Тестові завдання по конкурсу професійної майстерностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання по конкурсу професійної майстерностіТестові завдання по конкурсу професійної майстерності

«Кращий організатор руху поїздів»

Дитячої залізниці «Мала Південна»

Скільки магістральних залізниць функціонує (працює) на

Україні?

А) 6 *

Б) 8

В) 5

2) Із скількох етапів здійснюється реформування залізничної галузі?

А) 2

Б) 5

В) 3*

3) Експлуатаційна робота залізниць це:

А) виробнича діяльність усіх підрозділів залізниць, що направлена на виконання безпечного та економічно доцільного перевізного процесу*

Б) порядок виконання основних видів робіт при технічному обслуговуванні пристроїв сигналізації, централізації та блокуванні

В) основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту

Де застосовується заземлення?

А) в мережах з ізольованою нейтраллю до 1000 В і в мережах з ізольованою глухо заземленою нейтраллю напругою понад 1000 В

Б) в мережах з ізольованою глухо заземленою нейтраллю напругою понад 2000 В

В) в мережах з ізольованою нейтраллю до 2500 В

Для чого застосовуються пінні вогнегасники?

А) для гасіння вогнищ газових речовин

Б) для гасіння вогнищ твердих речовин та горючих рідин

В) для гасіння твердих речовин

Як поділяються вогнегасники за способом траспортування?

А) водяні

Б) пінні

В) переносні, пересувні

Як необхідно відходити після гасіння пожежі?

А) обличчям до вогнища

Б) спиною до вогнища

В) боком до вогнища

За яким телефоном треба визивати службу пожежної безпеки?

А) 101

Б) 102

В) 109

9) Якщо електричний струм проходить у землю через потерпілого, то перервати дію струму можна:

А) підсунувши під нього суху дошку або відтягнувши ноги від землі мотузкою або одягом

Б) підсунувши під нього металеву дошку

В) відтягнувши ноги від землі рукою

10) Вагонопоток – це:

А) кількість вагонів, що прямують по залізничній лінії у будь-якому напрямку за визначений проміжок часу

Б) кількість пасажирів, які перевозяться в різних напрямках

В) кількість вагонів, що накопичуються на станції за добу

Для чого призначені збірні поїзди?

А) для розвезення і збирання вагонів на проміжних станціях дільниці

Б) для розвезення і збирання вагонів

В) для переформування на одній дільниці

12) Позачергові поїзди це:

А) відбудовні, пожежні, снігоочисники, локомотиви без вагонів, спеціальний рухомий склад, які призначаються для відновлення нормального руху і для гасіння пожеж

Б) пасажирські швидкісні

В) вантажні

13) Яка нумерація пасажирських швидких поїздів цілорічного

Обертання у дальньому і місцевому сполученні?

А) 1 – 145

Б) 151 – 168

В) 400 – 500

14) Поїзні документи це:

А) комплект документів, призначених для перевезення

вагонів, як порожніх, так і завантажених у складі поїзда від

місця відправлення до місця призначення

Б) комплект документів, призначених для перевірки ревізора

В) комплект документів, призначених для начальника станції

15) Станція це:

А) роздільний пункт

Б) прохідний сигнал

В) пасажирська платформа

Станції, до яких примикає не менше 3-х магістральних

напрямків називаються:

А) проміжними

Б) вузловими

В) сортувальними

17) Станції за призначенням поділяються на:

А) великі та малі

Б) проміжні, дільничні, сортувальні, вантажні, пасажирські та технічні

В) позакласні, 1, 2, 3, 4, 5 класів

Залежно від обсягу і складності виконання вантажних,

пасажирських і технічних операцій залізничні станції поділяються на:

А) пасажирські, вантажні

Б) сортувальні, дільничні

В) позакласні, 1, 2, 3, 4, 5 класів*

19) Через які структурні підрозділи здійснюється зв`язок

Залізниць з клієнтурою?

