СПИРТОВИЙ ГІДРОКСИЛ, БАГАТОАТОМНІ СПИРТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПИРТОВИЙ ГІДРОКСИЛ, БАГАТОАТОМНІ СПИРТИАМІНИ

1. Для ідентифікації первинної ароматичної аміногрупи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію утворення:

A. *Азобарвника

B. Флюоресцеїну

C. Ауринового барвника

D. Адренохрому

E. Індофенолового барвника

 

2. Яку сполуку використовують як азоскладову в реакції азосполучення з бензолдіазонію хлоридом?

A.* β-Нафтол.

B. Нафталін

C. Нафтизин

D. Нінгідрин

E. Нітробензол

 

3. Для визначення якої функціональної групи згідно з вимогами ДФУ використовують такі реактиви: кислота хлористоводнева розведена, розчин натрію нітриту β-нафтол.

A.*Аміни ароматичні первинні

B. Спиртовий гідроксил

C. Складноефірна група

D. Альдегідна група

E. Фенольний гідроксил

4. Реакції утворення азобарвників широко використовують для якісного аналізу:

A. *Первинних ароматичних амінів і фенолів

B. Вторинних ароматичних амінів і спиртів

C. Фенолів і ароматичних спиртів

D. Гетероциклічніх сполук

E. Нітросполук і первинних аліфатичних амінів

АЛЬДЕГІДИ І КЕТОНИ

Для ідентифікації альдегідної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести наступну реакцію:

A. *Срібного дзеркала

B. Йодоформну пробу

C. Мурексидну

D. Нінгідринову

Е. Утворення естерів

 

1. Грунтуючись на наявності в структурі лікарської речовини альдегідної групи, проявляє відновні властивості, провізор-аналітик аптеки доводить її наявність реакцією з:

A. *Аміачним розчином срібла нітрату

B. Розчином заліза (ІІ) сульфату

C. Розчином калію йодиду

D. Розчином натрію гідроксиду

E.Розчином п-диметиламінобензальдегідом

 

2. Для ідентифікації альдегідної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Несслера

B. Драгендорфа

C. Деніже

D. Швейцера

E. Фоліна

 

3. Для ідентифікації карбонілу, альдегідної або кетонної груп, лікарських препаратів, що дуже часто є структурними фрагментами, фахівець контрольно-аналітичної лабораторії використовує реакцію з:

A. *Гідроксиламіном солянокислим

B. 2,4-динітрохлорбензолом

C. Натрію гідроксидом

D. Нінгидрином

E. Ангідридом кислоти оцтової

 

4. Для ідентифікації альдегідної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Фелінга

B. Майера

C. Швейцера

D. Фоліна

E. Деніже

 

5. Достовірність лікарських речовин, що містять в структурі альдегідну групу, можна встановити реакцією конденсації, що приводить до утворення ауринового барвника. Які реактиви при цьому використовує провізор-аналітик?

A. *Саліцилову кислоту в присутності концентрованої сірчаної кислоти

B. Спирт етиловий у присутності кислоти хлористоводоневої

C. Аміачний розчин срібла нітрату

D. Реактив Маркі

E. Реактив Драгендорфа

 

6. Яку реакцію не використовують при визначенні альдегідної групи в лікарських препаратах:

A. *Азосполучення

B. З реактивом Толленса

C. З реактивом Фелінга

D. З реактивом Несслера

E. З первинними ароматичними амінами

 

7. Для ідентифікації кетонної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Фенілгідразином

B. Розчином йоду

C. Гідроксидом міді (ІІ)

D. Розчином нітрату срібла

E. Розчином нітрату кобальту

 

8. Для ідентифікації кетонної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *2,4-динітрофенілгідразином

B. Амоніачним розчином нітрату срібла

C. Розчином йоду

D. Розчином хлориду ртуті (ІІ)

E. Розчином нітрату кобальту

 

9. Для ідентифікації кетонної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. Гідроксиламіном

B. Сульфатом міді (ІІ)

C. Пікриновою кислотою

D. Молібдатом амонію

E. Гідроксидом міді (І)

 

10. Для ідентифікації карбоніла альдегідної або кетонної груп, що є структурними фрагментами лікарських препаратів, спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії використовує реакцію з:

