Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу вМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу вАутстафінг – фінансово-юридичний інструмент, що дозволяє формально вивести частину своїх співробітників за межі штату компанії шляхом переведення їх у штат компанії - аутстаффера - у замовника послуги немає потреби / можливості у формуванні власної служби в найближчому майбутньому

Компанія з амбітними планами різкого росту

Портрет замовника послуг:

- Компанія, що планує вихід на ринок

- Компанія з обмеженнями по штату (head-count)

- Компанія, з необхідністю сезонного розширення штату

- Компанія з необхідністю заміни тривало відсутнього співробітника (декрет, хвороба)

Переваги:

Можливість обійти ліміт на кількість співробітників

Економія на утриманні додаткового офісного, контролюючого персоналу та бухгалтерії

Відсутність завантаженості в кадровому (14 видів діяльності) та бухгалтерському діловиробництві (9 видів)

Немає юридичних проблем із штатом

Можливість сезонного збільшення числа співробітників, підміни під час хвороби / декрету

Тестування нових співробітників під час випробувального терміну

Лізинг – використання запозиченої праці з правом «викупу» орендованого співробітника та введення його у свій штат. Ключова мета – в формуванні власної ефективної команди.

- міра відповідальності орендодавця на стадії підбору

- висока, під час оренди - середня

- рекрутинг в руках виконавця

- управління персоналом в руках замовника

- використання запозиченої праці як правило до 6 міс.

- у замовника послуги є необхідність / можливість у формуванні власної служби у найближчому майбутньому

Компанія з амбітними планами різкого росту

Портрет замовника послуг:

- Компанія, що тривало знаходиться на ринку

- Компанія-лідер

- Компанія з високими вимогами до співробітників

- Компанія, що мала негативний досвід розбирань з «нечистоплотними» співробітниками

Переваги:

Більш оперативний підбір команди

Гнучкість та мобільність використання персоналу

Можливість перевірити потенційних співробітників в «польових» умовах без введення в штат

Економія на рекрутингу

Вибір кращих та найбільш ефективних співробітників

Більш мотивований персонал

 


Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу в

Виведення персоналу за штат (аутстаффинг) — кадрове агентство (або інша структура) оформляє співробітників компанії в свій штат, при цьому співробітник залишається на своєму робочому місці і виконує колишні обов'язки[3]. Залежно від особливостей оподаткування, це може істотно понизити реальну вартість найму або дозволить отримати спеціальні пільги для компаній з малим штатом. Розвитком цієї ситуації є напрям тимчасово вільного персоналу на роботу в різні підприємства (лізинг персоналу).

Аутстаффінг — залучення компанією позаштатного фахівця (фрилансера), що має відповідні знання, професійні навики і досвід на час виконання певного проекту, а також з метою ухилення від дотримання вимог трудового законодавства[джерело не вказане 185 днів].

Під аутстаффингом розуміють виведення співробітника за штат компанії-замовника і оформлення його в штат компанії-провайдера, при цьому він продовжує працювати на колишньому місці і виконувати свої колишні обов'язки, але обов'язки працедавця по відношенню до нього виконує вже компанія-провайдер.

У наший країні аутстаффинг тільки набирає обороти, відношення до подібного способу управління кадрами до цих пір вельми неоднозначне, оскільки багато хто зв'язує легальну послугу виведення персоналу за штат з незаконним відходом від податків.

Суть послуги аутстаффинга проста: компанія (як правило, велика), бажаючи максимально сфокусуватися на вирішенні ключових питань бізнесу, не відволікаючись на різні HR-проблемы, укладає договір з провайдером, по якому останній юридично стає працедавцем виведених за штат співробітників. При цьому співробітники продовжують працювати в колишній компанії, але числяться в штаті компанії-провайдера. Як правило, до аутстаффингу удаються компанії, чисельність персоналу яких не менше 100 чоловік. За штат виводиться так званий «обслуговуючий» або допоміжний персонал: - секретарі; - рядові бухгалтеры; - перекладачі; - менеджери середньої ланки; - По цих співробітниках, згідно з угодою, компанія-провайдер за певну плату веде всю документацію (бухгалтерську і кадрову).

Лизинг персонала

Потреба організацій у тимчасових працівниках виникає регулярно. Виникнення цієї потреби може бути пов’язане з тривалою хворобою працівника, сезоном відпусток, проведенням маркетингових досліджень та ін. Зазвичай українські компанії намагаються вирішити ці проблеми за рахунок власних ресурсів, розподіливши існуючі та нові обов’язки серед наявних працівників. Але це неминуче веде до зниження продуктивності діяльності всієї організації, тому що людина не може протягом тривалого строку на належному рівні виконувати додаткові обов’язки, при цьому зберігши продуктивність виконання своїх стандартних обов’язків.

