Який запис в журналі руху поїздів форми ДУ-2 в графі «Примітка» робить черговий по станції при прийманні поїзда при забороняючому показанні вхідного світлофора?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який запис в журналі руху поїздів форми ДУ-2 в графі «Примітка» робить черговий по станції при прийманні поїзда при забороняючому показанні вхідного світлофора?А) «РЗ», «ЗП», «ПД»*

Б) «РВ», «ЧП»

В) «ОК», «ДС»

Кого повідомляє черговий по станції про прибуття та відправлення поїздів зі станції?

А) поїзного диспетчера та чергових по сусідніх станціях*

Б) маневрового диспетчера

В) оглядача вагонів та машиніста

В якому журналі черговий по станції записує час прибуття на відправлення поїздів при нормальній роботі пристроїв СЦБ?

А) журнал форми ДУ-47

Б) журнал форми ДУ-2*

В) журнал форми ДУ-60

В якому журналі черговий по станції робить запис у разі виявлення несправності колії?

А) ДУ-2

Б) ДУ-60

В) ДУ-46*

128) Скільки записів в журналі ДУ-46 робить черговий по станції, якщо несправність пристроїв СЦБ пов`язана з необхідністю зриву пломби з кнопки запрошувального сигналу?

А) два окремі записи*

Б) один

В) три окремих записи

Чи має пломбу кнопка запрошувального сигналу на пульті-табло чергового по станції?

А) немає

Б) має*

В) має 2 пломби

130) За чиїм наказом проводиться закриття і відкриття перегонів при переході з одних засобів зв`язку на інші?

А) чергового по станції

Б) поїзного диспетчера*

В) начальника станції

За яким документом здійснюється закріплення рухомого складу на станції?

А) ТРА станції*

Б) ПТЕ

В) за наказом начальника станції

Що служить дозволом на зайняття поїздом блок-ділянки за автоматичного блокування?

А) дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора*

Б) дозволяюче показання мневрового світлофору

В) дозволяюче показання загороджувального світлофору

133) Що повинен зробити машиніст поїзда при під`їзді до прохідного світлофору з незрозумілим показанням?

А) зупинитись*

Б) продовжувати рух далі

В) рухатись зі швидкістю 20 км/год.

Чи має право машиніст проїжджати прохідні світлофори з погаслим вогнем за наявності дозволяючого вогню на локомотивному світлофорі?

А) немає

Б) має, керуючись показанням локомотивного світлофору*

В) має, здійснюючи рух зішвидкістю 30 км/год.

Якими показаннями керується машиніст, якщо показання колійного і локомотивного світлофорів не відповідають один одному?

А) показаннями локомотивного світлофору

Б) показаннями колійного світлофору*

В) показаннями вихідного світлофору

Що таке комплект хрестовини з контррейками?

А) І частина стрілочного переводу

Б) ІІ частина стрілочного переводу

В) ІІІ частина стрілочного переводу*

Що таке стрілочний район?

А) група суміжних стрілочних постів, що перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного поста*

Б) один або декілька стрілочних переводів нецентралізованного управління

В) один або декілька стрілочних переводів централізованного управління

Який нормативний документ визначає порядок дій чергового по станції з виконання операцій, пов’язаних з прийманням, відправленням, пропуском поїздів?

А) Правила технічної експлуатації залізниць України

Б) Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України*

В) Інструкція з сигналізації на залізницях України

139) Ухил це:

А) елемент поздовжнього профілю*

Б) елемент поперечного профілю

В) елемент стрілочного переводу

140) Хто розпоряджається прийманням, відправленням та пропуском поїздів на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією?

А) черговий по станції

Б) поїзний диспетчер*

В) начальник станції

Хто здійснює управління стрілками і сигналами із пульта-табло на станціях?

А) черговий стрілочного поста

Б) черговий по станції*

В) маневровий диспетчер

Який запис робить черговий по станції в журнілі ДУ-2 при відправленні поїзда при забороняючому показанні вихідного світлофора?

А) «РЗ», «ЗС», «ПД»*

Б) «НВ», «ОБ»

В) «ЧП»

Що служить дозволом на заняття поїздом блок-ділянки при автоматичному блокуванні?

А) дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора*

Б) дозволяюче показання маневрового світлофора

В) дозволяюче показання загороджувального сигналу

Яким показанням світлофора повинен керуватись машиніст, якщо показання колійного і локомотивного світлофорів не відповідають один одному?

