Який офіційний вид зв’язку використовується при переговорах між машиністом і черговим по станції на дитячій залізниці?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який офіційний вид зв’язку використовується при переговорах між машиністом і черговим по станції на дитячій залізниці?А) телефонний зв’язок

Б) радіозв’язок*

В) мобільний зв’язок

205) Що забезпечують пристрої зв`язку на залізничному транспорті?

А) швидку передачу розпоряджень про приймання, відправлення поїздів та організацію проведення маневрової роботи*

Б) систему видимих та звукових сигналів

В) вказівку на виклик швидкої допомоги

Для чого призначений запобіжний тупик?

А) для запобігання виходу рухомого складу на маршрути

проходження поїздів*

Б) для зупинки господарських вагонів

В) для зупинки вантажних поїздів

У якому випадку дозволяється відправляти відбудовний,

Пожежний або допоміжний локомотив при припиненні дії усіх

засобів сигналізації та зв`язку?

А) після одержання від машиніста поїзда, що зупинився на

перегоні або працівників служби колії, сигналізації та звязку,

електропостачання відповідної вимоги*

Б) після надання наказу начальника станції на відправлення

поїзда

В) після подачі машиністом сигналу зупинки

Коли здійснюється пересилка письмових повідомлень між

Станціями при припиненні дії всіх засобів сигналізації та

зв`язку?

А) з першим поїздом, що відправився на перегін*

Б) з другим поїздом

В) з третім поїздом, що відправився на перегін

Кому пересилаються письмові повідомлення при переві дії

усіх засобів сигналізації та зв`язку?

А) черговому сусідньої станції*

Б) начальнику сусідньої станції

В) черговому стрілочного поста сусідньої станції

Що таке письмове повідомлення, яке передається на

Сусідню станцію черговому по станції при переві дії всіх засобів

сигналізації і зв`язку?

А) бланк білого кольору форми ДУ-55*

Б) бланк білого кольору з червоною смугою по діагоналі форми

ДУ-64

 

В) бланк білого кольору форми ДУ-50

В якому журналі записуються повідомлення при переві дії

всіх засобів сигналізації і зв`язку?

А) журналі руху поїздів ДУ-2

Б) журналі поїзних телефогнограм форми ДУ-47*

В) журналі попереджень форми ДУ-60

212) При перерві дії всіх засобів сигналіхації та зв`язку які

Поїзда переважного напрямку на одноколійних перегонах?

А) парного напрямку

Б) непарного напрямку*

В) господарчі

За чиїм наказом після відновлення дії відповідних засобів

сигналізації та зв`язку відновлюється рух поїздів?

А) наказом чергового по станції

Б) за наказом поїзного диспетчера*

В) за наказом начальника станції

214) Ня якому ухилі забороняється з`єднувати частини поїзда,

Що відчепилися на перегоні?

А) 1,5

Б) 2,0

В) 2,5 *

215) Коли забороняється з`єднувати частини поїзда, що

Відчепилися на перегоні?

А) при несприятливих умовах, коли сигнали важко помітити*

Б) під час сонячної погоди

В) при температурі повітря -20

Показаннями яких світлофорів керується машиніст

Локомотива, що прямує на станцію з вимогою про допомогу

При автоматичному блокуванні?

А) сигналами автоблокування*

Б) маневровими сигналами

В) вихідними сигналами

217) Якими засобами зв`язку з`єднується машиніст

Допоміжного локомотива з машиністом, що зупинився на

Перегоні?

А) через мобільний телефон

Б) через радіозв`язок*

В) через подачу звукового сигнала

Який дозвіл видає черговий по станції машиністу

Допоміжного локомотива, що слідує на перегін для надання

Допомоги поїзду, що зупинився на перегоні?

А) ДУ-64*

Б) ДУ-54

В) ДУ-52

В якому журналі черговий по станції записує заявку

Машиніста на виклик допоміжного локомотива?

А) журналі руху поїздів і локомотивів ДУ-2

Б) журналі диспетчерських розпоряджень ДУ-58*

В) журналі попереджень ДУ-60

За чиїм наказом машиніст поїзда може здійснювати

Осадження поїзда, що зупинився на перегоні?

А) наказом чергового по станції

Б) наказом поїзного диспетчера*

В) наказом начальника станції

До якого місця може бути осаджений поїзд, що зупинився

На одноколійному перегоні?

