Розділ 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. (42 завдань)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. (42 завдань)Розділ 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. (42 завдань)

Рівень 1. (7 завдань)


#1501, 0, 16, 1, 1, 60

Суд вправі за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- розшуку позивача
- злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі
+ захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1502, 0, 16, 1, 1, 60

Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі:

- відмови позивача від позову, якщо така відмова прийнята судом
- захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
- перебування сторони на строковій військовій службі
- ліквідації юридичної особи, яка була однією із сторін у справі
+ смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1503, 0, 16, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відновлення провадження у справі:

- відновлення провадження у справі не впливає на перебіг процесуальних строків
+ провадження у справі відновлюється ухвалою суду після усунення обставин, що викликали його зупинення
- про відновлення провадження у справі суд виносить рішення
- після відновлення провадження у справі на розсуд суду сторін можна не викликати у судове засідання
- відновлення провадження у справі після його зупинення не допускається

#1504, 0, 16, 1, 1, 60

Суд закриває провадження у справі, якщо:

- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+ сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
- позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності

#1505, 0, 16, 1, 1, 60

Суд закриває провадження у справі, якщо:

- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
+ набрала законної сили ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову, постановлена з приводу спору між тими ж самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
- позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності
- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1506, 0, 16, 1, 1, 60

Строк розгляду цивільних справ становить:

- не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про захист прав споживачів
+ не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі
- п’ятнадцять днів після закінчення дій з підготовки до судового розгляду
-не пізніше десяти днів з дня надходження позовної заяви до суду
-не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви

#1507, 0, 16, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які стосуються принципу безпосередності судового розгляду:

+ у разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку
- розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито
- цивільне судочинство здійснюється державною мовою
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень
- позивач має право протягом усього розгляду справи відмовитися від позову повністю або частковоРівень 2. (24 завдань)


#1508, 0, 16, 2, 1, 90

Суд вправі за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

+ перебування сторони на строковій військовій службі
- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
+ перебування сторони на альтернативній (невійськовій) службі
- розшуку позивача
- злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі
+ захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1509, 0, 16, 2, 1, 90

Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі:

- відмови позивача від позову, якщо така відмова прийнята судом
+ злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі
- перебування сторони на альтернативній (невійськовій) службі
- захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
- перебування сторони на строковій військовій службі
- ліквідації юридичної особи, яка була однією із сторін у справі
+ смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1510, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відновлення провадження у справі:

- відновлення провадження у справі не впливає на перебіг процесуальних строків
+ провадження у справі відновлюється ухвалою суду після усунення обставин, що викликали його зупинення
- про відновлення провадження у справі суд виносить рішення
- з дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків починається заново
- після відновлення провадження у справі на розсуд суду сторін можна не викликати у судове засідання
+ з дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується
- відновлення провадження у справі після його зупинення не допускається

#1511, 0, 16, 2, 1, 90

Суд закриває провадження у справі, якщо:

- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+ сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
+ позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
- позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності
+ справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства

#1512, 0, 16, 2, 1, 90

Суд закриває провадження у справі, якщо:

+ ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі
+ померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- позивач подав заяву про залишення позову без розгляду
+ набрала законної сили ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову, постановлена з приводу спору між тими ж самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
- позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності
- смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво

#1513, 0, 16, 2, 1, 90

Строк розгляду цивільних справ становить:

- не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про захист прав споживачів
+ не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі
- п’ятнадцять днів після закінчення дій з підготовки до судового розгляду
+ не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про стягнення аліментів
- не пізніше десяти днів з дня надходження позовної заяви до суду
- не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви
+ не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про поновлення на роботі

#1514, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які стосуються принципу безпосередності судового розгляду:

+ справа розглядається одним і тим самим складом суду
+ у разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку
- розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито
- цивільне судочинство здійснюється державною мовою
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень
+ суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі
- позивач має право протягом усього розгляду справи відмовитися від позову повністю або частково

#1515, 0, 16, 2, 1, 90

Які з обов’язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:

+ вставати, коли входить і виходить суд
+ передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника
- виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого
- не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються
- передавати документи та інші матеріали головуючому через секретаря судового засідання
+ беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого
- звертатися до суду словами: “Пане головуючий!”

