, то вивести відповідне повідомлення).

15. Дано символьний рядок. Підрахувати найбільша кількість букв 'а', що йдуть у ній підряд.

16. Дано символьний рядок і символ. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Вивести всі слова, у яких є заданий символ.

17. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Замінити закінчення слів 'іng' на 'ed' і вивести отриманий рядок.

18. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Відредагувати задана пропозиція, видаляючи з нього слова, які вже зустрічалися в пропозиції.

19. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Знайти саме довге симетричне слово.

20. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Для кожного зі слів указати, скільки разів воно зустрічається в даному рядку.

21. Дано два символьні рядки. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Вивести слова, які з в обох рядках.

22. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Відредагувати задана пропозиція, уидаляючи з нього слова з непарними номерами й перевертаючи слова з парними (приклад, нow do you do -і> od od).

23. Дано два символьні рядки. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Кожний рядок складається з попарно різних слів. Перевірити, чи можна із другий рядок з першої, видаленням деяких її символів.

24. Дано два символьні рядки. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Знайти саме довге загальне слово двох заданих пропозицій.

25. Дано два символьні рядки. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Знайти саме коротке зі слів у першій пропозиції, який немає в другому.

26. Дано символьний рядок. Слово - послідовність символів між пробілами, не утримуючі пробіли усередині себе. Перевірити, чи вірно, що в заданому рядку будь-яке несиметричне слово має парну довжину

Завдання №12.

Розв'язати задачi з застосуванням масивів.

Задача1.

Маємо текст на кирилицi, що закiнчується крапкою. Слова вiддiляються одним пропуском. Голоснi лiтери : А,Е,Є,I,И,О,У,Ю,Я; дзвiнкi приголоснi : Б,В,Г,Д,Ж,З,Л,М,Н,Р; глухi приголоснi: К,П,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ. Написати в алфавiтному порядку:

1. Усi голоснi лiтери, що входять в кожне слово.

2. Усi приголоснi лiтери, якi не входять у жодне слово.

3. Усi дзвiнкi приголоснi лiтери, якi входять хоча б в одне слово.

4. Усi приголоснi лiтери, якi не входять нi в одне слово.

5. Усi приголоснi лiтери, якi входять тiльки в одне слово.

6. Усi глухi приголоснi лiтери, якi входять тiльки в одне слово.

7. Усi дзвiнкi приголоснi лiтери, якi входять бiльш, нiж в одне слово.

8. Усi голоснi лiтери, якi входять лише в одне слово.

9. Усi дзвiнкi приголоснi лiтери, якi входять в кожне непарне слово.

10. Усi глухi приголоснi лiтери, якi входять у кожне непарне слово i не входять хоча б в одне парне слово.

Задача 2.

Текст задано латинськими лiтерами та цифрами. В кiнцi стоїть крапка. Голоснi лiтери – А,Е,I,О,Y,U.

11. Яких лiтер (голосних чи приголосних) в текстi бiльше?

12. Пiдрахувати кiлькiсть цифр у текстi.

13. Надрукувати в зростаючiй послiдовностi всi цифри, якi входять у текст.

14. Надрукувати першi входження лiтер у текст, зберiгаючи їх початкову взаємну послiдовнiсть.

15. Надрукувати усi лiтери, якi входять в текст не менш, як двiчi.

16. Надрукувати усi лiтери, якi входять в текст по одному разу.

17. Надрукувати через промiжок усi послiдовностi цифр у текстi.

18. Надрукувати через промiжок усi послiдовностi букв у текстi.

19. Надрукувати усi цифри, якi не входять до тексту.

20. Надрукувати всi букви, якi не входять до тексту.

Задача 3.

Дано текст, який складається з латинських букв, цифр i закiнчується крапкою. Всерединi тексту є роздiловi знаки : коми i крапки з комою. Слова вiдокремлюються одне вiд одного роздiловими знаками або пропусками.

21. Надрукувати в стовпчик окремi слова тексту.

22. Якщо в текстi двiчi пiдряд трапляється символ "кома", надрукувати аварiйну зупинку.

23. Пiдрахувати кiлькiсть символiв "крапка з комою".

24. Пiдрахувати кiлькiсть слiв у текстi.

25. Пiдрахувати кiлькiсть символiв "кома" в текстi.

26. Надрукувати числа тексту.

27. Пiдрахувати кiлькiсть цифр у текстi.

28. Пiдрахувати кiлькiсть букв латинi у текстi.

29. Пiдрахувати кiлькiсть пропускiв у текстi.

30. Пiдрахувати кiлькiсть пар дужок у текстi.

Завдання №13.

ВКЛАДЕНІ ЦИКЛИ

1. Ввести дійсну матрицю розмірності n * m построчно, а вивести по стовпцях.

2. Cкільки позитивних елементів містить матриця розмірності n * m , якщо aіj = sіn(і+j/2).

3. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Чи є матриця симетричної щодо головної діагоналі.

4. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Транспонувати матрицю.

5. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Зрівняти суму елементів матриці на головній і побічній діагоналях.

6. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Знайти кількість нульових елементів, що розміщені вище головної діагоналі;

7. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Знайти кількість нульових елементів, що розміщені нижче головної діагоналі;

8. Дано квадратну дійсну матрицю розмірності n. Знайти кількість нульових елементів, що розміщені вище й нижче побічної.

9. Сформувати матрицю за наступним правилом

10. Сформувати матрицю за наступним правилом

11. Сформувати матрицю за наступним правилом


Завдання №14.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.01 с.)