Розділ 19. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ. (48 завдань)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 19. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ. (48 завдань)Рівень 1. (7 завдань)


#1801, 0, 19, 1, 1, 60

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

- підтвердження відсутності обставин, що мають значення для охорони прав та інтересів особи
+ підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи;
- підтвердження відсутності невизнаних прав;
- підтвердження наявності оспорюваних прав;
- підтвердження наявності чи відсутності порушених прав;

#1802, 0, 19, 1, 1, 60

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- визнання батьківства;
- відшкодування шкоди;
+ визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
- оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;
- оскарження рішень, прийнятих відносно релігійних організацій;

#1803, 0, 19, 1, 1, 60

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- надання житлового приміщення
+ розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю;
- захист честі, гідності та ділової репутації;
- утримання дітей та батьків, інших родичів;
- визнання шлюбу недійсним;

#1804, 0, 19, 1, 1, 60

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:

- опікуном
- прокурором;
- закладом охорони здоров’я;
+ органом опіки та піклування;
- лікувальним закладом;

#1805, 0, 19, 1, 1, 60

У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа:

- працює за контрактом
- бажає вступити в шлюб;
+ є матір’ю або батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану;
- перебуває в шлюбі;
- займається самостійно підприємницькою діяльністю;

#1806, 0, 19, 1, 1, 60

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- належності особі паспорта;
- перебування в шлюбі;
+ перебування фізичної особи на утриманні;
- належності особі військового квитка;
- належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;

#1807, 0, 19, 1, 1, 60

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- перебування в шлюбі;
- належності особі свідоцтва, що його видають органи державної реєстрації актів цивільного стану;
- належності особі паспорта;
- каліцтва,
+ проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;Рівень 2. (28 завдань)


#1808, 0, 19, 2, 1, 90

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

- підтвердження відсутності обставин, що мають значення для охорони прав та інтересів особи
+ підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи
- підтвердження відсутності невизнаних прав
- підтвердження наявності оспорюваних прав
+ створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав
+ створення умов для здійснення особою майнових прав
- підтвердження наявності чи відсутності порушених прав

#1809, 0, 19, 2, 1, 90

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

+ встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя
- визнання батьківства
- відшкодування шкоди
+ усиновлення
+ визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою
- оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні
- оскарження рішень, прийнятих відносно релігійних організацій

#1810, 0, 19, 2, 1, 90

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- надання житлового приміщення
+ передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
+ розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю
- захист честі, гідності та ділової репутації
- утримання дітей та батьків, інших родичів
- визнання шлюбу недійсним
+ встановлення фактів, що мають юридичне значення

#1811, 0, 19, 2, 1, 90

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:

- опікуном
+ членами її сім’ї
- прокурором
- закладом охорони здоров’я
+ органом опіки та піклування
+ наркологічним закладом
- лікувальним закладом

#1812, 0, 19, 2, 1, 90

У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа:

- працює за контрактом
- бажає займатися підприємницькою діяльністю
+ працює за трудовим договором
- бажає вступити в шлюб
+ є матір’ю або батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану
- перебуває в шлюбі
- займається самостійно підприємницькою діяльністю

#1813, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

+ реєстрації шлюбу
- належності особі паспорта
- перебування в шлюбі
+ перебування фізичної особи на утриманні
- належності особі військового квитка
- належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян
+ родинних відносин між фізичними особами

#1814, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- перебування в шлюбі
+ розірвання шлюбу
- належності особі свідоцтва, що його видають органи державної реєстрації актів цивільного стану
- належності особі паспорта
- каліцтва
+ проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
+ смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті

#1815, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- усиновлення
- проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
+ належності особі військового квитка
+ належності особі паспорта
+ належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян
- родинних відносин між фізичними особами
- реєстрації шлюбу

#1816, 0, 19, 2, 1, 90

У справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення прав на нього ухвала суду до судового розгляду надсилається негайно:

- заінтересованим особам
- на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем
- заявнику
- зобов’язаним за векселем особам
- заявнику та заінтересованим особам
+ на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем, якщо строк платежу за векселем не настав
+ зобов’язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду

#1817, 0, 19, 2, 1, 90

Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді і двох народних засідателів:

- визнання спадщини відумерлою
+ обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
- встановлення фактів, що мають юридичне значення
- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю
+ усиновлення
+ обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу
- відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

