Чи обґрунтована відмова у наданні земельної ділянки на праві власності? Які умови і строки набуття земельної ділянки за набувальною давністю?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи обґрунтована відмова у наданні земельної ділянки на праві власності? Які умови і строки набуття земельної ділянки за набувальною давністю? 

Основні нормативно-правові акти

Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Земельний кодекс України // Відомості. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

Цивільний кодекс України // Відомості. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року // Відомості. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості. – 2003. – № 29. – Ст. 232.

Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 1852.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року // Відомості. – 2005. – № 10. – Ст. 194.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року // Відомості. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення: Закон України від 2 жовтня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – № 85. – Ст. 3425.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 20 листопада 2012 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 1. – Ст. 1.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок: Закон України від 2 липня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 57. – Ст. 2044.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 4 липня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. - № 59. – Ст. 2115.

Про вирішення питань, пов’язаних з правом власності на землю: постанова Верховної Ради УРСР від 5 грудня 1990 року // Відомості. – 1991. – № 2. – Ст. 4.

Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року № 439 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33. – Ст. 1153.

Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році: постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин: постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 901.

Положення про Державну реєстраційну службу України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 219.

 

Рекомендована навчально-наукова література

Андрейцев В.І. Земельне право i законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії. – 2-е вид. – К.: Знання, 2007.

Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія – Одеса, «Фенікс», 2008.

Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: монографія. – Одеса, Астропринт, 2000.

Земельне право: підручник / За редакцією професора М.В. Шульги. – Харків, «Право», 2013. – 520 с.

Земельне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид. 2, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009 – 600 с.

Земельний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання шосте, доповнене / За. ред. проф. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Xарків, «Одіссей», 2009.

Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. – К., «Истина», 2004. – 216 с.

Каракаш І.І. Підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами. // Земельне право України: теорія і практика. – К, 2006, № 2. – С. 18-30.

Каракаш І.І. Політико-правові прорахунки сучасної земельної реформи в Україні та шляхи їх подолання. // Визначальні тенденції генезису державності і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, «Іліон», 2007. – С. 96-99.

Каракаш І.І. Юридична природа та умови реалізаціїправа спільної власності на землю в Україні. // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том VII. – Одеса, «Юридична література», 2008. – С. 195-206.

Каракаш І.І. Перспективи подолання заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць ОНЮА. Вип. 46. – Одеса, «Юридична література», 2009. – С. 213-218.

Каракаш І.І. Відмінністні ознаки права спільної сумісної власності на земельну ділянку. // Зб. Правове життя сучасної України. – Одеса, «Фенікс», 2009. – С. 443-445.

Каракаш І.І. Реалізація права спільної часткової власності на землю за земельним та цивільним законодавством. // Зб. Земельні відносини: правове регулювання та судова практика. Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів, 2009. – С. 116-124..

Каракаш І.І. Деякі питання права спільної власності на землю за земельним та цивільним законодавством. // Закон і бізнес, 2010, № 12. – С. 10-11.

Каракаш І.І. Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць НУ «ОЮА». Вип. 61. – Одеса, «Юридична література», 2011. – С. 621-625.

Костяшкін І.О. Соціальна функція права власності на землю як умова сталого соціально-економічного розвитку // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали наукової конференції. (Одеса, 30 листопада 2012 року). Т.2 / відпов. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 707-709.

Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: монографія. – К: Логос, 2011. – 688 с.

Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: монографія. – К.: Алерта, 2009.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник. – К Алерта, 2009. – 712 с.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. В.В. Медведчука. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. – Київ, «Юрінком Інтер», 2006. – 544 с.

Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку. монографія. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 312 с.

Шульга М.В. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник. – 2009. – № 2. – С. 43-46.

 

Заняття четверте

Тема. Право землекористування та його основні види

1. Поняття, особливості та принципи права землекористування: поширення видів землекористування та обмеження суб’єктного складу землекористувачів.

2. Право постійного землекористування підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності та інших суб’єктів земельного права.

3. Право орендного землекористування: умови та порядок укладення договорів оренди земельних ділянок.

4. Право концесійного землекористування: особливості укладення та змісту концесійного договору на землекористування.

5. Основні права та обов’язки землекористувачів та межі належного здійснення своїх прав і обов’язків землекористувачами.

6. Законодавчі вимоги щодо оформлення права користування земельними ділянками та документи, що посвідчують права на них.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Об’єднання ветеранів воїнів-афганців звернулась з клопотанням до Кароліно-Бугазької сільради про надання у постійне користування земельної ділянки площею 2,5 га для будівництва бази відпочинку та оздоровлення ветеранів та інвалідів об’єднання. Проте у клопотанні не була вказана кількість інвалідів об’єднання. Крім того, об’єднання зареєстровано Одеським обласним управлінням юстиції й немає статусу громадської організації інвалідів України.

Чи підлягає клопотання задоволенню? Які підприємства, установи та організації мають право на постійне користування земельними ділянками державної та комунальної власності?

 

Задача № 2.

Орендне підприємство «Буяликський лан» уклало довгостроковий договір оренди земельної ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва із дотриманням положень, передбачених Законом «Про оренду землі» та умов Типового договору оренди землі, за винятком розміру орендної плати. Стосовно останнього в договорі було передбачено, що у зв’язку з впливом інфляційних факторів сторони щорічно переглядають розміри орендної плати у грошовій формі або переходять до внесення орендної плати у натуральній формі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.017 с.)