Рахунок 30 «Каса» кореспондуєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 30 «Каса» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Капітальні інвестиції» «Капітальні інвестиції»
Виключено «Каса»
    «Рахунки в банках»
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»    
«Каса» «Інші кошти»
«Рахунки в банках» «Поточні фінансові інвестиції»
«Короткострокові векселі одержані» «Розрахунки з покупцями та замовниками»
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Розрахунки з різними дебіторами»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Витрати майбутніх періодів»
    «Пайовий капітал»
«Пайовий капітал» «Вилучений капітал»
«Додатковий капітал» «Неоплачений капітал»
    «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
«Вилучений капітал» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Неоплачений капітал»    
«Цільове фінансування і цільові надходження» «Довгострокові позики»
    «Довгострокові векселі видані»
«Довгострокові позики» «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями»    
    «Довгострокові зобов’язання з оренди»
«Інші довгострокові зобов’язання»    
«Короткострокові позики» «Інші довгострокові зобов’язання»
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Короткострокові позики»
    «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    
    «Короткострокові векселі видані»
«Доходи майбутніх періодів» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Доходи від реалізації»    
«Інший операційний дохід» «Розрахунки за страхуванням»
«Інші фінансові доходи» «Розрахунки з оплати праці»
«Інші доходи» «Розрахунки з учасниками»
«Надзвичайні доходи» «Розрахунки за іншими операціями»
«Страхові платежі»    
Виключено «Доходи майбутніх періодів»
    «Доходи від реалізації»
    «Страхові платежі»
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Собівартість реалізації»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Фінансові витрати»
    «Інші витрати»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 31 «Рахунки в банках»

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Субрахунки 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Капітальні інвестиції» «Капітальні інвестиції»
Виключено «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
    Виключено
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» «Каса»
«Каса» «Рахунки в банках»
«Рахунки в банках» «Інші кошти»
«Інші кошти» «Поточні фінансові інвестиції»
«Короткострокові векселі одержані» «Розрахунки з покупцями та замовниками»
«Поточні фінансові інвестиції» «Розрахунки з різними дебіторами»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
    «Витрати майбутніх періодів»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Пайовий капітал»
    «Вилучений капітал»
«Пайовий капітал» «Неоплачений капітал»
«Додатковий капітал» «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
«Вилучений капітал»    
«Неоплачений капітал» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Цільове фінансування і цільові надходження»    
    «Довгострокові позики»
«Довгострокові позики» «Довгострокові векселі видані»
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями» «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
«Інші довгострокові зобов’язання» «Довгострокові зобов’язання з оренди»
«Короткострокові позики»    
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Інші довгострокові зобов’язання»
    «Короткострокові позики»
«Розрахунки за податками й платежами» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями» «Короткострокові векселі видані»
       
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Доходи майбутніх періодів»    
«Доходи від реалізації» «Розрахунки за податками й платежами»
«Інший операційний дохід»    
«Інші фінансові доходи» «Розрахунки за страхуванням»
«Інші доходи» «Розрахунки з оплати праці»
«Надзвичайні доходи» «Розрахунки з учасниками»
«Страхові платежі» «Розрахунки за іншими операціями»
Виключено    
    «Доходи майбутніх періодів»
    «Страхові платежі»
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Собівартість реалізації»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Фінансові витрати»
    «Інші витрати»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 33 «Інші кошти»

На рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 «Інші кошти» має такі субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»

332 «Грошові документи в іноземній валюті»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

За дебетом рахунка 33 «Інші кошти» відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Рахунок 33 «Інші кошти» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
Виключено «Капітальні інвестиції»
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
«Каса» «Рахунки в банках»
«Рахунки в банках» «Розрахунки з різними дебіторами»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Довгострокові позики»
    «Короткострокові позики»
«Довгострокові позики» «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки за іншими операціями»
«Короткострокові позики» «Інші операційні витрати»
«Розрахунки за іншими операціями» «Інші затрати»
    «Адміністративні витрати»
«Доходи від реалізації»    
«Інший операційний дохід» «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»

342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.009 с.)