Яке значення має землевпорядна документація та нормативно-грошова оцінка землі? Вирішить справу по суті наданих умов.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке значення має землевпорядна документація та нормативно-грошова оцінка землі? Вирішить справу по суті наданих умов. 

Основні нормативно-правові акти

Земельний кодекс України // Відомості. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року // Відомості. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 1852.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі Державного земельного кадастру: указ Президента України від 17 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8. – Ст. 301.

Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах: Закон України від 17 березня 2011 року // Відомості. – 2011. – № 40. – Ст. 400.

Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 2011 року // Відомості. – 2012. – № 8. – Ст. 61.

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів: Закон України від 21 червня 2012 року // Відомості. – 2013. – № 19. – Ст. 189.

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 (набув чинності з 1 січня 2012 року) // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2035.

Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»: Закон України від 2 липня 2013 року № 367-VII.

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 (набув чинності з 1 січня 2012 року) // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2035 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1156.

 

Рекомендована навчально-наукова література

Білик Ю.Д. Організаційно-економічні та правові аспекти вдосконалення державного управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник. – 2003. – № 1.

Грабовець Н. Поняття Державного земельного кадастру // Юридична Україна. – 2008. – № 10.

Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Київський університет, 2004.

Гринько С.В. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 5.

Заєць В.М. Забезпечення доказовості висновків експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Земельне право України. – 2006. – № 6.

Земельне право: підручник / За редакцією професора М.В. Шульги. – Харків, «Право», 2013. – 520 с.

Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид. 2, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

Лісова Т.В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія. – Xарків, 2005.

Лісова Т.В. Землеустрій як засіб охорони та відновлення земель сільськогосподарського призначення // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі: матеріали «круглого столу» м. Харків, 13 червня 2014 року: зб. тез наук. допов. / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги; Нац. юрид ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х.: Оберіг, 2014. - С. 117-119.

Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – № 50.

Пейчев К.П. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8.

Снідевич О. Землевпорядні позови у цивільному процесі України // Право України. – 2006. – № 6.

Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посіб. / За заг. ред. М.Г. Ступеня. – Львів, 2003.

Третяк А.М. Землеустрій та земельний кадастр за кордоном // Земельне право України. – 2006. – № 3.

Третяк А.М. Проблеми та практика нормування в галузі земельних відносин і землекористування // Земельне право України. – 2006. – № 4.

 

Заняття дванадцяте

Тема. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

1. Земельне правопорушення та його склад як підстава застосування юридичної відповідальності.

2. Види земельних правопорушень, які скоєні громадянами та юридичними особами, що тягнуть застосування юридичної відповідальності.

3. Застосування цивільно-правової відповідальності за порушення вимог земельного законодавства шляхом визнання недійсності угод щодо земельних ділянок.

4. Особливості застосування адміністративної та кримінальної відповідальність за порушення земельного законодавства: склади адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів у земельних відносинах.

5. Допустимість застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності за порушення вимог земельного законодавства.

6. Застосування земельно-правових заходів впливу на порушників вимог земельного законодавства: примусове припинення прав на земельну ділянку; відповідальність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за порушення прав на землю.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Рішенням березневої сесії селищної ради землевласникам і землекористувачам, які мають заборгованість за минулий календарний рік по внесенню плати за землю, було заборонено приступати до обробки своїх земельних ділянок у поточному році до повного погашення ними своєї заборгованості. Таких володарів земельних ділянок виявилось понад 30-ти осіб, частина з яких погасила заборгованість і своєчасно приступила до весняних земельних робіт. Проте 9 мешканців селища звернулися із заявою до райради про відміну вказаного рішення як такого, що обмежує права землевласникам і землекористувачам, завдає їм шкоди та є незаконним. Згодом 4 мешканця селища звернулися з позовом до районного суду з вимогою відмінити незаконне рішення та погасити спричинені збитки у зв’язку з прийняттям рішення, що обмежує використання ними своїх земельних ділянок. У судовому засіданні представник відповідача не визнав позовні вимоги посилаючись на те, що позивачі самі є правопорушниками.

Якій порядок встановлений для розгляду виниклих земельних відносин? Чи підлягають заява до райради і позовна заява до суду задоволенню? Вирішите справу по суті умов задачі.

 

Задача № 2.

Прокурором міста був поданий судовий позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 1 га, укладений між міською радою та будівельною фірмою «Алькор». В позові прокурор вказав на недотримання фірмою сервітутів, що встановлені для проданої земельної ділянки, а міська рада не контролювала дотримання встановлених сервітутів. У судовому засіданні відповідач заперечував вимоги позовної заяви, вважаючи їх необґрунтованими. На підтвердження своїх заперечень, відповідач надав до суду довідку міського управління земельних ресурсів про те, що при укладанні договору та його нотаріальному посвідченні ніякого сервітуту не було встановлено. Сервітутне обтяження земельної ділянки було встановлено для попереднього землекористувача, яким був оздоровчий санаторій. Проте у даний час санаторій припинив своє існування, а цільове призначення земельної ділянки змінено.

Чи підлягає позов задоволенню? Чим підтверджується наявність чи відсутність сервітутів та інших обмежень і обтяжень земельної ділянки?

 

Задача № 3.

Приватна фірма «Екоблаго», яка займається зеленим благоустроєм і ландшафтним дизайном регулярно знімала та перевозила ґрунтовий покров із земельних площ ліквідованого сільгоспкооперативу до міста з метою виконання відповідних робіт. Державний інспектор з охорони довкілля з’ясував, що фірма спеціального дозволу на зняття і перевезення ґрунтового покриву немає, у зв’язку з чим склав протокол про притягнення директора фірми до адміністративної відповідальності у формі стягнення штрафу. Директор фірми оскаржив протокол інспектора в суді, при розгляді якого з’ясувалося, що фірма займається перевезенням ґрунту на «благу справу» більше року. Крім цього, поля сільгоспкооперативу майже п’ять років ні хто не обробляє і тому ніяких збитків нікому не спричинено. Суддя припинив розгляд справи і направив матеріали в районну прокуратуру з метою з’ясування наявності кримінального злочину щодо псування земель сільськогосподарського призначення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.012 с.)