А) до вхідного сигналу станції відправлення*

Б) до маневрового сигналу станції відправлення

В) до вхідного світлофору станції приймання

З якою швидкістю здійснюється осаджування поїзда, що

Зупинився на перегоні до вхідного сигналу станції

Відправлення?

А) 7км/год.

Б) 5 км/год.*

В) 10 км/год.

Кого черговий по станції повинен направити для

Керівництва осаджування поїзда від вхідного світлофора на

Станцію на дитячій залізниці?

А) чергового стрілочного поста

Б) оглядача вагонів*

В) оператора при черговому по станції

За яким дозволом здійснюється приймання поїзда на

Станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора?

А) за дозволом форми ДУ-50

Б) за дозволом форми ДУ-54

В) за дозволом форми ДУ-59*

225) За якими засобами зв`язку здійснюється приймання

Поїзда на станцію при заборонному показанні вхідного

Світлофора?

А) радіозв`язок*

Б) тлефон начальника станції

В) телефон чергового стрілочного поста

За яким сигналом здійснюється приймання поїзда

На станцію при заборонному показанні вхідного світлофора?

А) за запрошувальним сигналом*

Б) за вихідним сигналом

В) за прохідним

За чиїм наказом здійснюється приймання поїзда на

Станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора при диспетчерській централізації?

А) поїзного диспетчера*

Б)) чергового по станції

В) начальника станції

За чиїм наказом здійснюється приймання поїзда на

Станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора за автоматичного блокування?

А) поїзного диспетчера

Б) чергового по станції*

В) маневрового диспетчера

В якому журналі реєструються накази чергового по станції при прийманні поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора за автоматичного блокування?

А) ДУ-2*

Б) ДУ-47

В) ДУ-60

Хто керує рухом поїздів на ділянці?

А) черговий по станції

Б) поїзний диспетчер*

В) маневровий диспетчер

Хто дає оперативні накази з руху поїздів на ділянці?

А) начальник станції

Б) поїзний диспетчер*

В) начальник залізниці

Хто веде графік виконаного руху поїздів?

А) черговий по станції

Б) поїзний диспетчер*

В) маневровий диспетчер

В якому журналі поїзний диспетчер реєструє накази про

Перехід з основних засобів звяку на інші при русі поїздів?

А) журналі ДУ-58*

Б) журналі форми ДУ-2

В) журналі форми ДУ-4

Що являється основним нормативно-технологічним

Документом, що регламентує роботу усіх підрозділів транспорту організації руху поїздів?

А) графік руху поїздів*

Б) розклад руху поїздів

В) ПТЕ

Який вигляд має графік руху поїздів?

А) масштабної сітки*

Б) прямих та кривих

В) замкнутий контур

Що визначає горизонтальна лінія масштабної сітки на графіку руху поїздів?

А) ось роздільних пунктів*

Б) габарит рухомого складу

В) ось пасажирської будівлі

Що визначає вертикальна сітка жирними лініями графіка руху поїздів?

А) години доби*

Б) хвилини доби

В) секунди кожної хвилини

Що визначає вертикальна сітка тонкими лініями графіка

Руху поїздів?

А) 10-ти хвилинний інтервал години*

Б) 20-ти хвилинний інтервал години

В) 10-ти секундний інтервал хвилини

На основі чого складають розклад руху поїздів?

А) графіка руху поїздів*

Б) згідго ТРА станції

В) згідно Інструкції з сигналізації на залізницях України

240) Пропускна спроможність залізничної лінії – це:

А) кількість поїздів або пар поїздів встановленої маси і довжини, що можуть бути пропущені по лінії протягом визначеного часу*

Б) середньодобовий пробіг локомотивів у пасажирському і

вантажному русі

В) кількість поїздо-км у пасажирському русі

Що являється основою організації експлуатаційної

Роботи на залізницях України?

А) система диспетчерського керування*

Б) централізація стрілок та сигналів

В) система видимих та звукових сигналів для передачі наказів та

вказівок щодо руху поїздів

Що таке блок-ділянка?

А) частина міжстанційного перегону*

Б) частина залізничної бокової колії на станції

В) частина тупикової колії

Що таке перегін?

А) частина залізничної колії, обмежена суміжними станціями, роз`їздами, обгінними пунктами або колійними постами*

Б) частина тупикової колії

В) частина витяжної колії

Яке призначення сигналів?

А) для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи*

Б) для забезпечення посадки та висадки пасажирів

В) для навантаження та вивантаження вантажівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.012 с.)