Заходи підприємства щодо удосконалення комерційної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заходи підприємства щодо удосконалення комерційної роботи 

Для того, щоб надати пропозиції щодо удосконалення комерційної діяльності підприємства в першу чергу варто звернути увагу на ті показники, що мають досить низьке значення і котрі потрібно покращити, а саме:

Рівень рентабельності ТО у 2013 році склав 0, 24% (що на 18% менше ніж за попередній рік), для збільшення рівня рентабельності ТО підприємству необхідно збільшити розмір торгової надбавки або збільшити за рахунок інших операційних доходів, наприклад, збільшення обсягів реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та реалізації основних засобів і нематеріальних активів.

Коефіцієнт фінансової автономії підприємства має дуже маленьке значення і склав у 2013 році лише 0,016 раз. Це значить, що в кожних ста гривнях вкладених активів підприємства 1,6 грн складають власні кошти. Для збільшення цього показника, необхідно збільшити розмір власного капіталу. Це можна зробити шляхом прийняття нових учасників, реінвестування прибутку, додаткових внесків учасників.

Продуктивність праці у 2013 році склала 310,7 тис.грн. Для зростання продуктивності праці необхідно такі удосконалити систему управління, організації праці за рахунок зменшення питомої ваги обслуговуючого персоналу;

Фондовіддача у 2013 році склала 21,25 тис.грн, для збільшення значення цього показника необхідно більш досконало та продуктивніше використовувати основні засоби підприємства, наприклад, якщо обладнання не простоює, а використовується в дві-три зміни, то відповідно виробляється і більше продукції, а отже, і вища фондовіддача.

Рентабельність ТЗ у 2013 році склала 1,84%, що у порівнянні з минулим роком скоротилась аж на 20%. Це відбулося за рахунок зменшення прибутку від

реалізації, на що в свою чергу вплинуло стрімке зменшення інших операційних витрат на 90,2%. Для збільшення рентабельності ТЗ підприємству необхідно зменшити інші операційні доходи, а саме зменшити обсягів реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та реалізації основних засобів і нематеріальних активів.

Інші показники діяльності підприємства мають оптимальне значення.

Напрямами удосконалення комерційної діяльності підприємства як учасника ринку мають стати:

ü регулювання цін на продукцію та послуги;

ü ретельне вивчення специфіки своїх ринків збуту;

ü виконання основних вимог збутової логістики. (за допомогою високоякісних послуг підприємство може досягти переваг у конкурентній боротьбі з приводу власної продукції – ТМ Премія);

ü вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів;

ü використання маркетингових інструментів – святкові розпродажі, бонуси, дисконтні картки;

ü збільшення продуктивності праці шляхом правильної кадрової політики, створення належних умов праці і відпочинку, мотивація праці, активізації людського чинника;

ü збільшення рентабельності товарообороту шляхом оптимізації витрат обігу;

ü підвищення ефективності використання основних фондів.

Лише дія у комплексі всіх показників може «Сільпо» вивести на дійсно високий рівень конкурентоспроможності та покращити його комерційну діяльність.

 

 


ВИСНОВКИ

Державне регулювання - це форма цілеспрямованого впливу держави на підприємництво з метою забезпечення і підтримки його функціонування в заданому режимі, зміни і розвитку економічних відносин і взаємозв'язків.

 

Державне регулювання має свої функції, інструменти й органи.

 

Основні функції державного регулювання полягають у наступному:

 

. Підтримка пропорційності виробництва і споживання, антициклічне регулювання.

 

. Підтримка і розвиток конкуренції, антимонопольні заходи.

 

. Перерозподіл і вирівнювання доходів, соціальний захист малозабезпечених шарів суспільства.

 

Державне регулювання підприємницької діяльності поділяється на пряме та непряме. Під прямим регулюванням розуміється безпосередній вплив держави на суб'єктів господарювання шляхом дачі розпоряджень, встановлення квот, тарифів, які і необхідними для виконання. Під непрямим регулюванням варто розуміти вплив на об'єкт керування через створення певної ситуації, у результаті чого буде досягнуте таке положення керованого, котре необхідно для держави.

 

Основні засоби, які використовує держава для регулювання підприємницької діяльності, є: державна реєстрація; ліцензування, патентування, квотування; сертифікація та стандартизація; регулювання цін і тарифів; податкове регулювання ; надання дотацій, компенсацій; застосування нормативів та лімітів; матеріально-технічна підтримка підприємців: інформаційне, кадрове та науково - методичне забезпечення підприємців.

 

Держава використовує безліч форм і механізмів для безпосереднього або опосередкованого впливу на суб'єкти підприємницької діяльності, в яких проявляються різноманітні аспекти, що включають сприяння підприємництву, регулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Мочерний С.В, Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник - Київ: Академія.2005р. - 280с.

 

2.Донець Л.Я., Романенко Н.Г. Основи підприємництва: навчальний посібник - Київ : Центр навчальної літератури. 2006 р. - 320 с.

 

3.Виноградська А.М. Основи підприємництва: навчальний посібник - Київ : Кондор. 2005р. - 544 с.

 

4.Донець Л.І. Державне регулювання підприємницької діяльності// Фінанси України. 2000р. №8, - с. 74-86.

 

5.Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс) : навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури. 2006р. - 176с.

 

6.Підсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О. Підприємництво - Київ: Центр навчальної літератури. 2003р. - 616 с.

 

7.Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: навчальний посібник/ За заг. ред. В.В. Сопка. - Київ: Вища школа. 2002р. - 356 с.

 

8.Гончар Л.А. Організація торгівлі.Конспект лекцій. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2004. – 120 с.

 

9.Мітюков А. Бюджет і бюджетна політика // Фінанси України. - 1999. - №3.

 

10.Мітюков І. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси України.-2001.- №3.- С. 3-12

 

11.Економіка України: десять років реформ// За ред. З.І. Ватаманюка, С.П. Панчишина - Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2001р. - 496с.

 

12.Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»// Урядовий курєр - 14 березня 2011р. - №46 - с. 5-9

 

13.Бюджетний кодекс України//Голос України - 2011р. - №259 - с. 512

 

 

14.www.vlasna <http://www.vlasna>sprava.com.ua

 

15.www.eprarda.com.ua <http://www.eprarda.com.ua>

 

16.www.investore.com.ua <http://www.investore.com.ua>

 

17.http://silpo.ua Офіційний сайт «Сільпо»

 

ДОДАТОК А

 

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

 

 

УКРАЇНА

Дніпропетровська обл.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.019 с.)