РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУПЕРМАРКЕТ «СІЛЬПО» ЗАТ «ФОЗЗІ», ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА РИНКУ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУПЕРМАРКЕТ «СІЛЬПО» ЗАТ «ФОЗЗІ», ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА РИНКУ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКАХарактеристика підприємства

 

Найперший супермаркет «Сільпо» створений 02.12.2002 р. двома засновниками фізичною особою та ЗАТ "ФОЗЗI". Статутний капітал становить 16,5 тис. грн. Станом на 31.12.2006р. Товариство складається з одного учасника ЗАТ "Сiльпо Рiтейл", що володіє часткою 100%.

Основною діяльністю Товариства є роздрібна торгівля продовольчими товарами, а також надання послуг по здачі майна в оренду. Торгова мережа Товариства включає 249 магазинів в містах Дніпропетровськ, Києві, Кіровограді, Харкові, Черкасах та ін.

Види дiяльностi за КВЕД:

52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;

51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi;

55.30.2 Кафе;

55.51.5 Дiяльнiсть загальнодоступних їдалень;

55.52.0 Постачання готової їжi.

«Сільпо» - це найбільша в Україні мережа супермаркетів, яка налічує 249 магазинів як в Дніпропетровську, так і в регіонах України. Супермаркет «Сільпо» - це магазин самообслуговування, асортимент якого налічує до 20 000 найменувань продуктів харчування і супутніх товарів залежно від величини торгової площі магазина.

Основними конкурентами за якісним показником „Сільпо” є:

Ø Фуршет;

Ø Велика Кишеня;

Ø МегаМаркет;

Ø BILLA; 23

Ø ЕКОмаркет.

Переваги супермаркетів "Сільпо":

ü гарантована якість продукції;

ü висока якість обслуговування;

ü цілодобова робота (у найбільших супермаркетах);

ü зручне розміщення;

ü завжди великий вибір свіжих продуктів.

За данними соцопитування у м. Дніпропетровськ "Сільпо" володіє найвищими оцінками по групах «загальні умови зручності», «персонал і розрахунок» і «асортимент». Негативні оцінки в «Сільпо» отримали такі параметри, як «спеціальні можливості для дітей і людей з порушенням рухливості, зір», «пакет і пакетування», а також кількість непрацюючих кас.

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників супермаркетів "Cільпо"

Показники Обсяг, тис. рн.. Абсолютна зміна, тис. рн.. Абсолютна зміна, тис. рн.. Темп приросту, % Темп приросту, %  
 
 
 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 648 132 953 231 2 326 722 305 099,5 1 373 490,6 47,1 144,1  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 434 592 630 772 1 560 724 196 179,9 929 952,4 45,1 147,4  
Валовий прибуток 80 011 122 811 343 614 42 799,2 220 803,5 53,5 179,8  
Інші операційні доходи 37 311 22 564 117 442 -14 746,4 94 877,7 -39,5 420,5  
Витрати обігу 69 440 120 521 318 492 51 081,0 197 971,0 73,6 164,3  
Інші операційні витрати 30 740 3 016 67 916 -27 723,6 64 899,8 -90,2 2 151,7  
Інші фінансові доходи 8,5 81,5 25,0 191,8  
Інші доходи 41 134 -162,7 40 623,1 -24,2 7 951,3  
Фінансові витрати 16 416 14 469 45 676 -1 946,3 31 206,7 -11,9 215,7  
Інші витрати 6 273 65 490 5 664,3 59 217,0 930,6 944,0  
Чистий прибуток 1 503 20,3 1 341,4 14,4 830,1  

 

Проведений аналіз основних показників «Сільпо» свідчить про стабільну роботу підприємства з позитивною динамікою росту. Товарооборот у 2013 році перевищив майже в 2 рази показник минулого року та становив 2326722 тис. грн.

Збільшення собівартості реалізованої продукції у 2013 році на 1560724 тис. грн. (147,4%) відбулося в основному за рахунок збільшення витрат на збут на 164,3.

Збільшення адміністративних витрат у 2013 році більш ніж в 4 рази є не досить позивною тенденцією, але такий стрімкий зріст можна зрозуміти збільшенням обсягу товарообороту, що в свою чергу сприяло збільшенню чисельності працівників, а отже і збільшенню адміністративних витрат.

Чистий прибуток у 2013 році склав 161,6 тис. грн., що становить 9,8% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Підприємство сплатило досить велику суму податку на прибуток від звичайної діяльності, що склав більше 90% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Також не зважаючи на кризу, у 2013 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 1503 тис. грн., що майже в 10 разів більше від попереднього.

