НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІДПТНЗ «КОЗЯТИНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

 

 

Методичний посібник

«ІНСТРУКЦІЯ З СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ»

(спеціальність «Помічник машиніста електровоза, тепловоза»)

 

 

М. Козятин

Р.


Методичні рекомендації щодо розвитку творчого технічного мислення в учнів спрямовані на надання методичної допомоги майстрам виробничого навчання під час проведення уроків виробничого навчання із спеціальностей. «Слюсарів з ремонту рухомого складу» та «Помічників машиніста електропоїзда». Широко розкриті питання організації пошукової, евристичні і еристичні роботи.

 

Рекомендації призначені для викладачів, майстрів виробничого навчання професійно – технічних навчальних закладів залізничного спрямування.

 

 

Укладач: Костюк О.В. – викладач спецтехнологій

Козятинського МВПУЗТ

 

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної ради (протокол № 7 від 10 лютого 2010 р.)

 

Рецензенти:

 

 


MICT

Сферазастосування…………………………………………...5

Нормативніпосилання………………………………………...5

Терміни та визначення понять………...……………………...5

Сигнали………………………………………...…………..…8

Видимі сигнали…………………….………………………8

Звукові сигнали……………………………………………...8

Світлофори………………………………………………….8

Вхідні світлофори ………………………………..…………..10

Запрошувальний сигнал………………………...……….15

Вихідні світлофори………………………………………...16

Маршрутні світлофори……………………………………22

Прохідні світлофори……………………………………….23

Умовно-дозволяючий сигнал світлофора………………….26

Світлофори прикриття і загороджувальні………………..27

Попереджувальні і повторювальні світлофори………..…28

Локомотивні світлофори…………………………….……..29

Позначення недіючих світлофорів……………..………....31

Сигнали огородження……………………………………...32

Постійні сигнали………………………………………….32

Тимчасові сигнали…………………………….…………..35

Огородження місць перешкод

для руху поїздів і місць проведення
робіт на перегонах…………………………………..35

Огородження місць перешкод

для руху поїздів і місць проведення
робіт на станціях…………………………………….41

Огородження рухомого складу на станційних коліях….45

Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні.45

 

Ручні сигнали…………………………………………………49

Сигнальні покажчики та знаки……………………………..57

Маршрутні покажчики……………………………………57

Стрілочні покажчики………………………………………57

Покажчики колійного загородження…………..…………60

Покажчики гідравлічних колонок………………………..62

Покажчики перегріву букс………………………………...62

Покажчики межі блок-ділянок…………………………….63

Покажчики "опусти струмоприймача"…………………....64

Постійні сигнальні знаки…………………………………..64

Тимчасові сигнальні знаки…………………………..…….72

Сигнали, що застосовуються

під час маневрової роботи…………………………..…….76

Сигнали, що застосовуються для

Позначення поїздів, локомотивів

та інших рухомих одиниць…………………………….…81

Звукові сигнали……………………………………………89

Сигнали тривоги та спеціальні покажчики……….……….92


ВСТУП

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Інструкція з сигналізації є обов'язковою для застосуван­ня підприємствами і організаціями залізничного транспорту України.

Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомо­гою яких ці сигнали подаються.

Виконання вимог сигналів, установлених цією Інструкцією, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів та маневрової роботи.

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція з сигналізації на залізницях України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транс­порту України від 20.12.96 № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854 й ДСТУ 4183:2003 "Знаки колійні та сигнальні, що їх застосову­ють на залізничному транспорті. Загальні технічні умови".

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв'язку - система, за якої рух поїзда на пе­регоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а роздільними пунктами є позначені межі блок-ділянок;

блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;

відкритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що дозволяє рух;

гальмова путь - відстань, яку проходить поїзд за час від мо­менту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Галь­мові путі розрізняються залежно від виду гальмування (служ­бове, повне службове та екстрене);

головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

дільниця колійного блокування - частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації і зв'язку, пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування.

