Це різниця між вхідними струмами ОП у випадку , коли напруга на виході дорівнює нулю. Цей параметр характеризує неідентичність входів ОП.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Це різниця між вхідними струмами ОП у випадку , коли напруга на виході дорівнює нулю. Цей параметр характеризує неідентичність входів ОП. 

ü В ОП, виконаних з біполярними транзисторами на вході, може дорівнювати 10 % від .

ü В ОП з польовими транзисторами на вході можна порівнювати зі значенням завдяки великому розкиду параметрів цього типу транзисторів.

6. Температурний дрейф різниці вхідних струмів зміщення:

[nА/oС].(2.6)

Цей параметр дорівнює відношенню зміни до зміни температури ОП при = const. Він є середнім для всього робочого температурного діапазону.

7. Вхідний диференціальний опір – це значення опору одного з входів ОП, коли другий вхід “заземлений” (рис. 2.3, а).

Якщо вхідний каскад ОП виконаний на біполярних транзисторах, то цей параметр МОм, а якщо на польових – 1012 Ом.

8. Вхідна диференціальна ємністьце значення ємності одного з входів ОП, коли другий вхід “заземлений”
(рис. 2.3, б).

а б

Рис. 2.3

Цей параметр дуже важливий для аналізу електричних схем на ОП, оскільки від нього залежить зміна вхідного імпедансу (комплексного опору) залежно від частоти сигналу. При великих значенняхвхідного диференціального опору наявність диференціальної ємності призводить до фазових спотворень сигналу та впливає на стійкість ОП до самозбудження .

9. Вхідний синфазний опір це значення опору об’єднаних входів ОП відносно корпусної шини (“землі”) (рис. 2.4,а ).

Вхідний синфазний опір має значення на 1, 2 порядки (у 10, 100 разів) більший ніж .

10. Вхідна синфазна ємність це значення ємності об’єднаних входів ОП відносно корпусної шини (“землі”) (рис. 2.4,б).

Цей параметр також має вплив на фазові спотворення сигналу як і .

11. Коефіцієнт пригнічення синфазного сигналу дорівнює відношенню зміни синфазного сигналу до зміни напруги зміщення , яка ним викликана.

, (2.7)

,

Рис. 2.4

Рис. 2.5

К ПСС також дорівнює відношенню коефіцієнта підсилення диференційного сигналу КД до коефіцієнта підсилення синфазногосигналу КСС. На Рис. 2.5 показано залежність КПСС від частоти.

ü Для сучасних прецизійних ОП КПСС на постійному струмі має значення 110 –120 дБ .

12. Коефіцієнт впливу пульсацій по колах живлення , µВ/В – це відношення зміни напруги зміщення до зміни напруги живлення ОП, яка призвела до зміни напруги зміщення.

ü Для сучасних прецизійних ОП цей коефіцієнт має значення одиниць µВ/В, для ОП загального використання – сотень µВ/В.

В деяких довідниках наводять коефіцієнт пригнічення пульсацій по колах живлення КПКЖ* в дБ. Тоді

Залежність цього параметру від частоти сигналу пульсації показано на Рис.2.6.

Рис. 2.6

13. Діапазон зміни синфазної напруги залежить від схемної реалізації ОП. Наприклад, якщо вхідний каскад ОП виконаний за схемою диференціального підсилювача (ДП), то амплітудне значення вхідної синфазної напруги буде на декілька вольтів меншим за напругу живлення. А якщо цей каскад ОП виконаний за схемою Rail-to-Rail – амплітудне значення вхідної синфазної напруги на декілька десятих вольта може перевищувати напругу живлення (за модулем, звичайно).

Вихідні характеристики

1. Діапазон зміни вихідної напруги. Ця характеристика зумовлює межі реального ОП залежно від діапазону вхідного сигналу , який зумовлений параметрами кола НЗЗ. Коли реальний занадто великий – це може призвести до обмеження сигналу по амплітуді, отже, до похибки перетворення.

Найбільш розповсюджені схеми вихідних каскадів ОП (комплементарний емітерний повторювач) мають максимально дозволену напругу на декілька вольт меншу за напругу живлення . Якщо вихідний каскад ОП виконаний за схемою Rail-to-Rail – діапазон зміни вихідної напруги буде вже на декілька мілівольтів меншим, ніж .

2. Вихідний опір . Цей параметр дорівнює відношенню зміни до зміни ,коли =0 при розірваному колі зворотного зв’язку в режимі малого сигналу та на низьких частотах.

Значення вихідного опіру треба враховувати для узгодження вхідних і вихідних опорів каскадів, що у свою чергу впливає на похибку перетворення сигналів.

üТипове значення = 100 Ом.

3. Струм короткого замикання виходу . Цей параметр показує, який вихідний струм може витримати ОП протягом тривалого часу в аварійному режимі, коли його вихід замкнений на загальну шину (”земля”) чи на один з контактів живлення (електричні характеристики ОП залишаються в нормі).

Динамічні характеристикиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.025 с.)