Середня інтенсивність грозової діяльності у різних регіонах (областях) УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середня інтенсивність грозової діяльності у різних регіонах (областях) України№ зп. Регіони (області) України Інтенсивність грозової діяльності, год/рік
Автономна Республіка Крим Закарпатська, Запорізька, Донецька Інші області України 40—60 80—100 60—80

 

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують блискавковід­від — пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом, сприймає удар блискавки та відводить її струм у землю. Захисна дія блискавковідводу базується на властивості блискавки уражати найбільш високі та добре заземлені металеві конструкції. За конструктивним виконанням блискавковідводи поділяються на стержневі, тросові та сітчасті (рис. 3.35), а за кількістю та загальною площею захисту — на одинарні, подвійні та багатократні. Окрім того, розрізняють блискавковідводи встановлені окремо (рис. 3.35, б) та такі, що розташовані на захищуваному об'єкті (рис. 3.35, в). Будь-який блискавковідвід складається з (рис. 3.35) блискавкоприймача 1 (металевий стержень, трос, сітка), який безпосередньо сприймає удар блискавки; несівної опори 2 (спеціальні стовпи, елементи конструкцій будівлі), на якій розташовується блискавкоприймач; струмовідводу 3 (металевий провідник, конструкція), по якому струм блискавки передається в землю; заземлювача 4, який забезпечує розтікання струму блискавки в землі.

Блискавковідвід характеризується зоною захисту — частиною простору, навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих ударів блискавки з відповідним ступенем надійності. За величиною ступеня надійності зони захисту можуть бути двох типів: зона А — ступінь надійності не менше 99,5%, зона Б — не менше 95%. Тип зони захисту блискавковідводу залежить від очікуваної кількості уражень блискавкою будівель та споруд без блискавкозахисту за рік, яка визначається за формулою

N = [(S + 6h) · (L + 6h) - 7,7h2]n · 10-6, (3.28)

де S, L — відповідно ширина та довжина будівлі, м;

h — найбільша висота будівлі, м;

n — середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі в даному географічному місці (табл. 3.10).

Якщо N > 1, то для будівель та споруд, що належать до II категорії за рівнем блискавкозахисту, приймається зона захисту А, а при N ≤ 1 — зона захисту Б.

Рис. 3.35. Блискавковідводи:

а—стержневий; б—тросовий; е—сітчастий; 1 — блискавкоприймач; 2 — несівна опора (поверхня); 3 — струмовідвід; 4 — заземлювач

 

Таблиця 3.10

Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі залежно від інтенсивності грозової діяльності

Середня інтенсивність грозової діяльності, год/рік 10—20 20—40 40—60 60—80 80—100 і більше
Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі       5,5     8,5  

 

Для одинарного стержневого блискавковідводу висотою h ≤ 150 м зона захисту являє собою конус (рис. 3.35, а) з вершиною на висоті h0 < h. На рівні землі зона захисту утворює коло радіусом г0, а горизонтальний переріз зони на висоті hx утворює коло радіусом rx. Співвідношення розмірів зони захисту типу А та типу Б наведені в таблиці 3.11 (РД 34.21.122-87).

Якщо відома висота h будівлі, що підлягає захисту, та радіус rx на цій висоті, то для зони захисту Б повна висота блискавкоприймача становить

. (3.29)

Зона захисту для одинарного тросового блискавковідводу наведена на рис. 3.36, б, а співвідношення розмірів зони захисту типу А та типу Б при h ≤ 150 v — в табл. 3.12.

Таблиця 3.11

Формули для визначення розмірів зони захисту типу А та типу Б одинарного стержневого блискавковідводу

Параметр Зона захисту А Зона захисту Б
h0, м 0,85h 0,92h
r0, м (1,1 - 0,002h)h 1,5h
rx, м (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85) 1,5(h - hx/0,92)

 

Рис. 3.36 Зони захисту блискавковідводів:

а — одинарного стержневого; б — одинарного тросового; 1 — межа зони захисту на рівні землі; 2 — межа зони захисту на рівні hx.

