Що за заданими умовами становитимеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що за заданими умовами становитиме(8390 - 8800) - +410 тис. грн.

4. Між зміною цін на продукцію і прибутком від реалізації існує прямий зв'язок, за яким приріст прибутку за незмінних інших умов пропорційний до індексу приросту цін на продукцію. Щоб розрахувати вплив цін, потрібно від виторгу фактично реалізованої продукції відняти фактичну реалізацію за базовими цінами:

що за таких умов становитиме

9167 - 9650 = 483 тис. грн.

Узагальнений результат розрахунку впливу факторів має такий вигляд.

1. Зміна обсягу продажу продукції--35 тис. грн.

2. Структурні зниження у реалізації продукції--116 тис.

грн.

3. Зміна собівартості реалізованої продукції — +410 тис. грн.

4. Зміна цін реалізації продукції--483 тис. грн.

5. Сума відхилень--223 тис. грн.

Прибуток (збиток) за видами діяльності непрофільного характеру (підсобного сільського господарства, торгівлі, будівництва) аналізують за тими самими або аналітичними факторами. Однак треба врахувати галузеву специфіку цих видів діяльності.

Прибуток (збиток) іншої операційної діяльності визначатиметься як сальдо інших операційних доходів і витрат. Так, до інших операційних доходів належать дохід від операційної оренди, дохід від операційних курсових різниць відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. А до інших операційних витрат належить собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги, витрати від знецінення запасів, витрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення подальших операційних витрат тощо. При аналізі резервів прибутку іншої операційної діяльності дають індивідуальну оцінку кожному факту таких доходів або витрат, обґрунтованості виробничо-фінансового менеджменту, який зумовлює операції, дії внутрішніх і зовнішніх факторів.

 

Реферат Аналіз та оцінка доходів, витрат і прибутку ТОВ "Завод Техноплекс"

Предыдущая страница | Страница 8 из 12 | Следующая страница

62,45%. Це засвідчує тому, що з організації величина доходу, який покриває заборгованість до бюджету (з податку прибуток) і кредиторами у частині витрат на обслуговування боргу, розкритих у складі операційних витрат, в досліджуваному періоді значно зростає.

З позитивних фактів також слід назвати, що втрати за показником [EBITDA] - величина прибутку до відрахування амортизації, виплати відсотків і прибуток - також зменшився за досліджуваний період. Позитивний результат даному показнику становив 11089 тис. рублів, що становить 75,14% стосовно показнику 2007 року.

Позитивно на економічний стан підприємства відбивається, нехай і настільки значна, збільшення коефіцієнта генерування доходів. Цей коефіцієнт характеризує можливості генерування доходів даної комбінацією активів і, скільки рублів операційній прибутку посідає один карбованець, вкладений в активи даної компанії. Власне, це ще одне характеристикаресурсоотдачи, але з через реалізацію, а у вигляді операційній прибутку. У означеному періоді даний коефіцієнт збільшився на0,93%.Это пояснюється лише тим, що обсяг операційній прибутку (до виплати відсотків і прибуток) приросла на 62,45%, сама ж середня балансова величина сукупних активів на 468,90%. Зростання коефіцієнта генерування доходів у динаміці сприймається як позитивна тенденція.

Сума чистого прибутку амортизації- показник грошового потоку, «очищеного» від зобов'язань (відсотків за кредити і місцевих податкових платежів) в 2009 року проти 2007 року зросла на 5661 тис. рублів, що становить 45,89% стосовно показнику 2007 року. Хоча це показник негативний тому, що у 2007 й у 2009 року підприємством отримані збитки, але у динаміці видно позитивна тенденція. Це характеризує величину доходу, що залишається у розпорядженні організації на мети простого і розширеного відтворення; на виплату доходів власникам. З іншого боку, його використовують в аналізі руху коштів, виконуваних непрямим методом, пов'язуючи чистий прибуток зі зміною коштів. До того ж, у порівнянні з облікової вартістю активів розраховується як коефіцієнт, що характеризує можливості самофінансування господарську діяльність. Розрахунок коефіцієнта самофінансування господарську діяльність стосовно аналізованої організації показав позитивну динаміку (+ 93,14%).

Позитивно оцінюється і зростання доходів зі звичайних видам діяльність у сукупної величині доходів, збільшують чистий прибуток з 93,36% до 95,87%. Приріст 2009 року у відношення до 2007 становив 2,51%.

Частка витрат за звичайним видам діяльність у сукупної величині витрат, які зменшують чистий прибуток аналізованого періоду знизилася, хоч і незначно (- 2,76%).

Проаналізуємо, як змінилися показники прибутку за досліджуваний період.

Валова прибуток у 2009 року має тенденцію до їх зниження. У порівняні з 2007 роком цей показник зменшився на 12 141 тис. рублів (- 39,63%). Це тим, що зі зростанням обсягу продажу збільшилася також і собівартість продажів, що вдарило по величині валовий прибутку.

Величина прибутку від продажу в 2009 року також має тенденцію до їх зниження. Падіння за цим показником зросла з 13641 тис. карбованців на 2007 року до 15977 тисяч рублів у 2009 року. Зниження показника становить 2336 тис. рублів (->17,12%).Это обумовлена тим, що додатковий випуск і реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг вимагає матеріальних ресурсів, оплати живого праці. Резервом можливого збільшення прибутку від продажу є скорочення комерційних і управлінських витрат. Розмір збитку до оподаткування знизилася з 15695 тис. карбованців на 2007 року до 6014 тис. карбованців на 2009 року. Поліпшення за цим показником становило 9681 тис. рублів (+ 61,68%).

Знизилася й розмір чистих збитків з 12335 тис. карбованців на 2007 року до 6674тис.рублей в 2009 (-45,89%)

>Виявлению та аналізу причин зміни показників прибутку під впливом різних чинників, присвячений наступний розділ даної роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.01 с.)