закритий світлофор - світлофор, який має сигнальне пока­зання, що забороняє рух;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотиви - електровози, тепловози, газотурбовози та паровози;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

моторвагонний рухомий склад - моторні та причіпні ваго­ни, із яких формуються моторвагонні поїзди (електропоїзди, дизель-поїзди і автомотриси);

нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між дво­ма повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка вико­нується так, що за проходження струмоприймачів електрорухо­мого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються;

особливі колійні знаки - межі залізничної смуги відведен­ня, покажчик номера стрілки, знак осі пасажирської будівлі, знаки на лінійних колійних будівлях, репери початку і кінця кругових кривих, а також початку та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;

повітряний проміжок (ізолююче спряження) - виконане на контактній мережі ізолююче спряження анкерних ділянок, яке розділяє контактну мережу на дві секції. При проходженні по повітряному проміжку струмоприймача електрорухомого скла­ду відбувається електричне з'єднання секцій контактної мережі;

перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними пос­тами;

переїзд - місце перехрещення залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями;

підштовхуючий локомотив - локомотив, призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або час­тині перегону (у хвості поїзда);

під'їзна колія - колія, призначена для обслуговування окре­мих підприємств, організацій, установ (заводів, фабрик, шахт, кар'єрів, лісоторфорозробок, електричних станцій, тягових підстанцій тощо), зв'язана із загальною мережею залізниць без­перервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству, організації, установі;

поїзд - сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, мо­торні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін, вважаються поїздом;

поїзні сигнали - сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів, інших рухомих одиниць;

сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовп­чики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бувають постійними і тимчасовими;

станція - роздільний пункт із колійним розвитком, що доз­воляє проводити операції з приймання, відправлення, схрещен­ня й обгону поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову роботу з розформування та формування поїздів, технічні операції з поїздами;

стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. При наяв­ності хрестовин із рухомим осердям у поняття стрілки входить і хрестовина;

черговий по станції - змінний помічник начальника станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправлен­ням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).


СИГНАЛИ

Сигнали призначені для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи. За спо­собом сприйняття сигнали підрозділяються на видимі та звукові.

ВИДИМІ СИГНАЛИ

1.1.1 Видимі сигнали виражаються кольором, формою, по­ложенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади - світлофори, диски, щи­ти, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

Видимі сигнали за часом їх застосування підрозділяються на:

денні, що подаються у світлий час доби; для подання таких сигналів служать диски, щити, прапорці та сигнальні покажчи­ки (стрілочні, колійного загородження та гідравлічних колонок);

нічні, що подаються у темний час доби; такими сигналами служать вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках.

Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, заметілі, інших несприятливих умов, коли ви­димість денних сигналів зупинки менше 1000 м, сигналів змен­шення швидкості - менше 400 м, маневрових - менше 200 м;

цілодобові, що подаються однаково у світлий і темний час доби; такими сигналами служать вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, постійні знаки "Зменшення швидкості", тимчасові знаки "Зменшення швид­кості" (зворотна сторона зеленого кольору), червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста вантажного поїзда, сигнальні покажчики та знаки.

У тунелях застосовуються лише нічні або цілодобові сигнали.

ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

Звукові сигнали подаються сполученням звуків різної три­валості та кількості. Значення їх удень і вночі одне й те саме.

Для подання звукових сигналів використовуються свистки локомотивів, моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки і пе­тарди.

Вибух петарди вимагає негайної зупинки.

