Якщо вхідний світлофор сигналізує одним жовтим мигаючим вогнем, як прослідує поїзд через станцію?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо вхідний світлофор сигналізує одним жовтим мигаючим вогнем, як прослідує поїзд через станцію?А) поїзд прямує на станцію по головній колії із встановленою швидкістю, наступний світлофор відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю*

Б) поїзд прямує на станцію по головній колії із встановленою швидкістю, наступний світлофор закритий

В) поїзд прямує на станцію по головній колії з готовністю зупинитись

Якщо вхідний світлофор сигналізує двома жовтими вогнями, з них верхній мигаючий, як прослідує поїзд через станцію?

А) поїзд прямує на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію, наступний світлофор відкритий*

Б) поїзд прямує на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію, наступний світлофор закритий

В) поїзд прямує на станцію по головній колії із зменшеною швидкістю, наступний світлофор відкритий

Як здійснюється рух поїздів?

А) за Київським часом в 24-годинному обчисленні*

Б) за Київським часом в 12-ти годинному обчисленні

В) за Московським часом в 24-годинному обчисленні

За чиїм наказом відправляються відбудовні поїзда до місця

Вивозу?

А) за наказом начальника станції

Б) за наказом поїзного диспетчера*

В) за наказом чергового по станції

Що таке маневри?

А) будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту*

Б) вантажний поїзд

В) будь-які пересування автомобільним транспортом

250) Підштовхуючий локомотив – це:

А) локомотив, призначений допомогати головному локомотивові на перегоні*

Б) локомотив для виконання маневрової роботи

В) локомотив для перестановки груп вагонів з однієї колії на іншу

Хто керує маневровою роботою на станціях дитячої залізниці?

А) маневровий диспетчр

Б) черговий по станції*

В) поїзний диспетчер

Ким здійснюється переведення нецентралізованих стрілок під час маневрових переміщень?

А) маневровим диспетчером

Б) черговими стрілочних постів за розпорядженням особи, яка керує маневровою роботою*

В) черговими стрілочних постів за розпорядженням поїзного диспетчера

Якими повинні бути локомотиви, що виконують маневрову роботу?

А) справними*

Б) без радіостанції

В) без сигналів та без інвентарю

Ким здійснюється переведення централізованих стрілок під час маневрових переміщень на станціях з електричною централізацією?

А) черговим по станції або оператором поста централізації*

Б) поїзним диспетчером

В) черговими стрілочних постів

Що являється основним засобом вказівок у маневровій роботі?

А) радіозв`язок*

Б) мобільний зв`язок

В) міжстанційний телефонний зв`язок

256) Чим подаються сигнали у маневровій роботі?

А) ручними сигнальними приладами*

Б) через радіостанцію

В) через телефон у вхідного світлофора

Які сигнальні прилади повинні бути у оглядача вагонів в світлий час доби?

А) сигнальний свисток, жовтий прапорець*

Б) сигнальний свисток, червоний прапорець

В) сигнальний ліхтар

258) В якому документі визначається призначення пристроїв радіозв`язку та порядок користування ними під час маневрової роботи?

А) ТРА станції*

Б) ПТЕ

В) Інструкції з сигналізації на залізницях України

Хто дає проїзд маневрового світлофора з забороняючим показанням при готовому маршруті?

А) черговий по станції*

Б) поїзний диспетчер

В) оглядач вагонів

260) Хто здійснює роз`єднання і з`єднання гальмових рукавів при відчепленні і причепленні до состава поїзного локомотива?

А) локомотивна бригада*

Б) оглядач вагонів

В) начальник поїзда

261) Хто здійснює роз`єднання і з`єднання гальмових рукавів при відчепленні і причепленні до состава поїзного локомотива при обслуговуванні локомотива одним машиністом?

А) машиніст локомотива

Б) оглядач вагонів*

В) начальник поїзда

262) Хто здійснює роз`єднання і з`єднання гальмових рукавів при виконанні маневрів?

А) складацька бригада*

Б) локомотивна бригада

В) поїзна бригада

На яких коліях дозволяється пересувати окремі вагони вручну?

А) на горизонтальних коліях*

Б) на коліях, які розміщені на підйомі

В) на коліях, які розміщені на спуску

На яких коліях забороняється пересувати вагони вручну?

А) головних, приймально-відправних, сортувальних*

Б) тупикових

В) спеціального призначення

Із якою швидкістю дозволяється пересування вагонів вручну?

А) 3 км/год.*

Б) 5 км/год.

В) 10 км/год.