 

 

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки рівня показників підприємства

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік Абсолютна зміна Темпи прирос-ту, % Темпи прирос-ту, %
2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік
Рівень собівартості реалізованих товарів 67,1 66,2 67,1 -0,9 0,9 -1,3 1,4
Рівень комерційного доходу 12,345 12,884 14,768 0,5 1,9 4,4 14,6
Рівень витрат обігу 10,714 12,643 13,688 1,9 1,0 18,0 8,3
Рівень рентабельності товарообороту 1,631 0,240 1,080 -1,4 0,9 -85,3 375,0
Рівень собівартості реалізованих товарів має чітку тенденцію до зростання, що не можна сказати про рівень рентабельності товарообороту. Але у 2013 році обидва показники зросли однаковими темпами. Стабільність рівня собівартості можлива тільки за умов достатнього рівня рентабельності для самофінансування торговельної діяльності.

Рівень комерційного доходу у 2013 році збільшився на 1,9%. Це відбулося за рахунок того, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (179,8%) ніж товарооборот (144,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції.

Рівень витрат обігу у 2013 році збільшився на 1,0%. Збільшення цього показника характеризує збільшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобто витрати. Це значить, що підприємству необхідно використовувати більше грошей для реалізації товарів.

Рентабельність товарообороту у 2013 р. склала 1,080%. Це значить, що

після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 0,0108 копійок прибутку від кожної гривні реалізації. Збільшення рівня рентабельності товарообороту відбувається за рахунок того, що рівень витрат обігу росте

меншими темпами, ніж рівень комерційного доходу. Це свідчить про відносне зменшення витрат на виробництво продукції.

Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.

 

 

Таблиця 2.3

Матриця слабкі-сильні сторони Супермаркетів «Сільпо»

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Тенденція до зростання чистого прибутку (особливо у 2008 році під час кризи ЧП зріс майже в 10 разів) 1. Значне зростання витрат обігу, особливо адміністративних.
2. Тенденція до зростання товарообороту 2. Зростання інших операційних витрат.
3. Зростання рівня комерційного доходу 3. Збільшення рівня собівартості в динаміці.

 

 

Таблиця 2.4

Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів підприємства

Показники Абсолютна зміна Темп приросту, %
Товароборот, тис. грн. 648 132 953 231 2 326 722 305 099 1 373 491 47,07 144,09
Сукупні активи сер., тис. грн. 198 496 299 667 544 418 101 171 244 751 50,97 81,67
Прибуток від реалізації, тис. грн. 10 571 2 290 25 122 -8 282 22 832 -78,34 997,17
Фінансовий результат від звич діял. до оподатк., тис. грн. 1 649 4 740 3 091 99,88 187,45
Період обороту активів, дні 110,25 113,17 84,23 2,92 -28,94 2,65 -25,57
Коефіцієнт оборотності активів, разів 3,27 3,18 4,27 -0,08 1,09 -2,58 34,35
Рентабельність активів, % 0,4156 0,5503 0,8707 0,13 0,32 32,40 58,22
Рентабельність товарообороту, % 1,63 0,24 1,08 -1,39 0,84 -85,27 349,50

 

На досліджуваному підприємстві період обороту активів немає чіткої тенденції до скорочення чи до зростання: так у 2013 році період обороту збільшився на 3 дні, а у 2013 – зменшився на 26 днів, що є позитивною тенденцією, та показує на збільшення ефективності використання активів.

Рентабельність активів не дивлячись ні на що зростала на протязі всього досліджуваного періоду і склала 0,87% в 2013 р., що в свою чергу свідчить, що ефективність використання майна в цілому підвищується і підприємство використовує ресурси активів, хоч і не в повній мірі. Тенденція до зростання існує, що свідчить про активізацію підприємством використання своїх власних ресурсів більш раціонально для досягнення свої цілей.

 

Таблиця 2.6

Ліквідність балансу Супермаркета «Сільпо» за 2011-2013 рр.

Актив На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
Найліквідніші активи (А1)
Активи, що швидко реалізуються (А2) 136 319 61 378 84 759
Активи, що повільно реалізуються (А3) 47 880 124 374 257 132
Активи, що важко реалізуються (А4) 47 025 133 443 374 352
Баланс 245 536 355 832 757 039
Пасив На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
Негайні пасиви (П1) 95 110 114 126 322 675
Короткострокові пасиви (П2) 10 934 72 732 41 495
Довгострокові пасиви (П3) 128 960 154 196 376 759
Постійні пасиви (П4) 10 531 14 778 16 110
Баланс 245 536 355 832 757 039

 

Проте, дотримання цих умов є досить рідкісним явищем на підприємствах у зв’язку з негативним впливом зовнішніх факторів на формування активів та капіталу.

Таблиця 2.7

Оцінка ліквідності Супермаркета «Сільпо»

На 31.12.2012 На 31.12.2012 На 31.12.2013
А1 < П1 А1 < П1 А1< П1
А2 > П2 А2 < П2 А2 > П2
А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3
А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4

 

За даними таблиці 2.7 баланс «Сільпо» є в основному неліквідним. На даному підприємстві виконується лише друга умова і лише у 2011 і у 2013 роках, що свідчить про те що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги перевищує загальну суму кредиторської заборгованості. Можна сказати, що фірма зобов'язана повернути коштів менше, ніж отримає від дебіторів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.008 с.)