Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 роціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 році(у середньому за період)

 

        Все   Жінки   Чоловіки  
      населення            
            тис. осіб      
Економічно активне населення,   22150,3   10761,1   11389,2  
у тому числі:                  
зайняте   20191,5   9974,3   10217,2  
безробітне   1958,8   786,8   1172,0  
Економічно неактивне населення   12823,0   7753,4   5069,6  
            Розрахункова таблиця  
    Всього                
Показники   населення   Жінки     Чоловіки  
  обох статей                
                   
    % до населення у віці 15-70 років  
Все населення у віці 15-70                    
років                    
Рівень економічної                    
активності                    
Рівень зайнятості                    
Рівень безробіття                    
Рівень економічно                    
неактивного населення                    

 

Задача 3.

 

Заповнити пусті клітини у листі спостереження та визначити структуру витрат робочого часу виконавця, на основі даних фотографії робочого дня. Результати представити у табличній формі.

 


Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого дня

 

Дата   Тривалість Дирекція Керівник підрозділу   Спостерігач  
    робочого            
        дня                          
3.11.2010     8 год. “ТЦ”     Пустовіт І.В.   Степаненко П.Г.  
Прізвище, І.по Б.   Професія   Розряд Стаж Характеристика роботи  
Дроботенко Е.М. Офіціант     3   2   Обслуговування  
                            відвідувачів  
Витрати робочого часу   Поточний час Трива- Індекс   Примітка  
п/п               від   до лість у        
                        хв.        
1. Ознайомився з роботою та   9-00 9-05              
  отримав завдання                          
2 Підготовка інвентарю     9-04 9-07              
3 Працював           9-06 13-00              
5 Перерва на обід     13-00 14-00              
6 Підготовка інвентарю     14-00 14-06              
4 Відсутність роботи     14-06 16-00         Відсутність  
                                клієнтів  
8 Працював           16-00 17-50              
9 Прибирання робочого місця   17-50 18-00              
                            Розрахункова таблиця  
Індекс                                
(елемент     Найменування       Тривалість,   % до тривалості  
витрат       явища           хв.   зміни  
робочого часу)                                
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

Задача 4.

 

На підприємстві відповідно до встановленого порядку визначення коефіцієнта трудової участі (КТУ), його базова величина обчислюється, виходячи з середньої місячної тарифної ставки у бригаді. У таблиці наведено дані про місячні тарифні ставки працівників:

  Тарифна     Заробітна плата
Прізвище зарплата Базовий Скоригований з урахуванням
  за місяць, КТУ КТУ скоригованого КТУ,
  грн.     грн.
Дубіль Л.В. 1115,00      
Дорошенко Л.І. 1205,20      
Клімова А.Л. 1208,80      
Павленко Б.М. 1213,60      
Шак С.О. 1206,25      
Разом 5948,85      
         

Розрахувати та представити у табличній формі коефіцієнти трудової участі й місячну заробітну плату працівників з урахуванням скоригованого КТУ, якщо відомо, що:

 

1. Дорошенко Л.І. використовував передові методи роботи (додатна оцінка до КТУ – 0,05) та працював на новому робочому місці (додатна оцінка до КТУ – 0,03);

 

2. Дубіль Л.В. перевиконав план на 3% (додатна оцінка до КТУ – 0,05 за кожен відсоток), але створив аварійну ситуацію на робочому місці (від’ємна оцінка від КТУ – 0,2);

 

3. Клімова А.Л. двічі не виконала розпорядження керівника (від’ємна оцінка від КТУ – 0,1 за кожен випадок).

 

4. Шак С.О. перевиконав план на 5% (додатна оцінка до КТУ – 0,05 за кожен відсоток).

 

Задача 5.

 

Обчислити продуктивність праці на хлібозаводі різними методами, обґрунтовуючи їх можливість застосування для даної задачі:

 

Показники     Вироби    
  Хліб житній Батон Батон  
    формовий нарізний простий  
Кількість продукції, т    
Коефіцієнт переведення в умовний 1,4 1,5  
хліб    
         
Оптова ціна 1 т, грн.    

Середньооблікова чисельність працівників 200 осіб.

 

Задача 6.

 

Визначити планову продуктивність праці на підприємстві, застосовуючи метод розрахунку продуктивності праці за нормативною базою на початок планового періоду, якщо відомо що:

 

1) плановий випуск виробів: А – 150 тис. од., В – 200 тис. од.;

2) планова нормативна трудомісткість виробів: А – 18 нормо-годин,

 

В – 4 нормо-годин;

3) трудомісткість за нормами на початок періоду становить для виробів: А – 20 нормо-годин, В – 5 нормо-годин;

 

4) ціна виробів: А – 100 грн/од., виробів В – 50 грн/од.;

5) плановий ефективний фонд робочого часу – 1800 год;

6) базовий ефективний фонд робочого часу – 1642 год;

7) базовий коефіцієнт виконання норм – 1,3;

8) плановий коефіцієнт виконання норм – 1,33;

9) кількість інших категорій працівників станом на початок року з урахуванням зростання обсягу виробництва, але без урахування економії відповідно до заходів –1000 осіб;

 

10) економія чисельності інших категорій працівників – 20 осіб.