 

Таблиця 3.12

Формули для визначення розмірів зони захисту типу А та типу Б одинарного тросового блискавковідводу

Параметр Зона захисту А Зона захисту Б
h0, м 0,85h 0,92h
r0, м (1,35 - 0,0025h)h 1,7h
rx, м (1,35 - 0,0025h)(h - hx/0,85) 1,7(h - hx/0,92)

Якщо відома висота hx будівлі, що підлягає захисту та радіус rx на цій висоті, то для зони захисту Б висота тросу в точці найбільшого провисання становить

(3.30)

 

 

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ З ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

 

1. Яким загальним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче устаткування?

2. Яким загальним вимогам безпеки повинні відповідати технологічні процеси?

3. Які основні причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском?

4. Яким вимогам безпеки повинні відповідати посудини, що працюють під тиском?

5. Якими контрольно-вимірювальними приладами, запобіжними пристроями та арматурою повинні бути оснащені системи (посудини), що працюють під тиском?

6. Які основні правила будови та безпечної експлуатації котельних установок?

7. Які основні правила будови та безпечної експлуатації компресорних установок?

8. Яким основним вимогам безпеки повинні відповідати трубопроводи для транспортування стисненого повітря, води, пари, різних газів та рідин?

9. Яким чином забезпечується безпека при експлуатації балонів для зберігання, перевезення, використання стиснених, зріджених чи розчинених газів під тиском?

10. Які основні заходи та засоби безпеки при експлуатації кріогенної техніки?

11. Які загальні вимоги безпеки необхідно виконувати при вантажно-розванта­жувальних роботах?

12. Які основні причини нещасних випадків при виконані вантажно-розванта­жувальних робіт?

13. Яким чином забезпечується безпека експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і механізмів?

14. Які основні правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів?

15. Які основні правила будови та безпечної експлуатації ліфтів?

16. Які засоби належать до внутрішньозаводського транспорту та яким чином забезпечується його безпечна робота?

17. Які засоби належать до внутрішньоцехового транспорту та яким чином забезпечується його безпечна робота?

18. Які основні причини електротравматизму на виробництві?

19. Які розрізняють види дії електричного струму на організм людини?

20. На які види підрозділяються електротравми та що є характерним для кожної з них?

21. Які чинники впливають на наслідки ураження електричним струмом?

22. Які граничне допустимі значення напруги доторкання та сили струму, що проходить через тіло людини?

23. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом?

24. У чому полягає небезпека при однофазному доторканні та як визначається сила струму, що проходить через тіло людини в такому випадку?

25. У чому полягає небезпека при двофазному доторканні та як визначається сила струму, що проходить через тіло людини в такому випадку?

26. У чому полягає небезпека при замиканні на землю в електроустановках?

27. Що таке напруга доторкання та напруга кроку, від яких чинників вони залежать?

28. Як класифікуються заходи та засоби безпечної експлуатації електро­установок?

29. Які технічні способи та заходи захисту застосовуються при нормальних режимах роботи електроустановок?

30. Які технічні способи та заходи захисту застосовуються при переході напруги на нормально неструмопровідні частини електроустановок?

31. Яке призначення захисного заземлення та які вимоги визначені щодо його виконання?

32. У яких випадках виконують захисне занулення, а у яких — захисне вимикання? В чому полягає принцип їх дії?

33. Які електрозахисні засоби та запобіжні пристосування використовують для безпечної експлуатації електроустановок?

34. Які заходи щодо забезпечення безпеки робіт у електроустановках належать до організаційних та технічних?

35. Скільки встановлено кваліфікаційних груп з електробезпеки для електро­технічного персоналу, що є характерним для кожної з них?

36. Як здійснюється надання першої допомоги при ураженні електричним струмом?

37. Що таке статична електрика, як вона виникає та в чому полягає її небезпека?

38. Які способи захисту застосовують від статичної електрики?

39. В чому полягає небезпека первинних та вторинних проявів атмосферної електрики; які заходи та засоби захисту застосовуються для унеможливлений цих проявів?

40. Що таке блискавковідвід, на чому базується його захисна дія? Які існують види блискавковідводів та як визначається зона їх захисту?


Розділ 4

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.009 с.)