 

СВІТЛОФОРИ

Світлофори за призначенням підрозділяються на:

вхідні- дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні- дозволяють або забороняють поїзду відправляти­ся зі станції на перегін;

маршрутні- дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні- дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (міжпостового перегону) на іншу;

прикриття- для огородження місць перехрещень залізнич­них колій на одному рівні з іншими залізничними коліями, трам­вайними коліями і тролейбусними лініями, розвідних мостів і ділянок, які проходять із провідником, а також інших штучних споруд;

загороджувальні- вимагають зупинки при небезпеці для руху, що виникла на переїздах із черговим працівником, великих штучних спорудах і обвальних місцях, а також у разі огороджен­ня рухомого складу для огляду і ремонту вагонів на станційних коліях;

попереджувальні- попереджують про показання основ­ного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального та прикриття);

повторювальні- для повідомлення про показання вихідно­го, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

локомотивні- для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попереджен­ня про показання світлофора, до якого наближається поїзд;

маневрові- дозволяють чи забороняють проведення ма­неврів;

гіркові- дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень (вхідний і вихідний, вихідний і маневровий тощо).

На ділянках, де зберігаються семафори, порядок їхнього застосування визначається Інструкцією з руху поїздів і манев­рової роботи на залізницях України.

Світлофори застосовуються лінзові (рис. 5.14) і прожек­торні (рис. 5.15); вони підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях.

Світлофори поділяються на такі, що:

нормально горять;

нормально не горять.

Світлофори повинні позначатися буквами або цифрами. На кожному перегоні прохідні світлофори автоматичного блоку­вання нумеруються, починаючи від вхідного світлофора, при цьому світлофори непарного напрямку позначаються непарни­ми числами (1,3, 5...), а світлофори парного напрямку - парними (2, 4, 6...).

При обладнанні двоколійних дільниць двостороннім АБ до номера прохідного світлофора, встановленого для неправиль­ного напрямку руху, додається римська цифра, яка означає но­мер колії.

Станційний світлофорам присвоюється літери "Н" або "Ч" залежно від напрямку руху. На вихідних світлофорах додатко­во цифрою вказується номер колії, до якої відноситься світло­фор, а на додаткових вхідних до основної літери додається літера "Д".

У позначеннях маршрутних світлофорів до літери "Н" ("Ч") додається літера "М", і ще можуть додаватися цифри для позначення номеру колії.

Маневровим світлофорам привласнюється літера "М" із парним порядковим номером у парній горловині станції та з не­парним - у непарній горловині.

Світлофорам прикриття привласнюються літери "НП" або "ЧП".

Загороджувальні світлофори позначаються літерою "З" та цифрою від 1 до 4, а попереджувальні до них літерою "II".

Загороджувальні світлофори, щовикористовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях, познача­ються літерами "НЗ" або "Ч3" і цифрами, які вказують номер колії.

Попереджувальні та повторювальні світлофори познача­ються літерою "П" і літерою основного світлофора.

Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь- "Дозволяється рух із встановленою швидкістю";

один жовтий мигаючий вогонь- "Дозволяється рух із вста­новленою швидкістю; наступний світлофор відкритий і вима­гає проходження його із зменшеною швидкістю";

один жовтий вогонь- "Дозволяється рух із готовністю зу­пинитися; наступний світлофор закритий";

два жовті вогні, з них верхній - мигаючий,- "Дозволяєть­ся проходження світлофора із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий";

два жовті вогні- "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля нас­тупного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілоч­ному переводу";

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал";

один місячно-білий вогонь- "Дозволяється проводи­ти маневри";

один синій вогонь- "Забороняється проводити маневри".

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції. Порядок застосування цих сигналів в інших випад­ках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

 

ВХІДНІ СВІТЛОФОРИ

2.1.1 Вхідними світлофорами подаються сигнали: один зелений вогонь"Дозволяється поїзду прямувати на станцію головною колією зі встановленою швидкістю; наступ­ний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий" (рис. 5.1);

Рисунок 5.1

один жовтий мигаючий вогонь- "Дозволяється поїзду пря­мувати на станцію по головній колії із встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю" (рис. 5.2);

Рисунок 5.2


один жовтий вогонь- "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії із готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий" (рис. 5.3);

Рисунок 5.3

два жовті вогні, з них верхній - мигаючий,- Дозволяєть­ся поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бо­кову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий" (рис. 5.4);

Рисунок 5.4


два жовті вогні"Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію і готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.5). При прийманні на бокову колію, яка не призначена для беззупинного пропуску поїздів, показання вхідного світлофора - два жовті вогні- зберігається незалежно від показань вихідного світлофора;

Рисунок 5.5

 


один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.6).

