КАРТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (ІСПИТУ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАРТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (ІСПИТУ)З курсу «Управлінський облік»

Варіант 1

Розділ 1. Теоретична частина

А. Дати визначення наступним термінам:

релевантні витрати, маржинальний дохід, дійсні витрати, змінні витрати, директ-костинг,

Б. Дати ґрунтовну відповідь на наступні питання:

1. Управлінський облік запасів

2. Поняття та види собівартості

Розділ 2. Практична частина

Завдання 1

Необхідно побудувати функцію витрат методом вищої-нижчої точки та визначити загальні витрати підприємства за умови 320 машино-годин роботи обладнання

Вихідні дані для визначення функції витрат

Місяць Час роботи обладнання, машино-годин Витрати на обслуговування обладнання, грн.

 

Завдання 2

Підприємство займається виробництвом офісних крісел. Нормальна річна потужність підприємства становить 1200000 крісел. Протягом року було виготовлено 108000 од. продукції. Прямі матеріальні витрати 130 грн. на од., прямі витрати на оплату праці – 45 грн. на од. (без врахування відрахувань на соціальні заходи), змінні виробничі накладні витрати 15 грн. на од., змінні витрати на збут 25 грн. на од. Постійні виробничі накладні витрати становили 2620000 грн., а постійні витрати на збут 1100000 грн. протягом року було реалізовано 102000 вироби за ціною 250 грн. крім того ПДВ. На початок року залишок крісел на складі становив 5000 од. (змінні виробничі витрати 140 грн. на од., а розподілені постійні накладні витрати 35 грн. на од.). Підприємство використовує метод ФІФО для оцінки вибуття запасів.

Необхідно:

1. Скласти звіт про фінансові результати на основі калькулювання повних виробничих витрат та змінних витрат.

2. Знайти кількість виробів в точці беззбитковості розрахунковим та графічним методом.


Затверджено на засідання кафедри обліку і аудиту

протокол № від “ ”20__ р.

Зав. кафедри _______________ проф. С.Ф. Легенчук

КАРТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (ІСПИТУ)

з курсу “Управлінський облік”

Варіант 2

Розділ 1. Теоретична частина

А. Дати визначення наступним термінам:

калькуляція, накладні витрати, бюджетування, центр відповідальності, стандарт-кост

Б. Дати ґрунтовну відповідь на наступні питання:

1. Стандарт-кост ат нормативний метод: порівняльна характеристика

2. Методи вивчення поведінки витрат

Розділ 2. Практична частина

Завдання 1

Підприємство використовує систему калькулювання повних виробничих витрат для складання зовнішньої звітності. Поряд із цим керівництво товариства зацікавлене у складанні внутрішньої звітності з використанням системи калькулювання змінних витрат. Існує наступна інформація про діяльність товариства за три місяці

Показник Рік
січень лютий березень
Обсяг реалізації, од.
Обсяг виробництва, од.
Запаси готової продукції на початок року, од. ? ?
Прямі матеріальні витрати на од., грн.
Прямі витрати на оплату праці на од., грн.
Змінні загальновиробничі витрати на од., грн. ? ?
Постійні загальновиробничі витрати, грн. ? ?
Змінні витрати на збут на од., грн. 14,5 ? ?
Постійні загальногосподарські витрати, грн.
Ціна реалізації за од., грн. ( в т.ч. ПДВ)
Нормальна потужність товариства за місяць становить 15000 од. прод.

Необхідно:

1. Скласти звіт про фінансові результати для кожного з трьох років на основі калькулювання повних виробничих витрат та змінних витрат.

2. Знайти кількість виробів в точці беззбитковості розрахунковим та графічним методом

Завдання 2

Складські приміщення магазину дозволяють зберігати 800 кухонних комбайнів, при оптимальному рівні замовлення в 1200 одиниць техніки. Оренда додаткового складського приміщення становитиме 5600 грн. Необхідно визначити розмір замовлення при обмежених можливостях зберігання за умови, що витрати на одне замовлення становлять 1080 грн., витрати на зберігання одиниці техніки – 8 грн. Витрати на страхування згідно договору з СК «Оранта» становлять 4 % від вартості одиниці, що складає 880 грн. річна потреба в даному видів товару становить 52000 шт.


Затверджено на засідання кафедри обліку і аудиту

протокол № від “ ”20__ р.

