На скільки видів поділяються попередження?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На скільки видів поділяються попередження?А) 3*

Б) 2

В) 4

Хто дає заявку на видачу попередження на час проведення

Робіт до 12 годин?

А) шляховий майстер*

Б) черговий по станції

В) начальник станції

В якому журналі реєструються заявки про попередження?

А) ДУ-60*

Б) ДУ-50

В) ВУ-46

Кого повідомляє черговий по станції про заявку на

Попередження?

А) поїзного диспетчера*

Б) маневрового дипетчера

В) начальника станції

Хто дає наказ про порядок видачі попереджень на поїзди?

А) черговий по станції

Б) начальник станції

В) поїзний диспетчер*

Як ведеться нумерація попереджень в книзі форми ДУ-60?

А) помісячно з першого номера, починаючи з нуля годин кожного

першого числа місяця*

Б) помісячно з першого номера, починаючи з 12 годин кожного

першого числа місяця

В) щоквартально з першого номера, починаючи з нуля годин

кожного першого числа місяця

Хто перевіряє правильність ведення книги попереджень

Форми ДУ-60?

А) поїзний диспетчер

Б) начальник станції*

В) начальник дистанції колії

Який вигляд має бланк попередження форми ДУ-60?

А) бланк білого кольору з жовтою сиугою по діагоналі*

Б) бланк білого кольору з червоною смугою по діагоналі

В) бланк білого кольору з двома червоними смугами по

діагоналях

Коли заповнюються бланки попередження?

А) завчасно (крім номера поїзда)*

Б) завчасно (з вказівкою номера поїзда)

В) перед прибуттям поїзда

Хто підписує бланки попереджень ДУ-60?

А) начальник станції

Б) черговий по станції*

В) оглядач колії

Кому вручається попередження бланк форми ДУ-61?

А) машиністу або помічнику машиніста під розпис*

Б) машиністу або оглядачу вагонів

В) начальнику поїзда

Хто вручає машиністу попередження бланк форми ДУ-61?

А) черговий по станції*

Б) начальник вокзалу

В) черговий стрілочного поста

Із скількох частин складається бланк попередження ДУ61?

А) 2*

Б) 3

В) 4

Із скількох граф складається бланк попередження ДУ

61?

А) 5*

Б) 3

В) 6

В якій графі бланку білого кольору з жовтою смугою

По діагоналі форми ДУ-61 записується встановлена

Попередженням швидкість прямування поїзда відповідного

Кілометра, пікету, номера колії?

А) 2

Б) 3*

В) 4

В якій графі попередження форми ДУ-61 відмічається

Час дії попередження?

А) 2*

Б) 4

 

В) 5

В якій графі попередження форми ДУ-61 записуються перегін або станції, на яких установлені попередження?

А) 1*

Б) 2

В) 3

В якому журналі черговий по станції робить записи про

Причини порушення нормальної дії пристроїв і про їх усунення?

А) журналі форми ДУ-46*

Б) журналі форми ДУ-47

В) журналі форми ДУ-2

В чому повинен переконатись черговий по станції при

Несправжній занятості колії приймання?

А) у вільності колії від рухомого складу*

Б) про проведення маневрів

В) у зайнятості колії рухомим складом

За яким показанням вхідного світлофора здійснюється приймання поїзда на станцію у разі несправжньої занятості колії приймання?

А) заборонним*

Б) дозволяючим

В) погаслим

Якого кольору ковпачки повинен надіти черговий по

Станції на рукоятки управління при помилковій вільності

Станційних колій, стрілочної ділянки?

А) червого*

Б) жовтого

В) зеленого

В яких випадках припиняється дія напівавтоматичного

Блокування?

А) при неможливості відкриття вихідного або прохідного

світлофору при вільному перегоні*

Б) при відсутності запису в журналі ДУ-2

В) при відсутності пломб на педальній замичці

Яким пристроєм закріплюються вагони, які знаходяться на

Коліях без локомотива?

А) гальмовим башмаком

Б) автоматичними гальмами

В) ручними гальмами та гальмовим башмаком*

Із яких первинних елементів складаються маневрові

Пересування?

А) рейсів та напіврейсів*

Б) серійних та ізольованих поштовхів

В) ізольованих поштовхів

 

Чи відноситься рух поїздів , що прибувають з перегону і

Відправляються на перегін до маневрів?