Задача 7.

 

На підприємстві зайняті працівники з різною тривалістю робочого тижня. Для адміністративно-управлінського персоналу вона становить 40 год. на тиждень, для працівників на виробництві зі шкідливими умовами праці – 36 год., для працівників охорони встановлено підсумований облік робочого часу за квартал – 480 год. В обліковому складі є працівник молодший 18 років. Крім того, на підприємстві 10 числа поточного місяця з 5 особами укладено цивільно-правові угоди на виконання робіт терміном на 2 місяці. У поточному місяці – 30 календарних днів, з них: робочих – 22.

 

Загальна кількість людино-годин робочого часу, за який була нарахована заробітна плата становить:

 

адміністративно-управлінський персонал – 10000 людино-годин, у т.ч. 400 людино-години понаднормових робіт;

 

працівники, зайняті на виробництві зі шкідливими умовами праці – 60200 людино-годин;

 

охоронці – 2700 людино-годин; молодь до 18 років – 158,4 людино-годин.

 

Розрахувати середню кількість штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості. Результати представити у табличній формі.

 

Категорії Норма Оплачений У тому числі час Оплачений Кількість
працівників за тривалості робочий час, понаднормових робочий час працівників
нормою тривалості робочого часу людино-годин робіт для в
робочого часу на одного     розрахунку еквіваленті
    працівника     кількості повної
    (табельний фонд     працівників зайнятості
    робочого часу),     в  
    годин на місяць     еквіваленті  
          повної  
          зайнятості  
Зайняті:            
на виробництві зі          
шкідливими          
умовами праці          
адміністративно-          
управлінський          
персонал          
охоронці          
молодь до 18 років        
всього штатних          
працівників        
працівники, що          
виконували роботи          
за договорами          
цивільно-правового          
характеру   Х Х Х Х  
Всього   Х Х Х Х  

 

Задача 8.

 

На підприємстві у плановому році кількість робітників, які мають різну тривалість відпусток, розподіляється таким чином: 194 особи мають відпустку 24 календарні дні, 176 осіб – 26 днів, 75 осіб – 28 днів, 43 особи – 30 днів.

На важких роботах і в шкідливих умовах у плановому році працювало 185 і 30 осіб відповідно. За чинним законодавством, зайнятим на важких роботах надається додаткова відпустка тривалістю 2 дні, а в шкідливих умовах – 4.

Підприємство має намір здійснити низку заходів щодо покращання умов праці, які дозволять зменшити на 30% випадки захворювань серед робітників у плановому році.

 

Скласти баланс робочого часу одного робітника на плановий рік, використовуючи дані таблиці.

 

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий рік

 

  Показники ІV кв. Плановий  
  минулого  
    року рік  
       
         
1. Календарний фонд робочого часу, дні  
         
2. Вихідні та свята, дні  
         
3. Номінальний фонд робочого часу, дні      
         
4. Неявки на роботу, дні 12,1    
у тому числі:      
       
чергові і додаткові відпустки    
       
відпустки на навчання 0,4    
       
відпустки з вагітністю і пологами 0,1    
       
по хворобі 3,1    
       
з дозволу адміністрації 1,5    
         
5. Явочний фонд часу, дні      
         
6. Серед тривалість робочого дня, год.  
         
7. Втрати часу в зв’язку із скороченням робочого 0,32 0,32  
         
8. Розрахункова тривалість робочого дня, год.      
         
9. Корисний фонд робочого часу, год.      
         

 

Задача 9.

 

За даними таблиці розрахувати планову чисельність персоналу підприємства. Результати представити у табличній формі.

 

Показники ІV квартал І квартал  
плановог  
  минулого о  
  року  
  року  
     
1.Виробнича програма, од.:      
виріб А  
виріб В  
виріб С  
2.Ціна одиниці виробу, грн.:      
виріб А  
виріб В  
виріб С  
3.Товарна продукція, тис. грн.      
4.Трудомісткість одиниці виробу, нормо-годин:      
виріб А 10,8  
виріб В 13,1  
виріб С 9,7 9,5  
5.Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин      
6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год.  
7.Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,15 1,2  
8. Обсяг робіт з обслуговування та ремонту  
устаткування, ум. од.  
     
