Семінарських і практичних занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарських і практичних занятьСтруктура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПМК
  Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу МК
    Тема № 1. Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
      Лекція № 1 Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 2. Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
      Лекція № 2 Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
        Практичне заняття №1 Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
        Самостійна робота  
    Тема № 3. Принципи кримінального процесу  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація принципів кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація принципів кримінального процесу  
      Лекція № 2 Характеристика принципів кримінального процесу  
        Практичне заняття №2 Характеристика принципів кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація суб’єктів кримінального процесу  
      Лекція № 2 Характеристика суб’єктів кримінального процесу  
        Практичне заняття №2 Характеристика суб’єктів кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 5. Цивільний позов у кримінальній справі  
      Лекція № 1 Цивільний позов у кримінальній справі  
        Практичне заняття №1 Цивільний позов у кримінальній справі  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі МК
    Тема № 6. Докази і доказування у кримінальному процесі  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація доказів  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація доказів  
      Лекція № 2 Зміст і межі процесу доказування.  
        Практичне заняття №2 Поняття і зміст процесу доказування  
        Практичне заняття №3 Предмет і межі доказування  
        Самостійна робота  
    Тема № 7. Заходи кримінально-процесуального примусу  
      Лекція №1 Заходи кримінально-процесуального примусу  
        Практичне заняття №1 Поняття, підстави і мета застосування заходів примусу  
        Практичне заняття №2 Види та порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів  
        Самостійна робота  
    Тема № 8. Процесуальні документи, строки та судові витрати  
      Лекція № 1 Процесуальні документи, строки та судові витрати  
        Практичне заняття №1 Процесуальні документи, строки та судові витрати  
        Самостійна робота  
Модуль 2 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Е
  Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу МК
    Тема № 9. Порушення кримінальної справи  
      Лекція № 1 Порушення кримінальної справи  
        Практичне заняття №1 Порушення кримінальної справи  
        Самостійна робота  
    Тема № 10. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
      Лекція № 1 Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 11. Провадження слідчих дій  
      Лекція № 1 Провадження слідчих дій  
        Практичне заняття №1 Поняття та види слідчих дій  
        Практичне заняття №2 Процесуальна характеристика слідчих дій  
        Самостійна робота  
    Тема № 12. Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
      Лекція № 1 Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
        Практичне заняття №1 Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
        Самостійна робота  
    Тема № 13. Зупинення та закінчення досудового розслідування  
      Лекція № 1 Зупинення та закінчення досудового розслідування  
        Практичне заняття №1 Зупинення та закінчення досудового розслідування  
        Самостійна робота  
    Тема № 14. Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
      Лекція № 1 Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 4: Судові стадії кримінального процесу МК
    Тема № 15. Підсудність кримінальних справ  
      Лекція № 1 Підсудність кримінальних справ  
        Практичне заняття №1 Підсудність кримінальних справ  
        Самостійна робота  
    Тема № 16. Попередній розгляд справи суддею  
      Лекція № 1 Попередній розгляд справи суддею  
        Практичне заняття №1 Попередній розгляд справи суддею  
        Самостійна робота  
    Тема № 17. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
      Лекція № 1 Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
          Практичне заняття №1 Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
        Самостійна робота  
    Тема № 18. Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
      Лекція № 1 Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
        Практичне заняття №1 Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
        Самостійна робота  
    Тема № 19. Апеляційне провадження  
      Лекція № 1 Апеляційне провадження  
        Практичне заняття №1 Апеляційне провадження  
        Самостійна робота  
    Тема № 20. Касаційне провадження  
      Лекція № 1 Касаційне провадження  
        Практичне заняття №1 Касаційне провадження  
        Самостійна робота  
    Тема № 21.Виконання вироку  
      Лекція № 1 Виконання вироку  
        Практичне заняття №1 Виконання вироку  
        Самостійна робота  
    Тема № 22.Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
      Лекція № 1 Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
        Практичне заняття №1 Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 5: Особливі форми провадження у кримінальному судочинстві МК
    Тема № 23.Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
      Лекція № 1 Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
        Практичне заняття №1 Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
        Самостійна робота  
    Тема № 24.Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
      Лекція № 1 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
        Практичне заняття №1 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
        Самостійна робота  
    Тема № 25. Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
      Лекція № 1 Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
        Практичне заняття №1 Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
        Самостійна робота  
    Тема № 26. Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
      Лекція № 1 Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
        Практичне заняття №1 Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
        Самостійна робота  
    Тема № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
      Лекція № 1 Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
        Практичне заняття №1 Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
        Самостійна робота  
    Тема № 28. Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
      Лекція № 1 Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
        Практичне заняття №1 Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
        Самостійна робота  
Всього за заліковим кредитом: Екзамен
               

 

3. Методичні вказівки до семінарських, практичних та
самостійних занять

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу

Тема № 1. Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу

Навчальні питання

1. Поняття і завдання кримінального процесу.

2. Стадії кримінального процесу (поняття та сутність).

3. Кримінально-процесуальна форма та її значення.

4. Кримінально-процесуальні гарантії.

Література

1. Брынцев В.Д. Судебная власть /правосудие/: пути реформирования в Украине. Х., 1998.

2. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

3. Зінченко І.Л. Єдність процесу / І.Л. Зінченко // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – C.396-399.

4. Зінченко І.Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І.Л. Зінченко // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – C. 151-156.

5. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

6. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / Отв. ред. В.М.Савицкий. – М.: Наука, 1985. – 240с.

7. Лукашевич В.Г. Погляд на реформування вітчизняного кримінального судочинства в контексті вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - Запоріжжя, 2006. - №2 - C. 169-171.

8. Маринів В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на процес реформування кримінального судочинства / В.І. Маринів // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 47.

9. Михайленко О.Р. Складання процесуальних документів з кримінальних справ: (теорія, методика, зразки документів ):навчальний посібник. К., 1992.

10. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

11. Нове в кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник] для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти/За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.

12. Петрова О. Защита прав личности, нарушенных преступлением, как задача уголовного процесса / О. Петрова // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф. П.О. Недбайла (28-29 берез. 2008 р.). – Львів: Львів. нац. ун-т, 2008. – C. 201-202.

13. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.034 с.)