Які з видів страхування не належать до майнового:) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з видів страхування не належать до майнового:) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.ЗМ 13Фінансовий ринок

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 фінансовий ринок г) а) цінний папір, що приносить доход у формі відсотка
2 кредитний ринок е) б) ринок на якому здійснюється переміщення цінних паперів
3 фондовий ринок б) в) грошовий документ, що свідчить про надання позики або придбання власником права на частину майна
4 цінний папір в) г) сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів
5 акція д) д) цінний папір, що засвідчує участь у статутному капіталі акціонерного товариства
6 облігація а) е) процес залучення коштів у грошовій формі, яких здійснюється на умовах повернення, строковості і платності

 

Тести

1. Фінансовий ринок – це:

а) система розподілу фінансових активів при використанні ВВП;

б) механізм захисту фінансових інтересів юридичних і фізичних осіб;

в) система кругообігу і перерозподілу фінансових активів між постачальниками та споживачами капіталу.

2. В організаційному плані фінансовий ринок – це:

а) сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів;

б) сукупність фінансових інституцій, що супроводжують потік коштів від власників фінансових ресурсів до позичальників;

в) механізм перерозподілу фінансових ресурсів підприємств і нагромаджень населення між суб’єктами господарювання і галузями економіки.

3. До функцій фінансового ринку відносять:

а) зниження ринкових цін на окремі фінансові інструменти та послуги;

б) мобілізація тимчасово вільних коштів;

в) сповільнення обороту капіталу;

г) максимізація фінансових ризиків.

4. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється:

а) ринок грошей, ринок капіталів;

б) місцевий, регіональний і національний фінансові ринки;

в) ринок цінних паперів, валютний ринок та ринок фінансових послуг.

5. На якому з ринків працюють довгострокові інструменти:

а) ринки капіталів;

б) кредитні ринки;

в) грошові ринки;

г) ринки цінних паперів.

6. Інструментами на фінансовому ринку не виступають:

а) кошти фізичних осіб;

б) іноземна валюта;

в) страхові послуги;

г) золото та інші цінні метали;

д) цінні папери.

7. Об’єктом на ринку позичкових капіталів є:

а) готівкові гроші;

б) цінні папери;

в) кредитні ресурси;

г) іноземна валюта.

8. За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяється:

а) ринок грошей, ринок капіталів;

б) місцевий, регіональний, національний та світовий фінансові ринки;

в) ринок цінних паперів, кредитний, валютний ринок та ринок фінансових послуг.

Посередниками на ринку цінних паперів виступають:??????

а) інвестори, емітенти;

б) ділери, брокери;

в) агенти, брокери;

д) фізичні особи.

10. Фондовій біржі не властива функція:

а) посередницька;

б) інформаційної діяльність;

в) індикативна;

г) регулятивна.

11. Який цінний папір не гарантує його власнику повернення номіналу:

а) облігація;

б) вексель;

в) акція;

г) казначейське зобов’язання.

12. Який з зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

а) облігація;

б) вексель;

в) акція;

г) казначейське зобов’язання.

На яку суму акціонерне товариство може здійснити випуск акцій:?????

а) на суму статутного фонду;

б) на 25% статутного фонду;

в) на 50% статутного фонду;

г) обсяг емісії акцій обмежень немає.

14. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою:

а) залучення позикового капіталу;

б) покриття господарських збитків;

в) формування статутного фонду;

г) оформлення комерційного кредиту.

15. Підприємство здійснює випуск облігацій з метою:

а) залучення позикового капіталу;?????

б) покриття господарських збитків;

в) формування статутного фонду;

г) збільшення статутного фонду.

 

ЗМ 14Міжнародні фінанси

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 міжнародні фінанси в) а) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні і платіжні документи в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках
2 міжнародний фінансовий ринок д) б) сукупність фінансових ринків та фінансових інституцій, що функціонують у правовому й податковому середовищі міжнародного бізнесу
3 світова фінансова система б) в) сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку із формуванням і використанням на світовому рівні фондів фінансових ресурсів
4 міжнародний кредит г) г) економічні відносини щодо руху капіталу, тобто перерозподілу капіталів між країнами у відповідності з потребами
5 валюта а) д) фінансові центри, які мобілізують і перерозподіляють у світі значні обсяги фінансових ресурсів

Тести

1. Валютна система – це:

а) сукупність валютних цінностей;

б) інституціональний механізм, який визначає відносини з приводу купівлі продажу іноземної валюти;

в) сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації господарських зв’язків.

2. Валюта – це:

а) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні;

б) готівкова частина маси, що циркулює у вигляді банкнот і монет;

в) один з видів цінних паперів.

3. У чому полягає суть поняття „валюта”:

а) грошова одиниця іноземних держав;

б) грошова одиниця країни;

в) грошові одиниці як власні, так і іноземні, а також кредитні і платіжні документи, які використовуються в міжнародних розрахунках.

4. Зростання курсу національної валюти сприяє:

а) збільшенню ціни імпорту і зменшення експорту;

б) збільшенню ціни експорту і зменшення ціни імпорту;

в) дефіциту платіжного балансу країни;

г) збільшенню золотовалютних резервів держави.

5. Падіння курсу національної валюти спричиняє:

а) зниження ціни експорту й імпорту;

б) збільшення цін експорту і імпорту;

в) зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту;

г) збільшення ціни експорту і зниження ціни імпорту.

Девальвація валюти країни означає, що:??????????

а) ціни деяких валют, виражені у валюті даної країни упали;

б) уряд підвищив ціну, за якою буде купувати золото;

в) у країні має місце дефіцит торгового балансу;

г) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти зросла.

7. Міжнародний кредит – це:

а) форма руху підприємницького капіталу, пов’язана з наданням валютних і товарних ресурсів на певних умовах;

б) форма руху позичкового капіталу, пов’язана з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків;

в) позика в грошовій чи товарній формі на умовах безоплатності або фінансування певних соціальних програм чи технічних проектів;

8. Валютний ринок – це:

а) заклад для здійснення відносин купівлі-продажу в іноземній валюті;

б) механізм здійснення міжнародних розрахунків у фінансово-кредитній системі;

в) механізм з допомогою якого здійснюються міжнародні розрахунки в торгівлі товарами і послугами.

9. Залежно від сфери і мети використання валюта поділяється на:

а) національну і іноземну;

б) конвертовану та неконвертовану;

в) валюту оплати, валюту кредиту і валюту ціни.

10. Валютний курс – це:

а) ціна одиниці іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти;

б) ціна одиниці національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти;

в) ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти.

11. Конвертованість валюти – це:

а) можливість переказу національної валюти за кордон;

б) здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземну;

в) здатність резидентів і нерезидентів вільно обмінювати іноземну валюту на національну.

12. Які основні форми міжнародних розрахунків:

а) вексель, чек, готівка;

б) поштовий та банківський переказ, готівка;

в) банківський переказ, акредитив, інкасо, чек та розрахунки по відкритому рахунку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)