Семінарське заняття: Провадження слідчих (розшукових) дійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття: Провадження слідчих (розшукових) дійНавчальна мета заняття: вивчити поняття, класифікацію та види слідчих (розшукових) дій; засвоїти підстави та процесуальний порядок провадження окремих слідчих (розшукових) дій, оформлення їх результатів.

 

Час проведення: 2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття і сутність слідчих (розшукових) дій.

2. Види слідчих дій.

3. Процесуальна характеристика слідчих (розшукових) дій.

4. Негласні слідчі (розшукові) дії

 

1. Під час досудового розслідування слідчий виконує ряд процесуальних дій, але не всі вони можуть бути визначені поняттям “слідчі (розшукові) дії”. У теорії кримінального процесу слідчими називають лише ті процесуальні дії, які, на відміну від інших (наприклад, обрання запобіжного заходу, роз’яснення учасникам прав, та інше), направлені на виявлення, фіксацію і перевірку фактичних даних, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вивчаючи тему “Докази” ми підкреслили, що слідчі (розшукові) дії являються головним та найбільш поширеним засобом збирання доказів, за допомогою яких встановлюються усі обставини скоєного злочину (ч. 93 КПК України). Вищеназвані обставини важливо враховувати даючи визначення поняття і сутності слідчих (розшукових) дій.

2. КПК України передбачає вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій. Необхідно уважно вивчити вимоги глав 20, 21 КПК України.

У кожному кримінальному провадженні проведення усіх, передбачених законом, слідчих (розшукових) дій необов’язкове. В залежності від конкретних обставин слідчий самостійно вирішує питання про проведення тої чи іншої слідчої (розшукової) дії, а також у якій послідовності їх провести.

Вивчення переліку усіх слідчих (розшукових) дій дає можливість правильно їх класифікувати. Класифікацію слідчих(розшукових) дій можна здійснити в залежності від тієї мети, яку необхідно досягти, яку посадова особа, що веде слідства, переслідує під час провадження тієї чи іншої слідчої (розшукової)дії (перевірка, уточнення або одержання інформації).

3. Засвоєння третього питання передбачає вміння дати процесуальну характеристику слідчим (розшуковим) діям. Пропонується додержувати такої послідовності:

а) підстави для провадження (юридичні і фактичні);

б) мета провадження слідчої (розшукової) дії;

в) учасники слідчої (розшукової) дії;

г) порядок провадження;

д) процесуальне оформлення результатів проведеної слідчої (розшукової) дії.

До проблеми обговорення цього питання проблеми тактики та психології слідчих (розшукових) дій не входять, тому що ці питання вивчаються криміналістикою та судовою психологією.

Негласні слідчі (розшукові) дії це слідчі (розшукові) дії відомості про факт та проведення яких не підлягає розголошенню. Слід встановити поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Вивчити загальні положення про втручання у приватне спілкування.

 

 

Теми рефератів:

1. Процесуальні проблеми отримання зразків для порівняльного (експертного) дослідження.

2. Письмове повідомлення особи про підозру та його значення в кримінальному провадженні.

 

Література:

 

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

3. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

4. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

5. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

6. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

7. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.

8. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

9. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

10. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

11. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. -К.: Либідь, 1999. – 536 с.

Практичне заняття №1. Провадження слідчих (розшукових) дій

Навчальна мета заняття: перевірити, поглибити та закріпити знання, для набуття навичок і умінь правильного застосування кримінально–процесуального закону, провадження слідчих (розшукових) дій і складання відповідних процесуальних документів..

Час проведення: 2 год.

Завдання:

10.1Слідчий допитав гр. Клопова як підозрюваного у кримінальному провадженні про завдання тяжких тілесних ушкоджень гр. Гуркіну. Після того, як Клопов дав детальні пояснення про скоєний злочин, він заявив, що підписувати протокол свого допиту, як і всі інші процесуальні документи, відмовляється.

Яке рішення повинен прийняти слідчий?

10.2Розслідуючи кримінальне провадження про розкрадання грошей, слідчий запросив для допиту в якості свідків гр. Клітку і гр. Сьоміна. Після того, як свідки оглянули відомості на виплату платні і пояснили, що підписи напроти їх прізвищ виконували не вони, грошей не отримували, слідчий запропонував їм викласти показання власноручно, дав їм бланки протоколів допитів, роз’яснив як їх правильно записати, залишив свідків у кабінеті на 30 хвилин і пішов у своїх справах.

Дайте оцінку дій слідчого.

 

10.3У кримінальному провадженні про крадіжки речей з квартир та розбійні напади слідчий прийняв рішення про проведення одночасного допиту потерпілого Бубкою і обвинуваченого Трубко. Вважаючи, що потерпілий може змінити свої показання, слідчий на початку слідчої дії проголосив показання потерпілого і запитав у нього чи підтверджує він їх. Бубка відповів, що свої показання підтверджує повністю. Далі слідчий запропонував дати пояснення підозрюваному. У протоколі слідчий переписав показання потерпілого у повному обсязі з його допиту, а показання підозрюваного з його слів.