A.*Гідроксиламіном солянокислим

B. 2,4-динітрохлорбензолом

C. Натрію гідроксидом

D. Нінгідрином

E. Ангідридом кислоти оцтової

 

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

1. Для ідентифікації карбоксильної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Етанолом в присутності концентрованої сульфатної кислоти

B. Розчином йоду

C. Нітритом натрію

D. Перманганатом калію

E. Бромною водою

 

2. Для ідентифікації карбоксильної групи в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Солями важких металів

B. Солями лужноземельних металів

C. Солями лужних металів

D. Солями діазонію

E. Солями літію

3. Попередній висновок про наявність у складі лікарського препарату карбоксильної групи фахівцю контрольно-аналітичної лабораторії дозволяє зробити один з нижче перерахованих тестів:

A. *Визначення рН середовища розчину речовини за допомогою кислотно-основних інд.ів

B. Визначення розчинності речовини в спиртах

C. Визначення температури плавлення речовини

D. Визначення показника заломлення розчину речовини

Е. Прожарювання речовини до постійної маси

НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

1. Для виявлення подвійного зв’язку в структурі лікарського засобу провізору - аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Бромною водою

B. Зоненштейна

C. Мурексидом

D. Маркі

E. Фелінга

 

НІТРОГРУПА

1. Який реактив необхідно використовувати провізорові-аналітикові для підтвердження наявність в структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін і ін.) нітрогрупи?

A.*Розчин натрію гідроксиду

B. Розчин міді сульфату

C. Кислоту хлористоводневу

D. Антипірин

E. Розчин пероксиду водню

СПИРТОВИЙ ГІДРОКСИЛ, БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ

1. Для ідентифікації спиртової групи в хімічній структурі лікарського засобу провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Оцтовою кислотою в присутності концентрованої сірчаної кислоти

B. Маркі

C. Фелінга

D. Амоніачним розчином нітрату срібла

E. 2,4-динітрофенілгідразином

 

2. Для ідентифікації спиртової групи в етанолі провізору-аналітику слід провести наступну реакцію:

A. *Йодоформну пробу

B. Мурексидну

C. Гідроксаматну

D. Нінгідринову

E. Легаля

 

3. Для ідентифікації спиртових груп в хімічній структурі лікарських засобів, що відносяться до групи багатоатомних спиртів, провізору - аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Гідроксидом міді (ІІ)

B. Мурексидом

C. Перманганатом калію

D. Розчином нітрату срібла

E. Хлоридом заліза (ІІІ)

 

СКЛАДНІ ЕФІРИ

1. Реакція заміщення лікарських препаратів, похідних складних ефірів, з гідроксиламіном супроводжується утворенням гідроксамових кислот. Який реактив необхідно додати провізору-аналітику надалі, щоб одержати видимий аналітичний ефект реакції (забарвлений продукт):

A. *Заліза (III) хлорид або міді нітрат в кислому с-щі

B. Натрію гідроксид

C. Анілін

D. Заліза (II) оксид

E. Кальцію карбонат

 

2. Для ідентифікації естрового угрупування в хімічній структурі лікарських засобів провізору- аналітику слід провести реакцію:

A. Гідроксаматну

B. Мурексидну

C. Таллейохінну

D. Нінгідринову

E. Утворення азобарвника

 

3. Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних ефірів , яка прийнята ДФ України:

A.*Утворення гідроксаматів заліза

B. Відновлення

C. Нітрування

D. Бромування

E. Окислення

 

4. Гідроксамова проба – це є загальний метод випробування лікарських речовин, які містять в молекулі:

A.* Складно-ефірну групу

B. Первинну аміногрупу

C. Фенольний гідроксил

D. Ендіольну групу

E. Амідну групу

ФЕНОЛИ

1. Для ідентифікації фенольної групи -ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Розчином хлориду заліза (ІІІ)

B. Сульфатною кислотою

C. Розчином гідроксиду амонію

D. Етанолом в присутності концентрованої сульфатної кислоти

E. Перманганатом калію

 

2. Для ідентифікації піридинового циклу провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом

A. *Ціанбромідним реактивом

B. Розчином аргентуму нітрату

C. Динатрієвою сіллю хромотропової кислоти

D. Хлороводневою кислотою

E. Розчином кобальту нітрату

 

3. Білитраст – рентгеноконтрастний засіб: Вкажіь реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність фенольного гідроксила в його молекулі:

