У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому виникають правові положення, на думку Євгена Еріха?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому виникають правові положення, на думку Євгена Еріха?1) Судовим рішенням;

2) Діяльності державних органів;

3) Суспільним відносинам;

4) Людському розуму;

5) Вольовій діяльності індивідів;

 

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому виникають правові положення, на думку Євгена Еріха?

1) Судовим органам;

2) Діяльності громадських організацій;

3) Закону;

4) Природному розуму;

5) Вольовій діяльності спілок;

 

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому впроваджуються в життя правопорядок, який витворюється через правові положення, на думку Євгена Еріха?

1) Діяльності органічних спілок;

2) Діяльності суду;

3) Економічним інтересам правлячого класу;

4) Через усвідомлення його обов’язковості членами суспільства;

5) Через необхідність уніфікувати врегулювання суспільних відносин;

 

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому впроваджуються в життя правопорядок, який витворюється через правові положення, на думку Євгена Еріха?

1) Діяльності органів міського самоврядування;

2) Діяльності економічних (промислових) інституцій;

3) Діяльності державних органів;

4) Діяльності індивідів, які усвідомлюють його необхідність;

5) Через необхідність уніфікувати врегулювання суспільних відносин;

 

У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?

1) Норми, за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

2) Норми закріплені в законодавстві;

3) Норми, які містять закріплення поняття „належного”;

4) Норми, які наділені обов’язковою силою;

5) Норми, які включають в себе імперативні вимоги;

 

У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?

1) Норми закріплені в законодавстві;

2) Норми, які виробляються при вирішенні спорів;

3) Норми, які містять закріплення поняття „належного”;

4) Норми, які наділені обов’язковою силою;

5) Норми, які включають в себе імперативні вимоги;

 

Хто з нищеназваних вчених є одним з найвизначніших представників функціоналізму?

1) Огюст Конт;

2) Ганс Кельзен;

3) Джон Остін;

4) Раско Паунд;

5) Євген Ерліх;

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, чим є будь-яке юридичне знання, за Раско Паундом?

1) Абсолютною істиною;

2) Відносною істиною;

3) Суб’єктивною думкою окремого вченого;

4) Узагальненням юридичного досвіду;

5) Основою для законодавчої практики;

 

Що є ідеалом, досягненню якого служить право, згідно з функціоналізмом?

1) Забезпечення загального блага;

2) Забезпечення прав і свобод людини;

3) Рівновага між суперечливими інтересами у суспільстві;

4) Утвердження справедливості та рівності;

5) Рівновага між силами традиції та прогресу;

 

Чим, згідно з принципами функціоналізму, повинен займатися юрист?

1) Вирішенням суспільних конфліктів;

2) Прогнозуванням викликаних правом наслідків;

3) Забезпеченням ефективного використання правових засобів;

4) Створенням правових норм, які містять ідею справедливості;

5) Забезпечувати утвердження цінностей правової держави;

 

Що таке справедливість за Раско Паундом?

1) Індивідуальна доброчесність;

2) Ідеальні стосунки між людьми;

3) Чинник, який полегшує обіг благ;

4) Основа суспільного розвитку;

5) Властивість людської природи.

 

Хто, з нищенаведених вчених, стверджував, що юрист виконує функцію „суспільного інженера”?

1) Євген Ерліх;

2) Огюст Конт;

3) Карл Бергбом;

4) Раско Паунд;

5) Джон Остін.

 

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

1) Вивченні фактичного впливу права на поведінку людей в даному суспільстві;

2) Вивченні норм за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

3) Дослідженні чинників, що впливають на рівень правової культури суспільства;

4) Вивченні догматики права, формування поняття „належного”;

5) З’ясування морального аспекту в правових нормах;

 

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

1) Вивченні теоретичного впливу права на поведінку людей в даному суспільстві;

2) Вивченні норм за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

3) Дослідженні чинників, які творять право;

4) Формування єдиної несуперечливої теорії права;

5) Вивченні історичних передумов формування права;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право як правопорядок;

2) Право як сукупність приписів розуму, щодо поведінки індивіда в суспільстві;

3) Право як втілення належного в стосунків між людьми;

4) Право як державотворчий процес;

5) Право як сукупність правил і норм певної сфери суспільного життя;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право як встановлений природою порядок;

2) Право як судовий і адміністративний процес, здійснення правосуддя;

3) Право як вся сукупність соціальних норм конкретного суспільства;

4) Право як правотворчий процес;

5) Право як регулятор суспільних відносин;

 

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

1) Право, як встановлений суспільством порядок;

2) Право, як вся сукупність юридичних приписів у певному політично організованому суспільстві;

3) Право як вся сукупність соціальних норм конкретного суспільства;

4) Право як правотворчий процес;

5) Право як регулятор суспільних відносин;

 

Нормативізм можна визначити як відтворення позитивізму на базі…?

1) Лібералізму;

2) Соціалізму;

3) Неокантіанства;

4) Соціології;

5) Функціоналізму;

 

Що Ганс Кельзен протиставив змішуванню юриспруденції з психологією, біологією, етикою, теологією, що обумовлювало крах справжньої науки права?

1) Принцип ілюмінації;

2) Принцип ілюстрації;

3) Принцип девальвації;

4) Принцип елімінації;

5) Принцип містифікації;

 

Кому належить твердження, що теорія права є, радикально реалістичною й емпіричною теорією і відмовляється від оцінки права?

1) Огюст Конт;

2) Ганс Кельзен;

3) Джон Остін;

4) Раско Паунд;

5) Євген Ерліх;

 

Що є завданням науки про право, за Кельзеном?

1) Дослідження діючого права та його наслідків;

2) Дослідження втіленого в нормах належного;

3) Дослідження втіленого в законодавстві права і справедливості;

4) Дослідження правових норм та їх змісту;

5) Дослідження морально-етичних аспектів права (ідея справедливості);

 

У відповідності з яким принципом наука права описує свій об’єкт за Гансом Кельзеном?

1) Належність;

2) Об’єктивність;

3) Нормативність;

4) Обов’язковість;

5) Догматичність;

 

В чому полягає принцип нормативності, за Гансом Кельзеном?

1) В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією справедливого;

2) В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією нормативного;

3) В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією належного;

4) В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією імперативного;

5) В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією сущого;

 

Що таке держава, з точки зору Кельзена?

1) Система відповідних органів;

2) Організація політичної влади;

3) Суверенна законодавча влада;

4) Система правових норм;

5) Система соціальних інститутів;

 

Хто з нищеназваних вчених є представником нормативізму?

1) Джон Остін;

2) Раско Паунд;

3) Ганс Кельзен;

4) Огюст Конт;

5) Євген Ерліх;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)