#1818, 0, 19, 2, 1, 90

Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:

- усиновлення
+ надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
- визнання фізичної особи недієздатною
+ визнання спадщини відумерлою
+ встановлення фактів, що мають юридичне значення
- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

#1819, 0, 19, 2, 1, 90

Заява про усиновлення дитини може містити:

- відомості про склад сім’ї заявника
- відомості про стан умов життя заявника
+ відомості про стан здоров’я дитини
- відомості про стан здоров’я заявника
- відомості про доходи заявника
+ клопотання про зміну прізвища, імені по батькові, дати, місця народження дитини
+ клопотання про запис матір’ю або батьком дитини

#1820, 0, 19, 2, 1, 90

До висновку органів опіки та піклування у справах про усиновлення дитини мають бути додані:

- відомості про доцільність усиновлення
- документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням заявником
+ акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання
+ свідоцтво про народження дитини
- довідка з місця роботи заявника із зазначення заробітної плати або копія декларації про доходи
+ медичний висновок про стан здоров’я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток
- відомості про склад сім’ї заявника

#1821, 0, 19, 2, 1, 90

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

- підтвердження наявності або відсутності порушених прав
- підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав
+ підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав
- підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспорюваних прав
+ створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав
+ створення умов для здійснення особою майнових прав
- підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав

#1822, 0, 19, 2, 1, 90

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

- підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав
- підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав
- підтвердження наявності або відсутності порушених прав
- підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспорюваних прав
+ створення умов для здійснення особою майнових прав
+ підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи
+ підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи;

#1823, 0, 19, 2, 1, 90

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- стягнення боргу
- оскарження дій органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень
+ усиновлення
- обмін жилого приміщення
- позбавлення батьківських прав
+ визнання фізичної особи недієздатною
+ визнання спадщини відумерлою

#1824, 0, 19, 2, 1, 90

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- визнання шлюбу недійсним
+ розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
+ надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
- захист честі, гідності та ділової репутації
- володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою
+ відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі
- захист прав споживачів

#1825, 0, 19, 2, 1, 90

Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді і двох народних засідателів:

- захист честі, гідності та ділової репутації
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
+ поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
+ обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
+ визнання фізичної особи недієздатною
- надання права на шлюб

#1826, 0, 19, 2, 1, 90

Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:

- поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
- визнання фізичної особи недієздатною
- усиновлення
+ розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей
+ визнання спадщини відумерлою
+ встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя
- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

#1827, 0, 19, 2, 1, 90

Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншим доходами або позбавлення її цього права може бути подана:

+ батьками
+ піклувальниками
+ органом опіки та піклування
- закладом охорони здоров’я
- будь-якою заінтересованою особою
- відділом міліції у справах неповнолітніх
- членом сім’ї неповнолітнього

#1828, 0, 19, 2, 1, 90

Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:

- прокурором
+ органом опіки та піклування
+ членом її сім’ї
- начальником міліції
- будь-якою заінтересованою особою
+ психіатричним закладом
- лікувальним закладом

#1829, 0, 19, 2, 1, 90

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю:

- прокурора
- представника підприємства, установи, організації, де неповнолітній працює за трудовим договором
+ одного або обох з батьків
- представників органів державної реєстрації актів цивільного стану
+ заявника
- представника відділу міліції у справах неповнолітніх
+ представників органів опіки та піклування

#1830, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

+ перебування фізичної особи на утриманні
- належності особі військового квитка
+ реєстрації шлюбу
+ родинних відносин між фізичними особами; проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
- перебування в шлюбі
- перебування юридичної особи на утримання
- належності особі паспорта

#1831, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян
+ розірвання шлюбу
+ каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
- належності особі паспорта
+ народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження
- народження дитини в шлюбі
- належності особі військового квитка

#1832, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження
- розірвання шлюбу
+ належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян
- перебування фізичної особи на утриманні
- усиновлення
- каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
+ належності особі паспорта

#1833, 0, 19, 2, 1, 90

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- перебування фізичної особи на утриманні
- реєстрації шлюбу
- проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
+ належності особі військового квитка
- народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження
- усиновлення
+ належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану

#1834, 0, 19, 2, 1, 90

Розгляд яких справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів:

+ обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
+ визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою
+ усиновлення
- встановлення фактів, що мають юридичне значення
- визнання спадщини відумерлою
- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

