Що, за концепцією лібералізму, є найвищою соціальною цінністю?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що, за концепцією лібералізму, є найвищою соціальною цінністю?1) Особиста незалежність;

2) Політична свобода;

3) Право голосу;

4) Приватна власність;

5) Природна свобода;

 

Діяльність людини, за утилітаризмом, є моральною тоді, коли вона керується …?

1) Загальним благом і суспільною користю;

2) Правильно зрозумілими інтересами суспільства;

3) Правильно зрозумілими обов’язками індивіда;

4) Правильно зрозумілими інтересами індивіда;

5) Особистими інтересами, не зважаючи при цьому ні на що інше;

 

Діяльність людини, за утилітаризмом, є моральною тоді, коли вона керується правильно зрозумілими інтересами індивіда які…?

1) Не суперечать природному праву;

2) Не суперечать справедливості і праву;

3) Не суперечать інтересам інших індивідів;

4) Не суперечать інтересам загалу;

5) Не порушують прав і свобод інших членів суспільства;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що усі люди від природи є подібні і…?

1) Егоїстичні;

2) Розумні;

3) Рівні;

4) Справедливі;

5) Вільні;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що усі прагнуть одного й того ж…?

1) Свободи;

2) Приватної власності;

3) Здобути те, що становить для всіх інтерес;

4) Здобути те, що становить для них інтерес;

5) Уникнути відповідальності;

 

Ієремія Бентам розглядаючи визначальні основи людської природи зазначав, що завданням виховання є…?

1) Виховання суспільної свідомості;

2) Допомога людині зрозуміти суспільний інтерес;

3) Допомога людині зрозуміти її власний інтерес;

4) Допомога людині зрозуміти її права і свободи;

5) Допомога людині зрозуміти мету суспільного розвитку;

 

Завдяки чому, на думку Ієремії Бентама, людина в стані зрозуміти, у чому полягає її справжній інтерес?

1) Суспільству;

2) Власним інстинктам;

3) Наслідуванню;

4) Розуму;

5) Природним потребам;

 

Мораль індивіда і суспільства, на думку Ієремії Бентама, не протистоїть інтересові (користі), а є тільки втіленням

1) Персоніфікованого інтересу;

2) Суб’єктивного інтересу;

3) Колективного інтересу;

4) Рівноваги інтересів;

5) Боротьби інтересів;

 

Головним завданням правників і політиків, на думку Ієремії Бентама, є…?

1) Забезпечення суспільного інтересу;

2) Усунення матеріальних конфліктів;

3) Гармонізація індивідуальних інтересів;

4) Закріплення в законодавстві власних інтересів;

5) Гармонізація власних інтересів;

 

Кому, на думку Бентама, люди зобов’язані всіма ідеями?

1) Задоволенням і стражданням;

2) Розуму;

3) Природі;

4) Суспільству;

5) Владі;

 

Чим, на думу Бентама, зумовлені всі людські судження, всі людські рішення в житті?

1) ихованням;

2) Розуму;

3) Природі;

4) Суспільству;

5) Задоволенням і стражданням;

 

Що таке зло за Ієремією Бентамом?

1) Гріх;

2) Біль;

3) Смуток;

4) Злочин;

5) Неприємності;

 

Що таке зло за Ієремією Бентамом?

1) Гріх;

2) Страх;

3) Страждання;

4) Злочин;

5) Покарання;

 

Що таке зло за Ієремією Бентамом?

1) Гріх;

2) Страх;

3) Смуток;

4) Злочин;

5) Причина страждання;

 

Що таке благо за Ієремією Бентамом?

1) Користь;

2) Задоволення;

3) Інтерес;

4) Приватна власність;

5) Право;

 

Що таке благо за Ієремією Бентамом?

1) Справедливість;

2) Свобода;

3) Інтерес;

4) Причина задоволення;

5) Право.

 

Головне призначення державної влади, на думку Бентама, полягає в тому, щоб…?

1) Гарантувати соціальний захист;

2) Забезпечувати інтереси правлячих;

3) Гарантувати небезпеку і власність громадян;

4) Забезпечення гармонії;

5) Гарантувати безпеку громадян;

 

Головне призначення державної влади, на думку Бентама, полягає в тому, щоб…?

1) Гарантувати соціальний захист;

2) Забезпечувати інтереси правлячих;

3) Гарантувати власність громадян;

4) Забезпечення гармонії;

5) Гарантувати безпеку і власність держави;

 

Щастя, на думку Бентама, становлять чотири цілі, серед них…?

1) Загальне благо;

2) Мир;

3) Приватна власність;

4) Засоби до існування;

5) Розум;

 

Щастя, на думку Бентама, становлять чотири цілі, серед них…?

1) Задоволення;

2) Засоби;

3) Суб’єктивні інтереси;

4) Приватна власність;

5) Закон;

 

Щастя, на думку Бентама, становлять чотири цілі, серед них…?

