Абревіатури та графічні скороченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Абревіатури та графічні скороченняСтуденти повинні:

ü знати правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;

ü вміти доречно використовувати складноскорочені слова та абревіатури в професійному мовленні;

ü користуватися словниками;

ü редагувати тексти.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть основні види скорочень слів.

2. Яких правил слід дотримуватись при скорочуванні слів?

 

ЗАВДАННЯ

1. Укладіть правила скорочування слів і словосполучень

2. З поданих слів утворіть складноскорочені слова:

Бібліотечний, автоматизована система контролю, Академія наук, акціонерне товариство, дефектний, дивись, довідково-інформаційний фонд, енергетичний, єдина система технологічної документації, інформаційне агентство, і так далі, і таке інше, Кодекс законів про працю, комплект, конструкторське бюро, лабораторія, місце печатки, наприклад, начальник, обробка, організаційний комітет, податок на додану вартість, професійна спілка, спеціаліст, творче об’єднання, теплова електрична станція.

3. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою. Поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках.

Минмонтажспецстрой, страхвзнос, Госснаб, Госстандарт, госпромышленность, военкомат, прораб, райисполком, госкредит, госзаказ, МИД, ГАИ, МОЗ, МВФ.

5. Наведіть приклади абревіатур та складноскорочених слів своєї професії

 

ЛІТЕРАТУРА:

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002 – с. 47-53

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Скорочування слів і словосполучень

Дотримуючись вимоги лаконічного, максимально стислого письма, під час укладання ділових паперів на позначення понять чи значень широко користуються системою скорочень, яка розроблена й рекомендована Держ стандартом України (ДСТУ 3582-97), що чинний від 1998 р.

До загальновживаних, які використовуються в більшості видів літератури, належать скорочення:

а) після переліків;

б) перед іменами та прізвищами;

в) перед географічними назвами;

г) при цифрах;

д) при посиланнях.

До спеціальних належать скорочення в бібліографічних описах. Подані українською мовою, вони повинні відповідати останньому Держстандартові України, а подані російською, англійською та ін. європейськими мовами – стандартом ГОСТ 7.12-93 та ГОСТ 7.11.78.

Розрізняють два види скорочень:

- лексичні (абревіатури) – складноскорочені слова, утворені шляхом вилучення частин літер, що входять до їхнього складу, або з частин слів: ДАІ, УЄФА, ЧАЕС, заввідділу, старпом, Донбас;

- графічні, які використовуються на письмі для скороченого позначення слів: обл., спец та ін.

лексичні скорочення (абревіатури) функціонують як самостійні слова. Графічні ж скорочення не є словами й використовуються лише на письмі. На відміну від лексичних вони обов’язково розшифровуються і читаються повністю.

Розрізняють декілька типів лексичних скорочень:

1. Ініціальні скорочення – утворені з початкових літер слів, що означають поняття; вони, в свою чергу, поділяються на:

а) літерні (буквені) – читаючи їх треба вимовляти літери КБ, ХТЗ, ЖБК;

б)звукові – читаючи їх, вимовляють звуки ЗАГС, ЦУМ;

в) літерно-звукові (змішані) - частина слова вимовляється за літерами, частина – звуками; ЖЕК, ТЕЦ.

2. Складові скорочення – утворені з частин складів слів: завгар, техред, міськком та ін.

3. Частково скорочені слова – утворені з частин або частин слів і повного слова: Донвугілля, госпрозрахунок, рембаза та ін.

4. Усічення: зав., зам., пом., академ., доц. та ін

5. Телескопічні скорочення – утворені з початкової та кінцевої частини складових слів: рація (ра [діостан] ція), біоніка (біо [логія] та [електро] ніка)

6. Змішаного типу (комбіновані): НДІ торгмаш.

Розрізняють декілька типів графічних скорочень:

1. Крапкові – ст., див., ім.

2. Дефісні – гр-н, р-н.

3. Скіснолінійні (дробові) – п/в,а/с

4. Нульові (курсивні) – на позначення фізичних величин, валют та ін.: 2 т, 47 кг, 250 г, 400 грн.

5. Комбіновані пів.-зах., півн.-схід.

Графічні скорочення, як правило, не подвоюються, виняток становлять: рр., пп., тт., сс.

У документах припускається використання лише загальнонормативних графічних скорочень, зафіксованих у державних стандартах та словниках.

