Яка ідея, за Штаммлером, є формальна властивість, яка притаманна будь-якому праву - минулому, чинному чи бажаному?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка ідея, за Штаммлером, є формальна властивість, яка притаманна будь-якому праву - минулому, чинному чи бажаному?1) Ідея добра;

2) Ідея порядку;

3) Ідея спільного блага;

4) Ідея справедливості;

5) Ідея обов’язковості;

 

На думку Рудольфа Штаммлера суспільство це сукупність…?

1) Індивідів;

2) Природних спілок;

3) Цілей і засобів;

4) Соціальних груп;

5) Економічних відносин;

 

Засобом чого є правовий порядок, за Рудольфом Штаммлером?

1) Зміцнення державної влади;

2) Забезпечення прав і свобод людини;

3) Досягнення цілей;

4) Забезпечення прогресивного розвитку суспільства;

5) Утвердження справедливості;

 

Кому належить твердження про те, що право є логічно обумовлюючий елемент в ідеї соціального життя”?

1) Євген Еріх;

2) Рудольф Штаммлер;

3) Лев Петражицький;

4) Ганс Кельзен;

5) Джон Остін.

 

Яким закономірностям підпорядкована сутність права, на думку Рудольфа Штаммлера?

1) Розвитку природи;

2) Економічних процесів;

3) Суспільних відносин;

4) Людських прагнень;

5) Людського розуму.

 

Що є основою історичного прогресу за Клодом-Анрі де Ревруа Сен-Сімоном?

1) Утвердження ідеї справедливості;

2) Розвиток продуктивності праці;

3) Вдосконалення політико-правової природи людини;

4) Розвиток знань;

5) Матеріально-технічний прогрес;

 

Що є основою історичного прогресу за Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімоном?

1) Розвиток моралі;

2) Розвиток продуктивності праці;

3) Вдосконалення політико-правової природи людини;

4) Утвердження ідеї справедливості та рівності;

5) Матеріально-технічний прогрес;

 

В чому суть концепції історичного прогресу Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона?

1) Людство закономірно розвивається по висхідній лінії;

2) Розвиток людства полягає в прогресі окремих індивідів;

3) Прогрес людства є наслідком реалізації ідеї прогресу;

4) Людство закономірно розвивається по низхідній лінії;

5) Наслідком історичного прогресу є створення світової держави;

 

Як називалася система державного устрою, яку пропонував Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімон?

1) Система колективізму;

2) Система соціалізму;

3) Система фаланг;

4) Система індустріалізму;

5) Система комунізму;

 

Як Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімон називає стадію в розвитку людства з таким встановленим суспільним устроєм, коли більшість людей будуть щасливі, маючи максимум засобів і можливостей для задоволення своїх найголовніших потреб?

1) Соціалізму;

2) Комунізму;

3) Анархізму;

4) Позитивну;

5) Цивілізовану;

 

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, належить влада на теологічній стадії розвитку людства?

1) Феодалам;

2) Юристам;

3) Вчених;

4) Промисловців;

5) Філософам;

 

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, належить влада на метафізичній стадії розвитку людства?

1) Священикам;

2) Феодалам;

3) Юристам;

4) Вчених;

5) Промисловців;

 

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, буде належити влада на позитивній стадії розвитку людства?

1) Священикам;

2) Філософам;

3) Юристам;

4) Промисловцям;

5) Пролетаріату.

 

Без якого права людини, що має визначальне значення у системі прав людини, на думку Франсуа-Марі-Шарль Фур'є, всі інші права нічого не варті?

1) Право на свободу;

2) Право на свободу віросповідання;

3) Право на працю;

4) Право на життя;

5) Право на захист.

 

В якій відповіді правильно названо один з факторів який, на думку Франсуа-Марі-Шарля Фур'є, зумовив перехід від одного періоду історії людства до іншого?

1) Розвиток промисловості;

2) Утвердження ідеї справедливості;

3) Розвиток державно-правової природи людини;

4) Розвиток продуктивних сил;

5) Соціальні конфлікти та революції;

 

В якій відповіді правильно названо один з факторів який, на думку Франсуа-Марі-Шарля Фур'є, зумовив перехід від одного періоду історії людства до іншого?

1) Інтелектуальний розвиток людства;

2) Утвердження ідеї справедливості;

3) Зміна правового становища жінки в суспільстві;

4) Класова боротьба;

5) Розвиток людських потреб;

 

Що вважав основною причиною соціальних проблем, що існують у суспільстві Роберт Оуен?

