Розділ 18. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ. (40 завдань)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 18. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ. (40 завдань)Рівень 1. (6 завдань)


#1701, 0, 18, 1, 1, 60

Умовами проведення заочного розгляду справи є:

+ неявка в судове засідання відповідача
- неявка в судове засідання відповідача або його представника
- неявка в судове засідання позивача
- згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу
- поважність причин неявки

#1702, 0, 18, 1, 1, 60

Заочне рішення суду складається з:

- обґрунтування
+ вступної, описової, мотивувальної та резолютивної, частини
- лише вступної та резолютивної частини
- ствердження фактів
- висновку

#1703, 0, 18, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:

+ копія заочного рішення направляється відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, не пізніше трьох днів з дня його проголошення рекомендованим листом із повідомленням
- позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення
- копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його проголошення
- відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного рішення
- копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його проголошення

#1704, 0, 18, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про перегляд заочного рішення:

- заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою позивача
- заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення
+ заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду

#1705, 0, 18, 1, 1, 60

У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

- нові обставини, які підлягають встановленню
- в чому полягає незаконність заочного рішення
+ обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це
- в чому полягає необґрунтованість заочного рішення
- дата подання заяви про апеляційне оскарження

#1706, 0, 18, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо форми та порядку подання заяви про перегляд заочного рішення:

+ за подання заяви про перегляд заочного рішення сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законодавством
- заява про перегляд заочного рішення може бути подана у письмовій або усній формі
- якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така заява залишається без руху
- за подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не сплачується
- до заяви про перегляд заочного рішення додається її копія, яка невідкладно надсилається позивачевіРівень 2. (23 завдань)


#1708, 0, 18, 2, 1, 90

Умовами проведення заочного розгляду справи є:

+ неявка в судове засідання відповідача
+ згода позивача на заочний розгляд справи
- неявка в судове засідання відповідача або його представника
- неявка в судове засідання позивача
+ належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи
- згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу
- поважність причин неявки

#1709, 0, 18, 2, 1, 90

Заочне рішення суду складається з:

- обґрунтування
+ резолютивної частини
- додатків
+ мотивувальної частини
- ствердження фактів
+ вступної та описової частини
- висновку

#1710, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:

- відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється оригінал заочного рішення
+ копія заочного рішення направляється не пізніше трьох днів з дня його проголошення
- позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення
- копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його проголошення
- відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного рішення
- копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його проголошення
+ відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення

#1711, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про перегляд заочного рішення:

- заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою позивача
- заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення
+ заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду
- заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом п’яти днів з дня отримання його копії
+ заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії

#1712, 0, 18, 2, 1, 90

У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

- нові обставини, які підлягають встановленню
+ найменування суду, який ухвалив заочне рішення
- в чому полягає незаконність заочного рішення
+ обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це
- в чому полягає необґрунтованість заочного рішення
+ клопотання про перегляд заочного рішення
- дата подання заяви про апеляційне оскарження

#1713, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо форми та порядку подання заяви про перегляд заочного рішення:

+ за подання заяви про перегляд заочного рішення сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законодавством
+ заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі
- заява про перегляд заочного рішення може бути подана у письмовій або усній формі
+ до заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів
- якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така заява залишається без руху
- за подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не сплачується
- до заяви про перегляд заочного рішення додається її копія, яка невідкладно надсилається позивачеві

#1714, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є неправильними щодо порядку подання заяви про перегляд заочного рішення:

- до заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів
+ заява про перегляд заочного рішення подається до суду апеляційної інстанції через суд, що ухвалив заочне рішення
- до заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження
- якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така заява залишається без руху
- заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі
+ заява про перегляд заочного рішення може бути подана лише відповідачем особисто
- за подання заяви про перегляд заочного рішення сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законодавством

#1715, 0, 18, 2, 1, 90

Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення:

+ прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі
+ суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви про перегляд заочного рішення
- заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом десяти днів з дня її надходження
- прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно вирішує заявлене у ній клопотання відповідача
- суд не повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви про перегляд заочного рішення
+ заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження
- якщо суд з’ясовує, що заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, він повертає її відповідачеві і надає строк для усунення недоліків

#1716, 0, 18, 2, 1, 90

Суд під час заочного розгляду справи може постановити окрему ухвалу у випадку:

- якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
+ якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
- якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства
- якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення
- ЦПК не передбачає можливості постановлення судом окремої ухвали при заочному розгляді справи
- якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно не можуть
+ якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону

#1717, 0, 18, 2, 1, 90

Оцінка доказів судом при ухваленні заочного рішення повинна ґрунтуватися на:

- судовому розсуді
+ безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів
-змагальності сторін
- повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні заочного рішення
- принципі диспозитивності
+ всебічному, повному, об’єктивному дослідженні наявних у справі доказів
- законності

#1718, 0, 18, 2, 1, 90

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості заочного рішення:

- заочне рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок
+ заочне рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні
- всесторонній характер заочного рішення
- після проголошення заочного рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- в заочному рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні питання: доля позову, розмір задоволених вимог
- заочне рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості
+ суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом

#1719, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем:

- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою позивача
- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише відповідач
+ у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку
- у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку
- у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом якого відповідач ознайомлювався із змістом заочного рішення, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення
- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише позивач
+ у разі апеляційного оскарження заочного рішення строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення

#1720, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть підстави для скасування заочного рішення судом, який його ухвалив:

+ заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що докази, на які посилається відповідач, мають істотне значення для правильного вирішення справи
- заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що позивач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин
- недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими
- заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що докази, на які посилаються сторони, мають істотне значення для правильного вирішення справи
+ заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин
- неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи
- невідповідність висновків суду обставинам справи

#1721, 0, 18, 2, 1, 90

Умовами проведення заочного розгляду справи є:

- неявка в судове засідання відповідача або його представника
- неявка в судове засідання позивача
+ належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи
- згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу
- поважність причин неявки
+ відсутність клопотання відповідача про розгляд справи у його відсутності
+ згода позивача на заочний розгляд справи

#1722, 0, 18, 2, 1, 90

Заочне рішення суду складається з:

- додатків
+ мотивувальної частини
- ствердження фактів
- висновку
+ вступної, описової частини
- заперечення
+ резолютивної частини

#1723, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду при заочному розгляді справи:

- суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
+ окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку
+ про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу
- окрема ухвала оскарженню не підлягає
- жодна з наведених відповідей не є правильною
- ЦПК не передбачає можливості постановлення окремої ухвали при заочному провадженні
+ окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

#1724, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних помилок у заочному рішенні:

- суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки
+ питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала
- суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки
+ суд може з власної ініціативи виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки
- після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове рішення
- ЦПК не передбачає можливості внесення виправлень у заочне рішення
+ суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки

#1725, 0, 18, 2, 1, 90

Підставами для ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи є такі умови:

+ стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення
- якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки
+ судом не вирішено питання про судові витрати
- суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування моральної шкоди
- судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою судового збору
+ суд, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає передачі
- при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається

#1726, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи:

+ суд, що ухвалив заочне рішення, може ухвалити додаткове рішення за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи
- суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної ініціативи
- перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним
+ на додаткове до заочного рішення може бути подано апеляційну скаргу
- суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу
+ заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання заочного рішення
- додаткове рішення оскарженню не підлягає

#1727, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення заочного рішення суду:

- подання заяви про роз'яснення заочного рішення суду допускається, якщо воно не набрало законної сили
+ заява про роз'яснення заочного рішення суду розглядається протягом десяти днів
+ якщо заочне рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту
- подання заяви про роз'яснення заочного рішення суду допускається, якщо ще не закінчився строк його оскарження
+ якщо заочне рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту
- заява про роз'яснення заочного рішення суду розглядається протягом п’яти днів
- дане питання ЦПК України не врегульоване

#1728, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій заочного рішення особам, які брали участь у справі:

- копія заочного рішення надсилається особам, які брали участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення
+ копія повного заочного рішення видається позивачеві, який був присутнім при розгляді справи, негайно після проголошення такого рішення
- копії заочного рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення
- копії заочних рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно
+ копії заочних рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством
+ відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, копія заочного рішення надсилається протягом трьох днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення
- особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про ознайомлення із змістом заочного рішення

#1729, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання заочним рішенням законної сили:

+ після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав
+ якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, заочне рішення, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу
- після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав
- якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця особа вправі знову звернутися з тією ж позовною вимогою
- якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі
+ після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини
- якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них

#1730, 0, 18, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку оскарження заочного рішення:

+ у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку
- у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку
+ заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача
- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише позивач
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за клопотанням позивача
+ позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК
- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише відповідачРівень 3. (11 завдань)


