ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИКТеоретична частина

Гідроліз солі – хімічна взаємодія іонів розчинної солі з водою з утворенням слабкого електроліту. Це призводить до накопичення іонів Н+ або ОНі, відповідно, до зміни реакції середовища розчину солі. Гідролізу підлягають солі, утворені за участю слабких кислот або слабких основ. Солі, які є похідними сильних кислот і сильних основ, не гідролізують, оскільки їхні іони не зв’язують іони води (Н+ або ОН) в слабкий електроліт, а отже, не зміщують її іонну рівновагу. Солі, до складу яких входять багатозарядні іони, гідролізують ступінчасто (за стадіями). При цьому гідроліз солі переважно відбувається за першим ступенем.

Розрізняють три основних типи гідролізу солей:

1. За катіоном – він характерний для солей, утворених катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти. Наприклад:

Al2(SO4)3 + 2HOH 2AlOHSO4 + H2SO4 (I);

2Al3+ + 3SO + 2HOH 2AlOH2+ + 2SO + 2H+ + SO ;

2Al3+ + 2HOH 2AlOH2+ + 2H+;

Al3+ + HOH AlOH2+ + H+, рН < 7.

2AlOHSO4 + 2HOH [Al(OH)2]2SO4 + H2SO4 (II);

2AlOH2+ + 2SO + 2HOH 2[Al(OH)2]+ + SO4 + 2H+ + SO ;

2AlOH2+ + 2HOH 2[Al(OH)2]+ + 2H+;

AlOH2+ + HOH [Al(OH)2]+ + H+, рН < 7.

Третій ступінь гідролізу Al2(SO4)3 практично не відбувається. Внаслідок накопичення іонів H+ процес зміщується в бік вихідних сполук.

2.За аніоном –він характерний для солей, утворених катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти. Наприклад:

Na3PO4 + НОН Na2НPO4 + NaОН (перший ступінь);

3Na+ + PO + НОН 2Na+ + НPO + Na+ + ОН;

PO + НОН НPO + ОН, рН > 7.

Na2НPO4 + НОН NaН2PO4 + NaОН;

2Na+ + НPO + НОН Na+ + Н2PO + Na+ + ОН;

НPO + НОН Н2PO + ОН, рН > 7.

Третій ступінь гідролізу з утворенням ортофосфатної кислоти Н3PO4 практично не відбувається.

3.Гідроліз солі за катіоном і аніоном –він характерний для солей, утворених катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти. Наприклад:

NH4СN + HOH NH4OH + HCN;

NH4+ + CN- + HOH NH4OH + HCN.

Скорочене іонне рівняння в цьому випадку не записують.

Гідроліз солей, утворених багатозарядними катіоном або аніоном, відбувається ступінчасто (переважно за першим ступенем).

Багато солей цього типу гідролізують необоротно. Прикладом солей, які зазнають повногогідролізу, є солі слабких основ і дуже слабких, нестій-ких або летких кислот: Cr2S3, Al2S3, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, CuSiO3, Ag2SiO3, Fe2(SO3)3, SnCO3, інші. Їх гідроліз супроводжується повним розкладанням солі з виділенням вільних кислот і гідроксидів.

Рівняння реакцій повного гідролізу солей записують лише у молекулярному вигляді:

Al2S3 + 6HOH ® 2Al(OH)3¯ + 3H2S­.

Через повний гідроліз ці солі не можуть бути одержані з водних розчинів.

Реакцію середовища розчинів характеризують за допомогою величини водневого показника рН.

Водневий показник рН – це негативний десятковий логарифм концентрації іонів Гідрогену в розчині.

рН = – lg[H+]

Якщо рН = 7 – середовище нейтральне; рН < 7 – кисле; рН > 7 – лужне.

Експериментальна частина

Дослід 4.2.1. Вплив температури на гідроліз солей

Налити у дві пробірки по 5-6 крапель 2 н розчину CH3COONa. У кожну пробірку додати 1 краплю розчину фенолфталеїну. Одну пробірку залишити для порівняння, а другу нагріти до кипіння. Що спостерігається ? Охолодити пробірку до кімнатної температури, спостерігати зникнення забарвлення індикатора. Написати реакцію гідролізу натрій ацетату і пояснити явище, що спостерігається.

Дослід 4.2.2. Повний гідроліз

Налити у пробірку 2–3 мл розчину алюміній сульфату і додати такий самий об’єм розчину натрій карбонату. Спостерігати випадіння аморфного осаду та виділення бульбашок газу. Визначити рН розчину за допомогою універсального індикатору. Осад промити 2–3 рази гарячою водою і перевірити на розчинність у хлоридній кислоті (чи виділяється газ ?) та у надлишку лугу. Записати рівняння реакцій.

Дослід 4.2.3. Визначення реакції середовища у розчинах солей

за допомогою універсального індикатору

Визначити середовище у розчинах солей (вказує викладач), дослідивши їх дію на універсальний індикатор шляхом нанесення краплі розчину на індикаторний папірець. Результати випробування занести в таблицю:

Формула солі Колір рН-індикаторного папірця рН
Na2CO3    
ZnCl2    
KCl    
Al2(SO4)3    

Записати рівняння реакцій гідролізу вказаних солей.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.01 с.)