1) Незалежність;

2) Рівність;

3) Влада;

4) Засоби для досягнення цілей;

5) Солідарність;

 

Щастя, на думку Бентама, становлять чотири цілі, серед них…?

1) Суспільний договір;

2) Право;

3) Незалежність;

4) Безпека;

5) Свобода слова;

 

Безпека, по суті, на думку Ієремії Бентама, є втіленням…?

1) Доцільності;

2) Користі;

3) Свободи;

4) Миру;

5) Солідарності;

 

Безпека, по суті, на думку Ієремії Бентама, є втіленням…?

1) Добробуту;

2) Користі;

3) Солідарності;

4) Миру;

5) Справедливості;

 

Яка ідея складає основу лібералізму Бентама?

1) Ідея прав і свобод людини;

2) Ідея суспільного договору;

3) Ідея інтересів та безпеки особи;

4) Ідея свободи;

5) Ідея приватної власності;

 

На думку Ієремії Бентама людина повинна сама дбати…?

1) Про свою державу;

2) Про свою громаду;

3) Про свої права і свободи;

4) Про себе;

5) Про свою власність;

 

На думку Ієремії Бентама людина повинна сама дбати…?

1) Про свою державу;

2) Про свою громаду;

3) Про свої права і свободи;

4) Про своє благополуччя;

5) Про свою власність;

 

Хто, на думку Ієремії Бентама, повинен визначати в чому полягає інтерес людини?

1) Суспільство;

2) Державні органи;

3) Інтереси суспільної солідарності;

4) Батьки;

5) Сама людина;

 

Кому належить дане твердження: „Інтереси окремих осіб - це єдині реальні інтереси. Піклуйтесь про окремих індивідів. Не притісняйте їх, не дозволяйте цього робити іншим і ви достатньо зробили для суспільства.”?

1) Ієремія Бентам;

2) Бенжамен Констант;

3) Алексіс де Токвіль;

4) Джон Стюарт Міл;

5) Вільгельм Гумбольдт.

 

У яких випадках, за Констаном, людина не використовує свою свободу для поліпшення свого становища, становища своєї сім’ї, своєї держави?

1) Коли їй це не вигідно;

2) Коли вона намагається уникнути більшого зла;

3) Коли почуття не засліпили її розуму;

4) Коли почуття засліпили її розум;

5) Коли це суперечить розумній природі людини;

 

В чому, за Констаном, полягає обов’язок законів і суддів?

1) Забезпечувати суспільне благо;

2) Навчити людину самій керувати собою;

3) Допускаючи добро боротися зі злом;

4) Врегульовувати суспільні суперечності;

5) Гармонізувати індивідуальні інтереси;

 

Констан стверджував, що свобода народу є до виконавчої влади…?

1) Обернено непропорційна;

2) Прямо пропорційна;

3) Обернено пропорційна;

4) Прямо непропорційна;

5) Обернено або прямо пропорційна;

 

Констан стверджував, що свобода народу є до значення суду…?

1) Обернено непропорційна;

2) Прямо пропорційна;

3) Обернено пропорційна;

4) Прямо непропорційна;

5) Обернено або прямо пропорційна;

 

Гасло, сформульоване Констаном і згодом підтримане всіма прихильниками ліберального напряму, стверджує, що - девіз кожної вільної країни…?

1) Політична свобода і повна відповідальність;

2) Індивідуальна свобода і персональна відповідальність;

3) Повна свобода і сувора відповідальність;

4) Повна свобода і повна відповідальність;

5) Персональна свобода і персональна відповідальність;

 

Основа політико-теоретичної конструкції Бенжамена Констана - індивідуальна свобода, під якою він розуміє…?

1) Належність;

2) Рівність;

3) Самостійність;

4) Засоби до існування;

5) Солідарність;

 

Основа політико-теоретичної конструкції Бенжамена Констана - індивідуальна свобода, під якою він розуміє…?

1) Особисту незалежність;

2) Рівність;

3) Самоусвідомлення;

4) Засоби до існування;

5) Солідарність;

 

Основа політико-теоретичної конструкції Бенжамена Констана - індивідуальна свобода, під якою він розуміє…?

1) Належність;

2) Рівність;

3) Самодостатність;

4) Засоби до існування;

5) Безпеку;

 

Основа політико-теоретичної конструкції Бенжамена Констана - індивідуальна свобода, під якою він розуміє…?

1) Належність;

2) Рівність;

3) Самодисципліна;

4) Засоби до існування;

5) Право впливати на управління державою;

 

Де закінчуються межі народного суверенітету, на думку Бенжамена Констана?

1) Там, де починається природне право;

2) Там, де починається влада держави;

3) Там, де це визначено думкою більшості;

4) Там, де починається незалежність приватної особи;

5) Там, де починається громадське життя;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.009 с.)