9. Норма обслуговування на одного допоміжного  
робітника,ум.од.      
10. Кількість робочих змін  
11.Площа виробничих приміщень, м2  
12.Норма прибирання площі на одну прибиральницю, м2  
8.Чисельність робітників-відрядників, осіб      
9.Чисельність інших категорій персоналу, осіб      
10.Чисельність промислово-виробничого персоналу,      
11. Середньорічний виробіток одного працівника,      
грн./особу      

 

Задача 10.

 

Планова облікова кількість робітників підприємства – 200 осіб, годинний фонд заробітної плати – 5000 тис.грн. За плановим балансом робочого часу середня тривалість чергових і додаткових відпусток дорівнює 26 днів, а відпусток на навчання 1,6 дня, явочний фонд одного робітника – 215 днів, розрахункова тривалість робочого дня – 7,68 год.

 

У плановому році на підприємстві передбачається робота 5 матерів, які годують немовлят та 20 підлітків віком 16-18 років, зокрема 16 – осіб ІІ розряду (годинна тарифна ставка 4,98 грн.) і 4 осіб ІІІ розряду (годинна тарифна ставка 5,24 грн.). Інші доплати плануються в розмірі 30500 грн.

 

Розрахувати плановий місячний фонд заробітної плати робітників підприємства.

 


Література:

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o1y1996&find=1&typ=100. — (База даних “Законодавство України”).

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV: за станом на 5 серпня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21. — (База даних “Законодавство України”).

 

3. Кодекс законів про працю України вiд 10 грудня 1971 р. № 322-VIII: за станом на 11 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21. — (База даних “Законодавство України”).

 

4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2017-14.

 

— (База даних “Законодавство України”).

 

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» : за станом на 6 лип. 2007 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2007. — 48 с. — (Серія «Закони України»).

 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» : за станом на 18 лист. 2008 р. [Електронний ресурс] : Законодательная база Украины «Юрист+ЗАКОН». — К. : Центр компютерных технологий, 2007. – 1 електрон. опт.диск. (СD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000.

 

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» : за станом на 3 лист. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 35 с. — (Серія «Закони України»).

8. Закон України «Про зайнятість населення» від 01 березня 1991 р. № 803-ХІ : за станом на 13 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

9. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03 липня 1991 р. № 1282-XII : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

10. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 р. № 3356-XII : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

11. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03 липня 1991 р. № 1284-XII : остання редакція від 28 жовтня 1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1284-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

12. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 4 жовтня 1994 року № 190/94-ВР : остання редакція від 01 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=190%2F94-%E2%F0. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

13. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР : за станом на 01 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0. — (База даних “Законодавство України”).

14. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. № 2436-III : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2436-14. — (База даних “Законодавство України”).

 

15. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV. –– Відомості Верховної Ради України. - 2003. –– № 29. –– С.232.

 

16. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 р. № 137/98-ВР : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=137%2F98-%E2%F0. — (База даних “Законодавство України”).

 

17. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14. — (База даних “Законодавство України”).

 

18. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1045-14. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

19. Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. №1298 : за станом на 19 лютого 2009р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1298-2002-%EF. — (База даних “Законодавство України”).

 

20. Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01 серпня 1992 р. №442 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=442-92-%EF. — (База даних “Законодавство України”).

 

21. Указ Президента України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» від 29 грудня 2005 р. № 1871/2005 : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1871%2F2005. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

22. Інструкція зі статистики заробітної плати : затверджена наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Державного комітету статистики України :http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

23. Iнструкція зі статистики кількості працівників : затверджена наказом Державного Комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 : зі змінами від 05 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. — 1 електрон. опт.диск (CD-ROM); 24 см. — Систем. требования: Pentium-100, RAM 32Mb, SVGA 1 Mb, CD-ROM 4x, русифицированная ОС Windows 98, ME, 2000, XP, 1300 Mb на HDD. — Назва з контейнера. — (Информационно-правовая библиотека ЭКСПЕРТ–ЮРИСТ).

 

24. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття : затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339, зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] : Законодательная база Украины «Юрист+ЗАКОН». — К. : Центр компютерных технологий, 2007. – 1

 

електрон. опт.диск. (СD-ROM) ; 12 см. — Систем.вимоги: Pentium ; 32 MbRAM ; Windows 98, 2000, XP ; MSWord 97–2000.

25. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства : затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики від 31 березня 1999 р. № 44 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.bs-portal.com.ua/ids_kd/zakon_ukr/4.2.%20oplata_truda/mpsp_1999_03_31_44.html.

 

26. Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності : затверджено наказом Міністерства економіки України від 26 грудня 2008 р.

№ 916 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://me.kmu.gov.ua/file/link/126733/file/Metodika.doc.

 

27. Методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення : затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 17 травня 2000 р. № 109/95/157 : остання редакція від 11 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.296.2&nobreak=1.