Зав. кафедри _______________ проф. С.Ф. Легенчук

КАРТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (ІСПИТУ)

з курсу “Управлінський облік”

Варіант 3

Розділ 1. Теоретична частина

А. Дати визначення наступним термінам:

Накладні витрати, економічний (оптимальний) розмір замовлення, бюджетування, місце виникнення витрат, стандарт-кост

Б. Дати ґрунтовну відповідь на наступні питання:

1. Види центрів відповідальності та їх характеристика

2. Порядок застосування директ-костингу

Розділ 2. Практична частина

Завдання 1

Необхідно:

визначити собівартість випущеної продукції та незавершеного виробництва на кінець місяця

знайти кількість виробів в точці беззбитковості розрахунковим та графічним методом,

скільки виробів слід реалізувати для досягнення прибутку (до оподаткування) в сумі 30000 грн.,

визначити чистий прибуток підприємства при обсязі реалізації 45000 грн.

Підприємство виготовляє світильники й використовує систему калькулювання витрат за процесами. Цех №1 є першим виробничим центром у процесі виробництва світильників.

Є такі дані про виробництво за грудень 200Х року:

Показник Одиниць Прямі матеріали Пряма зарплата Загальновиробничі витрати
Незавершене виробництво (матеріали 100%, обробка 65 %) на початок місяця
Запуск у виробництва впродовж місяця
Незавершене виробництво на кінець місяця (матеріали 100%, обробка 35%) ? ? ?

Для оцінки запасів підприємство застосовує метод ФІФО

Загальна сума постійних витрат – 350000 грн. Загальновиробничі витрати підприємства є змінними.

Підприємство “Мрія” реалізує світильники за ціною, що формується з 40 % торговою націнкою від виробничої собівартості (підприємство є платником ПДВ).

Завдання 2

Необхідно побудувати функцію витрат методом аналізу облікових даних.

У січні продано 500 од. продукції. Розробити прогнозні розрахунки на лютий при обсязі продажу 580 од. та за умови збільшення постійних витрат на 200 грн.

Вихідні дані для визначення функції витрат

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
Нараховано заробітну плату: ü Робітникам (відрядна) ü Директору (згідно посадового окладу)   2500,00 1900,00
Проведено утримання від заробітної плати  
Нараховано амортизацію верстата (виробничий метод) 300,00
Акцептовано рахунок за використану електроенергію 400,00
Витрати на дослідження і розробки 1000,00
Страхування будівель від пожеж 800,00
Використання матеріалів у процесі виробництва 900,00
Витрати на проведення виставки-ярмарку 200,00
Плата за оренду вантажного автомобіля 1500,00

Затверджено на засідання кафедри обліку і аудиту

протокол № від “ ”20__ р.

Зав. кафедри _______________ проф. С.Ф. Легенчук

КАРТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (ІСПИТУ)

з курсу “Управлінський облік”

Варіант 4

Розділ 1. Теоретична частина

А. Дати визначення наступним термінам:

Витрати, калькулювання на основі діяльності, маржинальний дохід, запас міцності,місце виникнення витрат

Б. Дати ґрунтовну відповідь на наступні питання:

1. Бюджетуаання: порядок організації та здійснення

2. Принципи управлінського обліку

Розділ 2. Практична частина

Завдання 1

Підприємство має два основні виробничі підрозділи та два обслуговуючі підрозділи.

Показник Обслуговуючі підрозділи Основні підрозділи
Консалтинг Ремонтний Механічний цех Складальний цех
Час ремонтування устаткування, год.
Час роботи комп'ютерів, год.
Загальновиробничі витрати, грн.

 

Витрати з консалтингу розподіляють пропорційно годинам роботи комп'ютерів, а з ремонту – часу витраченого на ремонтування.

Необхідно визначити ставку розподілу загальновиробничих витрат обслуговуючих підрозділів методом послідовного розподілу.

Завдання 2

Необхідно побудувати функцію витрат методом аналізу облікових даних.

У січні продано 500 од. продукції. Розробити прогнозні розрахунки на лютий при обсязі продажу 580 од. та за умови збільшення постійних витрат на 200 грн.

Вихідні дані для визначення функції витрат

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
Нараховано заробітну плату: ü Робітникам (відрядна) ü Директору (згідно посадового окладу)   2500,00 1900,00
Проведено утримання від заробітної плати  
Нараховано амортизацію верстата (виробничий метод) 300,00
Акцептовано рахунок за використану електроенергію 400,00
Витрати на дослідження і розробки 1000,00
Страхування будівель від пожеж 800,00
Використання матеріалів у процесі виробництва 900,00
Витрати на проведення виставки-ярмарку 200,00
Плата за оренду вантажного автомобіля 1500,00

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)