A. *Розчин феруму (III) хлориду

B. Спиртовий розчин йоду

C.Розчин кислоти хлороводневої

D. Розчин йоду в калію йодиді

E. Розчин аргентуму нітрату

 

4. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Хлораміном або хлорним вапном в присутності амоніаку

B. Етанолом в присутності концентрованої сульфатної кислоти

C. Нінгідрином

D. Сульфатною кислотою

E. Перманганатом калію

 

5. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із реактивом:

A. *Маркі

B. Майера

C. Драгендорфа

D. Фоліна

E. Несслера

 

6. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *2,6- дихлорхінонхлорімідом

B. Сульфатною кислотою

C. Розчином сульфату міді (ІІ)

D. Розчином нітрату кобальту

E. Перманганатом калію

 

7. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Бромною водою

B. Фосфатною кислотою

C. Сульфатною кислотою

D. Перхлоратною кислотою

E. Баритовою водою

 

8. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію:

A. *Нітрозореакцію Лібермана

B. Пеллагрі

C. Таллейохінну

D. Легаля

E. Віталі-Морена

 

9. Для ідентифікації фенольної групи –ОН в хімічній структурі лікарських засобів, провізору - аналітику слід провести реакцію із:

A. *Солями діазонію

B. Фосфатною кислотою

C. Солями лужноземельних металів

D. Концентрованою сульфатною кислотою

E. Солями амонію

 

10. Вкажіть, яку реакцію не можна використати для визначення фенольного гідроксилу:

A.*Гідроксамову

B. Естерифікації

C. З бромистою водою

D. Індофенольну

E. Азосполучення

 

ЛР – похідні п’ятичленних гетероциклів

1. Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає кількісний вміст нітрофуралу. Який титриметричний метод кількісного визначення він може використати?

A. *Йодометрії

B. Алкаліметрії

C. Перманганатометрії

D. Нітритометрії

E. Аргентометрії

 

2. При конденсації заміщених малонових ефірів з сечовиною утворюються похідні:

A.* Піримідину

B. Піридазину

C. Піразолу

D. Піридину

E. Піразину

 

3. В контрольно-аналітичної лабораторії аналізується лікарська форма, містить антипірин. Який з перерахованих реактивів утворює з антипірином смарагдово-зелене забарвлення?

A. * Розчин натрію нітриту

B.Розчин натрію гідрокарбонату

C. Розчин натрію тіосульфату

D. Розчин натрію хлориду

E. Розчин натрію нітрату

 

4. Провізор-аналітик підтверджує наявність хлорид-іона в молекулі клофеліну реакцією з нітратом срібла. Утворений білий осад розчиняється в розчині:

A. *Аміаку

B. Кислоти азотної

C. Натрію нітрату

D. Формальдегіду

E. Натрію гідроксиду

 

5. У якості однієї з хімічних реакцій ідентифікації діетіламіда нікотинової кислоти є реакція виділення діетиламіна, який має характерний запах. Аналітик проводить цю реакцію при кип'ятінні досліджуваної речовини з розчином:

A. *Натрію гідроксиду

B. Срібла нітрату

C. Дифеніламіном

D. Дарію хлориду

E. Фенолфталеїну

 

6. Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке від додавання розчину лугу переходить у фіолетове, а потім в бурувато-червоне. В резудьтаті реакції утворюється похідне:

A.* Глутаконового альдегіду

B. Глюконового альдегіду

C. Глютамінового альдегіду

D. Гліоксалевого альдегіду

E. Гексанового альдегіду

 

7. При нагріванні фтивазиду з хлороводневою кислотою відчувається запах:

A. * Ваніліну

B. Амоніаку

C. Акролеїну

D. Оцтового альдегіду

E. Етилового ефіру оцтової кислоти

 

8. Якій лікарській речовині з групи барбітуратів відповідає хімічна назва 1-бензоїл – 5 – етил – 5 фенілбарбітурова кислота

A. *Бензонал

B. Барбітал

C. Фенобарбітал

D. Гексенал

E. Бензобаміл

 

9. Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунку та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид--іон можна визначить по утворенню осаду реакцією з:

A. *Кальцію хлоридом

B. Амонію гідроксидом

C. Калію нітратом

D. Натрію карбонатом

E. Калію хлоридом

 

10. Атом фтору у фторурацилі відкривають після мінералізації за утворенням білого осаду з катіонами:

A.*Кальцію

B. Калію

C. Натрію

D. Літію

E. Амонію

 

11. В аптеці виготовлені порошки дибазолу з цукром. Який вид контролю здійснив аналітик, зваживши окремо 3 % від загальної кількості порошків?