1) Недостатній інтелектуальний розвиток суспільства;

2) Приватну власність і майнову поляризацію суспільства;

3) Відсутність правових механізмів забезпечення рівності в суспільстві;

4) Порушення солідарності між різними соціальними групами (класами);

5) Індивідуалізм та ігнорування загальносуспільних справ та інтересів;

 

Що таке приватна власність, на думку Роберта Оуена?

1) Невідчужуване природне право людини;

2) Основна причина незліченних злочинів і бід, які відчуває людина;

3) Економічна основа людської свободи;

4) Основа прогресу і розвитку суспільства;

5) Основна причина соціальних конфліктів.

 

Яка з нищенаведених ідей є важливим елементом марксистського вчення?

1) Теорія розподілу влади;

2) Матеріалістичне розуміння історії;

3) Ідея правової держави;

4) Ідеалістичне розуміння історії;

5) Ідея прогресу;

 

Що, з точки зору марксизму, обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі?

1) Спосіб виробництва;

2) Класова боротьба;

3) Класові інтереси;

4) Соціальні конфлікти;

5) Матеріальні інтереси;

 

Що є визначальною, на думку творців марксизму, ознакою держави?

1) Класова боротьба;

2) Організоване насильство;

3) Територія;

4) Влада;

5) Закони;

 

Як комуністи завжди ставилися до національних проблем та національних потреб?

1) Байдуже;

2) Зацікавлено;

3) Вороже;

4) З особливою увагою;

5) Прискіпливо;

 

Прикладом чого була для Карла Маркса і Фрідріха Енгельса Паризька комуна (1871)?

1) Прикладом диктатури робітничого класу;

2) Прикладом радянської республіки;

3) Прикладом самоорганізації населення;

4) Прикладом робітничої громади;

5) Прикладом майбутнього комуністичного устрою.

 

Чого не мають робітники на думку творців марксизму?

1) Вітчизни;

2) Перспективи;

3) Соціальних гарантій;

4) Права на працю;

5) Права на відпочинок.

 

Що, за твердженням основоположників марксизму, є основним завданням комуністів, з огляду на вирішальне значення економічних відносин в розвитку суспільства?

1) Встановлення диктатури пролетаріату;

2) Захоплення державної влади;

3) Ліквідація класового поділу суспільства;

4) Встановлення соціальної справедливості;

5) Знищення приватної власності;

 

Яка ідея є невід’ємною визначальною ознакою марксистського вчення про державу і право?

1) Класової боротьби;

2) Соціальної справедливості;

3) Комуністичного суспільства;

4) Приватної власності;

5) Революційної диктатури пролетаріату;

 

Як, на думку творців марксизму, будуть задовольнятися прагнення членів комуністичного суспільства після досягнення вищої фази комунізму?

1) На основі принципу еквівалентності;

2) За їхніми бажаннями;

3) За участю кожного в суспільному виробництві;

4) На основі рівності;

5) За їхніми потребами;

 

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

1) Рівня інтелектуального розвитку суспільства;

2) Соціальної структури;

3) Релігійних та моральних факторів;

4) Рівня суспільного розподілу праці;

5) Географічних факторів;

 

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

1) Рівня інтелектуального розвитку суспільства;

2) Соціальної структури суспільства;

3) Релігійних та моральних факторів;

4) Участі громадян у державній владі;

5) Класової структури суспільства;

 

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

1) Рівня духовного розвитку суспільства;

2) Співвідношення класових сил у державі;

3) Релігійних та моральних факторів;

4) Рівня розвитку науки;

5) Географічних факторів;

 

Що пропонує ліквідувати анархізм у процесі анархістської революції для звільнення суспільства і кожної окремої особи?

1) Поділ суспільства на класи;

2) Державну організацію;

3) Майнову нерівність;

4) Соціальні конфлікти;

5) Відмінності між фізичною і розумовою працею;

 

Що, П’єр Жозеф Прудон вважає головним джерелом суспільних бід і незгод?

1) Приватну власність;

2) Майнову нерівність;

3) Право робити все, що не заборонено законом;

4) Гроші;

5) Державну владу;

 

Як П’єр Жозеф Прудон розуміє свободу?

1) Гарантію від свавілля;

2) Відповідальність за розумний вибір свого способу життя;

3) Право робити все, що не заборонено законом;

4) Вроджену властивість людської природи;

5) Розумно зрозумілу необхідність;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.015 с.)