А) локомотивні депо

Б) дитячі залізниці

В) станції*

20) Межею станції на одноколійних дільницях є:

А) вхідні світлофори*

Б) прохідні світлофори

В) з одного боку вхідний світлофор з другого – граничний стовпчик

21) Головні колії це:

А) колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і не мають відхилень на стрілочних переводах*

Б) колії перегонів, а також колії станцій, що мають відхилення на стрілочних переводах

В) станційні колії, що ведуть в локомотивне депо

22) Запобіжний тупик це:

А) тупикова колія, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів*

Б) тупикова колія, призначена для виконання маневрової роботи

В) тупикова колія, призначена для відстою вантажних вагонів

23) Вловлюючий тупик – це:

А) тупикова колія, призначена для зупинки пасажирських вагонів

Б) тупикова колія, призначена для зупинки поїзда, або частини поїзда, що втратив управління під час руху на затяжному спуску на перегоні, що примикає до станції*

В) тупикова колія для відстою вантажних вагонів

24) Повна довжина наскрізної колії – це:

А) відстань між стиками рамних рейок стрілочних переводів, що обмежують колію*

Б) відстань від стика рамної рейки вхідної стрілки до вихідного світлофора

В) відстань між граничними стовпчиками, що обмежують колію

25) Повна довжина тупикової колії – це:

А) відстань між стиками рамних рейок стрілочних переводів, що обмежують колію

Б) відстань від стика рамної рейки стрілочного переводу, що обмежує колію, до упора*

В) відстань між стиками рамних рейок вхідних стрілочних переводів

26) Корисна довжина колії – це:

А) частина повної довжини, в межах якої може розміститися рухомий склад, за умови забезпечення руху на сусідніх коліях*

Б) частина колія, на якій зупинився локомотив

В) частина колії, де стоять вантажні вагони

27) Корисна довжина запобіжних тупиків приймається:

А) 30м

Б) 50м*

В) 100м

28) Головні колії нумеруються:

А) арабськими цифрами

Б) римськими цифрами*

В) буквами

29) Станційні колії нумеруються:

А) арабськими цифрами*

Б) буквами

В) римськими цифрами

30) Стрілочні переводи нумеруються:

А) буквами

Б) арабськими цифрами*

В) римськими цифрами

31) Межею між парною і непарною горловиною станції є:

А) вісь пасажирської будівлі, перепендикулярна осям колій*

Б) вісь пасажирської будівлі, паралельна осям колій

В) вісь стрілочного поста вхідної горловини

32) Станційна площадка – це:

А) ділянка поздовжнього профілю, де розміщується станція, роз`їзд чи обгінний пункт*

Б) ділянка, яка примикає до роздільного пункту

В) частина перегону, що примикає до станції

33) Роздільні пункти в профілі слід розташовувати на:

А) горизонтальній плошадці*

Б) на ухилі 30/00

В) на ухилі 3,50/00

34) ТРА станції (технічно-розпорядчий акт) – це:

А) нормативно-технічний документ, який визначає порядок використання технічних засобів станції та регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення, проходження поїзда через станцію, безпеку внутріньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки*

Б) нормативно-технічний документ, який визначає систему видимих та звукових сигналів

В) нормативно-технічний документ, який визначає права і обовязки працівників залізничного транспорту

Хто складає ТРА станції?

А) черговий по станції

Б) поїзний диспетчер

В) начальник станції*

36) Роз`їзд влаштовується на:

А) одноколійних ділянках*

Б) на двоколійних ділянках

В) на багатоколійних ділянках

37) Роз`їзд призначений для:

А) схрещення й обгону поїздів*

Б) для виконання маневрової роботи

В) для сортування вагонів

Залежно від розташування приймально-відправних колій

роз`їзди поділяються на:

А) 3 типи (поперечний, напівпоздовжній, поздовжній)*

Б) 1 тип (поперечний)

В) 1 тип (поздовжній)

39) Обгінні пункти влаштовуються на:

А) одноколійних ділянках

Б) на двоколійних ділянках*

В) на багатоколійних ділянках

На обгінних пунктах перевід поїздів з однієї головної колії

на іншу здійснюється за допомогою:

А) стрілочних переводів

Б) диспетчерських з`їздів*

В) світлофорів

Для виконання пасажирських операцій обгінні пункти

мають:

А) пасажирську будівлю, пасажирські платформи*

Б) кабінет начальника станції

В) відділення міліції

Сортувальні станції класифікуються залежно від значення

і ролі їх у роботі залізничної мережі :

А) основні, допоміжні, районні*

Б) пасажирські

В) вантажні

За типом сортувальних комплектів сортувальні станції

діляться на:

А) гіркові, безгіркові*

Б) односторонні, двосторонні

В) основні, районні

Який мінімальний радіус кривих, у межах яких укладаються стрілочні переводи?

А) не менше 600 м*

Б) не менше 500м

В) не менше 400м

Що таке сигналізація?

А) комплекс технічних засобів для керування стрілками і сигналами

Б) єдина система сигналів і технічних засобів для передачі наказів*

В) інтервальне розмежування поїздів

Що таке централізація?