A. *Фізичний

B. Органолептичний

C. Письмовий

D. Хімічний

E. Опитувальний

 

12. Для ідентифікації лікарських засобів, похідних бензодіазепіну згідно ДФУ після попереднього кислотного гідролізу використовують реакцію утворення

A. *Азобарвника

B. Ауринового барвника

C. Індофенольного барвника

D. Азометинового барвника

E. Поліметинового барвника

 

13. Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор- аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно приготувати?

A. *Тетрабутиламонію гідроксиду

B. Калію гідроксиду

C. Натрію гідроксиду

D. Амонію тіоціанату

E. Натрію метилату

 

14. Інд.ом при зворотному йодхлор- метричному методі кількісного визначення етакридину лактату є:

A. *Крохмаль

B. Тропеолін 00

C. Метиловий червоний

D. Бромтимоловий синій

E. Метиловий оранжевий

 

15. Піридин виявляє основні властивості, імідазол - амфотерні. Це обумовлено:

A.*Наявністю в молекулі імідазолу атомів азоту двох типів

B. Гібридизацією атомів азоту

C. Розмірами циклів

D. Взаємним впливом атомів азоту один на одного

E. Невідомими причинами

 

16. Положення 3 та 5 в молекулі піразолу рівноважні, це обумовлено:

A.* Прототропною таутомерією

B. Кето-енольною тауомерією

C. Лактам-лактамною таутомерією

D.Кільчато-ланцюговою таутомерією

E. Нітро-ацинітро таутомерією

 

17. Який з перелічених гетероциклів виявляє NH - кислотність?

A. *Пірол

B. Піридин

C. Піримідин

D. Піразин

E. Піридазин

 

18. Який з перелічених гетероциклів ацидофобен?

A. *Фуран

B. Тіофен

C. Піридин

D. Імідазол

E. Піразол

 

19. Молекула пурину включає кільця:

A. *Імідазолу та піримідину

B. Імідазолу та піридину

C. Імідазолу та піразину

D. Піразолу та піримідину

E. Піролу та піримідину

 

20. Кількісне визначення субстанції нітрофурану (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор–аналітик може, вимірявши:

А. *Оптичну густину

В. Показник заломлення

С. рН розчину

D. Кут обертання

Е. Температуру плавлення

 

21. Який із лікарських препаратів містить в своїй структурі залишок семикарбазиду:

A.*Фурацилін

B. Фурадонін

C. Фуразолідон

D. Фурагін

E. Фуросемід

 

22. Який із лікарських засобів володіє діуретичними властивостями?

A. * Фуросемід

B. Нітрофурал

C. Фурагін

D. Нітрофуратоїн

E. Фуразолідон

 

23. Антипірин та амідопірин можна відрізнити за допомогою реакції з

A. *Азотистою кислотою

B. Реактивом Маркі

C. Сульфатом заліза

D. Реактивом Фреде

E. Нітратною кислотою

 

24. Антипірин (Antipyrinum) використовується у якості болезаспокійливого, жарознижувального та протизапального засобу. Його визначають за реакцією утворення смарагдово-зеленого забарвлення при дії одного з приведених реактивів у присутності кислоти хлороводневої . Вкажіть його:

A. *Натрію нітрит

B. Натрію нітрат

C. Амонію карбонат

D. Калію сульфат

E. Кальцію нітрат

 

25. Виберіть метод, яким повинен провізор-аналітик кількісно визначити анальгін, титруючи його

A. *Розчином йоду до появи жовтого забарвлення

Алкалоїди – похідні тропану

1. Виберіть речовину, яка відноситься до алкалоїдів, похідних тропану:

A.* Кокаїн

B. Кофеїн

C. Стрихнін

D. Пілокарпін

E. Платифілін

2. Провізор-аналітик КАЛ проводити ідентифікацію лікарської речовини “Атропіну сульфат”. Для визначення чого він використовує кислоту хлористоводневу розведену та розчин барію хлориду?