Рисунок 5.6

 

2.1.2 На вхідних і маршрутних світлофорах у разі прийман­ня поїздів па бокові колії по стрілочник переводах із хрестови­нами пологих марок застосовуються сигнали:

один зелений мигаючий і один жовтий вогні та одна зеле­на смуга, що світиться,"Дозволяється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 80 км/год. на бокову колію; нас­тупний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вима­гає проходження його із швидкістю не більше 80 км/год." (рис. 5.7);


Рисунок 5.7

Рисунок 5.8  

два жовті вогні, з них верхній мигаючий, і одна зелена смуга, що світиться, -"Дозволяється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 80 км/год. на бокову колію; нас­тупний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вима­гає проходження його із зменшеною швидкістю" (рис. 5.8)

два жовті вогні та одна зелена смуга, що світиться, -"Доз­воляється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 60 км/год. на бокову колію і готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.9).

Рисунок 5.9

У необхідних випадках на вхідних і маршрутних світлофо­рах може застосовуватися сигнал - один зелений мигаючий во­гонь- "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії із встановленою швидкістю. Наступний світлофор (марш­рутний чи вихідний) відкритий, поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу з хрестовиною пологої марки" (рис. 5.10).

Рисунок 5.10

На окремих станціях у випадках, передбачених Правилами технічної експлуатації залізниць України, на вхідних і марш­рутних світлофорах може застосовуватися сигнал - три жовті вогні- "Дозволяється моторвагонному поїзду, локомотиву без вагонів (одиночному локомотиву), дрезині незнімного типу прямувати на вільну ділянку колії з особливою обережністю та із швидкістю не більше 20 км/год. до маршрутного світлофора з червоним вогнем" (рис. 5.11).

Рис. 5.11

 

Для приймання поїздів на станцію з перегону по непра­вильній колії додатковими вхідними світлофорами подаються сигнали:

один червоний вогонь— "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.12);

два жовті вогні- "Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю і готовністю зупинитися біля вихідного світлофора" (рис. 5.13).

 

ЗАПРОШУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ

Запрошувальний сигнал - один місячно-білий мигаючий вогонь- дозволяє поїзду проїхати світлофор із червоним вог­нем (чи погаслим) і продовжувати рух до наступного світлофо­ра (або до граничного стовпчика при прийманні на колію без вихідного світлофора) із швидкістю не більше 20 км/год. з особ­ливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху (рис. 5.14 ).

 

Рисунок 5.14 Рисунок 5.15

  Рисунок 5.15  

 

Цей сигнал застосовується на вхідних, а також маршрутних і вихідних (крім групових) світлофорах.

Відправлення за запрошувальним сигналом вихідного світлофора дозволяється лише правильною колією двоколійно­го перегону, обладнаного автоблокуванням.

 

ВИХІДНІ СВІТЛОФОРИ

2.3.1 Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних ав­тоблокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; попереду вільні дві чи більше блок-ділянки" (рис. 5.16);

один жовтий вогонь"Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.17);

Рисунок 5.16 Рисунок 5.17 Рисунок 5.18

 

два жовті вогні, з них верхній мигаючий,- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий" (рис. 5.19);

Рисунок 5.19

Рис. 5.20

два жовті вогні- "Дозволяється поїзду відправлятись зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор закритий" (рис. 5.20);

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.18).

