Розділ 17. СУДОВІ РІШЕННЯ. (42 завдань)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 17. СУДОВІ РІШЕННЯ. (42 завдань)Рівень 1. (7 завдань)


#1601, 0, 17, 1, 1, 60

Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:

- питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання спеціаліста
- питання про початок розгляду справи по суті
- питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка
+ питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду
- питання про роз’яснення експертові його прав і обов’язків

#1602, 0, 17, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному процесі:

- у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше наступного дня після закінчення розгляду справи
+ у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи
- суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
- рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
- у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи

#1603, 0, 17, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в цивільному процесі:

+ ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати
- ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються не виходячи до нарадчої кімнати, інші ухвали суд може постановити тільки в нарадчій кімнаті
- ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються секретарем судового засідання і приєднуються до справи
- ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, не заносяться до журналу судового засідання, а приєднуються до справи
- ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не пізніше наступного дня після їх постановлення.

#1604, 0, 17, 1, 1, 60

Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:

- якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
+ якщо суд під час розгляду справи виявив порушення законодавства
- якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
- якщо суд виявив необхідність дослідження додаткових доказів
- якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно не можуть

#1605, 0, 17, 1, 1, 60

Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:

- змагальності сторін
- принципі диспозитивності
- законності
+ безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів
- повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадій кімнаті при ухваленні рішення

#1606, 0, 17, 1, 1, 60

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:

- після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- всесторонній характер судового рішення
- в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні питання: доля позову, розмір задоволених вимог
- рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок
+ рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні

#1607, 0, 17, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:

+ після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
- головуючий під час проголошення рішення суду не повинен роз'яснювати його зміст, порядок і строк його оскарження
- у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд не пізніше наступного робочого дня повинен ознайомити учасників процесу з повним рішенням суду
- після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це рішення протягом десяти днівРівень 2. (25 завдань)


#1608, 0, 17, 2, 1, 90

Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:

+ клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі
- питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання спеціаліста
- питання про роз’яснення свідкові його прав і обов’язків
- питання про початок розгляду справи по суті
- питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка
+ питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду
- питання про роз’яснення експертові його прав і обов’язків

#1609, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному процесі:

+ суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду
- у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше наступного дня після закінчення розгляду справи
+ рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
+ у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи
- суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
- рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу
- у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи

#1610, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в цивільному процесі:

+ ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати
+ ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи
- ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються не виходячи до нарадчої кімнати, інші ухвали суд може постановити тільки в нарадчій кімнаті
- ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються секретарем судового засідання і приєднуються до справи
+ ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення
- ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, не заносяться до журналу судового засідання, а приєднуються до справи
- ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не пізніше наступного дня після їх постановлення.

#1611, 0, 17, 2, 1, 90

Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:

- якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
- якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства
+ якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону
- якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
- якщо суд виявив необхідність дослідження додаткових доказів
+ якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
- якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно не можуть

#1612, 0, 17, 2, 1, 90

Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:

+ всебічному, повному, об’єктивному дослідженні наявних у справі доказів
- змагальності сторін
- принципі диспозитивності
- законності
+ безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів
- судовому розсуді
- повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні рішення

#1613, 0, 17, 2, 1, 90

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:

- після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- всесторонній характер судового рішення
- в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні питання: доля позову, розмір задоволених вимог
+ суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом
- рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок
+ рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні
- рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості

#1614, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:

+ у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, рішення суду, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи
+ після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються не пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду
- головуючий під час проголошення рішення суду не повинен роз'яснювати його зміст, порядок і строк його оскарження
- у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд не пізніше наступного робочого дня повинен ознайомити учасників процесу з повним рішенням суду
- після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це рішення протягом десяти днів
+ рішення суду проголошуються прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні

#1615, 0, 17, 2, 1, 90

Суд може постановити ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, якщо:

- суд допустив помилки у судовому рішенні, які не встиг виправити у встановлений ЦПК строк
- стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення
+ рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі
- суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії треба виконати
- суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ЦПК
- судом не вирішено питання про судові витрати
+ рішення суду є незрозумілим для державного виконавця

#1616, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку видачі або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі:

+ особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням протягом двох днів з дня його складання
+ копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення
- копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення
+ копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством
- особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом десяти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення
- копії судових рішень повторно не видаються
- особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, повідомляються про ухвалене судове рішення шляхом публікації в пресі

#1617, 0, 17, 2, 1, 90

Якими є наслідки набрання рішенням суду законної сили:

+ після набрання рішенням суду законної сили сторони, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини
+ якщо справу розглянуто за заявою осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу
- після набрання рішенням суду законної сили воно не може бути оскаржене
+ якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів
- після набрання рішенням суду законної сили треті особи із самостійними вимогами можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав
- якщо справу розглянуто за заявою прокурора, рішення суду, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.
- якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, лише відповідач, з якого присуджено такі платежі, має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів або звільнення від них

#1618, 0, 17, 2, 1, 90

За формою судові рішення в цивільному процесі класифікуються на:

- жодна з наведених відповідей не є правильною
- усні
- письмові
+ ухвала
+ постанова
+ рішення
- розпорядження

#1619, 0, 17, 2, 1, 90

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:

- чи перебувають сторони у родинних відносинах
+ чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову
- чи достатньо часу було виділено на судові дебати
- чи правдивими були покази свідків
+ які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин
+ як розподілити між сторонами судові витрати
- чи є у представника повноваження належним чином посвідчені на здійснення процесуального представництва

#1620, 0, 17, 2, 1, 90

Суб’єктом ініціювання ухвалення додаткового рішення може бути:

+ третя особа, що заявляє самостійні вимоги
+ прокурор, який ініціював процес
- секретар судового засідання
- судовий розпорядник
+ суд, що ухвалив рішення
- родичі відповідача
- жодна з наведених відповідей не є правильною

#1621, 0, 17, 2, 1, 90

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:

- висновку
+ резолютивної частини
- обґрунтування
- заперечення
+ вступної частини
- додатків
+ описової, мотивувальної частини

#1622, 0, 17, 2, 1, 90

Рішення суду складається з:

+ описової, мотивувальної частини
- ствердження фактів
- висновку
+ резолютивної частини
+ вступної частини
- обґрунтування
- заперечення

#1623, 0, 17, 2, 1, 90Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.011 с.)