A. * Визначення сульфатів.

B. Визначення бензоатів

C. Визначення алкалоїдів

D. Визначення саліцилатів

E. Визначення сульфітів

 

3. В контрольно-аналітичної лабораторії виконують аналіз лікарської речовини з групи алкалоїдів. Вкажіть, який з наведених лікарських засобів дає позитивну реакцію Віталі-Морена

A. *Скополаміну гідробромід

B. Платифіліну гідротартрат

C. Хініну сульфат

D. Папаверину гідрохлорид

E. Морфіну гідрохлорид

4.Для ідентифікації алкалоїдів тропанового ряду провізору-аналітику слід провести реакцію:

A. *Віталі-Морена

B. Таллейохінну

C. Мурексидну

D. Лібермана-Бурхардта

E. Пеллагрі

 

5. Наявність тропової кислоти в алкалоїдах тропанового ряду підтверджують за допомогою:

A. *Реакції Віталі-Морена

B. Реакції Сакагучі

C. Реакції Овчинникова

D. Реакції з цинком

Е. Реакції Кучерова

 

6. Для визначення тотожності препаратів, похідних тропану, використовують реакцію Віталі-Морена. Для цього препарати після розкладання азотною кислотою обробляють спиртовим розчином гідроксиду калію і ацетону. При цьому відбуваєься:

A. *Забарвлення розчину в фіолетовий колір

B. Виділення міхурців газу

C. Забарвлення розчину в зелений колір

D. Випадіння білого осаду

E. Випадіння чорного осаду

 

7. Для визначення тотожності атропіну сульфату [Atropini sulfas] не використовують реакцію:

A. *Віталі-Морена

B. Мурексидну пробу

C. На сульфат-іони

D. Утворення атропіну пікрату

E. Утворення бензальдегіду

 

8. Атропіну сульфат згідно АНД титрують розчином хлорної кислоти у с-щі безводної оцтової кислоти в присутності інд.а:

A. *Кристалічного фіолетового

B. Тимолового синього

C. Фенолфталеїну

D. Метилоранжу

E. Метиленового синього

 

9. Кількісний вміст атропіну сульфату в очних краплях провізор-аналітик визначає методом:

A. *Алкаліметрії

B. Нітритометрії

C. Броматометрії

D. Меркуриметрії

E. Комплексонометрії

 

10. Кількісне визначення кокаїну гідрохлориду проводять титруванням препарату в оцтовій кислоті розчином хлорної кислоти. Для зв’язування галоїд-іонів у малодисоційовану сполуку використовують:

A. *Ацетат ртуті (П)

B. Хлорид заліза (Ш)

C. Нітрит натрію

D. Хлорид срібла

E. Сульфат міді

Алкалоїди – похідні пурину

1. Яка лікарська речовина з групи алкалоїдів – похідних пурину утворює білий осад з 0,1% розчином таніну?

A.* Кофеїн

B. Теобромін

C. Теофілін

D. Еуфілін

E. Дипрофілін

2. На складі готової продукції випадково виявилося пошкоджене маркування на одній з упаковок. Відомо, що лікарська речовина, що знаходиться в цій упаковці відноситься до алкалоїдів. У ході проведення групових якісних реакцій на алкалоїди з'ясувалося, що позитивний результат дала мурексидна проба.

Якою групою алкалоїдів слід обмежити подальші кроки щодо ідентифікації лікарської речовини?

A. *Похідними пурину

B. Похідними хіноліну

C. Похідними тропана

D. Похідними ізохіноліну

E. Похідними індолу

3. У контрольно аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність етилендіаміну у складі еуфіліну. Яким з перелічених реактивів можна визначити етилендіамін?

A. *Купруму (ІІ)сульфат

B. Натрію гідроксид

C. Конц. сульфатна кислота

D. Аргентуму нітрат

E. Барію хлорид

 

4. Вкажіть, який з наведених алкалоїдів даватиме позитивний результат в реакції на ксантини (мурексидної проби)

A. *Кофеїн

B. Атропіну сульфат

C. Папаверіну гідрохлорид

D. Хініну сульфат

E. Ефедрину гідрохлорид

 

5. Кількісний вміст теофіліну визначають алкаліметричним титруванням нітратної кислоти, яка кількісно утворилась внаслідок утворення:

A.*Срібної солі теофіліну

B. Калієвої солі теофіліну

C. Натрієвої солі теофіліну

D. Амонійної солі теофіліну

E. Пітієвої солі теофіліну

 

6. Теобромін і теофілін кількісно визначають методом алкаліметрії за замісником і яка речовина при цьому титрується гідроксидом натрію?