2.3.2 Вихідними світлофорами па ділянках, обладнаних ав­тоблокуванням, при відправленні поїздів і:і відхиленням по стрілочних переводах із хрестовинами пологих марок подають­ся сигнали:


один зелений мигаючий і один жовтий вогні та одна зеле­на смуга, що світиться,- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із швидкістю не більше 80 км/год.; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий" (рис. 5.21);

 

Рисунок 5.21

 

два жовті вогні та одна зелена смуга, що світиться,- "Доз­воляється поїзду відправлятися зі станції із швидкістю не більше 60 км/год.; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному перево­ду; наступний світлофор закритий" (рис. 5.22).

Рисунок 5.22  

 

2.3.3 Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний" (рис. 5.23);

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.24);

два жовті вогні- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний" (рис. 5.25);

два жовті вогні, з них верхній мигаючий,- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу, перегін до нас­тупної станції (колійного поста) вільний; вхідний світлофор наступної станції відкритий, попереджувального світлофору до вхідного немає" (рис. 5.26).

 

 

2.3.4 Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних ав­томатичною локомотивною сигналізацією, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, подаються сигнали:

один зелений і один місячно-білий вогні- "Дозволяється поїзду відправлятись зі станції; попереду вільні три або більше блок-ділянки" (рис. 5.27); на локомотивному світлофорі горить зелений вогонь;

один зелений вогонь- "Дозволяється поїзду відправлятись зі станції; перегін до наступної станції (колійного поста) віль­ний"; на локомотивному світлофорі горить зелений вогонь;


один жовтий і один місячно-білий вогонь- "Дозволяєтьсяпоїзду відправлятися зі станції; попереду вільна одна або дві блок-ділянки" (рис. 5.28); на локомотивному світлофорі горить жовтий вогонь;

 

два жовті і один місячно-білий вогонь- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; попереду віль­на одна або дві блок-ділянки" (рис. 5.29); на локомотивному світлофорі горить жовтий вогонь;

два жовті вогні, з них верхній мигаючий, і один місячно-білий вогонь- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілоч­ному переводу; попереду вільні три або більше блок-ділянки" (рис. 5.30); на локомотивному світлофорі горить жовтий вогонь;

два жовті вогні, з них верхній мигаючий- "Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; перегін до нас­тупної станції (колійного поста) вільний" (рис. 5.31); на локо­мотивному світлофорі горить жовтий вогонь;

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал"

2.3.5 За наявності відгалуження, обладнаного колійним блокуванням, а також для позначення колії, на яку відправ­ляється поїзд, на багатоколійних ділянках, обладнаних колійним блокуванням, і на двоколійних ділянках, обладнаних двостороннім автоблокуванням, вогні вихідного світлофора в необхідних випадках, визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України, доповнюються відповідним показанням маршрутного покажчика.

При відсутності маршрутного покажчика дозвіл поїзду відправитися на відгалуження, або по одній із колій багатоколійної ділянки, або по неправильній колії у разі двостороннь­ого автоблокування може подаватися сигналом - два зелені вогні на вихідному світлофорі,що сигналізує при автоблоку­ванні про вільність не менше двох блок-ділянок, а при напівав­томатичному блокуванні - про вільність перегону до наступної станції (колійного поста) (рис. 5.32).

Рисунок 5.32 Рисунок 5.33

На двоколійних ділянках, де рух правильною колією здійснюється за сигналами автоблокування, а по неправильній колії - за показаннями локомотивного світлофора, на вихідних світлофорах при відправленні зі станції на неправильну колію може застосовуватися сигналізація, яка застосовується для відправлення у правильному напрямку.

На окремих ділянках може застосовуватись сигналізація один жовтий мигаючий і один місячно-білий вогні- "Дозво­ляється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю не більше 40 км/год. і далі прямувати по непра­вильній колії за показаннями локомотивного світлофора" (рис. 5.34).

Рисунок 5.34

 

2.3.6 На станціях, що мають вихідні світлофори, за наяв­ності відгалуження, не обладнаного колійним блокуванням, го­товність маршруту відправлення на відгалуження позначається одним місячно-білим вогнемвихідного світлофора; поїзди відправляються на відгалуження з видачею машиністу жезлаабо колійної записки при місячно-білому вогні і погашеному червоному вогніна вихідному світлофорі (рис. 5.33).