Які гальмові пристрої необхідно мати при пересуванні вагонів вручну?

А) ломи

Б) гальмові башмаки*

В) шпали

Які забороняється пересувати вагони вручну?

А) зайняті людьми та небезпечними вантажами*

Б) один порожній вагон

В) групу порожніх вагонів

Хто керує рухом маневрових локомотивів на сортувальних гірках?

А) черговий по гірці*

Б) черговий по парку

В) черговий поста ЕЦ

В якому документі вказується порядок закріплення составів?

А) Місцевій інструкції

Б) ТРА станції*

В) Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ та зв`язку

270) В яких випадках не допускається залишення без локомотива составів поїздів?

А) на станційних коліях з ухилом 5

Б) на станційних коліях з ухилом 6

В) на станційних коліях з ухилом 2,5

Хто здійснює контроль за закріпленням составів поїздів на головних і приймально-відправних коліях станцій дитячої залізниці?

А) черговий по станції*

Б) оглядач вагонів

В) начальник станції

272) Із якою швидкістю здійснюється під`їзд локомотива до состава?

А) 10 км/год.

Б) 5 км/год.

В) 3 км/год.*

Які забороняється розпускати вагони з гірки?

А) вагони, що зайняті людьми*

Б) вагони, з провідниками, які супроводжують вантажі

В) платформи з сипучими вантажами

Скільки гальмових позицій влаштовується на сортувальних гірках?

А) 2

Б) 3*

В) 4

Хто здійснює регулювання швидкості відчепів на 3-ій гальмовій позиції сортувальної гірки?

А) черговий сортувальної гірки

Б) оглядач вагонів

В) регулювальник швидкості руху вагонів*

Як проводяться маневри на витяжних коліях?

А) поштовхами*

Б) осаджуванням

В) рухом вагонів вперед

Хто дозволяє проведення маневрів на головних коліях з виходом за вихідні стрілки на двоколійних ділянках?

А) черговий по станції*

Б) черговий стрілочного поста

В) начальник станції

Хто дозволяє проведення маневрів за межі станції на перегін на одноколійній ділянці?

А) черговий по станції

Б) поїзний диспетчер*

В) начальник станції

Що являється дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійному перегоні при наявності ключа-жезла при автоматичному блокуванні?

А) дозвіл ДУ-54

Б) ключ-жезл і відкритий вихідний свтлофор*

В) дозвіл ДУ-50

Що являється дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійному перегоні при автоматичному блокуванні у разі відсутності ключа-жезла?

А) дозвіл ДУ-64

Б) дозвіл ДУ-54

В) дозвіл ДУ-50*

Що являється дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійному перегоні при наявності ключа-жезла при напівавтоматичному блокуванні?

А) ключ-жезл даного перегону*

Б) дозвіл ДУ-54

В) дозвіл ДУ-64

Що являється дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на одноколійному перегоні при відсутності ключа-жезла при напівавтоматичному блокуванні?

А) дозвіл ДУ-50*

Б) дозвіл ДУ-64

В) дозвіл ДУ-61

В якому журналі черговий по станції записує

Телефонограми при виїзді маневрового состава за межі станції?

А) журнал форми ДУ-60

Б) журнал форми ДУ-47*

В) журнал форми ДУ-46

Яку відмітку робить черговий по станції в бланку форми

ДУ-50 при закритті блокування і виїзду маневрового состава за

Межу станції?

А) маневри з виїздом за межу станції*

Б) маневри з виїздом за межу станції у супроводженні провідника

вагона

В) по правильній колії

Хто дозволяє тимчасово займати приймально-відправні

Колії рухомим складом під час проведення маневрів?

А) черговий по станції*

Б) начальник станції

В) маневровий диспетчер

Хто дозволяє тимчасово займати приймально-відправні

Колії окремими вагонами на проміжних станціях?

А) черговий по станції з дозволу поїного диспетчера*

Б) черговий по станції з дозволу начальника станції

В) оглядач вагонів

Які вагони дозволяється ставити в уловлюючі тупики?

А) пасажирські

Б) вантажні

В) ніякі*

Яким рухомим складом дозволяється займати запобіжні

Тупики?

А) пасажирськими та вантажними вагонами, зайнятими людьми

Б) вантажними вагонами з небезпечними вантажами

В) локомотивами*

В яких випадках видаються попередження форми ДУ-61

На поїзда?

А) при несправності колії, штучних соруд а також при виконанні ремонтних робіт*

Б) при несправності автоблокування

Б) при прийманні поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофораПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.02 с.)