#1731, 0, 18, 3, 1, 120

Умовами проведення заочного розгляду справи є:

+ згода позивача на заочний розгляд справи
- неявка в судове засідання відповідача або його представника
- неявка в судове засідання позивача
+ належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи
- згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу
- поважність причин неявки
+ неявка в судове засідання відповідача
+ визнані судом неповажними причини неявки відповідача в судове засідання
+ відсутність заяви відповідача про розгляд справи у його відсутності

#1732, 0, 18, 3, 1, 120

Заочне рішення суду складається з:

+ резолютивної частини
- додатків
+ мотивувальної частини
- ствердження фактів
+ описової частини
- висновку
- обґрунтування
+ вступної частини
- заперечення

#1733, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду при заочному розгляді справи:

+ окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону
- суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків
+ окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку
- окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону
+ про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу
- окрема ухвала оскарженню не підлягає
- жодна з наведених відповідей не є правильною
+ суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу
- ЦПК не передбачає можливості постановлення окремої ухвали при заочному поровадженні

#1734, 0, 18, 3, 1, 120

Під час ухвалення заочного рішення суд вирішує такі питання:

+ чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження
- з'ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання
- вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі
+ яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин
- визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню
+ чи слід позов задовольнити або в позові відмовити
+ чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються
- за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо збирання доказів
+ які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин

#1735, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення заочного рішення суду:

- головуючий не повинен окремо роз’яснювати порядок оскарження рішення суду
+ заочне рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених ЦПК
+ головуючий роз'яснює зміст заочного рішення, порядок і строк його оскарження
- вступна та резолютивна частини заочного рішення суду проголошуються не пізніше п’яти днів після закінчення судового розгляду
- головуючий не роз'яснює зміст заочного рішення при його проголошені
+ після проголошення заочного рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення
- у разі проголошення у судовому засіданні тільки мотивувальної частини заочного рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду
+ у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин заочного рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду
- заочне рішення не проголошується в судовому засіданні, оскільки при заочному розгляді справи присутній лише позивач

#1736, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних помилок у заочному рішенні:

+ суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки
- суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки
+ питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала
- суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки
+ особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, призначеного для внесення виправлень у заочне рішення, причому їхня неявка не перешкоджає розглядові питання про внесення виправлень
- питання про внесення виправлень вирішується відразу без призначення судового засідання, про що постановляється ухвала
+ суд може з власної ініціативи виправити допущені у заочному рішенні описки чи арифметичні помилки
- після проголошення заочного рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове рішення
- ЦПК не передбачає можливості внесення виправлень у заочне рішення

#1737, 0, 18, 3, 1, 120

Підставами для ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи є такі умови:

+ суд не допустив негайного виконання рішення у справах про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника
+ стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення
- якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки
- стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони не подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення
+ судом не вирішено питання про судові витрати
- суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування моральної шкоди
- судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою судового збору
+ суд, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає передачі
- при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається

#1738, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи:

- додаткове рішення оскарженню не підлягає
+ суд, що ухвалив заочне рішення, може ухвалити додаткове рішення за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи
- суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної ініціативи
- перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним
+ на додаткове рішення може бути подано скаргу
- заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на оскарження рішення
- суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу
+ заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення
- при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається

#1739, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення заочного рішення суду:

+ подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання
- подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало законної сили
+ заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів
- якщо рішення суду є незрозумілим для судового розпорядника суд за його заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту
+ якщо рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту
- подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився строк його оскарження
+ якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту
- заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п’яти днів
- дане питання ЦПК України не врегульоване

#1740, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання заочним рішенням законної сили:

- якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них
+ після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав
- після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть оспорювати в іншому самостійному процесі окремі встановлені судом факти і правовідносини
+ якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, заочне рішення, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу
- після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав
+ якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них
- якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця особа вправі знову звернутися з тією ж позовною вимогою
- якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі
+ після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини

#1741, 0, 18, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку оскарження заочного рішення:

- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише відповідач
+ у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку
- у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку
+ заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача
- у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом якого відповідач ознайомлювався із змістом заочного рішення, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення
- повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише позивач
+ у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом якого розглядалася заява про перегляд заочного рішення, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення
- заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за клопотанням позивача
+ позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.016 с.)