 

МАРШРУТНІ СВІТЛОФОРИ

2.4.1 Маршрутними світлофорами, залежно від місця їх ус­тановлення, подаються сигнали:

один зелений вогонь- "Дозволяється рух із встановленою Швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний), відкритий";

один жовтий вогонь- "Дозволяється рух із готовністю зу­пинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий";

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сіп пал";

один жовтий мигаючий вогонь- "Дозволяється проход­ження світлофора із встановленою швидкістю; наступний Світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає про­ходження його із зменшеною швидкістю";

два жовті вогні, з них верхній - мигаючий,- "Дозволяєть­ся проходження світлофора із зменшеною швидкістю; поїзд прямує па бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи Вихідний) відкритий";

два жовті вогні- "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися на станції; поїзд прямує на бокову колію; наступний світлофор закритий".

При прийманні на бокову колію, яка не призначена для беззупинного пропуску поїздів, показання вхідного світлофора два жовті вогні -зберігається незалежно від показань вихідного світлофора;

один зелений мигаючий і один жовтий вогні та одна зеле­на смуга, що світиться,- "Дозволяється поїзду прямувати станцію із швидкістю не більше 80 км/год. на бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вима­гає проходження його із швидкістю не більше 80 км/год".

ПРОХІДНІ СВІТЛОФОРИ

2.5.1 Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних
автоблокуванням із тризначною сигналізацією, подаються
сигнали:

один зелений вогонь- "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; попереду вільні дві або більше блок-ділянки" (рис. 5.35);

один жовтий вогонь- "Дозволяється рух із готовністю зу­пинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.36);

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.37).

2.5.2 На ділянках, обладнаних автоблокуванням із чотири­
значною сигналізацією, прохідними, вхідними, маршрутними по
головній колії та вихідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь- попереду вільні три і більше блок-ділянки (рис. 5.38);

один жовтий і один зелений вогні- попереду вільні дві блок-ділянки (рис.5.39);

один жовтий вогонь- попереду вільна одна блок-ділянка;

один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.40).

 

 

 

2.5.3 На ділянках, обладнаних автоблокуванням із тризнач­ною або чотиризначною сигналізацією, на прохідних світлофо­рах, розміщених перед вхідними світлофорами (передвхідних), застосовуються, крім того, сигнали:


один жовтий мигаючий вогонь- "Дозволяється рух із вста­новленою швидкістю; вхідний світлофор відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю; поїзд приймається на бокову колію станції" (рис. 5.41);


один зелений мигаючий вогонь- "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; вхідний світлофор відкритий і вима­гає проходження його зі швидкістю не більше 80 км/год.; поїзд приймається на бокову колію станції" (рис. 5.42).

 

На щоглі передвхідного світлофора встановлюється оповіщувальна табличка зі світловідбивачами на ній (рис. 5.41 і 5.42).

2.5.4 На ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, прохідними світлофорами, які одночасно є вхідними і вихідними для колійного поста, подаються сигнали:

один зелений вогонь- "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції (колійного поста) віль­ний" (рис. 5.43);один червоний вогонь- "Стій! Забороняється проїжджати сигнал" (рис. 5.44).

2.5.5 На ділянках, обладнаних автоблокуванням із тризнач­ною сигналізацією, на світлофорі (вхідному, маршрутному, вихідному або прохідному), що огороджує на головній колії маршрут чи блок-ділянку, довжиною менше потрібної гальмо­вої путі, встановлюється світловий покажчик білого кольоруу вигляді двох вертикальних стріл(див. рис. 5.36), а на поперед­жувальному до нього світлофорі - такий же покажчику виг­ляді однієї стріли(див. рис. 5.35).

У погаслому стані світлові покажчики зберігають своє сиг­нальне значення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.012 с.)