Якими аргументами Карл Бергбом боровся проти концепції природничого права?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якими аргументами Карл Бергбом боровся проти концепції природничого права?1) Логічними;

2) Теоретичними;

3) Практичними;

4) Дійсності;

5) Переконливими;

 

Карл Бергбом зазначав, що діюче право створене мисленням, тобто є результатом інтелектуальної діяльності, однак, на відміну від концепції природничого права, діюче право завжди можна вивести із…?

1) Природи людини;

2) Апріорних істин;

3) Справедливості;

4) Зовнішніх об’єктивних фактів;

5) Реальних потреб індивіда;

 

Карл Бергбом зазначав, що діюче право створене мисленням, тобто є результатом інтелектуальної діяльності, однак, на відміну від концепції природничого права, діюче право завжди можна вивести із…?

1) Позитивної філософії;

2) Реального процесу творення права;

3) Вимог суспільного прогресу;

4) Доцільності в суспільних відносинах;

5) Психології індивіда;

 

Карл Бергбом рішуче застерігав проти того, щоб в результаті наукової розробки права, навіть якщо вона буде базуватися на позитивістській основі, не витворювати…?

1) Природно-правових теорій;

2) Ідеальних концепцій можливих правових систем;

3) Реально діючого права;

4) Уніфікованих правових систем;

5) Антагоністичних концепцій розвитку права;

 

Сутність будь-якого права, на думку Карла Бергбома, полягає в тому, що воно…?

1) Забезпечене примусом;

2) Загальнообов’язкове;

3) Нормативне;

4) Діє;

5) Живе право;

 

Зусилля Бергбома, інших прихильників юридичного позитивізму були спрямовані на пошук…?

1) Ідеальної правової системи;

2) Наукового тлумачення правових явищ;

3) Ефективних правових механізмів;

4) Моделі універсального законодавства;

5) Джерел права;

 

Що послужило основою концепції правової держави (Rechtsstaat)?

1) Політична свобода;

2) Справедливість;

3) Соціологічна юриспруденція;

4) Правовий позитивізм;

5) Ідея соціальної справедливості;

 

Що послужили основою концепції правової держави (Rechtsstaat)?

1) Суспільний договір;

2) Загальне благо;

3) Народний суверенітет;

4) Загальна кодифікація;

5) Поява писаного права;

 

Суть концепції правової держави (Rechtsstaat), полягає в утвердженні ідеї, що над громадянином, над владою і над державою стоїть

1) Природне право;

2) Права і свободи людини;

3) Незмінний правопорядок;

4) Ідей загального блага;

5) Воля народу;

 

Згідно концепції правової держави (Rechtsstaat) держава повинна гарантувати сферу прав громадян і їхніх свобод

1) Діяльністю державних органів;

2) Наявністю незалежної судової системи;

3) Нормами діючого права;

4) Контролем з боку громадянського суспільства;

5) Суверенітетом особи;

 

Джерелом правопорядку, на думку представників правового позитивізму, є…?

1) Закон;

2) Примус;

3) Покарання;

4) Влада;

5) Суспільна свідомість;

 

Діюче право, створене владою, на думку представників правового позитивізму, покликане забезпечувати в державі…?

1) Ефективне управління;

2) Покарання правопорушників;

3) Свободу;

4) Порядок;

5) Суспільний розвиток;

 

Діюче право, створене владою, на думку представників правового позитивізму, покликане забезпечувати в державі…?

1) Класовий мир;

2) Економічний розвиток;

3) Справедливість;

4) Гармонію;

5) Захист від зовнішніх посягань;

 

Діюче право, створене владою, на думку представників правового позитивізму, покликане забезпечувати в державі…?

1) Громадянське суспільство;

2) Рівність можливостей;

3) Приватну власність;

4) Безпеку;

5) Прогрес;

 

Кому належить дане твердження: „Життя права є боротьба - боротьба народів, урядів, станів, індивідів. Усе право у світі є наслідком боротьби”?

1) Герберт Спенцер;

2) Огюст Конт;

3) Карл Бергбом;

4) Рудольф фон Ієрінг;

5) Джон Остін.

 

У відповіді під яким номером правильно названу одну з обставин, яку зумовлює боротьба за право, за Рудольфом фон Ієрінгом?

1) Класовою боротьбою;

2) Суперечностями в суспільстві;

3) Природою людини;

4) Недосконалістю законодавства;

5) Порушенням права;

 

У відповіді під яким номером правильно названу одну з обставин, яку зумовлює боротьба за право, за Рудольфом фон Ієрінгом?