Дайте оцінку дій слідчого. Який порядок проведення одночасного допиту двох і більше осіб і порядок оформлення її результатів?

 

10.4Під час огляду місця події – крамниці, з якої біли викрадені спиртні напої, службова собака по сліду привела слідчо-оперативну групу до лісу, що знаходився на відстані 2 км від крамниці, де знайшла схованку у якій була валіза з викраденими напоями. Оперуповноважений карного розшуку за дорученням слідчого у присутності понятих склав окремий протокол виявлення і вилучення валізи.

Дайте оцінку дій слідчого і оперуповноваженого карного розшуку.

10.5Потерпілий у провадженні про розбійний напад Сімака у протоколі допиту заявив, що чоловіка, який під загрозою зброї заволодів його золотим годинником на грішми, він впізнати не може, але запам’ятав, що на правій долоні біля великого пальця у того було татуювання у вигляді якорю і на передньому зубі зліва металева, з жовтого кольору, коронка. За підозрою у скоєнні злочину був затриманий гр. Коньков.

Яку слідчу (розшукову) дію і в присутності кого повинен провести слідчий? Складіть процесуальний документ по результатам цієї слідчої (розшукової) дії.

Практичне заняття № 2: Слідчі (розшукові) дії.

Навчальна мета заняття: перевірити, поглибити та закріпити знання, для набуття навичок і умінь правильного застосування кримінального процесуального закону, провадження слідчих (розшукових) дій і складання відповідних процесуальних документів..

Час проведення: 2 год.

Завдання:

10.6.О 22 годині 30 хвилин біля недобудованого будинку гр. Фількіну були завдані тяжкі тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень. О 23 годині слідчо-оперативною групою під час огляду місця події були знайдені сліди речовини схожої на кров, частина речей потерпілого і паспорт на ім’я гр. Кузіна. Слідчий відмітив це у протоколі огляду місця події. За підозрою у скоєнні цього злочину через деякий час був затриманий гр. Кузін, який пояснив, що ніж яким він спричинив поранення гр. Фількіну, він викинув у підвал недобудованого будинку, що знаходиться неподалік.

Яку слідчу дію необхідно провести з метою пошуку ножа? Хто може прийняти участь у цій слідчій дії?

10.7Неповнолітній Синьов під час дорожньо-транспортної пригоди одержав тяжкі тілесні ушкодження і через деякий час помер. Під час проведення судово-медичної експертизи експерт зробив висновки, згідно до яких смерть Синьова наступила в результаті запалення легенів і це не пов’язано з порушенням правил дорожнього руху. На підставі висновків експертизи кримінальне провадження було закрито за відсутністю ознак злочину.

Неодноразово батьки потерпілого звертались із скаргами про незаконність прийнятого рішення і повторне розслідування, стверджуючи, що у сина були зламані кістки ніг і рук. Прокурор скасував постанову про закриття кримінальної справи і доручив розслідування іншому слідчому.

Яку слідчу дію необхідно провести у даному випадку?

10.8 Двоє невідомих чоловіків під загрозою зброї здійснили напад на гр. Смирного і заволоділи його шкіряною курткою. Потерпілий під час допиту пояснив слідчому, що прикмети нападаючих він назвати не зможе, але, якби він їх побачив, то обов’язково впізнав би. Наступного дня слідчий пред’явив для впізнання потерпілому Смирному кілька чоловіків серед яких були затримані по “гарячим слідам” гр. Ворона і гр. Шкловський. Потерпілий вказав на Шкловського і Ворону, як на осіб, що здійснили на нього напад, і, під час впізнання, доповнив свої показання детальним описом прикмет нападаючих.

Дайте оцінку дій слідчого.

10.9 Під час розслідування кримінального провадження про крадіжку з квартири, слідчий запропонував підозрюваному показати на місці як він через дах 5-ти поверхового будинку проник у квартиру, де скоїв крадіжку, а потім з речами вийшов через двері. У присутності понятих підозрюваний з допомогою знаряджання для альпіністів через дах зліз на балкон, а звідти зайшов у квартиру. Всі дії підозрюваного були відображені у протоколі слідчого експерименту.

Чи відповідає вимогам закону проведена слідча (розшукова) дія?

10.10 Слідчий допитав у якості свідка глухонімого без участі особи, що володіє знаками глухонімих. Допит провів таким чином: на окремому аркуші зробив запис з проханням представити паспорт і переписав у протокол анкетні дані свідка, потім на аркуші написав, що він зобов’язаний давати правдиві показання і дав розписатись у протоколі. Після чого запропонував (таким же чином) викласти у протоколу власноручно все, що відомо про злочин. У кінці протоколу слідчий записав ще кілька окремих запитань на які свідок дав письмові відповіді.

Оцініть дії слідчого. Складіть відповідний процесуальний документ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.016 с.)