A.*Нітратна кислота

B. Хлоридна кислота

C. Сульфатна кислота

D. Ацетатна кислота

E. Фосфатна кислота

 

7. Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кофеїну відповідно до вимог ДФУ методом ацидиметрії в неводних середовищах. В якості титрованного розчину він використовував розчин:

A. *Кислоти хлорної

B. Натрію едетат

C. Калію бромату

D. Натрію гідроксиду

E. Натрію нітриту

 

8. Хімік-аналітик ЦЗЛу виконує кількісне визначення кофеїнуйодометричним методом. Який інд. він використовує:

A. *Крохмаль

B. Метиловий червоний

C. Метиловий оранжевий

D. Фенолфталеїн

E. Хромат калію

9.Для ідентифікації алкалоїдів пуринового ряду провізору-аналітику слід провести реакцію:

A.*Мурексидну

B. Віталі-Морена

C. Таллейохінну

D.Пеллагрі

E. Лібермана

10. В контрольно-аналітичній лабораторії досліджуються субстанції алкалоїдів. Позитивну реакцію на ксантини дають речовини групи:

A. *Пурину

В. Ізохіноліну

С. Тропану

D. Імідазолу

E. Хініну

 

11. Провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення однієї з нижче перерахованих лікарських речовин замісним методом кислотно-основного титрування. Вкажіть, що це за лікарська речовина:

A. *Теофілін

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Атропіну сульфат

D. Кислота борна

E. Натрію цитрат для ін'єкцій

 

12. Провізор-аналітик КАЛ дослід жує лікарські речовини з групи похідних пурину. Який колір має забарвлення, яке утворюється з лужним розчином натрію нітропрусиду та зникає при додаванні надлишку кислоти при наявність теофіліну?

A.* Зелений

B. Жовтий

C. Червоний

D. Фіолетовий

E. Чорний

 

13. Груповою фармакопейною реакцією на ЛЗ групи ксантинів є мурексидна проба. Який проміжний продукт утвориться при обробці окисником кофеїну?

A.*1,3-диметилалоксан

B. Урацил

C. Тимін;

D. Сечова кислота

E. Гіпоксантин

 

14. Який атом пуринової системи кофеїну протонується при його кількісному визначенні методом ацидиметрії в неводному с-щі?

A.* 9

B. 1

C. 3

D. 7

E. 8

 

15. На складі готової продукції випадково опинилася пошкоджене маркування на одній з упаковок. Відомо, що лікарська речовина, що знаходиться в цій упаковці відноситься до алкалоїдів. В ході проведення групових якісних реакцій на алкалоїди з'ясувалося, що позитивний результат дала мурексидна проба. Якою групою алкалоїдів слід обмежити подальші кроки по ідентифікації лікарської речовини?

A.*Похідними пурину

B. Похідними хіноліну

C. Похідними тропану

D. Похідними ізохіноліну

E. Похідними індолу

16. В контрольно-аналітичній лабораторії виконують аналіз лікарської речовини з групи алкалоїдів. Вкажіть, який з наведених лікарських засобів дає позитивну реакцію Віталі-Морена

A.*Скополаміну гідробромід

B. Платифіліну гідротартрат

C. Хініну сульфат

D. Папаверину гідрохлорид

E. Морфіну гідрохлорид

Алкалоїди, похідні хіноліну

1. Препарати хініну ідентифікують з бромною водою та розчином амоніаку по

утворенню специфічного продукту реакції. Вкажіть цей продукт?