1) Суспільним розвитком;

2) Людськими потребами;

3) Запереченням права;

4) Порушенням справедливості;

5) Економічним розвитком;

 

Що мав на увазі Рудольф Ієрінг, стверджуючи, що право - це „Сатурн, який пожирає своїх дітей”?

1) Нове право витворюється знищенням попереднього права;

2) Держава знищує право порушенням прав особи;

3) Суспільство знищує право правопорушеннями індивідів;

4) Зміна правовідносин породжує нове право;

5) Державні органи створюють право, яке обмежує їх можливості;

 

Як Ієрінг трактує спробу оголосити конкретне право вічним і незмінним?

1) Як прояв тиранії;

2) Як спроба утвердження загальнолюдських цінностей;

3) Як заперечення самої ідеї права;

4) Як зловживання влади;

5) Як процес суспільного розвитку;

 

Захист права, на думку Рудольфа Ієрінга, є…?

1) Необхідна умова забезпечення правопорядку;

2) Основа морального існування людини;

3) Необхідна умова існування самого права;

4) Формою буття права;

5) Умова прогресивного розвитку суспільства;

 

Кому належить дане твердження: „Саме те, що право не дається народам без боротьби, не звалюється з неба, що тільки шляхом постійних прагнень, боротьби, праці і крові можуть вони його досягнути, є обставиною і служить причиною їхнього тісного внутрішнього зв’язку з правом”?

1) Герберт Спенсер;

2) Огюст Конт;

3) Карл Бергбом;

4) Рудольф фон Ієрінг;

5) Джон Остін;

 

Який тип в процесі історичного розвитку держави виділяє Спенсер?

1) Вік людей (зрілість);

2) Рабовласницький;

3) Військовий;

4) Теологічний;

5) Науково-технічний;

 

Який тип в процесі історичного розвитку держави виділяє Спенсер?

1) Вік людей (зрілість);

2) Рабовласницький;

3) Воєнний;

4) Теологічний;

5) Промисловий;

 

Що є первинним природним правом людини, яке існує до державності і на якому базується вся система громадянських прав у державі за Спенсером?

1) Право на життя;

2) Інстинкт самозбереження;

3) Право на особисту недоторканість;

4) Свобода;

5) Рівність;

 

Чим, на думку Герберта Спенсер обумовлювалася недосконалість сучасної держави?

1) Майновою поляризацією суспільства;

2) Недосконалістю людської природи;

3) Нерозумінням законодавцем чітко обмеженої ролі державної влади;

4) Зловживанням владою та недосконалістю законодавства;

5) Наявністю класового поділу суспільства;

 

Який тип в процесі історичного розвитку держави виділяє Герберт Спенсер?

1) Промисловий;

2) Глобальний;

3) Модерний;

4) Правовий;

5) Індустріальний;

 

Що закликав робити громадян Спенсер, коли державна влада починає здійснювати невластиві їй функції?

1) Протестувати зі зброєю в руках;

2) Відмовитися від громадянства;

3) Змінювати державну владу;

4) Звертатися до суду;

5) Ігнорувати державу;

 

Що характерно для ранніх етапів розвитку людського суспільства, на думку Спенсера?

1) Слабка влада;

2) Різка майнова поляризація суспільства;

3) Сильна державна регламентація;

4) Станово-представницька монархія;

5) Відсутність розвинутого законодавства;

 

В якій відповіді правильно вказано визначення держави, за Спенсером?

1) Суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус;

2) Організація політичної влади домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним насамперед в інтересах цієї частини, а також управління загальносуспільними справами;

3) Це світський інститут, який розвивається за власними законами і має „власну субстанцію”;

4) Акціонерне товариство для спільного захисту і взаємодопомоги, а уряд - його агент;

5) Єдина політична організація, яка охоплює усе населення країни в просторових межах, має спеціальний апарат управління та видає загальнообов’язкові юридичні норми;

 

Що є основою поняття права, його вихідною точкою є, за Штаммлером?

1) Свобода;

2) Справедливість;

3) Матеріалістичне розуміння історії;

4) Воля;

5) Нормативність;

 

Який елемент притаманний поняттю суспільної взаємодії, суспільного зв'язку, за Штаммлером?

1) Влада;

2) Воля;

3) Примус;

4) Засіб і ціль;

5) Зовнішнє нормування;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)