 

Основні правила скорочення

2. Слово не можна скорочувати на голосний (якщо він не початковий) та на м’який знак.

3. не можна перевантажувати текст графічними скороченнями.

4. Не можна скорочувати:

а) імена та імена по батькові (крім ініціалів);

б) псевдоніми;

в) подвійні прізвища.

 

Тема 10. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Студенти повинні:

ü знати особливості використання паронімів та омонімів у професійному мовленні;

ü вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні;

ü користуватися словниками, редагувати тексти.

 

ЗАВДАННЯ

1. З’ясуйте за словником: подані слова багатозначні чи омоніми.

Додаток, агент, акт, блок, виконавець, вихід, відділ, віднощення, галузь, гриф, громада, застава, заступник, захід, кошти, термін, товар, устав.

2. Складіть словосполучення з поданими іменниками і прикметниками. Поясніть свій вибір.

Округ / округа: автономний, мальовничий, військовий, виборчий, промисловий, навколишній.

Адрес / адреса: домашній, службовий, вітальний, тимчасовий, підписаний, поштовий.

Девіз / девіза: підписаний, політичний, гучний, оплачений, рахунковий, виголошений.

Кар’єр / кар’єра: артистичний, піщаний, відкритий, стрімкий, занедбаний, гранітний.

3. З професійного мовлення доберіть по 10 прикладів синонімів, антонімів, паронімів та омонімів.

4. Відредагуйте речення.

До мене дійшли протирічні чутки про ваше відношення до своїх обов’язків. Давайте поговоримо по душам. Я захоплена усіма стома історіями, які прочитала у цій книжці. Я не зміг прийняти участь у спортивних змаганнях по тенісу. Оленко, твоя відповідь невірна. Не путайте терміни “мова” і “мовлення”.

5. Доберіть українські відповідники.

В любое время, писать по адресу, называть по имени, по моему мне нию, следующая остановка, следуюшие работники.

6. З поданими словами утворіть словосполучення, добираючи за значенням слова:

Перекладний..., переконливий..., письмовий..., письменний..., плановий..., планомірний..., ілюстративний..., інструкційний..., інструктивний..., інформативний..., інформаційний...

 

Розділ 4. Нормативність і правильність фахового мовлення

Тема 11. Орфографічні та орфоепічні норми

Сучасної української літературної мови

Студенти повинні:

ü знати правописні правила української мови;

ü вміти використовувати правила орфографії сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

 

ЗАВДАННЯ

1. Замініть, де потрібно, малу букву на велику. Поясніть орфограми.

Київська русь, софіївський собор, біблія, євангеліє, Нестор-літописець, міністерство освіти і науки україни, міжнародна асоціація україністів, нобелівська премія, шевченкові поезії, шевченківський стиль, києво-печерський заповідник, національна гвардія, день учителя.

2. Запишіть вирази українською мовою

Подписка на газеты, поставить в пример, ввести в состав группы, по указанию командира, согласно приказу, несмотря на дождь, на следующий день, счет в его пользу, в защиту товарища, кризисная ситуація, любой студент, по недоразумению, самый активный, на протяжении дня.

3. Поставте наголос у запропонованих словах:

Гуртожиток, мого, книжки, одинадцять, читання, корисний, листопад, обійняла, беремо, новий.

4. Перепишіть, вставляючи пропушені букви

С..лікати, а..бест, ро..чин...ик, іон..ий, в..язкість, ди..персні, зв..язок, ..багачен..я, пр..чудово, екп..р..мент суспен..ії, ..формований, тон..а, ц..мент, …питати, ро..казати, …хилити, бе..межний.

Перепишіть, вставляючи на місці крапок писати м’який знак

Дз...об, секретар..., сусідон...ці, урал...ський, Хар... ків, дос...є, мен...шість, рел...єф, цвірін...кати, гіл...лястий.

5. Поставте апостроф відповідно до правил:

Дитясла, подвіря, арфяр, пюре, буряк, свято, морквяний, мишяк, Лукянович, підїзд.

6. У яких словах на місці крапок приголосні подвоюються ?

Бездоріж...я, поколін...я, ір...аціональний, кас...а, Віннич...ина, письмен...ик, скатерт...ю, л...ється, тін..ю, гол...андець.

 

Тема 12. Орфографічні та орфоепічні нормиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)