A.* Талейохін

B. Мурексид

C. Йодоформ

D. N-гідроксиацетамід заліза

E. Метилацетат

 

2. Для ідентифікації хініну і його похідних провізору-аналітику слід провести реакцію:

A. *Таллейохінну

B. Пеллагрі

C. Лібермана

D. Віталі-Морена

Е. Мурексидну

 

3. Хініну сульфат (Chinini sulfas) використовується у лікарській практиці у якості протималярійного засобу. Тотожність засобу встановлюється якісною реакцією на сульфат-іон. Укажіть реактив, який використовують для цього:

A. *BaCl2

B. HCl

C. NH4OH

D. Fe(NO3)3

E. KBr

 

4. Ідентифікацію солей хініну в лікарських формах заводського і екстемпорального приготування проводять з:

A. *Бромною водою і подальшим додаванням розчину аміаку (“таллейохінна проба”)

B. Бромистою водою

C. Пергідролем і подальшим додаванням розчину аміаку (“мурексидна проба”)

D. Нінгідрином

E. Розчином п-диметиламінобензальдегіду в концентрованій сірчаній кислоті

Серцеві глікозиди

1. Для виявлення якого фрагменту молекули в препаратах глікозидів серцевої дії групи карденолідів хімік ВТК фармацевтичного підприємства проводить реакцію з розчином натрію нітропруссиду в лужному с-щі:

A. *П’ятичленного лактонного циклу

B. Метильної групи

C. Спиртового гідроксилу

D. Циклопентанопергідрофенантрену

E. Дигітоксози

 

2. Глікозиди серцевої дії групи карденолідів містять в своїй структурі п'ятичленне лактонне кільце. Якою реакцією провізор-аналітик аптеки може підтвердити наявність даного циклу в молекулах вищеназваних лікарських речовин?

A.*З розчином натрію нітропрусиду в лужному с-щі (реакція Легаля)

B. З реактивом Несслера

C. З реактивом Фелінга

D. З розчином кислоти пікринової

E. З розчином калія біхромату в сірчанокислому с-щі у присутності розчину водню пероксиду

 

3. Для ідентифікації уабаїну (строфантину G), лікарського засобу з групи серцевих глікозидів, аналітику потрібно доказати наявність стероїдного циклу. Який реактив йому слід для цього використати?

A.*Сірчану кислоту

B. Щавлеву кислоту

C. Лимонну кисоту

D. Мурашину кислоту

E. Хромотропову кислоту

 

4. Для виявлення п‘ятичленного лактонного циклу в молекулі серцевих глікозидів провізор-аналітик виконує реакцію:

A. *Легаля

В. Віталі-Морена

С. Пелагрі

D. Бутлерова

E. Келлера-Кіліані

 

5. На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція дигітоксину. Однією із реакцій ідентифікації субстанції є реакція з розчином динітробензоатної кислоти в лужному с-щі. Яке забарвлення при цьому спостерігається?

A.*Фіолетове

B. Червоне

C. Синє

D. Жовте

E. Зелене

 

6. Для виявлення в серцевих глікозидах дезоксицукрів провізору-аналітику слід провести реакцію:

A.*Кіліані

B. Легаля

C. Лібермана

D. Неймана

E. Боскотта

 

7. Для виявлення цукрового компоненту в серцевих глікозидах концентровану сульфатну кислоту використовують разом з:

A.*Льодяною оцтовою, з домішками 0,05% хлориду заліза (ІІІ)

B. Дихроматом калію

C. Резорцином

D. Пероксидом водню з домішками перманганату калію

E. Формальдегідом

 

8. Агліконами в серцевих глікозидах є:

A.*Похідні циклопентанпергідрофенантрену

B. Похідні органічних кислот

C. Похідні фенолів

D. Оксипохідні антрахінону

E. Нітріл мигдалевої кислоти

 

 

Вітаміни аліфатичного ряду

1. У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанції кальція пангамата. З яким реактивом катіон кальцію утворює білий осад?

A.*Амонія оксалатом

B. Натрію хлоридом

C. Калія перманганатом

D. Калія бромідом

E. Натрію кобальтинітритом

2. В практиці контрольно-аналітичних лабораторій застосовується розчин 2,6-дихлорфеноліндофенолу, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Укажіть лікарський препарат, який можна ідентифікувати за допомогою розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу:

A. *Аскорбінова кислота

B. Саліцилова кислота

C. Нікотинова кислота

D. Бензойна кислота

E. Ацетилсаліцилова кислота

3. З метою ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз у присутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота, яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати з наступним реактивом:

A. *Хлоридом заліза (ІІІ)

B. Тетрайодомеркуратом калію

C. Срібла нітратом

D. Натрію гідрокарбонатом

Е. Молібдатом амонію

 

4. Якою реакцією провізор-аналітик підтверджує наявність складноефірної групи у лікарській речовині “Кальцію пангамат”?