А) ні*

Б) да

В) вибірково

313) Що являється основою організації руху поїздів?

А) графік руху поїздів*

Б) розклад руху поїздів

В) наказ диспетчера

Який документ визначає порядок використання технічних засобів станції та регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення, проходження поїзда через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки?

А) Технічно-розпорядчий акт станції*

Б) Правила технічної експлуатації на залізницях України

В) Статут залізниць України

Які із вказаних несправностей відносяться до стрілки?

А) злам вістряка , злам рамної рейки*

Б) злам осердя хрестовини

В) розрив контррейкового болта

316) Який офіційний вид зв`язку використовується при переговорах між машиністом і черговим по станції на дитячій залізниці?

А) телефонний зв`язок

Б) радіозв`язок*

В) мобільний зв`язок

Для чого служать противоугони?

А) для кріплення рейок між собою

Б) для усунення повздовження переміщення рейок при русі поїзда

В) для кріплення рейок до шпал

Що означає вибух трьох петард?

А) привітання зі святом

Б) негайну зупинку поїзда*

В) відправлення поїзда зі станції

Хто реєструє поїзда, що прибувають на станцію?

А) начальник станції

Б) черговий стрілочного поста

В) черговий по станції*

Що таке стрілка?

А) частина стрілочного переводу, яка складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму*

Б) частина колійної ділянки на переїзді

В) частина колійної ділянки на кривій

321) Що забезпечують пристрої зв`язку на залізничному транспорті?

А) швидку передачу розпоряджень про приймання, відправлення поїздів та організацію проведення маневрової роботи*

Б) систему видимих та звукових сигналів

В) вказівку на виклик швидкої допомоги

Які несправності відносяться до стрілочних переводів?

А) відсутність болта в стику, дефектні підкладки

Б) відставання вістряка від рамної рейки*

В) відсутність костилів, збільшення стикового зазору

Які бувабть світлофори за своєю конструкцією?

А) лінзові, прожекторні*

Б) з радіоуправлінням

В) напівавтоматичні

За допомогою чого виражаються видимі сигнали?

А) чисел і сполучень

Б) кольору і сигнальних показань*

В) вогнів світлофорів

Яку дозволяється встановлювати апаратуру в кабінеті чергового по станції?

А) прилади управління і контролю, пульти централізованого управління освітленням*

Б) тренажерний пульт керування стрілками та сигналами

В) прилади контролю регулювання швидкості руху

Де повинні розміщуватись станційні пости, з яких здійснюється управління стрілками і сигналами?

А) де добре видно стрілки та колії*

Б) у томі місці, де вказує начальник станції

В) в залежності від місцевих умов

Де влаштовуються пости електричної централізації?

А) згідно Місцевої інструкції

Б) за вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень

В) в залежності від місцевих умов станції*

З ким здійснює переговори черговий сортувальної гірки?

А) машиністом локомотива, бригадою складачів поїзда*

Б) начальником дирекції залізничних перевезень

В) начальником пасажирського поїзда

Якими пристроями обладнуються сортувальні гірки в залежності від обсягу роботи?

А) пристроями механізації і автоматизації розпуску вагонів*

Б) пристроями блокування

В) пристроями диспетчерського зв’язку

Якими пристроями обладнані стрілки, що включені до гіркової централізації?

А) пристроями механізованої очистки або сніготанення*

Б) пристроями автоблокування

В) пристроями напівавтоматичного блокування

Які споруди влаштовуються на станціях з автоматизованими гірками для технічного обслуговування і ремонту гіркового обладнання?

А) майстерні і механізовані площадки*

Б) стрілочні пости

В) пости централізації

Якими пристроями зв’язку обладнуються вокзали станцій?

А) пристроями зв’язку для інформації пасажирів*

Б) пристроями паркового зв’язку

В) пристроями диспетчерського зв’язку

Якими пристроями обладнуються сортувальні станції для пересилання документів?

А) пневмопоштою*

Б) телеграфом

В) телетайпом

Які місця освітлюються на пасажирських пунктах?

А) місця для посадки та висадки пасажирів і приміщення для пасажирів*

Б) сортувальні колії

В) тупикові колії

Чи вимагає зупинки незрозуміла подача сигналів сигнальними приладами?

А) вимагає*

Б) не вимагає

В) частково вимагаєПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.044 с.)