А) показаннями колійних світлофорів*

Б) показаннями локомотивного світлофора

В) показаннями маневрового світлофора

Який світлофор відкриває черговий по станції при відправленні поїзда?

А) вихідний*

Б) вхідний

В) маневровий

Який світлофор відкриває черговий по станції при прийманні поїзда на станцію?

А) вихідний

Б) вхідний*

В) маневровий

Який дозвіл виписується машиністу якщо ведучий локомотив поїзда знаходиться за вихідним світлофором з дозволяючим показанням?

А) бланк форми ДУ-54 – зеленого кольору з заповненням пункту ІІ*

Б) бланк форми ДУ-54 – зеленого кольору з заповненням пункту І

В) колійна записка

148) Вкажіть, що відноситься до несправностей автоматичного блокування:

А) неможливість зміни напрямку, в тому числі за допомогою кнопок допоміжного режиму на одноколійному перегоні*

Б)помилкова занятість трьох і більше ділянок

В) неможливість подачі або одержання блокувальних сигналів

Як здійснюється рух поїздів при несправності автоблокування?

А) за телефонним зв`язком*

Б) за мобільним зв`язком

В) за наказом начальника станції

Кого повинен сповістити черговий по станції про несправність автоматичного блокування?

А) оглядача вагонів

Б) начальника станції

В) поїзного диспетчера та електромеханіка*

В якому журналі черговий по станції записує про несправність автоблокування?

А) ДУ-2

Б) ДУ-46*

В) ДУ-60

Що являється дозволом на відправлення поїзда зі станції при несправності автоматичного блокування?

А) колійна записка форми ДУ-50*

Б) бланк зеленого кольору форми ДУ-54 з заповненням пунктуІ

В) попередження форми ДУ-61

Кому видається колійна записка?

А) машиністу*

Б) оглядачу вагонів

В) черговому стрілочного поста

За чиїм наказом проводиться припинення дії автоблокування?

А) поїзного диспетчера*

Б) чергового по станції

В) начальника станції

155) Який журнал заповнює черговий по станції при переході на телефонний зв`язок?

А) ДУ-47*

Б) ДУ-60

В) ДУ-3

Скільки журналів поїзних телефонограм заповнює черговий по станції на одноколійному перегоні на тупикових станціях?

А) 1*

Б) 2

В) 3

За чиїм наказом здійснюється відновлення руху поїздів за автоматичного блокування?

А) поїзного диспетчера*

Б) чергового по станції

В) начальника станції

158) В якому журналі реєструються поїзні телефонограми при переході на телефонний зв`язок?

А) ДУ-2

Б) ДУ-3

В) ДУ-47*

Що служить дозволом на заняття поїздом перегону за напівавтоматичного блокування?

А) дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора*

Б) дозволяюче показання маневрового світлофора

В) дозволяюче показання вхідного світлофора

Коли черговий по станції готує маршрут приймання поїзда на станцію за напіватоматичного блокування?

А) після зупинки поїзда біля вхідного світлофора

Б) перед приближенням поїзда до вхідного світлофору

В) завчасно*

Хто готує маршрути приймання і відправлення поїздів за напівавтоматичного блокування?

А) маневровий диспетчер

Б) черговий по станції*

В) поїзний диспетчер

162) При наявності пристроїв автоматичного контролю прибуття поїзда на станцію в повному складі, черговий по станції після прибуття поїзда переконується у вільності перегону за:

А) доповіддю чергового стрілочного поста

Б) за доповіддю оглядача вагонів

В) за показаннями коконтрольних приладів пристроїв автоматичного контролю*

Що подає черговий по станції після відкриття вихідного сигналу на сусідню станцію при напіватоматичному блокуванні?

А) блокувальний сигнал про відправлення позда*

Б) пакет документів

В) дозвіл ДУ-54

За яким дозволом здійснюється відправлення поїзда зі станції за напіватоматичного блокування при закритому вихідному світлофорі?

А) ДУ-54, пункт І

Б) ДУ-52, пункт І*

В) ДУ-52, пункт ІІ

За яким дозволом здійснюється відправлення поїзда за

Автоматичного блокування, якщо ведучий локомотив готового до відправлення поїзда знаходиться за вихідним свтлофором з дозволяючим показанням і машиніст не бачить його показання?

А) дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-52)*

Б) дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І (бланк ф. ДУ-52)

В) дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-54)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.009 с.)