A.*Утворення забарвленого гідроксамату

B. Утворення йодоформу

C. Утворення маслянистої рідини

D. Утворення забарвленого нітрату

E. Утворення білого осаду із сріблу нітратом

 

5. Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення Ca2+ в субстанції кальцію пантотенату. Вкажіть цей метод аналізу:

A. *Комплексометрія

B. Нейтралізація

C. Осаджувальне титрування

D. Окисно-відновне титрування

Е. Метод К′єльдаля

 

6. Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення нітрогену в субстанції кальцію пантотенату. Вкажіть цей метод аналізу:

A. *Метод К′єльдаля

B. Нейтралізація

C. Осаджувальне титрування

D. Окисно-відновне титрування

Е. Комплексометрія

 

7. Провізор-аналітик аптеки проводить кількісний аналіз порошку, який містить кислоту глютамінову і кислоту аскорбінову. Яким методом він повинен визначити кількісний вміст кислоти аскорбінової в присутності кислоти глютамінової.

A. *Йодометричним методом

B. Нітритометричним методом

C. Комплексонометричним методом

D. Алкаліметричним методом

E.Ацидиметричним визначення кислоти аскорбінової методом

 

8. Провізор-аналітик визначив кількісний вміст кислоти аскорбінової йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності:

A. *Калію йодиду

B. Амонію нітрату

C. Кальцію сульфату

D. Магнію хлориду

E. Натрію броміду

9. Яка кислота є вітаміном С ?

A.* Аскорбінова кислота

B. Барбітурова кислота

C. Нікотинова кислота

D. Фолієва кислота

E. Піколінова кислота

10. Ідентифікацію кислоти аскорбінової за ДФУ провізор-аналітик проводить з використанням реактива:

A. *Нітрату срібла

B. Хлориду заліза (ІІІ)

C. Оксалату амонію

D. Хлориду кальцію

E. Нітрату барію

 

11. При визначенні кількісного вмісту аскорбінової кислоти в лікарській формі провізор-аналітик використовував алкаліметричний метод. На яких властивостях аскорбінової кислоти засновано це визначення?

A. *На кислотних

B. На відновних

C. На окислювальних

D. На основних

E. На амфотерних

 

12. Для ідентифікації кислоти аскорбінової [Acidum ascorbinicum] не використовують реакцію :

A.*З розчином амоніаку

B. З розчином аргентуму нітрату

C.З розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу

D. З розчином калію перманганату

E. З розчином феруму[ІІ] сульфату

 

13. При проведенні кількісного ДФУ йодометричним методом відповідно в якості інд.а використовують:

A. *Крохмаль

B. Дифенілкарбазон

С. Бромфеноловий синій

D. Фенолфталеїн

E. Мурексид

 

14. У відділ технічного контролю фармацевтичного виробництва поступила субстанція кислоти аскорбінової. Який із нижченаведених методів кількісного визначення слід застосувати згідно вимог ДФУ

A. *Йодометрію

B. Ацидіметрію

C. Перманганатометрію

D. Йодатометрію

E. Цериметрію

 

15. Назвіть вітамін, нестача якого приводити до захворювання на цингу і виберіть метод кількісного визначення препарату:

A.*Аскорбінова кислота, йодометрія

B. Глюкоза, аргентометрія

C. Вітамін с, комплексонометрія

D. Пантотенова кислота, алкаліметрія

E. Пангамова кислота, ацидиметрія в неводному с-щі

 

16. Який вітамін активує перенесення кисню в клітинах і бере участь в метилюванні біосубстратів?

A.*Кальцію пангамат

B. Ретинолу ацетат

C. Вікасол

D. Рибофлавін

E. Тіаміну хлорид

 

17. У контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція кальцію пантотенату. Для кількісного визначення препарату провізору-аналітику слід використати наступний метод кількісного визначення:

A. *Комплексонометрію

B. Йодометрію

C. Йодхлорметрію

D. Меркуриметрію

E. Аргентометрію

Похідні хроману

1. Хімік ВТК ідентифікує субстанцію рутину відповідно до вимог АНД. Наявність залишку глюкози підтверджена за допомогою реактиву Фелінга за утворенням:

A. *Цегляно-червоного осаду

B. Жовто-зеленого осаду

C. Синьо-фіолетового осаду

D. Темно-сірого осаду

Е. СріблПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)