Саме тому ми розглянемо використання лізингу персоналу, як ефективний шлях вирішенням потреб у тимчасовому персоналі.

Від вірного вибору різновиду лізингу персонала залежить ефективність діяльності усієї організації. Тому приділимо увагу існуючим видам лізингу, як засобам задоволення потреб у тимчасовому персоналі.

Перший вид, підбір тимчасового персоналу (temporary staffing) - надання лізинговими компаніями (агенціями) тимчасового та сезонного персоналу на короткостроковий термін (на певний проект чи сезонну працю). За допомогою цього виду лізингу персоналу зазвичай задовольняють потребу у працівниках під час сезону відпусток, тривалої хвороби працівника, сезонного навантаження (підвищення об’ємів виробництва, продажів), маркетингових досліджень та інші.

При застосуванні цього виду лізингу компанія-провайдер самостійно веде пошук потрібних працівників (інколи вони знаходяться в базі даних агенції), відбирає відповідно до вимог замовника, укладає з підібраними працівниками договори підряду та несе відповідальність за них.

Серед переваг цього способу потрібно відокремити можливість швидкого залучення потрібного працівника на певний строк, відсутність витрат на пошук тимчасових працівників, відсутність витрат на кадрове діловодство та адміністрування усіх видів операційних витрат, можливість припинення співробітництва у короткостроковий термін.

В майбутньому цей засіб має користуватись найбільш попитом, враховуючи стійку тенденцію до підвищення потреби підприємств у тимчасових працівниках на нетривалий термін.

Другий вид, лізинг працівників (staff leasing) – надання компанії-клієнту на відносно тривалий строк (від трьох місяців до кількох років) співробітників, які знаходяться в штаті агенції. До цієї послуги лізингових агенцій організації-замовники частіше всього звертаються, коли виникає потреба у наймі тимчасових працівників певних категорій.

За цього виду лізингу працівники постійно перебувають у штаті лізингових агенцій і залучаються до виконання певних робіт у компанії-замовника. Прикладом таких робіт може слугувати запуск нового проекту, відкриття представництва іноземної компанії та інші.

При використанні лізингу працівників компанія-замовник укладає з провайдером договір, особливістю якого є те, що згодом працівник може перейти в штат замовника.

Переваги цього виду лізингу персоналу схожі з попереднім, при цьому додаючи можливість комплектації певних відділів чи навіть підрозділів за короткий проміжок часу.

Останнім видом лізингу, якій може задовольняти потреби організацій у тимчасовому персоналі, є аутсорсінг(outsourcing) . За аутсорсінгу організація віддає частину своїх функцій, які не є профільними, зовнішньому провайдеру. В такому разі організація-користувач купує послугу, а не працю конкретних працівників. Але послуга купується регулярно і працівники провайдера працюють на території організації-замовника використовуючи його виробничі фонди та в його інтересах. Аутсорсінгові послуги виступають як окремі види послуг, але вони не завжди виконують функції лізингу персоналу. Інше кажучи, вони не задовольняють потреби організації у працівниках, при цьому задовольняючи потреби організацій у певних напрямках. Найпоширенішим прикладом аутсорсінгу є бухгалтерський аудит, якій проводять спеціалізовані компанії (наприклад, компанії «Великої четвірки»).

ПЛЮСИ

Отримання кваліфікованого персоналу в потрібній кількості і за короткий термін

Зменшення обсягів кадрового діловодства

Зменшення витрат на компенсаційні пакети (для тимчасових працівників вони або не передбачені взагалі, або мінімальні)

Не буде простоїв: якщо тимчасовий працівник захворів або пішов у відпустку, за контрактом агенція зобов’язана надати на цей час заміну

Можливість необмежену кількість разів замінювати працівників, якщо вони не підходять з тих чи інших причин

Можливість запросити працівника, який сподобався, до себе в штат, а отже, уникнути витрат на пошук і добір персоналу

МІНУСИ

Більші витрати порівняно зі штатним персоналом. Компанія платить за послуги кадровій агенції в середньому 12—18% суми фонду оплати праці найманих працівників

Можливе зниження лояльності працівників до компанії

Цілком не виключена можливість комерційного шпигунства з боку тимчасового персоналу

основні передумови для використання аутстафінгу

Бажання компанії забезпечити максимальну гнучкість в управлінні персоналом і відповідність кількості робочої сили реальному обсягу роботи на певний час

Необхідність зменшити кількість працівників у штатному розкладі

Потреба зменшити адміністративне та фінансове навантаження за збереження безпосереднього керівництва працівниками

Бажання зняти з компанії зобов’язання щодо трудових відносин з працівниками, особливо якщо їх легко замінити

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.005 с.)