#1835, 0, 19, 2, 1, 90

Розгляд яких справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів:

+ надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
+ обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
+ усиновлення
- встановлення фактів, що мають юридичне значення
- визнання спадщини відумерлою
- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осібРівень 3. (13 завдань)


#1836, 0, 19, 3, 1, 120

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

- підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав;
- підтвердження наявності або відсутності порушених прав;
- підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав;
+ підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав;
- підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспоруваних прав;
+ підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи;
+ підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи;
+ створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав;
+ створення умов для здійснення особою майнових прав

#1837, 0, 19, 3, 1, 120

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

+ підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи;
- підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав;
- підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав;
+ створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав;
- підтвердження наявності або відсутності порушених прав;
- підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспоруваних прав;
+ створення умов для здійснення особою майнових прав;
+ підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав;
+ підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи

#1838, 0, 19, 3, 1, 120

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

+ визнання спадщини відумерлою;
+ встановлення фактів, що мають юридичне значення;
- стягнення боргу;
- оскарження дій органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень;
+ усиновлення;
+ передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
- обмін жилого приміщення;
- позбавлення батьківських прав;
+ визнання фізичної особи недієздатною

#1839, 0, 19, 3, 1, 120

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- захист прав споживачів;
- визнання шлюбу недійсним;
+ розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
+ надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
- захист честі, гідності та ділової репутації;
- володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою;
+ поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
+ визнання фізичної особи безвісно відсутньою;
+ відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

#1840, 0, 19, 3, 1, 120

Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді і двох народних засідателів:

- надання права на шлюб;
- захист честі, гідності та ділової репутації;
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
+ усиновлення;
+ оголошення фізичної особи померлою;
- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
+ поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
+ обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
+ визнання фізичної особи недієздатною

#1841, 0, 19, 3, 1, 120

Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:

- поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
- поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
- визнання фізичної особи недієздатною;
+ розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
- усиновлення;
+ розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей;
+ визнання спадщини відумерлою;
+ встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя;
+ встановлення фактів, що мають юридичне значення

#1842, 0, 19, 3, 1, 120

Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншим доходами або позбавлення її цього права може бути подана:

- прокурором;
+ батьками;
+ усиновлювачами;
+ піклувальниками;
+ органом опіки та піклування;
- закладом охорони здоров’я;
- будь-якою заінтересованою особою;
- відділом міліції у справах неповнолітніх;
- членом сім’ї неповнолітнього

#1843, 0, 19, 3, 1, 120

Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:

- лікувальним закладом;
- прокурором;
+ органом опіки та піклування;
+ членом її сім’ї;
- начальником міліції;
- будь-якою заінтересованою особою;
+ психіатричним закладом;
+ близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання;
- піклувальником

#1844, 0, 19, 3, 1, 120

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю:

+ представників органів опіки та піклування;
+ піклувальника;
- прокурора;
- представника підприємства, установи, організації, де неповнолітній працює за трудовим договором;
+ одного або обох з батьків;
- представників органів державної реєстрації актів цивільного стану;
+ заявника;
+ усиновлювачів;
- представника відділу міліції у справах неповнолітніх

#1845, 0, 19, 3, 1, 120

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- належності особі паспорта;
+ перебування фізичної особи на утриманні;
- каліцтва;
- належності особі військового квитка;
+ реєстрації шлюбу;
+ родинних відносин між фізичними особами;проживання однією сім’єю
+ проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
- перебування в шлюбі;
- перебування юридичної особи на утримання;

#1846, 0, 19, 3, 1, 120

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

- належності особі військового квитка;
- належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;
+ розірвання шлюбу;
+ каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
- належності особі паспорта;
- перебування в шлюбі;
+ народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
+ усиновлення;
- народження дитини в шлюбі;

#1847, 0, 19, 3, 1, 120

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:

+ належності особі паспорта;
- народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
- розірвання шлюбу;
+ належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;
+ належності особі військового квитка;
+ належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану;
- перебування фізичної особи на утриманні;
- усиновлення;
- каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

#1848, 0, 19, 3, 1, 120

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значеня:

+ належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;
- перебування фізичної особи на утриманні;
- реєстрації шлюбу;
- проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
+ належності особі військового квитка;
+ належності особі паспорта;
- народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
- усиновлення;
+ належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.052 с.)