 

28. Методологічні положення зі статистики / [за ред. Осауленка О.Г.] — К. : ЗАТ «Август», 2002. —

 

Вип. 1. — 551 с.

 

29. Методологічні положення зі статистики: у 2-х т. / [за ред. Осауленка О.Г.] — К. : ІВЦ ДКСУ, 2006. — Т.2. — Вип. 2. — 568 с.

30. Устав Международной Организации Труда от 28 июня 1919 г. : по состоянию на 30 августа 2006

 

г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd4975.htm.

 

31. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці : ухвалена Міжнародною конференцією праці 18 червня 1998 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_260. (База даних “Загальне законодавство”).

32. Адамчук В.В. Экономика труда: учебн. / В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев — М. : Финстатинформ, 1999. — 431 с.

33. Акіліна О.В., Ільїч Л.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

 

34. Багрова І.В. Нормування праці : навч. посіб. [для студ. економ. спец.] / І.В. Багрова. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 212 с.

 

35. Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. пос. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. — [3–тє вид., стереот.]. — К. : «Знання–Прес», 2002. — 313 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 

36. Бойко М.Д. Порівняльне трудов право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Бойко. —

 

К. : “Олан”, 2006. — 381 с.

 

37. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор'єва. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.

 

38. Власюк О. Індекс людського розвитку: досвід України / О. Власюк, С. Пирожков. — К. : ПРООН, 1995. — 84 с.

39. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебн. / Б.М. Генкин— М. : НОРМА-ИИНФРА, 2001. — 421 с.

40. Данюк В.М. Нормування праці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Данюк, Г.О. Райковська ; за заг. ред. В.М. Данюка. — К. : КНЕУ, 2006. — 268 с.

 

41. Демографічна криза в Україні: причини та наслідки / [за ред. С. Пирожкова]. — К. : Ін–т демогр. та соц. досліджень НАН України, ДКСУ, 2003. —231 с.Г

 

42. Демографічна криза в Україні: проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / [за ред. В. Стешенко]. — К. : Ін–т економіки НАН України, 2001. — 560Є с.

43. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Дідівська, Л.С. Головко. — [2–ге вид., випр. і доповн.]. — К. : Знання, 2007. — 214 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 

44. Дуткевич Я. М. Формування та використання людського капіталу (соціально-економічні аспекти)

 

: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук : 08.10.04. / Я. М. Дуткевич. — К., 1997. — 44 с.

 

45. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. / Є.П. Качан, О.П. Дяків, С.А. Надвиничний, В.М. Островерхов, С.А. Прохоровська, Н.М. Слівінська; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т.:

Екон. думка, 2008. – 366 c.

46. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Є.П. Качан, О.П. Дяків, С.А. Надвиничний, В.М. Островерхов, С.А. Прохоровська, Н.М. Слівінська. – К.: Знання, 2008. – 407 с.

47. Економіка праці й соціально-трудові відносини: підруч. для студ. / О.В. Шкільов, С.С. Барабан, В.А. Ярославський, І.П. Гаврилюк, В.А. Ткачук. – К.: Четверта хвиля, 2008. – 472 c.

48. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підручник / Л.А. Гаврилюк. – Умань, 2008. – 648

 

с.

49. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Л.Д. Гармідер, С.О. Філатова; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Д., 2009. – 638 с.

50. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. / А.М. Колот; Ред.: Колот; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009.

 

51. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. – 4-те вид., оновл. –

 

К.: Знання, 2009. – 391 с.

52. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. — К. :

 

Кондор, 2004. — 432 с.

 

53. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Т. Завіновська. — К.

 

: КНЕУ, 2003. — 300 с.

 

54. Ільїч Л. М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : [Моногр.] / Л. М. Ільїч. — К. : Енергія плюс, 2007. — 212 с.

55. Калина А.В. Державне регулювання зайнятості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В.

 

Калина. — К. : МАУП, 2006. — 144 с.

 

56. Калина А.В. Економіка праці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Калина. — К. :

 

МАУП, 2004. — 272 с.

 

57. Калина А.В. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Калина, С.П.Калініна, Н.Д.Лук’янченко. — К. : МАУП, 2005. — 232 с.

 

58. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учеб.пособ. [для студ. высших учеб. зав.] / А.В. Калина. — 4-е изд., стереотип. — К. : МАУП, 2003. — 312 с.

59. Капелюшников Р. И. Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы / Р. И. Капелюшников. — М. : Наука, 1981. — 340 с.

60. Киселев И.Я Сравнительное трудовое право : учеб. [для студ. высших учеб. зав.] / И.Я Киселев. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

61. Костин Л.А. Международная организация труда: учеб. [для студ. высших учеб. зав.] / Л.А. Костин.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.03 с.)