ТОП 10:

Операції з рядками, стовпцями, блокамиЦі дії можуть бути виконані через меню за допомогою буфера обміну, або за допомогою мишки та панелі інструментів Стандартна.

Переміщення

При переміщенні даних необхідно вказати, ЩО переміщується та КУДИ. Необхідно виділити комірку або блок, (ЩО переміщується). Потім помістити вказівник миши на рамку блоку або комірки (він приймає форму білої стрілки), далі необхідно перенести блок або комірку (в те місце, КУДИ треба перемістити дані).

Завдання:

1. Виділити блок А1 :D1 перемістити його на рядок нижче.

2. Повернути блок на попереднє місце.

6.5. Копіювання

При копіюванні оригінал залишається на попередньому місці, а в іншому місці з'являється копія. Виконується при натисненні клавіші Ctrl.Якщо дані у кількох комірках розраховуються за однаковою формулою, цю формулу можна скопіювати у всі необхідні комірки

Завдання:

Скопіювати блок А1 :D1у рядки 3,5,7.

Заповнення

При заповненні початкова комірка або блок повторюється декілька раз за одну дію. Заповнення виконується таким же чином, як і переміщення, але при цьому вказівник мишки повинен наводитись на нижньому правому кутку комірки або блоку (приймає форму чорного плюса та називається - маркер заповнення).

 


 


Рис 7. Функція заповнення

 

Завдання:

1. Виділити рядок 7 та заповнити виділеними даними рядки по 15-ий
включно.

2. Скопіювати стовпець С у стовпці Е, F, G.

Функція автозаповнення

В програмі існує функція автозаповнення, яка дозволяє швидко вводити різномаштш типові послідовності (наприклад, дні тижня, місяці, роки та інше).


 

 
 

 


Рис 8. Використання функції автозаповнення

Завдання:

1. В комірку A3 занести текст "січень".

2. В комірку ВЗзанести текст "лютий".

3. Виділити блок АЗ:ВЗ.

4. Отримайте список місяців року. Для цього треба лівою кнопкою миші
натиснути на квадратик у правому нижньому кутку комірки ВЗ(екранний
курсор перетвориться у маркер заповнення) і не відпускаючи кнопки
пересувати вказівник миші вправо до тих пір, доки рамка не охопить блок
комірок АЗ:L3

5. Отримайте список днів тижня в рядку 19.

Додавання рядків та стовпчиків

Якщо необхідно додати один рядок потрібно натиснути правою кнопкою мишки по номеру рядка (цей рядок виділяється), перед яким потрібно вставити рядок. У меню, що з'явиться вибрати опцію Добавить ячейки.Зверніть увагу, що обраний рядок зсувається вниз. Аналогічно можна додати стовпчик, але потрібно натиснути по імені стовпчика.

Якщо необхідно вставити декілька рядків (або стовпчиків) - натисніть лівою кнопкою мишки на першому з рядків діапазону та, не відпускаючи кнопки, протягніть вказівник до останнього рядку діапазону. Всі ці рядки повинні виділитись, натисніть по виділеному правою кнопкою миши.

 

Завдання:

1. Вставте додатковий рядок перед рядком 6.

2. Вставте додатковий стовпець F.

3. Вставте рядки 4-5.

4. Вставте стовпці С-Е.

Вилучення та очищення

Якщо необхідно очистити тільки дані, то достатньо натиснути клавішу Delна виділеній комірці або блоці; також можна виконати команду Правка ♦ Очистить.

Завдання:

1. Виділити блок A10:G18та очистити його.

2. Очистити комірку Н18.

3. Вилучити стовпець Е.

4. Вилучити стовпець Сзі збереженням порожнього місця.

7. Завершення роботи

Для виходу з програми можна використати один з таких способів:

• Командою Файл ♦ Выход;

• Зі системного меню командою Закрыть;

• За допомогою клавіатури - комбінація клавіш Alt-F4;

Якщо ви не зберегли робочу книгу, то з'явиться діалогове вікно з попередженням про збереження.

Завдання:

1. Зберегти таблицю на робочому диску у власному каталозі під своїм
ім'ям.

2. Створити 2-3 невеликі таблиці з області вашої професійної діяльності.

3. Зберегти таблиці (одна таблиця - один файл) на робочому диску у
власному каталозі.

4. Закрити файли.

5. Вийти з Excel.

Зміст звіту до лабораторної роботи:

1. Мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Хід виконання роботи.

4. Висновки.

 

Контрольні запитання:

1. Що таке електронна таблиця? Історія розвитку електронних таблиць. їх
основні характеристики.

2. Які можливості та переваги має Microsoft Excel?

3. Яку структуру має вікно Microsoft Excel?

4. Яким чином виконується запуск Microsoft Excel?

5. Що розуміють під робочим полем та блоком електронної таблиці?

6. Як задається адреса комірки електронної таблиці? Що представляє
собою покажчик електронної таблиці?

7. Яку структуру має робоча книга?

8. Яким чином можна виділити елементи таблиці за допомогою миши?

 

9. Яким чином можна виділити елементи таблиці за допомогою клавіш
переміщення курсору?

10. Які особливості введення у комірку тексту?

11. Які особливості введення у комірку чисел? Формати чисел.

12. Які особливості введення у комірку формул? Знаходження суми.
Автододавання.

13. Як змінити ширину стовпців та висоту рядків?

14. Як можна редагувати вміст комірки?

15. Як виконати переміщення комірок, блоків?

16. Як виконати копіювання комірок, блоків?

17. Як виконати заповнення комірок, блоків? Функція автозаповнення.

18. Додавання рядків та стовпчиків.

19. Як треба виконувати вилучення та очищення елементів таблиці?

20. Які дії необхідно виконати після завершення роботи з таблицею?

 

 


Лабораторна робота № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.208.22.127 (0.008 с.)