А) комплекс технічних засобів для керування стрілками і сигналами на станціях або дільницях з одного пункту керування*

Б) єдина система сигналів і технічних засобів для передачі наказів

В) система автоматики, що забезпечує інтервальне розмежування поїздів при русі на залізничній лінії

Що таке блокування?

А) єдина система сигналів і технічних засобів для передачі наказів

Б) комплекс технічних засобів для керування стрілками і сигналами на станціях або дільницях з одного пункту керування

В) система автоматики, що забезпечує інтервальне розмежування поїздів при русі на залізничній лінії*

Що таке сигнал?

А) умовний видимий або звуковий знак*

Б) станційний пристрій

В) стрілочний перевід

Зеленого кольору?

А) номер стрілочного переводу

Б) номер колії приймання

В) номер колії відправлення*

Напрямку білого кольору?

А) номер маневрового світлофору

Б) номер колії приймання*

В) номер колії відправлення

Що таке гальмовий башмак?

А) пристрій, що застосовується для закріплення рухомого складу від

можливого виходу*

Б) пристрій, що застосовується для подачі звукових сигналів

В) пристрій, що застосовується для переведення стрілочних

переводів

Що таке стрілка?

А) І частина стрілочного переводу*

Б) ІІ частина стрілочного переволу

В) ІІІ частина стрілочного переводу

119) Швидкісний поїзд – це пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю:

А) 140– 160 км/год.

Б) 161 – 200 км/год.*

В) 200 – 230 км/год.

Що таке ухил?

А) елемент поздовжнього профілю залізничної колії*

Б) елемент поперечного профілю залізничної колії

В) елемент стрілочного переводу

Що таке стрілочний район?

А) група суміжних стрілочних постів, що перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного поста*

Б) один або декілька стрілочних переводів нецентралізованного управління

В) один або декілька стрілочних переводів централізованного управління

Блокування?

А) неможливість подачі або одержання блокувальних сигналів, відсутність пломб на блок-апараті (за винятком пломб на педальній замичці або допоміжній кнопці*

Б) неможливість зміни напрямку, в тому числі за допомогою кнопок допоміжного режиму

В) погаслі сигнальні вогні на двох чи більше розташованих підряд світлофорах на перегоні

В Журналі форми ДУ-47?

А) Київським, починаючи з нуля годин*

Б) Московським

В) Київським, починаючи з 1 години

Локомотива на спуску?

А) гальмовими башмаками

Б) ручними гальмами

В) ручними гальмами та гальмовими башмаками*

Який документ визначає порядок використання технічних засобів станції та регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення, проходження поїзда через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки?

А) Технічно-розпорядчий акт станції

Б) Правила технічної експлуатації на залізницях України*

В) Статут залізниць України

Що відчепилися на перегоні?

А) 1,5

Б) 2,0

В) 2,5 *

215) Коли забороняється з`єднувати частини поїзда, що

Відчепилися на перегоні?

А) при несприятливих умовах, коли сигнали важко помітити*

Б) під час сонячної погоди

В) при температурі повітря -20

Перегоні?

А) через мобільний телефон

Б) через радіозв`язок*

В) через подачу звукового сигнала

На одноколійному перегоні?

А) до вхідного сигналу станції відправлення*

Б) до маневрового сигналу станції відправлення

В) до вхідного світлофору станції приймання

Відправлення?

А) 7км/год.

Б) 5 км/год.*

В) 10 км/год.

Світлофора?

А) радіозв`язок*

Б) тлефон начальника станції

В) телефон чергового стрілочного поста

Руху поїздів?

А) 10-ти хвилинний інтервал години*

Б) 20-ти хвилинний інтервал години

В) 10-ти секундний інтервал хвилини

Що таке блок-ділянка?

А) частина міжстанційного перегону*

Б) частина залізничної бокової колії на станції

В) частина тупикової колії

Що таке перегін?

А) частина залізничної колії, обмежена суміжними станціями, роз`їздами, обгінними пунктами або колійними постами*

Б) частина тупикової колії

В) частина витяжної колії

Яке призначення сигналів?

А) для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи*

Б) для забезпечення посадки та висадки пасажирів

В) для навантаження та вивантаження вантажів

Вивозу?

А) за наказом начальника станції

Б) за наказом поїзного диспетчера*

В) за наказом чергового по станції

Що таке маневри?

А) будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту*

Б) вантажний поїзд

В) будь-які пересування автомобільним транспортом

250) Підштовхуючий локомотив – це:

А) локомотив, призначений допомогати головному локомотивові на перегоні*

Б) локомотив для виконання маневрової роботи

В) локомотив для перестановки груп вагонів з однієї колії на іншу

Межу станції?

А) маневри з виїздом за межу станції*

Б) маневри з виїздом за межу станції у супроводженні провідника

вагона

В) по правильній колії

Тупики?

А) пасажирськими та вантажними вагонами, зайнятими людьми

Б) вантажними вагонами з небезпечними вантажами

В) локомотивами*

На поїзда?

А) при несправності колії, штучних соруд а також при виконанні ремонтних робіт*

Б) при несправності автоблокування

Б) при прийманні поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора

Робіт до 12 годин?

А) шляховий майстер*

Б) черговий по станції

В) начальник станції

Попередження?

А) поїзного диспетчера*

Б) маневрового дипетчера

В) начальника станції

Форми ДУ-60?

А) поїзний диспетчер

Б) начальник станції*

В) начальник дистанції колії

61?

А) 5*

Б) 3

В) 6

Час дії попередження?

А) 2*

Б) 4

 

В) 5

Блокування?

А) при неможливості відкриття вихідного або прохідного

світлофору при вільному перегоні*

Б) при відсутності запису в журналі ДУ-2

В) при відсутності пломб на педальній замичці

Коліях без локомотива?

А) гальмовим башмаком

Б) автоматичними гальмами

В) ручними гальмами та гальмовим башмаком*

Пересування?

А) рейсів та напіврейсів*

Б) серійних та ізольованих поштовхів

В) ізольованих поштовхів

 

Який документ визначає порядок використання технічних засобів станції та регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення, проходження поїзда через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки?

А) Технічно-розпорядчий акт станції*

Б) Правила технічної експлуатації на залізницях України

В) Статут залізниць України

Що таке стрілка?

А) частина стрілочного переводу, яка складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму*

Б) частина колійної ділянки на переїзді

В) частина колійної ділянки на кривій

321) Що забезпечують пристрої зв`язку на залізничному транспорті?

А) швидку передачу розпоряджень про приймання, відправлення поїздів та організацію проведення маневрової роботи*

Б) систему видимих та звукових сигналів

В) вказівку на виклик швидкої допомоги

Роботі?

А) радіозв’язок*

Б) мобільний зв’язок

В) поїзний зв’язок

Стрілочних переводів?

А) черговий стрілочного поста*

Б) черговий по станції

В) монтер колії

Стрілочних переводів?

А) працівники дистанції колії*

Б) черговий по станції

В) черговий стрілочного поста

Розташованих на ухилах?

А) з постановкою локомотива з боку ухилу з ввімкненням і

випробуванням автогальм вагонів*

Б) серійними поштовхами

В) одиночними поштовхами

Коліях?

А) в межах, що позначені граничними стовпчиками*

Б) де дозволяє начальник станції

В) в межах станційної колії, де вкаже черговий по станції

Технічних засобів станції?

А) ТРА станції*

Б) Положенням про дитячу залізницю

В) Інструкцією про порядок користування пристроями СЦБ та зв’язку

Складом?

А) машиніст і помічник машиніста*

Б) оглядача вагонів

В) водій автомобіля

Залізниці?

А) черговий по станції*

Б) черговий стрілочного поста

В) начальник станції

Що таке вантаж?

А) вантаж – це матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі*

Б) вантаж – це матеріальні цінності локомотивного депо

В) вантаж – це матеріальні цінності дитячої залізниці

Дільниці?

А) маневровий диспетчер

Б) поїзний диспетчер*

В) енергодиспетчер

Що таке відбудовний поїзд?

А) залізничний состав, призначений для ліквідації наслідків

катастроф, аварій, зіткнення і сходження рухомого складу,

відновлення колії а також для надання першої допомоги

потерпілим*

Б) залізничний состав, призначений для гасіння пожеж на

залізниці, в рухомому складі і на об’єктах, розміщених поблизу

смуги відводу, а також для ліквідації наслідків інших

стихійних природних явищ

В) залізничний состав, призначений для надання медичної

допомоги пасажирам.

 

 

Начальник дитячої залізниці

«Мала Південна» О.П. Маслов

 

 

Підготував

інструктор виробничого навчання Микитась Л.М.

 

 

Тестові завдання по конкурсу професійної майстерності

«Кращий організатор руху поїздів»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.034 с.)