#1516, 0, 16, 2, 1, 90

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:

- неявки в судове засідання секретаря судового засідання
+ першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності
- неявки в судове засідання представника позивача без поважних причин
- неявки належним чином повідомленого відповідача, який не повідомив про причини неявки
+ неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки
- неявки належним чином повідомленого відповідача, причини неявки якого визнані неповажними
+ першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними

#1517, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо протоколів окремих процесуальних дій:

+ протокол окремої процесуальної дії приєднується до справи
+ протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії
- під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням протокол складається лише коли вказівка на це міститься в ухвалі суду
- протокол повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів після вчинення окремої процесуальної дії
+ під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол
- протокол окремої процесуальної дії до матеріалів справи не приєднується до справи
- протокол повинен бути оформлений не пізніше трьох днів після вчинення окремої процесуальної дії

#1518, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у справі:

+ про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу
+ у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається
- якщо провадження у справі закривається у зв’язку з неможливістю розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ
+ якщо провадження у справі закривається з підстави, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ
- про закриття провадження у справі суд постановляє постанову
- якщо провадження у справі закривається у зв’язку з непідсудністю справи даному судові, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ
- у разі закриття провадження у справі допускається повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

#1519, 0, 16, 2, 1, 90

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

- сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
- померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
+ заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
- набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
+ заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи

#1520, 0, 16, 2, 1, 90

Суд закриває провадження у справі, якщо:

+ ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі
- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
+ позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
- спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді
+ справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
- між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді

#1521, 0, 16, 2, 1, 90

Суд закриває провадження у справі, якщо:

- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
- спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді
+ набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
- між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді
+ померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
+ сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом

#1522, 0, 16, 2, 1, 90

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

- померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
+ заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
+ заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
- сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
+ особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява

#1523, 0, 16, 2, 1, 90

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:

+ надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення
- перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання
- захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
+ смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
- перебування сторони у тривалому службовому відрядженні
- розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності
+ злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі

#1524, 0, 16, 2, 1, 90

Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

- смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+ призначення судом експертизи
- злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі
+ направлення судового доручення щодо збирання доказів
- перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан
+ перебування сторони у тривалому службовому відрядженні
- якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства

#1525, 0, 16, 2, 1, 90

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:

- неявки представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки
+ неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки
- якщо сторона залишить залу судового засідання
+ якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення
- неявки відповідача, повідомленого належним чином, який не повідомив суд про причини своєї неявки
- неявки відповідача, причину неявки якого буде визнано неповажною
+ першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними

#1526, 0, 16, 2, 1, 90

Дії суду, пов’язані із початком розгляду справи по суті:

- відмовою позивача від позову, визнанням позову відповідачем
- роз’ясненням прав та обов’язків експерта
+ з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду
- розглядом судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
+ у разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях
- видаленням свідків із зали судового засідання
+ доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання

#1527, 0, 16, 2, 1, 90

Які з обов’язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:

- подавати докази
- брати участь у судових засіданнях
- виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого
+ вставати, коли входить і виходить суд
- не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються
+ беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого
+ додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку

#1528, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проведення судових дебатів:

- у судових дебатах виступають з промовами також експерти, свідки, перекладачі
- у судових дебатах першим надається слово відповідачу та його представнику
- суд може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом
+ у судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть участь у справі
- головуючий не може зупинити промовця навіть тоді, коли він виходить за межі справи, що розглядається судом, або повторюється
+ у цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в судовому засіданні
+ суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом

#1529, 0, 16, 2, 1, 90

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

- померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
+ заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
+ заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
- сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
+ спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді

#1530, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді:

- суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, не призначає день нового судового засідання або його продовження відразу, а вирішує це питання згодом окремою ухвалою, про що повідомляє учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні
- у справі про розірвання шлюбу суд може відкласти розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення
- у разі відкладення розгляду справи суд не вправі допитувати свідків, які з'явилися
+ якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку
- у справі про розірвання шлюбу суд не може відкласти розгляд справи
- якщо розгляд справи відкладався, розгляд справи продовжується з того місця, на якому його було перервано
+ у разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з'явилися

