ТОП 10:

Основні правила заповнення таблицьВ Excel існує три типа даних, які вводяться у комірки таблиці: текст, число та формула.

Для введення даних треба переміститися у обрану комірку, ввести необхідні дані та натиснути Enter(вказівник комірки зміститься на одну позицію вниз) або будь-яку клавішу переміщення курсору (вказівник комірки зміститься на сусідню позицію у обраному напрямку).

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де також будуть представлені кнопки для відміни або підтвердження поточного введення даних.

Якщо перший символ - літера або знак «'», то Excel вважає, що вводиться Текст. Якщо перший символ - цифра, або знак «=»,то Excel вважає, що вводиться число або формула.

При введенні даних у комірку програма дозволяє заздалегідь задати їх формат:

- натиснути правою кнопкою мишки на комірці та вибрати у меню, що
з'явився пункт Формат ячеекабо

- вибрати в меню Формат ♦ Формат ячеек.

Якщо у цьому діалоговому вікні вибрати Числоможна отримати всі можливі види представлення чисел: Общий, Числовой, Денежный, Дата, Время та інші.

5.1. Введення тексту

Текст - це набір будь-яких символів, якщо текст починається з числа необхідно використовувати «'».

• Після підтвердження введення даних можна відмінити їх:
використовуючи команди меню Правка ♦ Отменить.

• натисненням кнопки Отменаз панелі інструментів Стандартна, при
кожному натисненні кнопки Отменапослідовно відміняється одна
операція.

Введення чисел

• Числа в комірку можна вводити зі знаками “+” (ігнорується при
введенні), "=","-";

• Якщо числове значення вводиться в круглих дужках то програма
автоматично перетворює його у від'ємне число;

• Якщо вводиться кома, вона сприймається як десяткова;

• Якщо при введенні числа не був заданий формат, то за замовчуванням
встановлюється формат Общий.

• Якщо число повинно бути представлено у експоненційній формі (для
представлення дуже маленьких або дуже великих чисел) можна
вказати у виразі літеру Е (прописну або рядкову), або встановити
відповідний формат. Наприклад, число 501000000 буде представлено у вигляді 5.01Е+08, що означає 5,01 *108.

• Якщо ширина числа, що введено, більше ширини комірки на екрані то програма відображає його у експоненційній формі або замість числа ставить символи ####(при цьому у пам'яті число буде збережено повністю).

5.3. Введення формул

За допомогою формул можна виконувати обчислення та аналіз даних робочого листа. Формула може являти собою поєднання констант, операторів, посилань, функцій та імен діапазонів.

Приклади формул різного складу:

Тільки константи та оператори: =199+(34+45)- зустрічаються дуже рідко, вони статичні, не залежать від вмісту інших комірок робочого листа. Посилання на комірки та оператори: =B2+C2+D4; - Р18*$А$1;

 
 

 


Рис 5. Введення формули в Excel

Заголовки стовпців та рядків: = Продажа Відділ- для посилання на комірку, яка знаходиться на перетині цього рядку та стовпчику, достатньо вказати у формулі їх імена, розділив їх пробілом; Імена діапазонів комірок: = Ціна* ПДВ;

Функції робочого листа: = CУMM(D2:D10)- функція автододавання: підвести курсор у комірку, де повинна знаходитись сума всіх клітинок стовпчику (або всіх клітинок рядку), натиснути кнопку ∑ на панелі інструментів.

 
 

 

 


Рис 6. Використання функції автододавання

 

Функції, посилання, імена діапазонів комірок, константи та оператори -формула повинна починатися зі знаку «=», вона може включати до 240 символів і не повинна містити пробіли (за винятком вищерозглянутого випадку).

Завдання:

1. В комірку А1 ввести текст - своє прізвище, ім'я та по-батькові.

2. В комірку В1 ввести число - свій рік народження.

3. В комірку С1 ввести число - поточний рік.

4. Отримати свій вік вкомірці D1 шляхом занесення в неї формули: =С1- В1.

Редагування таблиць

Зміна ширини стовпців та висоти рядків

При використанні мишки її вказівник необхідно помістити на розділову лінію між іменами стовпців або номерами рядків. Вказівник прийме вигляд подвійної чорної стрілки. Потім необхідно натиснути ліву кнопку мишки та розтягнути (зжати) стовпець або рядок.

При використанні меню необхідно виділити стовпці або рядки та виконати команди: Формат ♦ Строка ♦ Размерабо Формат ♦ Столбец ♦ Размер.

Завдання:

1. За допомогою миші змінити ширину стовпця А так, щоб текст було видно
повністю, а ширину стовпців В, С, Dзробити мінімальною.

2. За допомогою меню змінити висоту рядка 1 так, щоб він дорівнював 30.

3. Змінити ширину стовпця D так, щоб вона дорівнювала 5.

Редагування вмісту комірки

Редагування даних може здійснюватись як у процесі введення даних, так і після введення. Якщо під час введення даних у комірку виникла помилка, то її можна виправити загально прийнятими методами (клавіші Backspaceта Esc).Для того, щоб відредагувати дані після завершення введення (після натиснення клавіші Enter),необхідно перемістити вказівник до необхідної комірки та натиснути клавішу F2 для переходу в режим редагування або натиснути мишкою на даних у рядку формул. Далі необхідно відредагувати дані та після завершення редагування натиснути клавішу Enterабо клавішу переміщення курсору.

Завдання:

Визначити свій вік в 2030 році шляхом редагування значення комірки С1 з поточного року на 2030.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.208.22.127 (0.007 с.)