#1531, 0, 16, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у справі:

- якщо провадження у справі закривається у зв’язку з неможливістю розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ
+ якщо провадження у справі закривається з підстави, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ
- про закриття провадження у справі суд постановляє постанову
- у разі закриття провадження у справі допускається повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
+ про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу
- особа, провадження у справі якої закрито, після усунення умов, що були підставою для закриття провадження у справі, має право звернутися до суду повторно
+ у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаєтьсяРівень 3. (11 завдань)


#1532, 0, 16, 3, 1, 120

Суд закриває провадження у справі, якщо:

+ сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
+ ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі
- заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
+ позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
- спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді
+ справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
- між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді
+ померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва

#1533, 0, 16, 3, 1, 120

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

+ позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності
- померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
+ заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
- набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
+ заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
- сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
+ особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява

#1534, 0, 16, 3, 1, 120

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:

+ злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі
+ призначення або заміни законного представника сторони чи третьої особи у випадках, встановлених ЦПК України
- перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання
+ перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан
- захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
+ смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+ неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства
- перебування сторони у тривалому службовому відрядженні
- розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності

#1535, 0, 16, 3, 1, 120

Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках:

+ розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності
- смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+ призначення судом експертизи
- злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі
+ захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу
- перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан
+ перебування сторони у тривалому службовому відрядженні
- якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
+ перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання

#1536, 0, 16, 3, 1, 120

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:

+ першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності
- неявки представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки
- повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності
+ неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки
- якщо сторона залишить залу судового засідання
+ якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення
- неявки відповідача, повідомленого належним чином, який не повідомив суд про причини своєї неявки
- неявки відповідача, причину неявки якого буде визнано неповажною
+ неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними

#1537, 0, 16, 3, 1, 120

Розгляд справи по суті розпочинається:

+ доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання
- відмовою позивача від позову, визнанням позову відповідачем
- роз’ясненням прав та обов’язків експерта
+ з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду
- розглядом судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
+ у разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях
- роз’ясненням особам, які беруть участь у справі, їх прав і обов’язків
- видаленням свідків із зали судового засідання
- оголошенням складу суду і роз’ясненням права відводу

#1538, 0, 16, 3, 1, 120

Які з обов’язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:

+ передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника
- подавати докази
- брати участь у судових засіданнях
- виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого
+ вставати, коли входить і виходить суд
- не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються
+ беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого
- передавати документи та інші матеріали головуючому через секретаря судового засідання
+ додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку

#1539, 0, 16, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проведення судових дебатів:

+ у судових дебатах першим надається слово позивачеві та його представникові
- у судових дебатах виступають з промовами також експерти, свідки, перекладачі
- у судових дебатах першим надається слово відповідачу та його представнику
- суд може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом
+ у судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть участь у справі
- головуючий не може зупинити промовця навіть тоді, коли він виходить за межі справи, що розглядається судом, або повторюється
+ у цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в судовому засіданні
- якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про зупинення провадження у справі до з’ясування цих обставин
+ суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом

#1540, 0, 16, 3, 1, 120

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

+ спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді
- померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва
- позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом
+ заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності
- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства
- набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав
+ заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи
- сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом
+ належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності

#1541, 0, 16, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді:

+ у разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з'явилися
- суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, не призначає день нового судового засідання або його продовження відразу, а вирішує це питання згодом окремою ухвалою, про що повідомляє учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні
+ у справі про розірвання шлюбу суд може відкласти розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення
- у разі відкладення розгляду справи суд не вправі допитувати свідків, які з'явилися
+ якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку
- у справі про розірвання шлюбу суд може не може відкласти розгляд справи
- якщо розгляд справи відкладався, справа розгляд справи продовжується з того місця, на якому його було перервано
+ у випадках, коли сторони не наполягають на повторенні пояснень учасників цивільного процесу, наданих раніше, знайомі з матеріалами справи, в тому числі з поясненнями учасників цивільного процесу, якщо склад суду не змінився і до участі у справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові питання
+ суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні

#1542, 0, 16, 3, 1, 120

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у справі:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.057 с.)